Prevajanja iz češkega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, je strankam na razpolago predvsem kompletna obdelava vseh dokumentov in dokumentacij. Navedena storitev se nanaša, tako na njihovo neposredno prevajanje iz češkega v perzijski jezik kot tudi na storitev overitve, ker je vse to v celoti usklajeno z zakonom.

Posebej je treba poudariti, da poleg dokumentov s področij znanosti in izobraževanja ter vseh tistih, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so na primer potrdila vseh vrst, zatem izjave in soglasja, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi osebno kot tudi poslovno in tehnično dokumentacijo.

Na razpolago je tudi prevajanje gradbene in tehnične dokumentacije iz češkega v perzijski jezik, na zahtevo strank pa lahko kompletno obdelamo tudi vse pravne akte oziroma dokumente, ki so na določen način povezani s področji sodstva ali prava.


Prevajanje iz češkega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v češki jezik

Pravzaprav vse navedeno predstavlja samo manjši del ponudbe storitev, saj ti strokovnjaki kompletno obdelujejo vse dokumente, ki stranke predhodno dostavi, če ti spoštujejo pravilo in na vpogled priložijo tudi izvirnike.

Da ne bi bilo pomote, moramo posebej poudariti, da je uradno pooblaščena oseba dolžna izvirne dokumente in njihovo vsebino primerjati s prevodi, da bi ugotovila, ali gre za popolnoma enake materiale.

Glede na to, da ta institucija interesentom omogoča tudi samo storitev overitve predhodno prevedenih dokumentov, tedaj lahko pride do določenih napak, ki jih lektorji in korektorji lahko popravijo in prevedene materiale uskladijo z izvirniki. Vsekakor se storitev redakcije lahko na zahtevo strank uporabi tudi za vse ostale materiale, v katerih prevodih obstajajo napake.

Če nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz češkega v perzijski jezik, mu bo dovoljeno, da kasneje na vpogled prinese ali pošlje izvirnike. Pravzaprav je potrebno, da konkretne vsebine skenira in jih pošlje na e-poštni naslov predstavništva omenjene institucije.

Vsekakor izvirnike stranke lahko pošljejo, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe, prav tako pa imajo tudi pravico, da jih v samo poslovalnico osebno prinesejo.

Od vsake stranke posamično je tudi odvisno, ali se bo odločila za možnost osebnega prevzemanja predhodno prevedenih in overjenih dokumentov, ali pa se bo odločila za to, da ji konkretne vsebine kurirska služba dostavi na želeni naslov. Toda interesenti za ta način prevzemanja morajo vedeti, da gre za storitev, ki se dodatno zaračunava in da ima v tem primeru izključno služba za dostavo pravico oblikovati ceno.

Vsaki stranki, ki jo zanima obdelava dokumentov v dani različici jezikov, tudi priporočamo, da od pristojnih pridobi informacije o postopku nadoveritve. Sicer je omenjena storitev na razpolago v namenskih oddelkih okrožnih sodišč in nanaša se na overitev z Apostille žigom. Ker prevajalci in sodni tolmači niso pooblaščeni za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga, kot ga tudi imenujejo, tudi ni njihova obveznost, da stranke informirajo o tej vrsti overitve. Potrebno je, da vsaka od njih posamično kontaktira s pristojnimi in izve, ali ta žig mora biti postavljen na dokumente in v katerem trenutku, saj se najpogosteje prakticira, da se Apostille žig postavlja pred ali po prevajanju in overitvi s strani uradno pooblaščene osebe.

Dostavo vseh ostalih materialov, za katero se zahteva neposredno prevajanje iz češkega v perzijski jezik je precej preprostejše, saj ni obvezno na vpogled priložiti izvirnikov. Zato tudi omenjamo, da stranke takšne vsebine lahko na obdelavo pošljejo elektronsko in predvideno je, da se na takšen način tudi prevzamejo po opravljenih storitvah. Seveda vsi, ki jim takšen način ali pošiljanja ali prevzemanja ne ustreza, imajo pravico izbrati tudi druge možnosti, ki so v ponudbi.

Vse vrste vsebin s področja marketinga sodni tolmači in prevajalci na podlagi postavljenih zahtev strank profesionalno prevedejo v omenjeni jezični kombinaciji in se pri tem držijo predvsem pravil, ki veljajo za reklamiranje.

Poleg njih obdelujejo tudi poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine, zatem učbenike in časopisne članke pa tudi revije in književna dela.

Kadar se zahteva prevajanje filmov iz češkega v perzijski jezik oziroma reklamnih sporočil ter serij in oddaj pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov, strankam lahko zagotovimo tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije, tako da praktično rečeno na enem mestu dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste.

Ne samo, da lahko zahtevajo storitev, ki vključuje simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji, ampak interesenti lahko najamejo tudi profesionalno opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da gre za specifično storitev, ker prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo vse tri različice tolmačenja, se tako tudi zahteva, da jih stranka informira o tem, kako bo določen dogodek organiziran. Mislimo predvsem na informacije o mestu njegovega prirejanja, zatem o točnem trajanju in vsekakor o številu oseb, ki bodo pri tem sodelovale. Omenjeni strokovnjaki na podlagi teh podatkov tudi oblikujejo ponudbo za navedene storitve.

Zelo je pomembno omeniti tudi to, da so zaposleni te institucije specializirani tudi za optimizacijo vseh spletnih vsebin, glede na to, da pri njihovem prevajanju implementirajo tudi Orodja SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način omogočajo strankam, ki zahtevajo prevajanje programov in aplikacij iz češkega v perzijski jezik oziroma spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in ostalih vsebin, da dobijo spletne materiale, ustrezno prilagojene vsem tistim pravilom, ki se uporabljajo v okviru spletnega iskanja, kar ima za rezultat njihovo boljše kotiranje v globalnem iskanju, in to za izbrane besede in izraze.

Prevajanje filmov iz češkega v perzijski jezik in storitev sinhronizacije/podnaslavljanja

Osnovna storitev, ki jo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači, predvideva obdelavo, tako igranih in dokumentarnih kot tudi risanih filmov pa tudi animiranih, pri čemer bo izvedeno tudi neposredno prevajanje serij iz češkega v perzijski jezik kot tudi reklamnih sporočil, zatem televizijskih oziroma radijskih oddaj različne tematike in namena (zabavne, otroške, informativne, izobraževalne in druge) ter vseh ostalih video in zvočnih materialov, ki jih stranka predhodno dostavi. V sklopu obdelave vseh teh vsebin ponujamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije, tako da v sami poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford vsi interesenti v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelane vse video in zvočne materiale.

Vsekakor lahko ponudimo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, če na nekem dogodku sodelujejo govorci obeh navedenih jezika. Glede na to, da zaposleni v tej instituciji izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, je posebej pomembno, da se ponudba za navedeno storitev oblikuje izjemno pazljivo, oziroma da se izbere ustrezna vrsta tolmačenja. Da bi to lahko izvedli, se stranka obvezuje, da bo dostavila podatke o prostoru, v katerem naj bi manifestacija potekala kot tudi, da bo omenjene strokovnjake informirala o tem, koliko ljudi naj bi sodelovalo na tem dogodku pa tudi o tem, koliko dni oziroma ur bo trajala. Posebej poudarjamo, da se ponudba za storitev tolmačenja lahko oblikuje izključno na podlagi teh informacij, v skladu z njo pa bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako moramo poudariti, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje knjig iz češkega v perzijski jezik, ker prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelajo, tako katerikoli učbenik kot tudi vsako književno delo. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje besedil, ki so lahko in poljudna in strokovna pa tudi za obdelavo revij in časopisnih člankov.

Storitvi korekture in lekture se uporabljata za vse vrste vsebin, za katere je predhodno izvedeno neposredno prevajanje v navedeni različici jezikov, pri čemer osebe, ki so te storitve zagotavljale, niso spoštovale pravil perzijskega jezika niti pravil prevajanja, tako da v določenih materialih obstajajo napake. V tem primeru se angažirajo lektorji in korektorji, da te napake najprej poiščejo in jih potem v skladu z veljavnimi pravili tudi popravijo skozi postopek tako imenovane redakcije.

Kadar sodni tolmači in prevajalci obdelujejo marketinške materiale na zahtevo strank, posebno pozornost namenjajo oblikovanju reklamnega sporočila, ki ga ti vsebujejo, da bi ga prilagodili pravilom perzijskega jezika in ga na ta način približali osebam, ki jim je ta materni.

Posebej je pomembno poudariti, da imajo vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz češkega v perzijski jezik, v sklopu te institucije na razpolago tudi storitev optimizacije. Gre za uporabo orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), kar ima za cilj, da programom, spletnim stranem in spletnim prodajalnam kot tudi spletnim katalogom, zatem različnim vrstam aplikacij in ostalim spletnim vsebinam omogoči, da se precej bolje kotirajo na spletu.

Neposredno prevajanje sklepi o ustanovitvi pravne osebe iz češkega v perzijski jezik

Ob maksimalnem spoštovanju veljavnih zakonskih določb bo izvedeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz češkega v perzijski jezik, v katero poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe spadajo tudi poslovne odločitve, zatem fakture in revizorska kot tudi finančna in letna poslovna poročila, zatem ustanovitveni akt in statut podjetja pa tudi številni drugi dokumente, ki se nanašajo na poslovni proces ali nekih podjetnikov ali podjetja.

Z zakonom je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači po opravljeni storitvi uporabijo tudi pravila overitve, oziroma potrdijo, da je vsebina vsakega prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

Iz tega razloga je potrebno, da stranka pri pošiljanju vsebin na obdelavo priloži tudi izvirne dokumente. Da bi bil postopek obdelave v celoti spoštovan in maksimalno poenostavljen, se lastniku dokumentov svetuje, da kontaktira z okrožnim sodiščem in izve, ali na te dokumente mora biti postavljen Haški (Apostille) žig in v skladu s katerim principom (na začetku postopka obdelave ali po izvedenem prevajanju in overitvi konkretnega dokumenta).

Če je to potrebno, ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vse vrste izjav in potrdil oziroma soglasij, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o samskem stanu, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi in vsi ostali dokumenti, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim službam.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz češkega v perzijski jezik oziroma vseh dokumentov, ki so povezani, ne samo s področjem znanosti, ampak tudi z izobraževanjem (diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih in številni drugi).

Pomembno je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s postavljenimi zahtevami lahko v navedeni jezični kombinaciji prevedejo in potem tudi overijo vse osebne dokumente, kot so recimo delovno dovoljenje, dovoljenja za prebivanje in vozniško oziroma prometno dovoljenje ter potrdilo o državljanstvu, vsi izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze) in vsekakor bo izvedeno tudi neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz češkega v perzijski jezik oziroma kompletna obdelava osebne izkaznice, potnega lista in ostalih osebnih dokumentov.

Če to neka stranka zahteva, bodo obdelani vsi dokumenti, ki sestavljajo predvsem tehnično in potem tudi gradbeno in medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov, gradbenih projektov in navodil za uporabo, kompletna obdelava lahko izvedemo tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi za deklaracije izdelkov, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vsekakor za ostale dokumente, ki veljajo za del ene od omenjenih dokumentacij, če stranka v celoti spoštuje pravilo ter najprej na vpogled dostavi izvirnike.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo zahtev vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje pooblastila za zastopanje iz češkega v perzijski jezik, prav tako pa kompletno obdelujejo tudi vse ostale pravne akte (pogodbe, licence, sklepe o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe sodišču, odločitve sodišč in sklepi, tožbe in drugi dokumenti s področij sodstva in prava).

Cena prevajanja iz češkega v perzijski jezik

  • Iz češkega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz češkega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz češkega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!