Prevajanja iz češkega v flamski jezik


Neposredno prevajanje iz češkega v flamski jezik lahko izvedemo predvsem za dokumente in potem tudi za katerokoli drugo vrsto pisanih materialov, toda zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford to storitev lahko uporabijo tudi v obliki tolmačenja.

Če smo natančni, sodni tolmači in prevajalci zagotavljajo storitev, tako simultanega in konsekutivnega kot tudi šepetanega oziroma šepetanega tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Sicer je v poslovalnici te institucije na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri čemer je posebej pomembno, da stranka tem strokovnjakom pravočasno dostavi vse informacije o organizaciji dogodka. Da ne bi bilo pomote moramo pravzaprav posebej poudariti, da na izbiro storitev tolmačenja vpliva, tako število udeležencev in podrobnosti v zvezi s trajanje dogodka kot tudi sama lokacija, točneje njene značilnosti, tako da se prav iz tega razloga tudi zahteva, da stranka prav te podatke omenjenim strokovnjakom pravočasno dostavi.

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz češkega v flamski jezik, morajo vsi, ki se za to zanimajo, posedovati informacijo, da prevajalci in sodni tolmači obdelavi takšnih vsebin pristopajo z zakonskega vidika ter zagotavljajo kompletno storitev. Ta vključuje, tako prevajanje v tej jezični kombinaciji za katerikoli dokument ali določeno vrsto dokumentacije kot tudi overitev s strani uradno pooblaščene osebe, kar je v tem primeru sodni tolmač. Ta postopek je posebej pomemben, ker pravno veljavnost prevedenemu dokumentu prav daje žig sodnega tolmača, tako da ima lastnik pravico prevedeni dokument uporabljati enako kot tudi vsak drugi, ki je zakonsko priznan.


Prevajanje iz češkega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v češki jezik

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo vse osebne dokumente in pravne akte, zagotavljajo tudi prevajanje medicinske dokumentacije iz češkega v flamski jezik.

Prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so recimo potrdila različnih vrst, soglasja in izjave, poskrbijo pa tudi za ustrezno obdelavo dokumentov iz domene znanosti in izobraževanja.

Vsekakor omenjeni strokovnjaki odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je prevajanje v tej jezični različici potrebno za vsebino ali gradbene in razpisne ali tehnične ali poslovne dokumentacije. Da poenostavimo, zaposleni te specializirane institucije obdelajo vse dokumente, ki jih stranka dostavi, in to pod pogojem, da pri tem pošlje ali osebno prinese tudi izvirni dokument. Vse to je postavljeno kot uradna zahteva, ker mora strokovnjak, zadolžen za overitev, primerjati prevedene in izvirne dokumente in šele po ugotovitvi njihove istovetnosti ima pravico izvesti overitev.

Interesenti za prevajanje dokumentov iz češkega v flamski jezik izvirnike pošljejo preko “Pošte Slovenije“ ali pa jih osebno prinesejo v predstavništvo, pošiljanje pa lahko prepustijo tudi določeni kurirski službi.

Nedolgo potem, ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo določene dokumente, bo stranki ponujena možnost, da jih prevzame osebno v sami poslovalnici te institucije, če ji to ne ustreza, pa se lahko opredeliti za drugo različico. Pravzaprav lahko zahteva dostavo kompletno obdelanih dokumentov na določen naslov, kar je storitev, ki jo izvaja kurirska služba in jo seveda tudi zaračuna od same stranke, ker ni uradno vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta.

Da bi maksimalno pomagali vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz češkega v flamski jezik, posebej poudarjamo, da obstajajo primeri, ko mora biti izvedena tako imenovana nadoveritev. Postopek, ki je tako označen, se nanaša na postavljanje Apostille oziroma tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, kar ni v pristojnosti strokovnjakov te institucije. Namenski oddelki pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije edini imajo pristojnost za izvedbo te overitve, pa zato nji mora najprej stranka kontaktirati z njimi, da bi dobila vse informacije o omenjeni vrsti overitve.

Prevajanje in overitev dokumentov se izvajata v najkrajšem možnem roku, če je stranki ta storitev potrebna veliko hitreje, ima pravico zahtevati tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz češkega v flamski jezik. Da bi sodni tolmači in prevajalci zares bili v priložnosti, da njeno zahtevo izpolnijo, mora kasneje dostaviti izvirnike na vpogled in da najprej konkretne dokumente skenira in pošlje na e-poštni naslov omenjene institucije.

Posebej poudarjamo, da je na razpolago tudi storitev obdelave marketinških materialov oziroma časopisnih člankov, revij in učbenikov, pri čemer so ti strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje književnih del iz češkega v flamski jezik.

Na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi strokovne besedilne vsebine, ne glede na tematiko, s katero se ukvarjajo ter tudi tiste, ki se obravnavajo kot poljudne.

V sklopu storitve prevajanja spletnih materialov v tej jezični kombinaciji, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi optimizacijo, tako spletnih strani in programov oziroma spletnih prodajaln, aplikacij in spletnih katalogov kot tudi številnih drugih vsebin, povezanih z računalništvom in spletom. Da poenostavimo, ti najprej izvedejo njihovo prevajanje v omenjeni različici jezikov, potem pa implementirajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation). Njihova uporaba ima za cilj, da se poboljša kotiranje takšnih materialov na spletu, saj prav zahvaljujoč omenjenim orodjem iskalnik konkretne vsebine prepozna kot izvirne in najboljše rezultate za točno opredeljene izraze in besede.

Omeniti moramo tudi tudi to, da je prevajanje filmov iz češkega v flamski jezik oziroma reklamnih sporočil, oddaj in serij ter številnih drugih zvočnih in video vsebin prav tako med storitvami, ki jih izvajajo sodni tolmači in prevajalci. Poleg osnovne storitve, ta institucija omogoča tudi dve dodatni, tako da vsaka stranka izbere med sinhronizacijo in podnaslavljanjem vseh takšnih materialov.

Samo zato, ker ni treba priložiti tudi izvirnih vsebin, je strankam dovoljeno, da jih na obdelavo pošljejo na e-poštni naslov, pri čemer se običajno tudi prevzemanje po opravljeni storitvi izvaja na enak način. Posamezniki, ki jim vse to morda tudi ne ustreza, se lahko opredelijo za neki drugi način, ki je prav tako v ponudbi, dodatne informacije o tem pa dobijo v sami poslovalnici.

Ko obstajajo prevodi iz češkega v flamski jezik, in to za absolutno katerikoli material, toda v teh vsebinah se pojavljajo pomanjkljivosti oziroma napake, se priporoča storitev redakcije. Njo v okviru te institucije zagotavljajo korektorji in lektorji, ki najprej izvajajo analizo dostavljenih materialov ter jih primerjajo z izvirniki, da bi našli vse napake. Takoj po tem izvedejo potrebne popravke, pri čemer v celoti spoštujejo pravila, ki veljajo v flamskem jeziku in potrudijo se tudi, da vse te materiale uskladijo z izvirniki.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz češkega v flamski jezik

Poleg razpisne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi tehnično pa tudi gradbeno dokumentacijo. Poleg tega poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja deklaracija izdelkov iz češkega v flamski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi gradbene projekte kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo pa tudi vsak drugi dokument, ki ni omenjen in se obravnava kot uradni del ene od teh dokumentacij.

V skladu z zahtevami strank zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford kompletno obdelujejo tudi dokumente s področja znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugi) pa tudi tiste, ki se tičejo izobraževanja (potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, seminarske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge in drugi).

Vsak osebni dokument prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji najprej prevedejo in po tem tudi overijo v skladu s pravili.

Ne samo potrdilo o državljanstvu in izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list, ampak izvajajo tudi neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze iz češkega v flamski jezik, kompletno pa obdelajo tudi dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico in vozniško oziroma delovno in prometno dovoljenje kot tudi vsak drugi osebni dokument.

Predvideno je, da stranke lahko zahtevajo tudi obdelavo zdravniških izvidov oziroma navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacij farmacevtskih izdelkov ter vsakega drugega dokumenta, ki je uradno uvrščen v medicinsko dokumentacijo.

V skladu z zahtevami strank izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz češkega v flamski jezik oziroma pogodb in licenc in potem pritožb in pooblastila za zastopanje, medtem ko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi tožbe in sklepi pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodb kot tudi sodne odločbe in druge pravne akte.

Vsak dokument, ki velja za del poslovne dokumentacije, saj se tiče poslovnega procesa določenega podjetnika ali podjetja, zaposleni v tej instituciji v skladu s postavljenimi zahtevami prevajajo in v skladu s pooblastili tudi overijo. Tako stranke lahko dobijo kompletno obdelan sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem statut podjetja in ustanovitveni akt kot tudi letna, revizorska in finančna poslovna poročila, omenjeni strokovnjaki pa poskrbijo tudi za izvedbo prevajanja poslovnih odločitev iz češkega v flamski jezik oziroma faktur in številnih drugih dokumentov, ki veljajo za del poslovne dokumentacije.

Poleg vseh omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo vsakega dokumenta, ki ga je stranka dolžna predložiti določeni pristojni instituciji. S tem mislimo predvsem na kompletno obdelavo potrdila o stanju računa v banki ter potrdila o samskem stanu in soglasij za zastopanje in predvideno je, da ti strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje potrdila o višini dohodkov iz češkega v flamski jezik, zatem potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stalni zaposlitvi drugih vrst potrdil, soglasij in izjav.

Vsakdo, ki se za navedeno storitev zanima, je dolžan izvirne dokumente prinesti v poslovalnico te institucije oziroma jih poslat na način, ki je predpisan, ker zapriseženi mora sodni tolmač njihovo vsebino primerjati s prevodi. Storitev overitve sme biti izvedena samo, če ni odstopanj med vsebinama prevedenega in izvirnega dokumenta, če pa to zgodi, bo priporočena redakcija materialov, ki je prav tako dostopna v okviru te institucije.

Glede na to, da je v skladu s pravili predpisano, da se Apostille oziroma žig, ki je uradno poznan tudi pod imenom Haški, postavlja na točno določene dokumente in da prevajalci in sodni tolmači te vrste overitve niso dolžni izvesti, točneje nimajo pooblastila za to, se strankam priporoča, da v pristojnih institucijah samostojno preverijo, ali ta žig mora biti postavljen na njihove dokumente. Izjemno je pomembno tudi vprašati, v katerem trenutku je Haški žig treba postaviti na te dokumente in po katerem točno principu, da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta v veliki meri pospešili.

Tedaj, ko je to potrebno, izvajamo tudi nujno prevajanje dokumentov iz češkega v flamski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo v najkrajšem možnem roku. Da bi to zares lahko storili, jih stranka najprej pošlje skenirane na e-poštni naslov, medtem izvirne dokumente takoj potem dostavi v najkrajšem možnem roku.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz češkega v flamski jezik

Če nekdo zahteva obdelavo dokumentarnih ali igranih oziroma animiranih ali risanih filmov v tej kombinaciji jezikov, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahteva tudi storitev podnaslavljanja takšnih vsebin kot tudi njihove strokovne sinhronizacije. Interesentom je na razpolago tudi neposredno prevajanje serij in oddaj iz češkega v flamski jezik, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi reklamna sporočila oziroma katerokoli vrsto zvočnih vsebin ali video.

Prav tako ti strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v omenjeni različici jezikov, v poslovalnici omenjene institucije pa je na razpolago tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da ti strokovnjaki lahko uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje, se od stranke pričakuje, da jih seznani z vsemi podrobnostmi, ki se tičejo organizacije konkretne manifestacije. Pravzaprav je najpomembnejše, da jih seznanin s tem, kje bo dogodek potekal, in sicer v smislu podatkov o značilnostih samega prostora, prav tako pa je zaželeno, da izvedo, koliko je organizator predvidel, da manifestacija traja oziroma koliko ljudi je povabljeno k sodelovanju. V skladu z vsem temi podatki in takoj po izvedeni analizi bo tudi pripravljena ponudba oziroma bo natančno določeno, katero vrsto storitve ti strokovnjaki uporabijo.

Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov obdelajo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij družboslovnih ali naravoslovnih ved. Seveda je na razpolago tudi neposredno prevajanje knjig iz češkega v flamski jezik, pri čemer lahko obdelujejo katerikoli učbenik ali književno delo. Prav tako stranke lahko dobijo prevajanje ilustriranih, strokovnih ali otroških časopisov, zaposleni te institucije pa prevajajo tudi časopisne članke različne tematike.

V primeru, da je treba v predhodno obdelanih vsebinah popraviti napake, ki v njih obstajajo, bodo angažirani lektorji in korektorji, zaposleni v okviru navedene institucije. Pravzaprav ti v skladu s pravili redakcije uskladijo vsebino neprofesionalno prevedenih materialov z njihovimi izvirniki in predvideno je, da tedaj spoštujejo tudi pravila, ki veljajo v flamskem jeziku.

Ne glede na to, ali stranka zahteva neposredno prevajanje brošur in katalogov iz češkega v flamski jezik oziroma vizitk in PR člankov ali plakatov, reklamnih letakov kot tudi zloženk ter številnih drugih marketinških materialov, bodo zaposleni te institucije njihovi obdelavi maksimalno profesionalno pristopili. To pa pravzaprav pomeni, da vsebino teh materialov uskladijo z govornim flamskim jezikom, pri čemer spoštujejo tudi vsa pravila, ki jih vključuje marketing, da bi konkretno reklamno sporočilo našla pot do potencialnih strank, ki jim je flamski jezik materni oziroma ga uporabljajo.

Ena od dodatnih storitev, ki je na razpolago v okviru te institucije, je tudi optimizacija vseh predhodno prevedenih spletnih materialov. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih vsebin izvajajo tudi implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da njihovo vsebino usklajujejo s pravili, ki veljajo v spletnem iskanju. V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo, ne samo prevajanje spletnih strani iz češkega v flamski jezik, ampak tudi vseh vrst aplikacij pa tudi spletnih katalogov in spletnih prodajaln kot tudi programov in na splošno rečeno, vseh tistih materialov, ki so povezani z računalništvom ali pa so prisotni na spletu. Glede na to, da bo njihova vsebina optimizirana, bo to pozitivno vplivalo, ne samo na mesto, ki ga ti iskanju zavzemajo, ampak tudi na poslovanje lastnika teh vsebin.

Cena prevajanja iz češkega v flamski jezik

  • Iz češkega v flamski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!