Prevajanje materialov iz češkega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači pri Akademiji Oxford na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz češkega v danski jezik, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre. Poleg dokumentov v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi ostale vsebine, tako spletne strani in časopisne članke kot tudi vse vrste besedil pa tudi različne vrste zvočnih in video materialov. Seveda izvajamo tudi tolmačenje iz češkega v danski jezik in uporabljamo šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje. Katera vrsta tolmačenja bo uporabljena, je odvisno samo od vrste dogodka, ki se organizira, tako da nam morate dostaviti vse podatke, ki so potrebni za pripravo ponude. Poleg te storitve, ko to ustreza zahtevam dogodka, strankam po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prevajalci sodni tolmači pa tudi profesionalni podnaslavljalci oziroma umetniki, katerih dolžnost je sinhronizacija prevedenih vsebin, lahko obdelajo vse vrste filmov, serij oziroma reklamnih sporočil in oddaj. S tem mislimo najprej na njihovo prevajanje iz češkega v danski jezik in zatem tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo. Tako stranke na enem mestu dobijo kompletno obdelane video in zvočne vsebine, ki jih lahko plasirajo, kjerkoli želijo.

Ko je to potrebno, izvajamo tudi lekturo oziroma korekturo vseh tistih materialov, ki so že obdelani v tej jezični kombinaciji, toda pojavile so se določene napake, tako da je treba izvesti njihovo redakcijo, za katero so zadolženi korektorji in lektorji ekipe Akademije Oxford. Besedila različnega namena, tematike in dolžine, naši strokovnjaki prav tako prevajajo in poleg tistih, ki so povezana s področji spleta, turizma in menedžmenta, prevajamo tudi psihološka in filozofska besedila pa tudi tista, ki obdelujejo teme s področij bančništva, znanosti, farmacije in izobraževanja oziroma gradbene industrije, ekologije in varstva okolja ter komunikologije, marketinga, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi materiale s področja marketinga, kar se nanaša predvsem na brošure, plakate, PR članke in kataloge ter vizitke in reklamne zloženke in letake.


Prevajanje iz češkega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v češki jezik

Od dokumentov obdelujemo osebne oziroma poslovne ter dokumente, ki sestavljajo gradbeno, razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo, tako da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz češkega v danski jezik med drugim tudi prevajajo: izpiske iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno in dovoljenje za prebivanje pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, gradbene projekte in vse ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene dokumentacije.

Prav tako obdelujemo tudi poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture, ustanovitveni akt podjetja, vse vrste poslovnih poročil, od letnih preko revizijskih pa vse do finančnih pa tudi statute podjetij in številne druge poslovne dokumente. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločitve, sklepe, tožbe, sodbe in pritožbe kot tudi različne vrste licenc in certifikatov. Poleg vsega omenjenega, iz češkega v danski jezik prevajamo tudi prepise ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi predmetnike in programe fakultet ter znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge pa tudi vse ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja.

Prav tako obdelujemo tudi dokumente, ki se v številnih situacijah predajajo pristojnim institucijam, kot so na primer soglasja za zastopanje, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu ter potrdila o rednih dohodkih pa tudi o stalni zaposlitvi in vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav. Stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov češkega v danski jezik, so v veliki prednosti, saj jih pri nas pričakuje, tako storitev prevajanja kot tudi storitev overitve, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači. Žig sodnih tolmačev pa potrjuje avtentičnost prevoda oziroma njegovo enakost z izvirnikom, pa se kot takšen lahko uporablja v vseh situacijah, ko je to potrebno.

Da bi naši strokovnjaki lahko opravili obdelavo dokumentov na z zakonom predpisan način, ste nam dolžni na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, tako da jih lahko prinesete osebno v katerokoli poslovalnico Akademije Oxford ali pa jih pošljete tako kot vam ustreza oziroma preko kurirske službe ali pa priporočeno, preko “Pošte Slovenije”. Mi vam obdelane dokumente lahko dostavimo s kurirsko službo na naslov, kar je dodatna storitev in se zaračunava po veljavni ceni službe, ki je zadolžena za dostavo. Imate tudi možnost, jih osebno prevzamete v prostorih naše poslovnice. Nujno prevajanje dokumentov pomeni hitro izdelavo, pa je tedaj pomembno čim hitreje reagirati in je strankam dovoljeno, da dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov in naknadno dostavijo izvirnike in to na najhitrejši možni način, saj je treba spoštovati njihovo zahtevo za prevajanjem v kratkem roku.

Prav tako je tudi pomembno, da stranke same opravijo vsa potrebna preverjanja na pristojnem sodišču o tem, ali se za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz češkega v danski jezik, izvaja overitev s haškim žigom. Ta žig je poznan tudi kot Apostille in overitev poteka izključno v okrožnih sodiščih v naši državi, prevajalci in sodni tolmači pa v tem primeru nimajo pristojnosti, kar pomeni, da so se stranke dolžne samostojno pozanimati o vsem. S tem mislimo na podatek, ali je overitev z Apostille žigom sploh potrebna za vaše dokumente, saj ni obvezna za vse dokumente, ampak samo za določene, ki jih predvideva zakon pa tudi, da izvedo, ali overitev poteka preden prevajalec in sodni tolmač končata z obdelavo dokumentov ali pa preden začneta, saj je do tega odvisen celoten tok obdelave želenih dokumentov.

Tolmačenje iz češkega v danski jezik

Kar zadeva tolmačenje iz češkega v danski jezik, morate vedeti, da so naši prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno specializirani, tako za simultano kot tudi za konsekutivno pa tudi za šepetano tolmačenje. Za katero vrsto tolmačenja se bodo odločili, je odvisno izključno od vrste dogodka, ki se organizira. Na podlagi prejetih informacij, kot so število udeležencev, trajanja oziroma podatki o prostoru, v katerem bo dogodek potekal in od samega njegovega koncepta, bo sprejeta odločitev, katera vrsta tolmačenja se uporablja. Ob tej priložnosti vam lahko po najugodnejših cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to primerno za vaš dogodek.

Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje vseh vsebin s področja spleta oziroma informacijskih tehnologij. Poleg prevajanja programske opreme (programi in aplikacije) obdelujemo tudi spletne kataloge, spletne prodajalne in spletne strani. Poleg tega v isti kombinaciji jezikov prevajamo tudi filmske stvaritve oziroma animirane, igrane, dokumentarne in risane filme, pri nas lahko dobite tudi prevajanje iz češkega v danski jezik za različne vrste serij, oddaje ter reklamna sporočila, tako tiste, ki bodo prikazane na televiziji kot tudi tiste, ki naj bi se predvajale na radijskih postajah. To vključuje tudi dodatno storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Prevajanje besedil s področja prava in ekonomije iz češkega v danski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije oxford obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki so povezane s področji prava in ekonomije ter izvajajo njihovo prevajanje iz češkega v danski jezik. Seveda obdelujemo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji financ in bančništva pa tudi politike oziroma besedila, ki obdelujejo temo s področij znanosti in filozofije, izobraževanja, medicine, sociologije pa tudi turizma, marketinga in gradbene industrije ter menedžmenta, ekologije in varstva okolja, informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje učbenikov pa tudi del književnosti (beletrija, proza, romani, poezija) kot tudi časopisnih člankov oziroma različnih vrst revij. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamne materiale, od vizitk in zloženk preko reklamnih letakov in plakatov, pa do PR besedil, katalogov izdelkov in storitev ter brošur.

Prav tako vam lahko ponudimo tudi storitev lekture oziroma korekture vseh tistih materialov, ki jih je nekdo že poskušal prevesti, toda tega ni storil v skladu s prevajalsko stroko, pa obstajajo določene napake, ki jih je vsekakor treba popravili.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz češkega v danski jezik

Da bi bilo prevajanje poslovnih dokumentov iz češkega v danski jezik maksimalno uspešno, poskrbijo naši prevajalci in sodni tolmači in vam poleg osnovne storitve ponudimo tudi overitev z žigom sodnih tolmačev, kar pomeni, da vse naše stranke relativno hitro dobijo prevedene fakture, poslovna poročila oziroma odločitve pa tudi ustanovitveni akt, sklep o ustanovitvi pravne osebe ter statute podjetij in druge poslovne dokumente, ki se zahvaljujoč žigu sodnih tolmačev lahko predajajo katerikoli pristojni instituciji. Vendar ne pozabite, da ste nam dolžni na vpogled dostaviti izvirnike kot tudi, da opravite potrebne priprave za overitev s haškim (Apostille) žigom oziroma se na pristojnem sodišču pozanimate, ali se tudi ta overitev izvaja za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz češkega v danski jezik.

Poleg poslovnih prevajamo tudi osebne dokumente pa tudi dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v številnih situacijah, ko je to potrebno, pa izvajamo tudi prevajanje pravnega reda Evropske Unije ter različnih vrst licenc oziroma certifikatov in pogodb kot tudi vseh ostalih pravnih aktov.

Seveda obdelujemo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno pa tudi medicinsko, razpisno in tehnično dokumentacijo. Iz češkega v danski jezik lahko med drugim prevajamo tudi: navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide in druge dokumente te vrste.

Cena prevajanja iz češkega v danski jezik

  • Iz češkega v danski je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 35 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!