Prevajanje iz flamskega v pakistanski jezik


V skladu z zahtevami strank člani ekipe te specializirane institucije lahko izvedejo, tako prevajanje dokumentov iz flamskega v pakistanski jezik kot tudi obdelavo vseh ostalih vsebin v pisani obliki, lahko pa zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov.

Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo, tako vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (različne vrste soglasij, potrdil in izjav) oziroma osebnih dokumentov in poslovne dokumentacije kot tudi vseh tistih iz sestave razpisne, gradbene in medicinske oziroma tehnične dokumentacije.

Med drugim bo izvedeno tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v pakistanski jezik, pri čemer seveda ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse materiale, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja, ali pa se na določen način tičejo znanosti.


Prevajanje iz flamskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v flamski jezik

Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo potrebna pooblastila, da izvedejo, tako prevajanje vseh the dokumentov kot tudi overitev, s čimer potrdijo, da je vsebina kateregakoli prevedenega dokumenta popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

Glede na to, da je trenutno z veljavnim zakonom točno predvideno, na kakšen način se overitev izvaja in je določena obveznost, da zapriseženi sodni tolmač primerja izvirni dokument s prevedenim, to pomeni, da je lastnik dokumentov dolžan izvirne vsebine prav temu strokovnjaku dostaviti na vpogled.

Lahko jih prinese osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, če pa mu to ne ustreza, jih lahko pošlje ali priporočeno preko "Pošte Slovenije" ali preko kurirske službe.

Potem ko profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvede neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v pakistanski jezik, bo lastniku ponujeno, da jih v predstavništvu osebno prevzame. Seveda, obstaja tudi druga opcija, ki vključuje, da stranka kompletno obdelane dokumente prejme na svoj naslov. Konkretna storitev se zaračunava neposredno od stranke in pri tem ceno določi služba za dostavo.

Overitev z Apostille žigom mora biti izvedena za dokumente, za katere določa zakon in treba je poudariti, da zaposleni te institucije teh informacij niso dolžni posedovati, niti jih niso dolžni posredovati strankam. Pravzaprav postavljanje tako imenovanega Haškega žiga, kako ga tudi imenujejo, ni v njihovi pristojnosti pa mora lastnik dokumentov vse potrebne podatke o tej vrsti overitve pridobi v sklopu okrožnega sodišča v svojem mestu.

Če je to potrebno, lahko izvedemo tudi nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v pakistanski jezik, lastniki pa izvirnike kasneje dostavijo na vpogled, medtem ko skenirane dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov poslovalnice omenjene institucije.

Tolmačenje v tej različici jezikov je prav tako na razpolago, sodni tolmači in prevajalci pa izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano in konsekutivno tolmačenje, pri čemer je v ponudbi omenjene institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz flamskega v pakistanski jezik, kar obsega obdelavo, tako različnih vrst oddaj in filmov kot tudi reklamnih sporočil pa tudi serij, pri čemer v okviru te storitve ponujamo tudi dve dodatni, tako da lahko angažirajo strokovnjake, specializirane in za podnaslavljanje vseh teh vsebin in za njihovo sinhronizacijo.

Poljudna in strokovna oziroma znanstvene besedila, katerih tema se tiče različnih področij, člani ekipe te institucije, ko je to potrebno, prevedejo v omenjeni različici jezikov.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje revij in časopisnih člankov iz flamskega v pakistanski jezik, na zahtevo strank pa obdelujemo tudi učbenike kot tudi književna dela s področij poezije oziroma proze.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi vse vrste materialov s področij marketinga (vizitke, reklamne zloženke, katalogi, PR članki, brošure, plakati in drugi), v skladu z zahtevami strank pa lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz flamskega v pakistanski jezik. Prav tako obdelujejo tudi spletne prodajalne, zatem programsko opremo vseh vrst (aplikacije in programi) pa tudi spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so na določen način povezane, tako s spletom kot tudi z računalništvom. Glede na to, da ti strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se uporabljajo pri optimizaciji teh materialov za brskalnike (Search Engine Optimisation - SEO), jih tudi uporabijo, kadarkoli za tem obstaja potreba, pa strankam poleg prevajanja vseh omenjenih vsebin v navedeni jezični kombinaciji omogočajo tudi storitev optimizacije.

Vsi navedeni materiali se na obdelavo pošiljajo po elektronski pošti in se po istem principu tudi prevzamejo. Stranka, ki ji ta možnost ne ustreza, se lahko obrne na zaposlene te institucije in izve, kako lahko tudi dostavi takšne vsebine na prevajanje, oziroma jih prevzame, ko bo njihova obdelava končana.

Poleg storitve prevajanja v pisani obliki in tolmačenja v tej jezični kombinaciji, ta institucija ponuja tudi storitev redakcije, ki jo v skladu z zahtevami posameznikov izvajajo lektorji in korektorji.

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz flamskega v pakistanski jezik

Kadar se obdelujejo dokumenti iz sestave poslovne dokumentacije ali katerikoli drugi, se izvaja, tako njihovo prevajanje iz flamskega v pakistanski jezik kot tudi storitev overitve, njo pa v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo zapriseženi sodni tolmači.

Da bi postopek, ki ga uporabljajo prevajalci in sodni tolmači bil usklajen z zakonom, mora stranka predhodno priložiti izvirne dokumente, saj njih za primerjanje uporablja prav ta strokovnjak, preden izvede overitev.

Postopek označen, kot nadoveritev lahko vpliva na celotno obdelavo določenega dokumenta in vključuje postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga. Glede na to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford niso uradno pooblaščeni za to vrsto overitve, se vsaka stranka obvezuje, da sam kontaktira z okrožnim sodiščem in pridobi vse podatke, ki se nanašajo na tako imenovano nadoveritev v zvezi z njegovimi dokumenti.

Poleg ustanovitvenega akta podjetja na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje sklepov o ustanovitvi pravne osebe v navedeni različici jezikov, omenjeni strokovnjaki pa lahko kompletno obdelajo tudi katerokoli poslovno poročilo (revizorsko, letno in finančno) ter poslovne odločitve in statut podjetja oziroma fakture in na splošno rečeno, absolutno vsak dokument, ki predstavlja sestavni del poslovne dokumentacije.

Na razpolago je tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje diplome in dodatka diplome iz flamskega v pakistanski jezik. Seveda sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej različici jezikov obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti. To pa pomeni, da stranke med drugim dobijo kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih, zatem seminarske naloge, prepis ocen in znanstvene patente kot tudi predmetnike in programe fakultet ter znanstvena dela in diplomske naloge pa tudi potrdilo o rednem šolanju in vsako drugo vsebino, ki se na določen način tiče konkretnih področij.

Če je to potrebno, profesionalni prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vsebino, tako razpisne, tehnične in gradbene (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi) kot tudi medicinske (dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) pa tudi osebne dokumentacije (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in katerikoli drugi osebni dokument).

Pogosto se javlja potreba za prevajanjem potrdila o nekaznovanosti iz flamskega v pakistanski jezik, toda moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo, ne samo vse vrste potrdil, ampak tudi izjav kot tudi soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in nasploh vse ostale dokumente, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim službam).

Poleg vseh omenjenih dokumentov, v okviru te institucije stranke lahko zadolžijo zaposlene tudi, če jim je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v pakistanski jezik. Pravzaprav v tem primeru ti strokovnjaki kompletno obdelajo, tako pooblastilo za zastopanje, tožbe in sodbe oziroma pravni red Evropske Unije kot tudi pritožbe sodišču, licence in sodne sklepe pa tudi odločitve sodišč in certifikate kot tudi pogodbe in vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava.

Prevajanje plakatov iz flamskega v pakistanski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo zavidljivo raven znanja s področja marketinga in hkrati tudi izkušnje v zvezi s prevajanjem reklamnih materialov iz flamskega v pakistanski jezik, lahko stranke, ki jim je potrebno ali prevajanje plakatov, brošur in katalogov oziroma vizitk in reklamnih letakov ali zloženk in PR člankov oziroma vseh ostalih marketinških materialov, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo njihovo profesionalno obdelavo.

V tej instituciji so poleg omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji oziroma lektorji, ki izvedejo profesionalno redakcijo, če za tem obstaja potreba. Pri tem ob uporabi pravila korekture in lekture popravijo napake v katerikoli vrsti vsebin, za katere je izvedeno prevajanje v omenjeni različici jezikov, toda ne dovolj profesionalno.

Na podlagi zahtev strank sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi besedilne vsebine v omenjeni različici jezikov, pri čemer prevajajo in strokovna oziroma znanstvene in tako imenovana poljudna besedila različne tematike. Ne samo, da bo izvedeno prevajanje pravnih, političnih in ekonomskih besedil iz flamskega v pakistanski jezik, ampak tudi tistih, ki so povezana s področji bančništva, filozofije in izobraževanja ter sociologije, financ in psihologije. Prav tako ti strokovnjaki poskrbijo za profesionalno obdelavo besedil s področij farmacije, ekologije in varstva okolja oziroma menedžmenta in turizma pa tudi tistih, ki se tičejo gradbene industrije, zatem komunikologije in marketinga kot tudi informacijskih tehnologij ter medicine in številnih drugih naravoslovnih oziroma družboslovnih znanstvenih disciplin.

Za manifestacijo katerekoli vrste lahko izvedemo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v pakistanski jezik. Konkretna institucija vsem tistim strankam, za katere dogodek bi bilo dobro uporabiti simultano tolmačenje v tej različici jezikov, priporoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, dostopna v tej specializirani instituciji. Kogarkoli zanima storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji, je hkrati tudi obvezen, da podatke o samem dogodku pravočasno dostavi omenjenim strokovnjakom. Vse navedene storitve se namreč lahko uporabijo pri organizaciji dogodka, katerega značilnosti so zelo jasno opredeljene, tako je treba preučiti podatke, ki se nanašajo, tako na njegovo trajanje in število udeležencev kot tudi na sam prostor, v katerem naj bi potekal, in prav te informacije se tudi zahtevajo od vsakega interesenta.

Prevajanje učbenikov iz flamskega v pakistanski jezik

Tako vsebino katerihkoli učbenikov kot tudi književna dela lahko prevajalci in sodni tolmači, ko to neka stranka zahteva, prevedejo v konkretni jezični kombinaciji. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v pakistanski jezik, pri čemer lahko profesionalno prevedejo tudi strokovne revije pa tudi vsebino otroških in ilustriranih revij.

Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford so seznanjeni tudi s pravilnim načinom uporabe posebnih orodij, ki so namenjena optimizaciji spletnih materialov. Prav kadar stranka zahteva neposredno prevajanje spletnih vsebin iz flamskega v pakistanski jezik, sodni tolmači in prevajalci uporabijo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsebino ali spletnih katalogov ali spletnih prodajaln, ali spletnih strani pa tudi vseh ostalih vsebin, dostopnih na spletu uskladijo s pravili iskanja. Takoj, ko se obdelani spletni materiali uradno postavijo na splet, morajo v polju iskanja doseči boljši položaj kot prej. Če se to zahteva, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi programsko opremo, kar pomeni, da strankam ponujajo prevajanje in aplikacij in programov različnih vrst.

Komurkoli je potrebna obdelava, tako različnih vrst video kot tudi zvočnih materialov, lahko v okviru omenjene specializirane institucije dobi tudi dodatni storitve v pogledu njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Seveda sodni tolmači in prevajalci pristopajo obdelavi, tako dokumentarnih filmov in igranih oziroma reklamnih sporočil in oddaj zabavnega ali informativnega značaja kot tudi animiranih filmov. Vsekakor lahko izvajajo profesionalno prevajanje risanih filmov iz flamskega v pakistanski jezik pa tudi otroških oddaj, zatem serij kot tudi številnih drugih vsebin, ki bodo prikazane gledalcem v kinematografih ali na televiziji oziroma na spletu kot tudi predvajani na različnih radijskih postajah.

Cena prevajanja iz flamskega v pakistanski jezik

  • Iz flamskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz flamskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz flamskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!