Prevajanje materialov iz češkega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz češkega v francoski jezik katerekoli vrste materialov, lahko tudi to storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v Sloveniji. Prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, ki so člani naše ekipe, v skladu s potrebami naših strank obdelujejo prav vse vrste materialov, od poslovnih in osebnih dokumentov, preko besedil, knjig in revij pa do spletnih strani, reklamnih vsebin in tolmačenja v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje dokumentov iz češkega v francoski jezik zahteva posebno pozornost, saj strankam omogočamo, da dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma poleg njihovega prevajanja v tej jezični kombinaciji dobijo tudi njihovo overitev. Za overitev prevoda so zadolženi zapriseženi sodni tolmači in tako dobite dokument, ki je pravno absolutno veljaven. Pravzaprav ta žig potrjuje, da je prevod enak izvirniku, pa nam zato morate na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, saj sodni tolmač pred overitvijo s svojim žigom izvaja njihovo primerjanje z izvirniki. Če se zgodi, da opazi odstopanja med njimi, predlaga storitev lekture in korekture oziroma redakcije prevoda, ki jo bodo izvedli lektorji in korektorji v naši ekipi in potem se pristopa overitvi.

Vse dokumente, za katere od nas želite prevajanje v tej kombinaciji jezikov, nam lahko prinesete osebno ali pa jih pošljete s priporočeno poštno pošiljko pa tudi preko kurirske službe. Prevedene in overjene dokumente vam dostavljamo na naslov ali pa jih prevzamete osebno. Dostava na naslov se zaračunava ločeno od osnovne storitve in po ceni kurirske službe, ki vam jih dostavlja. Stranke to storitev plačajo pri prevzemu pošiljke.


Prevajanje iz češkega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v češki jezik

Samo, ko vam je prevajanje iz češkega v francoski jezik kateregakoli dokumenta potrebno hitro, nam jih lahko najprej pošljete na naslov in da v najkrajšem možnem roku dostavite tudi izvirnike na vpogled. Materiale, za katere ni potrebna overitev nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti in jih na enak način dobite po koncu obdelave.

Postopek obdelave dokumentov v določenih primerih vključuje tudi overitev z Apostille žigom, to je haškim, za katero niso zadolženi prevajalci in sodni tolmači. To pa pomeni, da morate sami izvedeti vse o tem, saj se s haškim žigom ne overjajo vsi dokumenti, ampak samo tisti, ki jih določa zakon. In tedaj poteka ali pred ali pa po koncu obdelave dokumentov s strani strokovnjakov Akademije Oxford. Zato je tudi pomembno, da se pri pristojnem okrožnem sodišču najprej pozanimate, ali je z Apostille žigom sploh potrebno overiti dokumente, za katere od nas zahtevate prevajanje iz češkega v francoski jezik in če je to potrebno, potem overitev s tem žigom poteka po ali pred obdelavo naših strokovnjakov.

Stranke pri nas lahko dobijo obdelavo vseh osebnih dokumentov, od vozniškega in prometnega dovoljenja, potnega lista in osebne izkaznice preko izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu pa do dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja.

Prevajalci in sodni tolmači v isti kombinaciji jezikov tudi vse dokumente, ki sestavljajo tehnično, poslovno pa tudi medicinsko, razpisno in gradbeno dokumentacijo kot tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave). Prav tako iz češkega v francoski jezik prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju, diplome in dodatke k diplomi pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvene patente in naloge kot tudi diplomske in seminarske naloge ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja pa tudi znanosti.

V primeru potrebe sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse pravne akte, tako licence in pogodbe kot tudi pooblastila za zastopanje in pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov ter sodne odločitve, pritožbe, sodbe, tožbe in sklepe.

Poleg prevajanja iz češkega v francoski jezik za vse dokumente izvajamo tudi obdelavo besedil katerekoli tematike, namena in dolžine ter vsebine revij, časopisne članke pa tudi učbenike in književna dela. Stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje spletnih vsebin oziroma programov, spletnih strani, spletnih prodajaln in katalogov kot tudi vseh vrst aplikacij. Iz češkega v francoski jezik prevajamo tudi materiale, ki so namenjeni reklamiranju (PR besedila, plakati, reklamne zloženke, vizitke, katalogi, brošure in drugo), izvajamo pa tudi tolmačenje v isti kombinaciji jezikov. Poleg simultanega, prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami dogodka uporabljajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Ko to dovoljujejo zahteve dogodka, vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje filmov, serij, oddaj in reklamnih sporočil iz češkega v francoski jezik prav tako izvajamo v najkrajšem možnem roku. Toda to ni vse, kar zadeva obdelavo takšnih materialov, saj stranke pri nas lahko dobijo tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi sinhronizacijo oziroma kompletno obdelavo.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz češkega v francoski jezik

Eno od področij, ki ga obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači, se nanaša na prevajanje razpisne dokumentacije iz češkega v francoski jezik. Poleg tega pa prevajajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko, tehnično pa tudi poslovno in gradbeno dokumentacijo. Tako poleg prevajanja poslovnih odločitev, sklepa o ustanovitvi pravne osebe ter vseh vrst poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna) obdelujejo tudi naslednje dokumente: ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, statute podjetja, navodila za uporabo, zdravniške izvide, bilance uspeha, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

V isti jezični kombinaciji obdelujemo tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja pa tudi vse osebne dokumente, kot so izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista, potrdila o državljanstvu ter osebne izkaznice, izpiski iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdila o stalnem prebivališču. Prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz češkega v francoski jezik tudi za vse vrste dovoljenj in s tem mislimo predvsem na delovno, vozniško, prometno ter dovoljenje za prebivanje.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v različnih situacijah, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, soglasij in potrdil (potrdilo o stalni zaposlitvi in o rednih dohodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugi osebni dokumenti). Pooblastila za zastopanje, pogodbe, licence, pravni red Evropske Unije pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse vrste tožb, sodne odločitve pa tudi pritožbe, sodbe in sklepe oziroma certifikate prav tako obdelujemo v skladu z vašimi zahtevami ter izvajamo njihovo prevajanje iz češkega v francoski jezik in overitev z žigom sodnih tolmačev.

Da bi postopek obdelave dokumentov minil brez težav, so stranke dolžne opraviti vsa potrebna preverjanja v zvezi z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente, kot tudi v celoti spoštujejo postopek dostave materialov na prevajanje, to je, da ob tej priložnosti dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje igranih filmov iz češkega v francoski jezik

Čeprav stranke pri nas lahko dobijo prevajanje igranih filmov iz češkega v francoski jezik, prav tako izvajamo tudi njihovo finalno obdelavo. To pa pomeni, da stranke dobijo tudi njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Poleg igranih, prevajamo tudi animirane pa tudi dokumentarne in risane filme, kot tudi vse vrste serij in oddaj oziroma televizijska in radijska reklamna sporočila.

Iz češkega v francoski jezik prevajamo tudi književna dela oziroma prozo, poezijo, romane in beletrijo, kot tudi vse vrste učbenikov in revij ter časopisne članke.

V poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke lahko dobijo tudi storitev redakcije, ki se uporablja za vse nekakovostno prevedene vsebine v tej kombinaciji jezikov.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelujejo tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za poljudna ali strokovna besedila. Poleg tistih, katerih tema je povezana s področji prava, politike, ekonomije, bančništva in financ, iz češkega v francoski jezik prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od omenjenih področij: gradbena industrija, komunikologija, medicina, izobraževanje, znanost, farmacija, informacijske tehnologije, turizem, ekologija in varstvo okolja, filozofija, menedžment, sociologija, marketing, psihologija in številne druge znanstvene discipline.

Prevajanje reklamnih plakatov iz češkega v francoski jezik

Storitev, ki jo prav tako izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači, vključuje prevajanje reklamnih plakatov iz češkega v francoski jezik in njihovo prilagajanje ciljanemu jeziku. To prilagajanje je predvsem povezano z reklamnim sporočilom, ki ga le-ti prenašajo, da bi se potencialnim strankam, ki jim je francoski materni jezik, omogočilo boljše seznanjanje s predmetom reklamiranja.

Poleg prevajanja plakatov vam ponujamo tudi obdelavo ostalih vrst materialov s področja marketinga, kot so katalogi, brošure, PR članki pa tudi reklamni letaki in zloženke oziroma vizitke.

Ko je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi tolmačenje iz češkega v francoski jezik in v skladu z zahtevami dogodka uporabljajo konsekutivno, šepetano ali simultano tolmačenje. Prav tako nam morate dostaviti tudi vse informacije o dogodku, ki ga organizirate oziroma kje bo potekal, kako dolgo bo trajal, število udeležencev in podobno, da bi lahko pripravili najboljšo možno ponudbo. Ko to dovoljujejo zahteve dogodka, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to po najugodnejših cenah.

Cena prevajanja iz češkega v francoski jezik

  • Iz češkega v francoski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!