Prevajanje materialov iz češkega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev po kateri se se vsekakor razlikujemo od drugih podobnih institucij, je tudi prevajanje iz češkega v madžarski jezik. Poleg tega, da smo ena od redkih institucij v Sloveniji, ki vsem zainteresiranim strankam ponuja to storitev, stranke pri nas lahko dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnih tolmačev in tako vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje različnih vrst dokumentacij ali dokumentov, lahko zelo hitro dobijo vsebine, ki se lahko uporabljajo v praksi. Kajti, ko je za določen dokument izvedeno samo prevajanje iz češkega v madžarski jezik, ne pa tudi overitev, se le-ta ne more uporabljati, saj nije pravno veljaven, ker mu žig sodnih tolmačev daje oznako enakosti izvirniku.

Prevajalci sodni tolmači pri vsaki naši poslovalnici obdelujejo, tako dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi vse poslovne ter osebne dokumente. Poleg prevajanja zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o opravljenih izpitih ter diploma in dodatkov k diplomi oziroma predmetnikov in programov fakultet vam ponujamo tudi obdelavo znanstvenih patentov, rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi znanstvenih del ter diplomskih oziroma seminarskih nalog in vseh ostalih dokumentov, ki so povezani z omenjenimi področji.

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje in overitev za gradbene projekte, zdravniške izvide pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, na vašo zahtevo pa obdelujemo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov pa tudi ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično, medicinsko, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Če je to potrebno našim strankam, prevajamo tudi različne vrste pogodb, certifikatov in licenc, zatem pooblastila za zastopanje, pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze in druge pravne akte. Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam v raznih situacijah oziroma vse vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in drugo).


Prevajanje iz češkega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarski v češki jezik

Zelo je pomembno, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje vsekakor dostavite izvirnike, ki so potrebni sodnemu tolmaču na vpogled, da bi jih pred overitvijo primerjal z izvirniki. Zato se postopek pošiljanja dokumentov neznatno razlikuje glede na ostale vsebine, pa njih lahko dostavite osebno v katerokoli našo poslovalnico ali pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma angažirate katerokoli kurirsko službo, da nam jih dostavi. Ostale materiale, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnih tolmačev, stranke lahko pošljejo tudi po elektronski pošti, ko pa prevajalci in sodni tolmači končajo njihovo obdelavo, lahko pričakujete, da vam bodo dostavljeni na naslov, ali pa jih prevzamete v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer moramo posebej poudariti, da se prevedene vsebine na elektronski naslov dostavljajo samo, če se ne izvaja overitev in da storitev pošiljanja na naslov zahteva doplačilo.

Prav tako morajo stranke v tej situaciji opraviti tudi preverjanje, ki se nanaša na overitev dokumentov s haškim (Apostille) žigom. Te informacije pa lahko dobijo v okviru okrožnega sodišča v svojem mestu, ki je pristojno za overitev dokumentov s haškim žigom. Imejte na umu, da le-ta ni obvezen prav za vse dokumente in za tiste, ki se morajo overiti, ta overitev lahko poteka neposredno pred ali po prevajanju in overitvijo s strani strokovnjakov Akademije Oxford.

Poleg dokumentov obdelujemo tudi spletne strani pa tudi spletne kataloge kot tudi ostale spletne vsebine, kot so programi, aplikacije in spletne prodajalne in to z ustrezno uporabo vseh pravil optimizacije prevedenih vsebin za spletne iskalnike. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, ne glede na njihovo temo oziroma ne glede na to, ali so namenjena javnemu plasiranju, ali pa predstavitvi izključno ožjemu krogu strokovnih oseb za določeno področje. Poleg tega obdelujemo tudi književna dela pa tudi revije oziroma učbenike in časopisne članke, lahko pa izvajamo tudi tolmačenje iz češkega v madžarski jezik, ko je to potrebno. Na podlagi zahtev samega dogodka prevajalci in sodni tolmači uporabijo eno od treh vrst tolmačenja, to je konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje in ko to omogočajo pogoji, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega navedenega prevajamo tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, kot so brošure, PR besedila, plakati pa tudi katalogi, vizitke, reklamne zloženke in drugi materiali. Logično je, da prevajalci in sodni tolmači ob tej priložnosti posebno pozornost namenjajo marketinškim pravilom in reklamno sporočilo, ki ga prenašajo ti materiali, z lahkoto uskladijo s pravili ciljanega oziroma madžarskega jezika.

Ponujamo vam tudi storitve lekture oziroma korekture, ki se izvaja na vseh tistih materialih, ki so že prevedeni v tej kombinaciji jezikov, pri čemer pa so potrebni določeni popravki.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz češkega v madžarski jezik in overitev sodnih tolmačev

Poleg zdravniških izvidov, naši prevajalci sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo in iz češkega v madžarski jezik prevajajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, izvajajo pa tudi njihovo overitev z žigom sodnih tolmačev. Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično pa tudi poslovno in osebno dokumentacijo ter poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov prevajamo tudi gradbene projekte in navodila za uporabo, obdelujemo pa tudi poslovne pogodbe, odločitve in poročila pa tudi sklep o ustanovitvi pravnih oseb, statute in ustanovitvene akte podjetja in druge dokumente te vrste.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi osebne dokumente, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze pa tudi o smrti oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu pa tudi vse vrste dovoljenj, tako vozniško kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma delovno ali pa prometno dovoljenje. Logično je, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale vrste dokumentov, pri čemer najprej mislimo na pravne akte oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Čeprav na zahtevo strank obdelujemo tudi vsebine, ki so ozko povezane s področjema znanosti in izobraževanja, kot so diplomske naloge in seminarske, znanstvena deča oziroma patenti, rezultati znanstvenih raziskav ter predmetniki in programi fakultet, diplome in dodatki k diplomi pa tudi prepisi ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi potrdila o rednem šolanju in drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezani pa so z znanostjo ali izobraževanjem.

Pri nas dobite, ne samo prevajanje vseh omenjenih pa tudi številnih drugih vrst dokumentov iz češkega v madžarski jezik, ampak tudi storitev overitve z žigom sodnih tolmačev. Čeprav je to najpogosteje dovolj, da bi se dokument štel kot pravno veljaven, zakon določa tudi overitev z Apostille oziroma haškim žigom za posamezne dokumente, pa se priporoča, da stranke na okrožnem sodišču v svojem mestu pridobijo vse potrebne informacije o tej vrsti overitve, da ne bi po nepotrebnem izgubljali časa in denarja.

Prav tako posebej poudarjamo, da so nam stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi lahko maksimalno korektno opravili njihovo overitev.

Prevajanje programov in aplikacij iz češkega v madžarski jezik

Iz češkega v madžarski jezik prav tako prevajamo programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program pa tudi ostale vsebine s področja spleta, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači iz češkega v madžarski jezik prevajajo, ne samo spletne strani, ampak tudi spletne kataloge pa tudi prodajalne.

Ko je to potrebno, prav tako lahko izvajamo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, pri čemer uporabljamo simultano ali konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, kar je izključno odvisno od koncepta dogodka, ki se organizira. Pri izdelavi ponudbe vanjo lahko na zahtevo strank pod zelo ugodnimi pogoji vključimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Profesionalni lektorji in korektorji v naši ekipi izvajajo storitev redakcije tistih materialov, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, toda tega ni storil v skladu s pravili, pa je treba izvesti določene korekcije oziroma lektorirati vsebine.

Književna dela, kot so prozna in poetska oziroma beletrijo in romane pa tudi učbenike ter časopisne članke in vsebine vseh vrst revij prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje besedil s področja turizma iz češkega v madžarski jezik

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje besedil s področja turizma iz češkega v madžarski jezik pa tudi vsebin katerekoli druge tematike. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno in profesionalno obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, medicine, menedžmenta, financ in ekologije in varstva okolja kot tudi tiste, ki se tičejo psihologije, filozofije, farmacije, sociologije oziroma politike, prava, komunikologije in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajamo tudi filmske stvaritve različnih vrst in žanrov, tako igrane kot tudi risane pa tudi animirane in dokumentarne filme oziroma vse vrste serij, reklamnih sporočil in oddaj. Poleg njihovega prevajanja iz češkega v madžarski jezik stranke pri nas lahko dobijo tudi finalno obdelavo oziroma lahko jim ponudimo tudi podnaslavljanje in če želijo, izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo.

Materiale s področja marketinga prav tako obdelujemo v tej jezični kombinaciji, kar vključuje prevajanje iz češkega v madžarski jezik za reklamne letake in zloženke, brošure, kataloge, vizitke, PR članke pa tudi plakate in druge podobne vsebine.

Cena prevajanja iz češkega v madžarski jezik

  • Iz češkega v madžarski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!