Prevajanje iz flamskega v grški jezik


Ekipa strokovnjakov te institucije skupaj z ostalimi strokovnjaki zaposluje tudi tiste, katerih specialnost je neposredno prevajanje iz flamskega v grški jezik.

Seveda prevajalci in sodni tolmači te storitve zagotavljajo v obeh variantah, glede na to, da so specializirani, tako za tolmačenje v omenjeni različici jezikov kot tudi za obdelavo katerekoli vrste materialov v pisani obliki.

Takoj moramo poudariti, da poleg simultanega tolmačenja, lahko uporabijo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, kar avtomatsko pomeni, da udeleženci kateregakoli dogodka dobijo storitev, ki v celoti ustreza vsem njihovim zahtevam. Kadar se za neko manifestacijo lahko uporabi ta vrsta tolmačenja, bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker jer je tudi ta storitev uvrščena v ponudbo navedene institucije. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako učbenike in časopisne članke oziroma strokovna in poljudna besedila kot tudi revije, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje književnih del iz flamskega v grški jezik.


Prevajanje iz flamskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v flamski jezik

Profesionalno bo odgovorjeno tudi na zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo spletnih materialov v tej jezični kombinaciji, glede na to, da zaposleni navedene institucije poleg spletnih katalogov in aplikacij profesionalno prevajajo tudi spletne prodajalne, spletne strani in programe kot tudi vsako drugo vrsto materialov, ki se nanašajo na splet ali na računalništvo. Posebej je pomembno poudariti, da odlično poznajo pravila optimizacije, glede na to, da znajo implementirati orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Pravzaprav njih uporabljajo, da bi vse omenjene materiale uskladili s pravili iskalnika in jim tako omogočili, da dosežejo precej boljše mesto v polju iskanja, pri čemer se točno ve, na katere besede oziroma izraze se to nanaša.

Če je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi katerokoli vrsto materialov, ki se uporabljajo pri reklamiranju in so povezani z marketingom. Ne samo, da stranke te institucije lahko dobijo profesionalno prevajanje PR člankov iz flamskega v grški jezik, ampak tudi katalogov, reklamnih letakov in plakatov oziroma brošur in vizitk pa tudi zloženk ter vseh ostalih vsebin, katerih glavni namen je predstavitev, tako storitev in podjetij oziroma njihovega delovanja kot tudi izdelkov in dogodkov.

Konkretna institucija omogoča vsakomur, ki poseduje prevedene vsebine katerekoli vrste v tej različici jezikov, da po potrebi dobi storitev njihove strokovne redakcije. Seveda se lektorji oziroma profesionalni korektorji pri tem potrudijo, da vse napake, ki jih predhodno ugotovijo v prevodih, popravijo v skladu s pravili navedene stroke.

Ker so v tej instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo pa tudi za podnaslavljanje zvočnih in video vsebin katerekoli vrste, sta tudi navedeni storitvi dostopni na zahtevo strank. Seveda bo najprej izvedeno prevajanje v omenjeni različici jezikov za televizijske in radijske oddaje izobraževalnega, zabavnega ali informativnega značaja pa tudi za reklamna sporočila oziroma za katerokoli vrsto filmov (animirani, igrani, risani, dokumentarni in drugi), pri čemer izvajamo tudi neposredno prevajanje serij iz flamskega v grški jezik, če je to navedeno kot zahteva stranke. Samo dejstvo, da sta v ponudbi tudi navedeni dodatni storitvi, v veliki meri olajšuje celoten postopek obdelave takšnih vsebin, ker stranka na enem mestu dobi zvočne in video materiale, ki so pripravljeni za predstavitev potencialnim gledalcem in poslušalcem.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije (gradbena, osebna, razpisna, medicinska, tehnična, poslovna in številne druge), tako je strankam omogočeno, ne samo prevajanje vseh dokumentov iz njihove sestave, ampak tudi storitev overitve, ki jo izvede za to uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač.

Glede na to, da se overitev kateregakoli dokumenta, ki se v tej varianti prevaja mora izvesti v skladu z veljavnimi pravili, kar pomeni, da stranka izvirnike, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih prinese osebno, ali pa to stori preko katerekoli službe za dostavo.

Treba je pojasniti tudi to, da se dostavljanje izvirnih dokumentov zahteva prav zaradi overitve tega strokovnjaka, ki pred postavljanjem žiga na preveden katerikoli dokument mora biti popolnoma prepričan, da se njegova vsebina ne razlikuje od izvirnika.

Seveda je dostopno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v grški jezik pa tudi različnih dokumentov, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni kombinaciji jezikov obdelajo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela.

Poleg vseh dokumentov, ki so omenjeni, stranke lahko v predstavništvu te institucije zahtevajo tudi kompletno obdelavo za vsako vrsto potrdil oziroma za katerokoli izjavo ter soglasje, kar se pravzaprav nanaša na dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti pristojnim institucijam.

Postopek dostavljanja katerihkoli drugih materialov na prevajanje se razlikuje, ker se ne zahteva pošiljanje izvirnikov, kar pomeni, da jih stranke in pošljejo in prejmejo prevedene elektronsko oziroma po elektronski pošti, če tako želijo.

Samo kadar se zahteva tako imenovano nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v grški jezik, je tudi te vsebine možno dostaviti na elektronski naslov, pri čemer vsekakor obstaja obveznost pošiljanja ali dostave izvirnikov zaradi postopka overitve sodnega tolmača, kar pa se lahko izvede kasneje.

Jasno je, da se tudi prevzemanje kompletno obdelane dokumentacije ali kateregakoli dokumenta razlikuje glede na vse ostale materiale, tako da lastnik izbere, ali želi zahtevati dostavo na domači naslov, ali pa bo prišel do poslovalnice te specializirane institucije, da osebno prevzame preveden in overjene vsebine. Storitev, ki jo kurirska služba izvede na zahtevo posamične stranke, bo od nje neposredno zaračunana, pri čemer ima v tem primeru izključno služba za dostavo pravico oblikovati ceno, pri čemer mora predhodno o tem na ustrezen način obvestiti vsakega posameznika.

Opisani postopek obdelave dokumentov je, kot je že rečeno, usklajen z veljavnimi zakonskimi določbami in v večini primerov je to povsem dovolj, da je lastnik vsebin v položaju, da jih lahko praktično uporabljajo. Točenje rečeno, ko prevedeni katerikoli dokument poseduje tudi žig sodnega tolmača, je zakonsko veljaven in se lahko uporablja ob različnih priložnostih.

Toda obstajajo materiali, za katere je navedena obveznost izvedbe nadoveritve oziroma na katere pooblaščena oseba mora postaviti Haški žig. Sicer je precej bolj poznana naziv Apostille žig, izvedba overitve z njim pa je v pristojnosti določenih oddelkov okrožnih sodišč v naši državi. Vse to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci navedene storitve v nobenem primeru nimajo pravice izvesti, pa je zato pomembno, da se lastnik dokumentacije ali določenega dokumenta o tem pozanima pri pristojnih. Ko izve, da Haški žig mora biti postavljen na njegove dokumente, je izjemno pomembno pridobiti tudi informacijo o tem, ali se ta vrsta overitve izvaja po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača ali je potrebno najprej postaviti Apostille žig na dokument in ga potem v skladu z veljavnimi pravili odnesti na nadaljnjo obdelavo.

Prevajanje političnih besedil iz flamskega v grški jezik

Ne glede na kompleksnost tematike besedil s področij politike, so stranke lahko prepričane, da sodni tolmači in prevajalci njih lahko v konkretni jezični kombinaciji popolnoma profesionalno obdelajo. Vsekakor na zahtevo izvedejo tudi neposredno prevajanje ekonomskih in pravnih besedil iz flamskega v grški jezik pa tudi tistih, ki se nanašajo na področja bančništva oziroma menedžmenta in financ ter izobraževanja, komunikologije in farmacije pa tudi medicine in znanosti. Poleg njih zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi turistična besedila pa tudi vse tiste poljudne in strokovne vsebine, ki se ukvarjajo z različnimi temami s področij informacijskih tehnologij, sociologije in ekologije ter varstva okolja, psihologije pa tudi gradbene industrije in drugih znanstvenih disciplin.

Najpomembnejše je, da je pri prevajanju vsebin, ki so povezane z računalništvom ali vidne na spletu, izvedena tudi njihova profesionalna optimizacija. Ker prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo uporabo orodij SEO (Search Engine Optimisation), se predpostavlja, bodo prevajanje spletnih strani, spletnih katalogov in prodajaln iz flamskega v grški jezik izvedli profesionalno ter uporabili pravila optimizacije. Da pojasnimo, ti strokovnjaki vsebino omenjenih materialov na najboljši možni način uskladijo s spletnim iskanjem in s pravili, ki jih ta določa, da bi bili nedolgo po postavljanju na splet, ti vidni na prvi strani rezultatov za opredeljene besede in izraze. Seveda lahko v tej različici jezikov prevedejo tudi vsako aplikacijo, ki jo stranka želi pa tudi program, saj so specializirani tudi za obdelavo programske opreme.

Če se zahteva neposredno prevajanje reklamnih materialov iz flamskega v grški jezik, bo interesentom omogočena profesionalna obdelava, tako zloženk, brošur in plakatov kot tudi vizitk, PR člankov in katalogov ter reklamnih letakov in številnih drugih vsebin, ki so povezane z marketingom. Seveda prevajalci in sodni tolmači v tem primeru uporabljajo pravila marketinga, da bi omenjene vsebine prevedli čim bolj korektno in profesionalno.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz flamskega v grški jezik

Glede na to, da obdelava dokumentov poteka na specifičen način oziroma se izvaja, tako njihovo neposredno prevajanje iz flamskega v grški jezik kot tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, je jasno, da Prevajalski center Akademije Oxford interesentom ponuja njihovo kompletno in profesionalno obdelavo.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelajo pravni red Evropske Unije v tej različici jezikov pa tudi licence, odločitve sodišč in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vsako drugo vrsto sodnih odločb ter tožbe, pooblastilo za zastopanje in sodne sklepe potem pogodbe in certifikate pa tudi pritožbe sodišču in druge pravne akte oziroma dokumente, ki se nanašajo in na pravo in na splošno na področje sodstva.

Posebej je pomembno poudariti, da vsaka stranka mora spoštovati postopek dostave vsebin te vrste na obdelavo, saj je dolžna na vpogled sodnemu tolmaču na ustrezen način poslati ali prinesti izvirne dokumente.

Prav tako se vsakomur od njih priporoča, da se na okrožnem sodišču v svojem mestu oziroma pri zaposlenih v namenskih oddelkih te institucije pozanima, ali je Haški žig na dokumente, za katere zahteva obdelavo, treba postaviti in kdaj. Gre za žig, poznan kot Apostille in za overitev z njim, kar je storitev, ki je prevajalci in sodni tolmači omenjene institucije ne morejo zagotoviti strankam, ker jim pristojni za to niso dali potrebnih pooblastil.

Če je to potrebno, člani ekipe te specializirane institucije izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v grški jezik. Poleg različnih vrst dovoljenj (vozniško, delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje in drugi), kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in potni list pa tudi osebno izkaznico ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti in o rojstvu kot tudi vsak drugi osebni dokument, pod pogojem, da lastnik teh vsebin v celoti spoštuje predhodno opisan postopek.

Ne samo diplomo in dodatek k diplomi oziroma prepis ocen in predmetnike ter programe fakultet, ampak ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma potrdilo o rednem šolanju pa tudi diplomske kot tudi seminarske naloge oziroma vsako vrsto vsebin, ki se tiče izobraževanja.

Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz flamskega v grški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa na zahtevo interesentov v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi znanstvene patente in znanstvena dela kot tudi vsako drugo vsebino s področij znanosti in potem izvedejo tudi overitev prevedenih dokumentov in to ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil.

Prav tako lahko profesionalno obdelajo, tako potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vsako drugo vrsto potrdil, soglasij in izjav oziroma dokumente, ki jih od posameznikov zahtevajo pristojne službe.

Kadar je to potrebno, se izvaja tudi profesionalno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz flamskega v grški jezik pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so uvrščeni v medicinsko dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi in dokumentacija o medicinskih izdelkih pa tudi številni drugi dokumenti.

V skladu z zahtevami strank te institucije sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo tudi celotno vsebino, tako razpisne in gradbene kot tudi poslovne in tehnične dokumentacije. Poleg ostalih dokumentov prevajanje v tej različici jezikov izvajajo tudi za deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe in navodilo za uporabo pa tudi za vse vrste poslovnih poročil (revizorska, letna in finančna) ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, ustanovitveni akt podjetja in poslovne odločitve oziroma za statut podjetja, gradbene projekte in za vsak drugi dokument, ki lahko šteje kot sestavni del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz flamskega v grški jezik

Čeprav je osnovna storitev povezana s prevajanjem teh pa tudi ostalih vrst filmov, moramo poudariti, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank lahko izvedejo tudi sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje vseh zvočnih in video materialov. Seveda bo izvedeno tudi profesionalno prevajanje igranih filmov iz flamskega v grški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi animirane kot tudi risane. Če je to potrebno, lahko prevedejo tudi serije pa tudi zabavne oziroma oddaje izobraževalnega značaja ter reklamna sporočila, otroške in informativne, tako televizijske kot tudi radijske oddaje oziroma katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih vsebin.

Da bi posameznik, ki je od nekega drugega strokovnjaka ali v okviru določene institucije dobil konkretno storitev, toda s kakovostjo prevajanja katerekoli vsebine ne zadovoljen in da bi jih lahko kljub temu uporabljal, je treba v tem primeru izvesti strokovno redakcijo. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi lektorje pa tudi izkušene korektorje, to pomeni, da lahko izpolnimo tudi to zahtevo strank. Seveda v toku uporabe pravil korekture in lekture ti strokovnjaki najprej analizirajo prevedene materiale, da bi našli vse napake in jih pravilno popravili.

Kadar je za manifestacijo katerekoli vrste treba uporabiti tolmačenje iz flamskega v grški jezik, morajo sodni tolmači in prevajalci najprej dobiti jasne smernice o njeni organizaciji, ker izvajajo, tako šepetano in konsekutivno kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Vsaka od teh storitev se ne more uporabiti za vse dogodke, ampak se točno ve, koliko udeležencev mora biti prisotnih oziroma za kakšno vrsto dogodka gre, da bi bil uporabljena ena od njih. Zato tudi poudarjamo, da vse stranke, ki se za omenjeno storitev zanimajo, imajo obveznost, da dostavijo, ne samo informacije o številu udeležencev, ampak tudi podatke o lokaciji, na kateri bo ta manifestacija potekala oziroma tiste, ki se nanašajo na njeno trajanje in na splošno na samo organizacijo. Ko bodo pozorno preučili vse te informacije, se bo odločili, ali je treba uporabiti konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, pa v skladu sa tem strankam ponudijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Književna dela iz domene poezije pa tudi proze člani ekipe te specializirane institucije prevedejo, ko je to nekomu potrebno. Lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje učbenikov iz flamskega v grški jezik pa tudi prevedejo revije različne vsebine in namena (otroške, ilustrirane, strokovne in druge), sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo interesentov lahko prevedejo tudi časopisne članke, in to katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike.

Cena prevajanja iz flamskega v grški jezik

  • Iz flamskega v grški je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!