Prevajanje materialov iz češkega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz češkega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz češkega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači pa tudi lektorji in korektorji ter strokovnjaki, ki so specializirani, ne samo za tolmačenje iz češkega v španski jezik, ampak tudi za sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih video in zvočnih materialov. Tako stranke dobijo kompletno obdelavo serij in filmov (igrani, risani, animirani, dokumentarni in drugo) pa tudi radijskih in televizijskih reklamnih sporočil ter izobraževalnih, informativnih, otroških in zabavnih oddaj, ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji ali radiju.

Obdelujemo tudi reklamne vsebine oziroma kataloge, plakate, zloženke in letake pa tudi PR članke, vizitke in brošure oziroma strokovne in poljudne besedilne vsebine. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz češkega v španski jezik prevajajo za romane pa tudi ostala književna dela, obdelujejo pa tudi spletne vsebine (spletne strani, spletne prodajalne, aplikacije, programi, spletni katalogi in drugo). Ker so naši strokovnjaki specializirani za vse vrste tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, v odvisnosti od samega dogodka in njegove koncepcije, uporabljajo konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje, strankam pa po ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V omenjeni jezični kombinaciji prav tako prevajamo osebno izkaznico, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi vozniško dovoljenje in potrdilo o državljanstvu. Obdelujemo tudi druge osebne dokumente oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje pa tudi potni list ter prometno in dovoljenje za prebivanje in druge osebne pa tudi dokumente, ki sestavljajo poslovno, tehnično, razpisno ter medicinsko in gradbeno dokumentacijo.


Prevajanje iz češkega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v češki jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi prevajanje iz češkega v španski jezik za dokumente s področja izobraževanja pa tudi znanosti ter za vse vrste soglasij, potrdil in izjav. Naši sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi pravni red Evropske unije pa tudi licence vseh vrst, pooblastila za zastopanje pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze, različne vrste sodnih sklepov, odločitev, pritožb ter sodb in pritožb, kot tudi vse vrste pogodb in certifikatov.

Kadar se izvaja prevajanje dokumentov, mora biti opravljena tudi njihova overitev, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači, ki so prav tako v ekipi Akademije Oxford. Toda obstajajo tudi dokumenti, za katere se poleg prevajanja iz češkega v španski jezik ter overitve sodnih tolmačev zahteva tudi overitev s haškim žigom, ki nosi ime Apostille. Sicer morajo ta žig stranke samostojno zagotoviti, in to v okviru pristojnega sodišča, prav tako pa je pomembno, da izvedo, ali se prevedeni dokumenti z njim overjajo pred prevajanjem in overitvijo sodnih tolmačev ali pa potem, ker je od tega tudi odvisno, na katero mesto najprej nosite dokument na obdelavo.

Imate možnost, da nam vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz češkega v španski jezik, dostavite na nekoliko načinov, princip pošiljanja pa se razlikuje v odvisnosti od tega, ali ali gre za dokumente ali ne, ker nam morate dostaviti izvirnike na vpogled, če vam je potrebno prevajanje dokumentov. Zato njih prinesete osebno ali pošljete preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” in to priporočeno, ostale materiale pa dostavljate na naslov, če tako želite. Pošiljanje obdelanih materialov se prav tako razlikuje, saj tiste, za katere ni potrebna overitev, dobite na naslov, dokumente pa lahko dobite ali na naslov, preko kurirske službe ali pa jih osebno prevzamete v prostorih naše poslovnice. Pošiljanje na vaš naslov izvaja kurirska služba, kar pa predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava in to po ceni, ki jo oblikuje ta služba, plačate pa jo pri prevzemanju pošiljke.

Od dokumentov lahko mirno rečemo, da obdelujemo vse, ki jih zahtevajo naše stranke. To vključuje predvsem prevajanje iz češkega jezika španski za vse osebne (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in drugo) pa tudi tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno, razpisno oziroma gradbeno, medicinsko in tehnično dokumentacijo.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz češkega v španski jezik prevajajo tudi pravne akte, od vseh vrst certifikatov in pogodb, preko pravnega reda Evropske Unije in licenc pa do pooblastil za zastopanje in vseh vrst sodb, pritožb pa tudi sklepe, tožbe in odločitve. Prav tako prevajamo tudi tiste dokumente, ki jih je zelo pogosto treba predložiti pristojnim službam, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, potrdil in soglasij.

Poleg tega iz češkega v španski jezik prevajamo tudi tiste dokumente, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem oziroma potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in prepise ocen kot tudi diplome in dodatke k diplomi, znanstvena dela pa tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav, predmetnike in programe fakultet in številne druge dokumente te vrste.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz češkega v španski jezik

Ko gre za prevajanje poslovnih dokumentov iz češkega v španski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači poleg faktur in poslovnih poročil ter odločitev obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja in uspeha pa tudi sklep o ustanovitvi pravnih oseb in statute podjetij.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi tiste dokumente, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo ter izvajajo prevajanje iz češkega v španski jezik za gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide pa tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo pa tudi za številne druge osebne dokumente. Na zahtevo strank prav tako obdelujemo prepise ocen, predmetnike in programe fakultet oziroma potrdila o opravljenih izpitih kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, diplome in dodatke k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge oziroma vse tiste dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz češkega v španski jezik za vse tiste dokumente, ki jih je v številnih situacijah treba predložiti pristojnim službam, kot so vse vrste potrdil, soglasij in izjav. V isti kombinaciji jezikov obdelujemo tudi pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje kot tudi vse vrste pogodb, licenc in certifikatov ter sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale vrste sodb, odločitev, pritožb, tožb in sklepov.

Če je tudi vam potrebno prevajanje iz češkega v španski jezik za katerikoli dokument, ne pozabite, da nam morate dostaviti tudi izvirnike na vpogled pa tudi na pristojnem sodišču izvesti vsa potrebna preverjanja v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma s haškim žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje PR člankov iz češkega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz češkega v španski jezik prevajajo tudi PR članke pa tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga (vizitke, brošure, zloženke, katalogi, plakati in drugo).

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajamo tudi igrane, animirane pa tudi risane in dokumentarne filme kot tudi zabavne, izobraževalne, otroške in informativne oddaje ter televizijska in radijska reklamna sporočila oziroma serije. Poleg storitve prevajanja različnih vrst zvočnih in video materialov iz češkega v španski jezik vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi njihovo finalno obdelavo, ki vključuje sinhronizacijo, če stranka izrazi željo, pa lahko izvedemo tudi njihovo podnaslavljanje.

Pri nas lahko, ko je to potrebno, dobite tudi storitev redakcije. Le-ta je namenjena vsem tistim vsebinam, ki jih je nekdo že poskušal prevesti v tej jezični kombinaciji, toda tega mu ni uspelo storiti dovolj kakovostno.

Ko gre za prevajanje besedilnih vsebin iz češkega v španski jezik, lahko mirno rečemo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo absolutno vse vrste besedil, tako tista, ki so namenjena javnemu plasiranju kot tudi tista, ki so strokovna. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji farmacije, izobraževanja, znanosti in medicine, prevajamo tudi tista, ki so povezana s področji psihologije, sociologije oziroma filozofije, gradbene industrije pa tudi ekonomije, financ, bančništva ter prava, politike, informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Velika je prednost pri pošiljanju takšnih vsebin na prevajanje, saj imajo stranke možnost, da jih pošljejo po elektronski pošti, glede na to, da ni treba izvesti overitve sodnih tolmačev, pa se s samim tem tudi ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled.

Prevajanje učbenikov iz češkega v španski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje učbenikov iz češkega v španski jezik, lahko to storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi književna dela vseh vrst oziroma prozna in poetska dela pa tudi beletrijo in romane.

Ko to zahtevajo naše stranke, prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebino vseh vrst revij. Poleg tega obdelujemo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani in aplikacije kot tudi spletne kataloge, spletne prodajalne in vse vrste programov. Razume se, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation), tako da prevedenim materialom ponujajo možnost, da poboljšajo položaj v okviru globalnega iskanja.

Ko organizirate neki dogodek, lahko izvajamo tudi tolmačenje iz češkega v španski jezik, toda izključno od same organizacije je odvisno, ali prevajalci in sodni tolmači uporabljajo šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje. Na podlagi podatkov, ki nam jih dostavite v zvezi z dogodkom, to je informacije o številu udeležencev, prostoru, v katerem bo potekal kot tudi trajanju, bomo pripravili najboljšo možno ponudbo, tako za samo storitev prevajanja kot tudi za najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz češkega v španski jezik

  • Iz češkega v španski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz češkega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz češkega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz češkega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!