Prevajanje iz flamskega v španski jezik


V skladu z zahtevami posameznikov člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v španski jezik kot tudi katerekoli druge vrste materialov, specializirani pa so tudi za uporabo pravil tolmačenja.

Predvsem je treba poudariti, da v okviru storitve, ki vključuje prevajanje kateregakoli dokumenta v to različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi storitev njihove strokovne overitve.

Ne glede na to, ali je treba kompletno obdelati dokumente s področij znanosti, prava ali izobraževanja oziroma sodstva, omenjeni strokovnjaki vsekakor najprej izvedejo njihovo prevajanje v dani različici jezikov in potem tudi overitev.


Prevajanje iz flamskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v flamski jezik

Vsekakor lahko prevedejo tudi katerikoli osebni dokument pa tudi različne vrste soglasij, izjav in potrdil ter vsebino katerekoli vrste dokumentacije (gradbena, poslovna, tehnična, medicinska in številne druge). Seveda ti strokovnjaki prevajajo in potem tudi overjajo vse dokumente, pod pogojem, da stranka priloži tudi izvirnike na vpogled, zato ker jih pred izvedbo overitve sodni tolmač primerja s prevodi.

Lastniki lahko konkretne dokumente pošljejo preko kurirske službe ali pa jih prinesejo osebno v predstavništvo te institucije, obstaja pa tudi možnost, da jih pošljejo priporočeno preko”Pošte Slovenije".

Vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v španski jezik, se mora pozanimati o nadoveritvitvi oziroma pridobiti vse potrebne informacije o overitvi s tako imenovanim Apostille žigom. Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci te institucije nimajo potrebnega dovoljenja za postavljanje Haškog žiga, kar je pravzaprav njegov drugačen naziv, pa mora stranka absolutno vse podatke o tem pridobiti v državnih institucijah, v okviru katerih se ta vrsta overitve izvaja. Če izve, da je Apostille žig treba postaviti na njene dokumente, je dolžna tudi vprašati, kdaj je to treba storiti, ker overitev s tem žigom običajno pomeni njegovo postavljanje ali na predhodno preveden in z žigom sodnega tolmača overjen dokument, ali pa se najprej postavlja ta žig in potem se dokument obdeluje na drugačen način oziroma prevajata se in on in žig, pa potem pooblaščeni sodni tolmač izvaja overitev.

Lastnikom dokumentov je dovoljeno, da jih po koncu prevajanja in overitve prevzamejo osebno, lahko pa zahtevajo tudi dostavo preko kurirske službe. Ta storitev ni vračunana v osnovno ceno in se zaračunava ločeno neposredno od stranke, in to v skladu s cenikom konkretne službe.

Če je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v španski jezik, jih najprej skenira in pošlje na elektronski naslov poslovalnice navedene institucije in potem izbere najhitrejšega od vseh ponujenih načinov in na vpogled dostavi izvirnike.

Kar zadeva tolmačenje v tej različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači posedujejo dovolj izkušenj in znanja, da uporabijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje, interesentom pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako je v ponudbi tudi obdelava vseh vrst besedil in reklamnih materialov (brošure, vizitke, PR članki, katalogi, plakati, reklamni zloženke in drugi), pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov obdelajo tudi književna dela, učbenike in revije ter časopisne članke katerekoli tematike.

Na razpolago je tudi storitev, ki vključuje kompletno prevajanje katerihkoli zvočnih ali video vsebin (zabavne, otroške, izobraževalne, informativne in druge vrste oddaj, reklamna sporočila, igrani filmi, serije, dokumentarni, risani in animirani filmi ter številni drugi materiali te vrste). V okviru te storitve poleg prevajanja vseh vsebin te vrste stranke lahko dobijo tudi storitvi njihovega podnaslavljanja ali profesionalne sinhronizacije.

Na podlagi postavljenih zahtev, lektorji in korektorji z dolgoletnimi izkušnjami, lahko uporabijo pravila redakcije in to za katerokoli vrsto vsebin.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če je to nekomu potrebno, izvedejo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz flamskega v španski jezik oziroma programov in aplikacij ter spletnih strani in spletnih prodajaln kot tudi vseh ostalih spletnih vsebin oziroma tistih, ki se nanašajo na računalništvo. Ker gre za specifične vsebine oziroma so vidne na globalnem omrežju, morajo s strani omenjenih strokovnjakov biti tudi optimizirane. Gre za to, da se pri obdelavi konkretnih materialov uporabljajo tudi orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in se uporabljajo, da bi bila njihova vsebina prilagojena veljavnim zahtevam spletnega iskalnika.

Postopek dostave za vse omenjene materiale je precej enostavnejši kot pri dokumentih, saj se ne zahteva, da stranka na vpogled priloži tudi izvirnike. Zato tudi poudarjamo, da se te vsebine elektronsko oziroma na elektronski naslov lahko, ne samo pošljejo na obdelavo, ampak se tudi prejmejo po izvedeni storitvi. Vsekakor posameznik izbere, kateri od vseh ponujenih načinov mu ustreza, dodatne informacije o postopku prevzemanja in dostavljanja takšnih materialov pa so dostopne na zahtevo v predstavništvu konkretne institucije.

Prevajanje vozniškega in prometnega dovoljenja iz flamskega v španski jezik

Ko zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v španski jezik, izvajajo tudi dodatno storitev, ki vključuje njihovo overitev.

Seveda prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelajo, tako prometno in vozniško dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter potrdilo o državljanstvu in osebno izkaznico oziroma dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in delovno dovoljenje oziroma vsak drugi osebni dokument.

Vsakdo, ki mu je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za katerokoli vrsto dokumentacije ali za posamični dokument, je dolžan dostaviti izvirnike na vpogled uradno pooblaščeni osebi oziroma sodnemu tolmaču, ker je tako navedeno v zakonu, v skladu s katerim poteka overitev.

Vsekakor velja splošno priporočilo strankam, da se pozanimajo o nadoveritvitvi, oziroma da od zaposlenih v pristojnih institucijah Republike Slovenije dobijo vse informacije, ki se nanašajo na postavljanje Haškog oziroma tako imenovanega Apostille žiga na njihove dokumente, ker člani ekipe omenjene institucije te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Če je to nekomu potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse dokumente iz sestave medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi) in seveda je v ponudbi tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v španski jezik (finančna poslovna poročila, statut podjetja, revizorska poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi).

Katerikoli dokument, ki ga potema lastnik mora predložiti konkretni pristojni službi, bo ustrezno obdelan oziroma preveden v tej različici jezikov in overjen s strani zapriseženega sodnega tolmača. Poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov ti strokovnjaki obdelujejo tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsako drugo vrsto potrdil, izjav ali soglasij.

Posebej moramo poudariti, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v španski jezik in v tem primeru prevajalci in sodni tolmači poleg pravnega reda Evropske Unije, sodb in licenc oziroma odločitev sodišča in pogodb, kompletno obdelajo tudi tožbe, certifikate in pooblastilo za zastopanje pa tudi pritožbe sodišču in sklepe kot tudi vsak drugi dokument, ki je povezan s področjem sodstva ali pa se neposredno nanaša na področje prava.

Vse dokumente iz uradne sestave ali gradbene ali razpisne dokumentacije oziroma tehnične dokumentacije člani ekipe konkretne institucije prav tako prevedejo v tej jezični kombinaciji in potem tudi overijo v skladu s pravili. Poleg gradbenih projektov poskrbijo tudi za kompletno obdelavo navodila za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in vseh ostalih dokumentov iz sestave omenjenih vrst dokumentacij.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, da ko posameznik zahteva, v tej različici jezikov prevedejo tudi vse tiste materiale, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja. To pa pomeni, da izvajajo prevajanje diplomskih in seminarskih nalog ter znanstvenih del iz flamskega v španski jezik, v skladu s pravili pa obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen kot tudi znanstvene patente in diplomo ter dodatek k diplomi potem predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi vsako drugo vsebino, ki se nanaša na katerokoli od navedenih področij.

Prevajanje znanstvenih in poljudnih besedil iz flamskega v španski jezik

Poleg tega, da lahko obdelajo besedila namenjena strokovnjakom, prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov izvajajo prevajanje tudi za tiste vsebine, ki so namenjene širši javnosti in zato tudi veljajo za poljudne. Poleg neposrednega prevajanja ekonomskih, pravnih in političnih besedil iz flamskega v španski jezik stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi profesionalno obdelana besedila s področij bančništva in financ. Seveda ti strokovnjaki lahko izvedejo prevajanje tudi za filozofska, turistična in besedila s področij sociologije in psihologije pa tudi za tista, ki so povezana s področji marketinga, farmacije in menedžmenta oziroma informacijskih tehnologij in komunikologije ter izobraževanja, gradbene industrije in medicine kot tudi vsake druge ali naravoslovne ali družboslovne vede.

Na podlagi zahtev strank izvajamo tudi profesionalno prevajanje marketinških materialov iz flamskega v španski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg PR člankov, brošur in vizitk, prevedejo tudi reklamne zloženke kot tudi kataloge in letake pa tudi plakate in ostale reklamne materiale.

Vsekakor so zaposleni omenjene institucije lahko angažirani tudi, če v okviru nekega dogodka mora v tej različici jezikov biti uporabljeno tolmačenje. Moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno in strokovno lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi konsekutivno tolmačenje iz flamskega v španski jezik. Uradno odločitev o tem, točno katero vrsto tolmačenja za določeno manifestacijo morajo uporabiti omenjeni strokovnjaki, sprejmejo po koncu analize dostopnih podatkov o njeni organizaciji. Zato jih mora vsak interesent obvestiti, tako o tem, koliko je s programom določeno, da dogodek traja kot tudi o tem, koliko ljudi bo sodelovalo, prav tako pa morajo dostaviti tudi podatke o sami lokaciji njegovega prirejanja. Ker je v uradni ponudbi konkretne institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to pomeni, da bo v primeru, da je uradno odločeno, da omenjeni strokovnjaki izvedejo prav to vrsto tolmačenja za določeno manifestacijo, tudi ta storitev navedena v uradni ponudbi.

Prevajanje igranih filmov iz flamskega v španski jezik

Osnovna storitev, ki jo profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko zagotavljajo, se nanaša na neposredno prevajanje filmov iz flamskega v španski jezik, ne glede na to, ali gre za igrane, animirane ali dokumentarne oziroma risane. Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi otroške in izobraževalne pa tudi informativne in zabavne ter številne druge in radijske in televizijske oddaje oziroma serije in vse ostale vrste ali video ali zvočnih vsebin. V tem primeru za dodatne storitve veljajo sinhronizacija in podnaslavljanje, saj Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so za njihovo izvedbo zadolženi.

Glede na to, da so v navedeni instituciji zaposleni in lektorji in korektorji, to pomeni, da je strankam zagotovljena storitev redakcije. Sicer se ta uporablja za vsako vrsto materialov, za katere pred tem izvedeno prevajanje v tej različici jezikov ni bilo na ustrezen način. Razume se, da bo zahvaljujoč pravilom korekture in lekture njihova vsebina maksimalno usklajena in z izvirniki in s španskim jezikom oziroma s pravili, ki v njem veljajo.

Vsem interesentom je na razpolago je vsaki tudi profesionalnega prevajanja spletnih vsebin iz flamskega v španski jezik. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo spletne kataloge in spletne strani, prevajajo tudi programe oziroma različne vrste aplikacij kot tudi spletne prodajalne in katerokoli drugo vrsto materialov, ki jo lahko najdete na globalnem omrežju ali pa se na določen način tiče računalništva. Izjemno je pomembno omeniti tudi to, da ti hkrati izvajajo tudi strokovno optimizacijo, kar pomeni, da njihovo vsebino usklajujejo s pravili iskanja in jim tako zagotavljajo boljšo vidnost na spletu.

Književna dela različne obsežnosti in tematike oziroma žanra prav tako, ko se to zahteva, ti strokovnjaki prevedejo. Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v španski jezik, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi časopisne članke kot tudi strokovne oziroma otroške in ilustrirane revije.

Cena prevajanja iz flamskega v španski jezik

  • Iz flamskega v španski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!