Prevajanje iz slovenskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strokovno ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, ki zainteresiranim strankam, poleg številnih storitev ponujajo tudi prevajanje iz slovenskega v češki jezik. Ta storitev pa se nanaša na, enostavno rečeno vse materiale, tako da naši strokovnjaki poleg tolmačenja v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi prevajanje v pisani obliki in to za dokumente, serije, oddaje in filme pa tudi besedila, spletne strani in številne druge vsebine.

Poleg prevajanja besedilnih vsebin katerekoli tematike, sodni tolmači in prevajalci na vašo zahtevo izvajajo tudi prevajanje iz slovenskega v češki jezik za vse vrste vsebin s področja marketinga (zloženke, katalogi, plakati, PR besedila, brošure in ostalo) ter spletne strani, spletne prodajalne pa tudi kataloge kot tudi programsko opremo (aplikacije in programi). Prav tako smo v isti kombinaciji jezikov pripravljeni, da v vsakem trenutku svojim strankam ponudimo storitev, ki se nanaša na tolmačenje in da v odvisnosti od vrste dogodka, ki se organizira, uporabimo simultano ter šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Tedaj, ko dogodek zahteva prav to vrsto tolmačenja, naše stranke lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje.

Če je to potrebno, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dela književnosti, kar vključuje, ne samo obdelavo romanov in beletrije oziroma poezije, ampak tudi prevajanje poetskih del. Poleg tega z veseljem obdelujemo tudi različne vrste revij in časopisnih člankov kot tudi vse vrste zvočnih in video materialov. Poleg prevajanja iz slovenskega v češki jezik za radijske in televizijske oddaje in reklamna sporočila oziroma vse vrste filmov in serij izvajamo tudi profesionalno sinhronizacijo obdelanih vsebin oziroma njihovo podnaslavljanje.


Prevajanje iz slovenskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v slovenski jezik

Ko gre za prevajanje dokumentov iz slovenskega v češki jezik, strankam omogočamo obdelavo poslovne pa tudi osebne ter gradbene, razpisne, tehnične in medicinske dokumentacije. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci lahko odelajo vse dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumenatacij oziroma med drugim prevajamo tudi naslednje dokumente: fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, bilance uspeha in stanja, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt in statut podjetja, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebno izkaznica, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniške izvide, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekti, navodila za uporabo in številne druge dokumentov, ki predstavljajo sestavni del omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi tiste dokumente, ki se pogosto predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste soglasij, potrdil in izjav (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti in druge). Prav tako iz slovenskega v češki jezik prevajamo tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja pa tudi vse vrste pogodb, licenc in certifikatov kot tudi pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale sodbe, sklepe, pritožbe, odločitve in tožbe kot tudi pooblastila za zastopanje.

Postopek obdelave dokumentov se razlikuje glede na na prevajanje vseh ostalih materialov, saj edini pravilni način njihove obdelave vključuje, tako prevajanje iz slovenskega v češki jezik kot tudi overitev s strani uradne osebe (sodnih tolmačev). Tako Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam ponuja možnost, da zelo hitro dobijo kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta. Potem ko prevajalec v najkrajšem možnem času konča svoj del posla, z delom začne sodni tolmač, ki primerja prevode in izvirnike, pa šele potem prevod tudi opremi s svojim žigom. Iz tega razloga so stranke tudi dolžne, da nam na vpogled dostavijo izvirne dokumente, tako da se tudi princip pošiljanja dokumentov razlikuje glede na pošiljanje ostalih vsebin na prevajanje. Ker sodni tolmač overja samo prevode, ki so enaki izvirnim dokumentom, morate vedeti tudi to, da če opazi določena odstopanja med tema dokumentoma, strankam predlaga izvedbo lekture in korekture, to je redakcije vsebin, ki jo prav tako lahko dobite v naši poslovalnici in potem lahko brez težav pristopi overitvi.

Poleg tega, da nam dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v češki jezik, lahko dostavite s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih tudi prinesete osebno v našo poslovalnico, ostale vsebine pa nam stranke lahko pošljejo tudi na elektronski naslov. Tudi dokumente lahko pošljejo po elektronski pošti, toda samo v primeru nujnega prevajanja, saj na ta način sodni tolmači in prevajalci lahko relativno hitro pristopijo njihovi obdelavi in tako ugodijo vaši zahtevi za nujnim prevajanjem. V tem primeru prav tako dostavljate izvirnike na vpogled, toda ob spoštovanju nujnosti ter izberete način, ki je najhitrejši za to pošiljanje.

Ko naši strokovnjaki izpolnijo vaše zahteve oziroma prevedejo dostavljene vsebine, jih lahko dobite na elektronski naslov (če se ne izvaja overitev sodnih tolmačev), lahko pa jih tudi osebno prevzamete in da zahtevate pošiljanje preko kurirske službe, kar sodi med dodatne storitve, tako da se zaračunava neodvisno od osnovne storitve.

Obdelava dokumentov v večini primerov vključuje samo njihovo prevajanje iz slovenskega v češki jezik, obstajajo pa tudi situacije, ko se za nekatere dokumente zahteva tudi overitev s posebnim žigom, ki nosi naziv Apostille ali haški. Njega stranke lahko dobijo samo v okviru pristojnih služb pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije ter to vrsto overitve morajo opraviti samostojno pa tudi, da preden nam dostavijo dokumente na obdelavo, dobijo podatke o njej. Enostavneje rečeno, najprej morajo vprašati, ali se z Apostille žigom opremljajo dokumenti, za katere od naših strokovnjakov zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov in če se zahteva, morajo morajo izvedeti tudi, ali overitev s haškim žigom poteka po ali pred prevajanjem in overitvijo sodnih tolmačev.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v češki jezik

Strokovno in profesionalno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v češki jezik zahteva tudi znanje in izkušnje, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford v vsakem primeru imajo. Pri tem mislimo predvsem na uporabo SEO načela (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj optimizacijo prevedenih vsebin za spletne iskalnike, da bi se obdelane vsebine pojavile na boljšem mestu pri iskanju. Prav tako v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi aplikacije in programe pa tudi spletne kataloge ter spletne prodajalne.

V poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford dobite tudi storitev obdelave zvočnih in video vsebin pa tudi njihovo podnaslavljanje ter sinhronizacijo, ko je to potrebno. Prevajalci in sodni tolmači poleg ostalih vsebin obdelujejo tudi reklamna sporočila, tako tista namenjena predvajanju na radijskih postajah kot tudi tista, ki so namenjena prikazovanju na televiziji pa tudi serije ter filme vseh žanrov in vrst oziroma zabavne, informativne, izobraževalne in vse ostale vrste oddaj.

Iz slovenskega v češki jezik izvajamo tudi tolmačenje oziroma uporabljamo, tako konsekutivno kot tudi simultano pa tudi posebno vrsto tolmačenja - šepetano. Priprava ponudbe za to storitev zahteva številne informacije (kako dolgo traja dogodek, kje poteka, koliko ljudi sodeluje in podobno) na podlagi katerih se tudi odločimo, katero vrsto storitve je najbolje uporabiti in v skladu s tem lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi prevajanje iz slovenskega v češki jezik za ilustrirane, otroške pa tudi strokovne revije ter časopisne članke, po potrebi pa obdelujemo tudi književna dela oziroma učbenike.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovenskega v češki jezik

Če imate potrebo za obdelavo kateregakoli poslovnega dokumenta v tej kombinaciji jezikov, so tukaj naši sodni tolmači in prevajalci, ki poleg poslovnih odločitev, sklepa o ustanovitvi pravnih oseb in faktur, iz slovenskega v češki jezik prevajajo tudi ustanovitvene akte oziroma statut podjetja pa tudi vse vrste poslovnih poročil, kako revizijska in finančna kot tudi letna.

Poleg poslovnih obdelujemo tudi osebne dokumente (potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugo) pa tudi vse pravne akte, od pravnega reda Evropske Unije in pooblastil za zastopanje, preko vseh vrst certifikatov in licenc pa do različnih vrst pogodb oziroma sodnih sklepov, tožb, odločitev, pritožb in sodb.

Prevajamo pa tudi tiste dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij oziroma gradbeno, medicinsko, razpisno in tehnično, kot tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam ob različnih priložnostih. Dokumente, ki so povezani s področjema znanosti oziroma izobraževanja prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo v skladu z zahtevami zainteresiranih strank ter poleg njihovega prevajanja iz slovenskega v češki jezik izvajajo tudi overitev z žigom sodnih tolmačev, ki so za to uradno pooblaščeni. To vključuje obdelavo zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prepisa ocen in diplom ter dodatkov k diplomi pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, diplomskih nalog ter rezultatov znanstvenih raziskav kot tudi znanstvenih patentov in del, predmetnikov in programov fakultet ter ostalih dokumentov iz te skupine.

Da bi celoten postopek obdelave kateregakoli dokumenta lahko potekal v skladu s pravili, imajo stranke dve obveznosti. Prva se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, druga pa pomeni, da se morajo sami pozanimati na sodišču, ki je pristojno, ali se konkretni dokumenti morajo opremiti tudi z Apostille (haškim) žigom in v katerem trenutku.

Prevajanje besedil s področja turizma iz slovenskega v češki jezik

Če imajo stranke potrebo za obdelavo kateregakoli besedila v tej kombinaciji jezikov, nimajo razloga za zaskrbljenost, saj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford enako kakovostno obdelujejo tudi strokovne in poljudne vsebine. To vključuje tudi prevajanje iz slovenskega v češki jezik za besedila, katerih tema se nanaša na področja politike, farmacije, znanosti in psihologije pa tudi tista, ki se tičejo medicine, komunikologije, izobraževanja, farmacije ter filozofije, ekonomije oziroma politike, menedžmenta, bančništva, marketinga pa tudi ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij, turizma in številnih neomenjenih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Vse vrste besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v češki jezik nam lahko na obdelavo enostavno pošljete po elektronski pošti in jih na enak način dobite po koncu obdelave.

Korektorji in lektorji, ki so prav tako člani naše ekipe, v skladu s potrebami izvajajo tudi redakcijo že obdelanih vsebin, ko je to potrebno, iz slovenskega v češki jezik pa prevajamo tudi tiste materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja. Ta storitev pomeni obdelavo, ne samo reklamnih letakov oziroma zloženk in katalogov, ampak tudi prevajanje vizitk pa tudi PR besedil, brošur ter plakatov in to ob absolutnem spoštovanju vseh pravil marketinga ter profesionalnem oblikovanju reklamnega sporočila v skladu s pravili češkega jezika.

Cena prevajanja iz slovenskega v češki jezik

  • Iz slovenskega v češki je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!