Prevajanje iz flamskega v kitajski jezik


Pri izpolnjevanju zahtev strank v zvezi z zagotavljanjem storitev, ki se nanašajo na neposredno prevajanje iz flamskega v kitajski jezik, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo obe varianti te storitve. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo in tolmačenje v tej jezični kombinaciji in obdelavo vsebin katerekoli vrste v pisni obliki.

Da se pogledamo predvsem prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov in da posebej omenimo informacijo, da zaposleni te institucije njihovi obdelavi pristopajo ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil, tako da je na razpolago tudi overitev prevedenega dokumenta, Za izvedbo te storitve je zadolžen zapriseženi sodni tolmač, ki je dolžan primerjati vsak predhodno preveden dokument z izvirnim in da tako ugotovi, ali med njima obstajajo razlike. Posebej moramo poudariti, da se overitev sme izvesti samo, če gre za istovetni vsebini.

Če se v nekem primeru zgodi, da stranka prinese že preveden dokument, toda v njem obstajajo napake oziroma se njegova vsebina ne ujema z izvirnikom, lektorji in korektorji navedene institucije izvedejo storitev redakcije takšnih dokumentov in njihovo vsebino v celoti uskladijo z izvirniki, da bi se lahko izvedla overitev.


Prevajanje iz flamskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v flamski jezik

Poleg vseh osebnih in dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste potrdil, izjav in soglasij), lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz flamskega v kitajski jezik.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi vsebine s področja znanosti ali izobraževanja, zatem tehnično in gradbeno oziroma poslovno in razpisno dokumentacijo kot tudi pravne akte in številne druge dokumente, če stranka to zahteva in pod pogojem, da spoštuje pravilo o dostavi izvirnika na vpogled.

Specifična vrsta overitve, ki vključuje postavljanje Apostille žiga, sicer poznanega tudi kot Haški se v navedeni instituciji ne more izvesti, če je to potrebno, zato ker njeni zaposleni nimajo ustrezne pristojnosti za to. Vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, se priporoča, da se o overitvi s tem žigom pozanima samostojno, oziroma kontaktira z zaposlenimi na okrožnem sodišču v svojem mestu in dobi vse potrebne informacije. Če izve, da je navedeni žig treba postaviti na njene dokumente, je dolžna tudi vprašati, ali se ta vrsta overitve izvaja po prevajanju in storitvi sodnega tolmača, ali se pa najprej postavlja ta žig in potem omenjeni strokovnjaki obdelujejo dokument v skladu s pravili.

Seveda bo na zahtevo interesentov izvedeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v kitajski jezik, pri čemer v tem primeru stranka mora izvirnike na vpogled dostaviti kasneje, najprej pa jih mora skenirane poslati na elektronski naslov predstavništva navedene institucije.

Ko omenjeni strokovnjaki obdelajo dostavljene vsebine te vrste, ima stranka možnost, da jih prevzame osebno v poslovalnici, ali pa jih preko kurirske službe dobi na določen naslov. Pri tem mora vedeti je, da se storitev dostave dodatno zaračunava, tako da vse potrebne informacije o ceni dobi naknadno, navedeno nadomestilo pa plača kurirju pri prevzemanju pošiljke.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači vsekakor izvedejo tudi storitve tolmačenja v dani različici jezikov. Poleg tega, da lahko uporabijo šepetano tolmačenje iz flamskega v kitajski jezik, so prav tako usposobljeni tudi za uporabo simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov. Izbira storitve se lahko izvede samo, če interesenti vse informacije o organizaciji manifestacije pravočasno dostavijo, te pa morajo vsebovati podatke o samem mestu, na katerem bo potekala kot tudi tiste, ki so povezani s številom ur ali dni, kolikor bo ta manifestacija trajala in s točnim številom udeležencev. Najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje je še ena storitev, ki jo ta specializirana institucija svojim strankam lahko ponudi.

Vse vsebine, ki so povezane s področjem marketinga, bodo v skladu z zahtevami strank prevedene v konkretni različici jezikov. Poleg reklamnih katalogov, zloženk in plakatov, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vizitke, PR članke in brošure pa tudi reklamne letake in druge marketinške materiale.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz flamskega v kitajski jezik, njihova tematika pa se lahko tiče katerekoli znanstvene discipline.

Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vsebino spletnih strani pa tudi spletne prodajalne in programe vseh vrst, zatem spletne kataloge in aplikacije ter vse ostale spletne materiale. Navedena storitev vključuje tudi optimizacijo, saj sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi implementacijo pravil, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation).

Če se to zahteva s strani katerekoli stranke, zaposleni te institucije v dani različici jezikov prevesti tudi različne vrste video oziroma zvočnih vsebin. Poleg serij in zabavnih ter oddaj izobraževalnega ali informativnega značaja ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse vrste filmov, tako igrane kot tudi animirane, risane in dokumentarne pa tudi številne druge zvočne in video vsebine. Na zahtevo strank člani ekipe te institucije izvedejo tudi storitev strokovne sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja, da bi jim omogočili, da v najkrajšem možnem roku dobijo kompletno obdelane in video in zvočne vsebine, tako da jih lahko zelo hitro prikazujejo, kjer želijo.

Tako časopisne članke kot tudi vsebino vseh vrst revij sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo. Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v kitajski jezik, na zahtevo strank pa lahko prevedejo tudi vsa književna dela, tako s področja proze kot tudi tista, ki se uvrščajo v poezijo.

Glede na to, da ni treba dostaviti izvirnih vsebin, kot je to primer, ko se izvaja prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji, je strankam ponujena opcija, da materiale te vrste na obdelavo pošljejo elektronsko. Na ena način bo izvedeno tudi prevzemanje vseh teh vsebin, pri čemer se stranke, ki jim iz kateregakoli razloga ne ustreza takšen način in prevzemanja in dostavljanja materialov na obdelavo, lahko v poslovalnici te institucije pozanimajo o dodatnih možnostih.

Prevajanje vozniškega dovoljenja iz flamskega v kitajski jezik

V skladu z zakonskimi določbami samo dejstvo, da je neki dokument v tej različici jezikov preveden, ni dovolj, da bi bil pravno in zakonsko uradno priznan, oziroma da bi ga lastnik lahko uporabljal kot tudi katerikoli drugi izvirni dokument.

Zato tudi poudarjamo, da poleg neposrednega prevajanja dokumentov iz flamskega v kitajski jezik, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford izvajajo tudi overitev, ki je usklajena z zakonom.

Prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi prometno pa tudi delovno ter dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem o smrti in sklenitvi zakonske zveze ter potrdilo o državljanstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču, zatem osebno izkaznico in številne druge osebne dokumente, vse pod pogojem, da vsaka stranka na vpogled priloži njihove izvirnike.

Prav tako mora vsakdo od njih biti seznanjen s tem, da se overitev s Haškim žigom izvaja izključno za dokumente, za katere to predvideva veljavni zakon. Gre za tako imenovani Apostille žig in samo zaposleni v namenskih oddelkih okrožnih sodišč so zadolženi za njegovo postavljanje na konkretne dokumente. Samo to je tudi razlog zaradi katerega se strankam priporoča, da podatke o tem poskušajo čim prej pridobiti, ker vse to vpliva na postopek obdelave dokumentov.

Prevajanje spletnih prodajaln iz flamskega v kitajski jezik

Da bi bila vsebina spletne prodajalne v celoti usklajena s pravili globalnega iskanja na spletu, kar vsekakor zagotavlja zavzemanje precej boljšega položaja, prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo te vsebine, uporabljajo tudi pravila, ki vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in tako te materiale optimizirajo, kar pomeni, da njihovo vsebino uskladijo z zahtevami iskanja.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz flamskega v kitajski jezik pa tudi aplikacij oziroma različnih vrst programov ter spletnih katalogov in na splošno rečeno vseh ostalih materialov, ki so na določen način povezani ali s spletom ali z računalništvom.

Prav tako bo zahteva strank v zvezi z obdelavo vsebin, ki so v dani jezični kombinaciji privedene, in to neprofesionalno, izpolnjena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Gre za to, da lektorji in korektorji te institucije izvajajo storitev tako imenovane redakcije materialov in na ta način njihovim lastnikom omogočajo, da dobijo vsebine katerekoli vrste, ki so ustrezno obdelane.

Kdorkoli ima potrebo za tem, v predstavništvu te institucije lahko angažira zaposlene, da izvedejo neposredno prevajanje besedil iz flamskega v kitajski jezik. Seveda lahko obdelajo tudi poljudna pa tudi strokovna oziroma znanstvena besedila različne tematike. Ob tem, da sodni tolmači in prevajalci v dani različici jezikov profesionalno obdelajo besedila s področij sociologije, filozofije in psihologije oziroma menedžmenta, izobraževanja in marketinga ter komunikologije in farmacije oziroma medicine, znanosti in menedžmenta, prevajajo tudi besedila, katerih tema je povezana, ali s področji informacijskih tehnologij, politike in turizma ali pa s področji bančništva, prava in ekonomije ter financ in ekologije ter varstva okolja kot tudi gradbene industrije in vseh drugih področij, ki se tičejo in naravoslovnih in družboslovnih ved.

Poudarjamo tudi to, da se na zahtevo strank te institucije lahko izvede sinhronizacija prevedenih video in zvočnih vsebin katerekoli vrste, na razpolago pa je tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Seveda sodni tolmači in prevajalci v dani kombinaciji jezikov obdelajo, tako reklamna sporočila, animirane in dokumentarne filme kot tudi serije. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje risanih in animiranih filmov iz flamskega v kitajski jezik, po potrebi pa obdelajo tudi vse vrste televizijskih in radijskih oddaj, tako tistih, ki se ukvarjajo z zabavnimi ali temama s področja izobraževanja kot tudi tistih, ki so namenjene otrokom, ali pa so informativnega značaja.

Prevajanje knjig iz flamskega v kitajski jezik

Poleg književnih del beletrije in romanov oziroma vseh ostalih s področij proze, prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov obdelajo tudi pesmi, poeme in vsako drugo poetsko književno delo. Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje učbenikov iz flamskega v kitajski jezik, prav tako pa ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi časopisne članke kot tudi revije, ne glede na to, ali gre za otroške, ilustrirane ali strokovne.

Specializirani so tudi za zagotavljanje storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ta institucija pah ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ki je zadnje generacije in lahko v celoti izpolni zahteve katerekoli manifestacije. Moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci odlično obvladajo uporabo vse treh vrst tolmačenja, tako da bo določanje tiste, ki lahko odgovori na pričakovanja udeležencev dogodka in organizatorja, izvedeno šele, ko stranka na ustrezen način dostavi podatke o sami manifestaciji in o načinu njene organizacije. Zahteva se, da zaposlene v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford seznani, tako s številom udeležencev tega dogodka in s točnim mestom, na katerem bo organiziran kot tudi s tem, koliko naj bi trajal. Vse to služi za izdelavo ponudbe in na podlagi danih informaci bo odločeno, ali ti strokovnjaki morajo uporabiti simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje iz flamskega v kitajski jezik.

Če je to nekomu potrebno, obdelujejo tudi marketinške materiale oziroma vse tiste vsebine, ki se uporabljajo predvsem za reklamiranje. V principu je popolnoma vseeno, ali se predstavlja delovanje nekega podjetja ali določen dogodek, oziroma ali se reklamira konkretna storitev ali izdelek, ker se neposredno prevajanje marketinških materialov iz flamskega v kitajski jezik primarno izvaja ob spoštovanju pravil te stroke. Torej pri obdelavi katalogov, zloženk ali brošur oziroma PR člankov in reklamnih letakov ter plakatov in ostalih vsebin te vrste, prevajalci in sodni tolmači implementirajo pravila reklamiranja in usklajujejo vsebino vseh omenjenih in ostalih marketinških materialov z duhom kitajskega jezika. Poleg omenjenih ti strokovnjaki lahko na zahtevo stranke obdelajo tudi vizitke, in to v najkrajšem možnem roku.

Cena prevajanja iz flamskega v kitajski jezik

  • Iz flamskega v kitajski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!