Prevajanje materialov iz češkega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford vsem zainteresiranim strankam poleg številnih drugih storitve ponuja tudi prevajanje iz češkega v grški jezik. Ta storitev vključuje kompletno obdelavo dokumentov oziroma njihovo prevajanje in overitev z žigom sodnih tolmačev. Tako na enem mestu dobite dokument, ki ga lahko uporabljate v katerikoli situaciji kot tudi vsak drugi izvirni dokument.

Poleg prevajanja potnega lista, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in vozniškega dovoljenja, vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje iz češkega v grški jezik za ostale osebne pa tudi poslovne dokumente. Poleg že omenjenih, prevajamo tudi delovno, dovoljenje za prebivanje in prometno dovoljenje pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu ter fakture, ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, kot tudi vse vrste poslovnih poročil, od finančnih preko letnih pa do revizijskih.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse pravne akte, tako pooblastila za zastopanje in licence kot tudi certifikate in pogodbe oziroma pravni red Evropske Unije in vse vrste sodb, odločitev, tožb, sklepov in pritožb.


Prevajanje iz češkega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v češki jezik

Vse stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz češkega v grški jezik za tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so različne vrste izjav, potrdil in soglasij. Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja oziroma znanosti, pa poleg znanstvenih patentov in del ter rezultatov znanstvenih raziskav, prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi diplome in dodatke k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet in druge dokumente iz te skupine.

Postopek prevajanja dokumentov je natančno določen z zakonom in se razlikuje od obdelave drugih vsebin. To pa pomeni, da so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, saj se sodni tolmač pred overitvijo njihovih dokumentov s svojim prepričati, ali gre za enake vsebine. V primeru, da opazi odstopanja, ja dolžan obvestiti stranke o tem in predlagati storitev redakcije, ki jo prav tako lahko dobite v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg možnosti da dokumente pošljete s kurirsko službo ali pa s priporočeno poštno pošiljko, lahko pa jih tudi prinesete osebno v našo poslovalnico, a in mi vama po koncu obdelave dokumente ali dostavljamo na želeni naslov preko kurirske službe ali jih prevzamete osebno. Storitev dostave obdelanih dokumentov na naslov se zaračunava potpuno neodvisno od prevoda in overitve dokumentov in po ceni kurirske službe.

Nujno prevajanjeom dokumentov podrazumeva njegovu brzu izradu, pa je tedaj strankam dovoljeno da dokumente na prevajanje najprej pošaljem po elektronski pošti, a posle toga in da izvirnike dostave na najhitrejši možni način.

Poleg vsega omenjenega, stranke so dolžni in da samostojno dobijo informacijo o stavljanju haškog, to je Apostille pečata na konkretne dokumente za koja so im potrebno prevajanje iz češkega v grški jezik. Ta žig lahko dobite na okrožnem sodišču v vašem mestu, pa vas tamo in očekuju vse potrebne informacije o njemu.

Poleg dokumentov, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi vse ostale vrste vsebin. A pod tim najprej mislimo na prevajanje iz češkega v grški jezik za vse vrste revij, knjiga in učbenikov. Prav tako prevajamo tudi spletne strani oziroma vse ostale vsebine vezane za web (spletni katalogi, prodajalne, programsko opremo oziroma programi in aplikacije in ostalo).

Ko to zahtevajo naše stranke, izvajamo tudi tolmačenje iz češkega v grški jezik, to je uporabiti šepetano tolmačenje, simultano ali konsekutivno in v skladu s tem sa vrstom dogodka. Stranke pri nas lahko najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje po odličnim uslovima.

Prevajanje iz češkega v grški jezik se nanaša tudi na obdelavo video in zvočnih materialov (filmovi, serije, reklamna sporočila, oddaje in drugo) pa tudi njihovo sinhronizacijo ozroma podnaslavljanje, ako tako žele naše stranke.

Prevajalci in sodni tolmači če v isti jezični kombinaciji obdelujejo tudi besedilne vsebine, tako tista namenjene javnemu plasiranju kot tudi strokovne. Što se teme besedil tiče, ona se može odnositi na katerokoli od omenjenih oblasti: gradbena industrija, turizem, medicina, farmacija, finance, bančništvo, ekonomija, pravo, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, filozofija, psihologija, sociologija pa tudi številne druge znanstvene discipline.

Prevajanje faktur in poslovnih odločitev iz češkega v grški jezik

Ko gre za prevajanje faktur in poslovnih odločitev iz češkega v grški jezik, morate vedeti, da vas pri nas pričakuje tudi njihova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Na ta način dobite pravno veljaven dokument, saj ta žig potrjuje, da je prevod v popolnosti enak izvirni vsebini.

Poleg faktur sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse ostale dokumente povezane s poslovanjem, tako sklep o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi ustanovitveni akt in statut podjetja pa tudi revizijska, letna in finančna poslovna poročila in vse ostale dokumente povezane s poslovanjem podjetja oziroma podjetnika.

Prav tako obdelujemo tudi tiste dokumente, ki sestavljajo tehnično pa tudi razpisno oziroma gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Pri tem mislimo predvsem na zdravniške izvide in gradbene projekte ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma deklaracije izdelkov in druge osebne dokumente. Obdelujemo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet kot tudi prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi oziroma seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene in diplomske naloge ter znanstvene patente in druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Sodni tolmači in prevajalci v isti kombinaciji jezikov obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije, iz češkega v grški jezik pa prevajajo tudi različne vrste certifikatov in licenc oziroma vse vrste pogodb pa tudi sodnih odločitev, tožb, sodb, sklepov in pritožb. Ko je to potrebno, obdelujemo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih pa tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o samskem stanu kot tudi o stanju računa v banki in druge vrste potrdil, soglasij in izjav oziroma tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ko je to potrebno.

Imejte na umu, da se postopek prevajanja dokumentov iz češkega v grški jezik razlikuje od obdelave drugih vsebin pa nam morate na vpogled dostaviti izvirnike in da se na pristojnem sodišču v vašem mestu pozanimate o tem, ali se za vaše dokumente zahteva overitev z Apostille žigom ali ne.

Prevajanje učbenikov iz češkega v grški jezik

Poleg prevajanja učbenikov iz češkega v grški jezik, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi književna dela oziroma romane, poezijo, prozo in beletrijo. Ko je to potrebno našim strankam, izvajamo tudi obdelavo strokovnih pa tudi ilustriranih oziroma otroških in drugih vrst revij kot tudi časopisnih člankov. Prav tako vam ponujamo tudi prevajanje iz češkega v grški jezik za besedilne vsebine kateregakoli namena, dolžine in tematike, tako da poleg tistih, ki se nanašajo na področja filozofije, psihologije in sociologije v isti kombinaciji jezikov prevajamo tudi besedila, povezana s področji politike, financ in ekonomije ter prava in bančništva oziroma gradbene industrije, menedžmenta, turizma, marketinga, ekologije in varstva okolja pa tudi komunikologije in številnih drugih znanstvenih disciplin. Posebej poudarjamo, da se pri takšnih vsebinah dostava lahko izvaja tudi po elektronski pošti in na enak način stranke lahko dobijo prevedena besedila.

Vse tiste vsebine, ki so povezane s spletnim področjem oziroma spletne strani, spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne in vse vrste aplikacij in programov prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov, in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil dobre optimizacije vsebin za spletne iskalnike, tako da se bodo zelo hitro pojavili med prvimi rezultati iskanja.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford pa tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, ki so zadolženi za sinhronizacijo vsebin in ki so prav tako v naši ekipi, lahko obdelajo vse vrste video oziroma zvočnih materialov, od reklamnih sporočil, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tistih, ki se bodo predvajale na televiziji, preko serij in informativnih, zabavnih, otroških pa tudi izobraževalnih oddaj pa do animiranih, igranih, dokumentarnih in risanih filmov. Ta storitev je posebna v tem smislu, kar vam poleg njihovega prevajanja iz češkega v grški jezik ponujamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje.

Prevajanje reklamnih letakov iz češkega v grški jezik

Ne samo reklamne letake, ampak tudi vse ostale vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako podjetja kot tudi določenih izdelkov ali storitev obdelujemo v tej jezični kombinaciji. To pa pomeni, da pri nas lahko dobite prevajanje iz češkega v grški jezik tudi za vizitke in plakate pa tudi PR članke, brošure in kataloge. Razume se, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo maksimalno profesionalno obdelavo teh vsebin in na ustrezen način prilagodijo reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo duhu grškega jezika, ki je v tem primeru ciljani jezik in na ta način potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se reklamirajo, omogočijo, da se seznanijo z njimi.

Pri nas lahko dobite tudi storitev lekture oziroma korekture, ki je namenjena vsem tistim materialom, ki jih je nekdo že prevedel v tej kombinaciji jezikov, toda ob tej priložnosti je storil določene napake, ki jih bodo vsekakor popravili lektorji in korektorji, ki so v naši ekipi.

Poleg vseh omenjenih storitev v pisni obliki, prevajalci in sodni tolmač na vašo zahtevo izvajajo tudi tolmačenje iz češkega v grški jezik, ki vključujejo uporabo simultanega, šepetanega ali konsekutivnega tolmačenja in vse v skladu s koncepcijo dogodka, ki se organizira. Prav iz tega razloga od strank zahtevamo, da nas pravočasno obvestijo o sami organizaciji dogodka, številu udeležencev, prostoru, v katerem bo potekal ter trajanju, na podlagi katerih bomo pripravili ponudbo. V okviru te ponudbe se poleg storitve tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov lahko pojavi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki jo prav tako ponujamo svojim strankam, in to po zelo ugodnih cenah.

Cena prevajanja iz češkega v grški jezik

  • Iz češkega v grški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!