Prevajanje iz flamskega v nemški jezik


Konkretna storitev je na razpolago v obeh različicah, saj prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako tolmačenje iz flamskega v nemški jezik kot tudi obdelavo vseh vrst pisanih vsebin.

Poleg simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje in vsekakor je interesentom na razpolago tudi možnost, da najamejo profesionalno opremo za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, ki so posebej ugodni.

Strokovna lektura je na razpolago vsaki stranki te institucije kot tudi korektura, kar sta storitvi, ki se uporabljata za nekakovostno prevedene vsebine, in to katerekoli vrste. Poudarjamo tudi to, da strokovni korektorji in lektorji posedujejo dovolj izkušenj in znanja, tako da redakcijo lahko uporabijo v najkrajšem možnem roku.


Prevajanje iz flamskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v flamski jezik

Poleg tega konkretna institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani za sinhronizacijo in podnaslavljanje vseh video in zvočnih materialov. Zahvaljujoč temu stranke dobijo kompletno obdelane serije, informativne in zabavne pa tudi vse ostale vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila ter animirane, dokumentarne in risane oziroma igrane filme in ostale vrste zvočnih in video vsebin.

Vsekakor so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje knjig iz flamskega v nemški jezik, kar vključuje profesionalno obdelavo in književnih del in učbenikov. Ti strokovnjaki so lahko angažirani tudi, in če je nekomu prevajanje v dani različici jezikov potrebno za časopisne članke, besedila ali revije.

Poleg spletnih strani, programov in aplikacij zaposleni te institucije lahko obdelajo tudi spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne in ostale spletne vsebine oziroma vse tiste, ki so povezane z računalništvom. V skladu z vrsto materialov, ki jih je treba prevesti, izvedejo tudi optimizacijo oziroma uporabijo pravila, ki so poznana kot Search Engine Optimisation oziroma SEO, pa jih na ta način tudi v celoti uskladijo z zahtevami spletnega iskanja.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto vsebin s področij marketinga. V ponudbi je, tako neposredno prevajanje katalogov in brošur iz flamskega v nemški jezik kot tudi vizitk, zloženk in PR člankov oziroma reklamnih letakov in plakatov pa tudi številnih drugih marketinških materialov.

Kar se tiče postopka dostave za vse predhodno omenjene vsebine, velja zelo enostavno pravilo in za dostavljanje na obdelavo in za prevzemanje po izvedenem prevajanju. Namreč za razliko od obdelave dokumentov, ko je treba priložiti tudi izvirnike na vpogled, tukaj se to ne zahteva, pa jih stranke na elektronski naslov lahko in pošljejo in dobijo prevedene.

Izvirne dokumente pošljejo ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, če pa to želijo, jih lahko tudi osebno prinesejo v poslovalnico navedene institucije.

Potem ko bo bo izvedeno prevajanje kateregakoli dokumenta in njegova overitev, jih stranka ali osebno prevzame, ali pa jih dobi z dostavo preko kurirske službe na želeni naslov. V primeru, da se opredeli za drugo možnost, ki je ponujena, mora stranka konkretno storitev tudi plačati, za oblikovanje cene pa je v tem primeru zadolžena služba za dostavo.

Glede na to, da je v ponudbi tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v nemški jezik in da je tedaj zelo pomembno, da prevajalci in sodni tolmači čim prej začnejo z obdelavo, se od strank zahteva, da na vpogled izvirnike dostavijo kasneje, skenirane dokumente pa pošljejo na elektronski naslov.

Poleg vseh vrst pravnih aktov oziroma dokumentov iz sestave, tako gradbene, poslovne in tehnične kot tudi razpisne in medicinske dokumentacije, ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.

Seveda v tej različici jezikov prevedejo in v skladu s pravili overijo tudi vse osebne dokumente, prav tako pa strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki jih je treba predložiti državnim institucijam, se nanaša predvsem na vse vrste soglasij, potrdil in izjav. Seveda prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelajo tudi vsak drugi dokument, ko ga stranka predhodno dostavi v skladu z veljavnimi pravili.

Uradna ponudba te institucije ne vključuje overitve s tako imenovanim Apostille žigom, ki je prav tako poznan tudi kot Haški. Gre za posebno vrsto overitve, ki je v pristojnosti namenskih oddelkov okrožnih sodišč naše države, pa je potrebno, da vsaka stranka tam zahteva informacije. Ko izve, da omenjeni žig mora biti postavljen na dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz flamskega v nemški jezik, je pomembno, da tudi vpraša, ali se ta postavlja, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo s svojim delom posla ali pa potem ko izvedejo prevajanje dokumenta in overitev, za katero posedujejo ustrezna pooblastila.

Prevajanje PR člankov iz flamskega v nemški jezik

Tako omenjeno vrsto marketinških materialov kot tudi reklamne zloženke pa tudi brošure in letake ter kataloge in plakate in številne druge vsebine te vrste prevajalci in sodni tolmači obdelajo v dani različici jezikov. Ob tem so specializirani tudi za neposredno prevajanje vizitk iz flamskega v nemški jezik pa tudi za strokovno obdelavo vseh ostalih vsebin iz domene marketinga. Seveda pri njihovem prevajanju posebno pozornost posvečajo tudi sporočilu, ki je namenjeno potencialnim kupcem konkretnega izdelka oziroma obiskovalcem dogodka ali uporabnikom reklamirane storitve. Prav to sporočilo tudi oblikujejo v skladu s pravili, ki jih vključuje nemški jezik in tako vsebino marketinških materialov približajo ljudem iz nemškega govornega področja in na splošno vsem tistim, ki ta jezik uporabljajo.

Čeprav je v naši državi zelo malo institucij in posameznikov, ki lahko izvedejo prevajanje v tej različici jezikov, se lahko zgodi, da nekdo prav njih angažuje, ti pa obdelave ne izvedejo profesionalno in stranka ni v celoti zadovoljna s kakovostjo prevoda. V tem primeru bo izvedena strokovna redakcija, ki vključuje in korekturo in lekturo tako obdelanih vsebin. Pri tem Prevajalski center Akademije Oxford poleg ostalih strokovnjakov sestavljajo in korektorji in lektorji, ki so specializirani za zagotavljanje omenjenih storitev.

Interesentom bo omogočeno tudi neposredno prevajanje knjig iz flamskega v nemški jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo, tako učbenike kot tudi književna dela. Seveda lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo tudi časopisne članke in to različne tematike, prav tako pa tudi vsebino ali ilustriranih, ali strokovnih ali otroških revij.

Pri obdelavi spletnih vsebin katerekoli vrste, stalni člani ekipe te institucije uporabljajo tudi vsa pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Na ta način izvajajo, tako prevajanje spletnih strani iz flamskega v nemški jezik oziroma spletnih prodajaln in katalogov kot tudi tudi njihovo optimizacijo. Pravzaprav njihovo vsebino usklajujejo z zahtevami iskanja na spletu in omogočajo precej boljše kotiranje. Poleg že omenjenih materialov prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi programsko opremo katerekoli vrste oziroma vse programe in aplikacije.

Prevajanje informativnih oddaj iz flamskega v nemški jezik

Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo informativne oddaje, takšne vsebine posredujejo strokovnjakom, ki so zadolženi za njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje in ki so v ekipi te specializirane institucije. Na ta način bo vsem interesnentom omogočeno, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelano vsebino, tako radijskih kot tudi televizijskih informativnih oddaj. Vsekakor je na razpolago tudi prevajanje serij iz flamskega v nemški jezik pa tudi reklamnih sporočil ter izobraževalnih, zabavnih in otroških oddaj, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi dokumentarne kot tudi animirane ter risane in igrane filme oziroma vse zvočne in video vsebine.

V primeru, da bo postavljena zahteva za prevajanjem besedilnih materialov, stranke morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila različne tematike. Poleg tistih, ki so povezana s področji gradbene industrije, ekonomije in komunikologije kot tudi prava, informacijskih tehnologij in turizma, ti strokovnjaki obdelujejo tudi besedila s področij menedžmenta, politike in ekologije ter varstva okolja. Poleg omenjenih lahko prevedejo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila, katerih tema se nanaša na področja sociologije kot tudi izobraževanja in filozofije oziroma znanosti in psihologije pa tudi vsake druge discipline s področij, tako naravoslovnih kot tudi družboslovnih ved.

Storitev tolmačenja je na razpolago vsakomur, ki jo potrebuje, prevajalci in sodni tolmači pa lahko uporabijo pravila, ki jih vključuje, tako šepetano tolmačenje iz flamskega v nemški jezik kot tudi simultano pa tudi konsekutivno. Komurkoli je to potrebno, bo omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj tudi to storitev konkretna institucija omogoča interesentom. Za stranke je v tem primeru izjemno pomembno, se prav od njih zahteva, da pravočasno posredujejo vse podatke o sami manifestaciji. Gre za to, da se vrsta tolmačenja usklajuje s številom udeležencev in trajanjem dogodka in da so prav to tudi najpomembnejše informacije, ki jih mora posredovati. Seveda je zaželeno, da zaposlene v tej instituciji seznaniti tudi s tem, na katerem mestu bo ta manifestacija potekala, tako da navede osnovne značilnosti tega prostora.

Prevajanje prepisa ocena iz flamskega v nemški jezik

Absolutno vsak dokument, ki se nanaša na področje izobraževanja, prevajalci in sodni tolmači v dani kombinaciji jezikov, ne samo prevedejo, ampak tudi overijo, saj posedujejo ustrezna pooblastila za izvedbo tega postopka.

Stranke lahko dobijo, tako kompletno obdelan prepis ocen kot tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovne in srednje šole iz flamskega v nemški jezik pa tudi potrdila o opravljenih izpitih. Vsekakor ustrezno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi potem potrdilo o rednem šolanju in predmetnike ter programe fakultet pa tudi diplomske in seminarske naloge ter vse ostale materiale, ki se tičejo izobraževanja.

Glede na to, da pooblaščeni sodni tolmač overitev izvaja ob spoštovanju zakona, mora vsebino prevedenega dokumenta najprej primerjati z izvirnikom, pa šele potem tudi postavi svoj žig na preveden dokument. Iz tega razloga morajo biti priloženi tudi izvirni dokumenti, prav tako pa je pomembno, da vsaka stranka predhodno pridobi informacije o overitvi z Apostille oziroma Haškim žigom, in to v okviru pristojnih državnih služb, saj omenjeni strokovnjaki te vrste overitve nimajo pravice izvesti.

Zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so specializirani tudi za prevajanje potrdila o samskem stanu iz flamskega v nemški jezik oziroma katerekoli druge vrste potrdil pa tudi soglasij ali izjav. Na zahtevo interesentov sodni tolmači in prevajalci med drugim kompletno obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vsak drugi dokument, ki ga je iz kateregakoli razloga treba predložiti pristojni službi.

Vse dokumente, ki sodijo, tako v tehnično, razpisno in gradbeno (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi) oziroma v poslovno (sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, revizorska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na poslovanje konkretne pravne osebe ali podjetnikav) kot tudi v medicinsko dokumentacijo (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in številne druge) navedeni strokovnjaki v konkretni različici jezikov najprej prevedejo in potem pristopijo tudi strokovni overitvi prevoda.

Komurkoli je to potrebno, je na razpolago tudi neposredno prevajanje dovoljenja za prebivanje iz flamskega v nemški jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi vozniško kot tudi delovno ter prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potni list pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, osebno izkaznico in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vsak drugi osebni dokument.

Poleg že omenjenih dokumentov so zaposleni te institucije specializirani tudi za obdelavo, tako znanstvenih del katerekoli tematike kot tudi za prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz flamskega v nemški jezik pa tudi znanstvenih patentov ter številnih drugih vsebin, ki se na določen način nanašajo na znanost.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo vse vrste pravnih aktov, od pogodbe, pooblastila za zastopanje in certifikatov preko tožb in odločitev oziroma pritožb in sklepov pa do licenc, pravnega reda Evropske Unije in sodb, pri čemer lahko prevedejo in potem tudi overijo katerikoli pravni akt, ki zdaj ni bil omenjen.

Cena prevajanja iz flamskega v nemški jezik

  • Iz flamskega v nemški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!