Prevajanje iz flamskega v portugalski jezik


Ker so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg ostalih strokovnjakov tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je prevajanje iz flamskega v portugalski jezik, lahko z gotovostjo trdimo, da vsakdo lahko dobi tudi to storitev.

Poleg obdelave strokovnih in poljudnih besedilnih materialov, ti strokovnjaki prav tako lahko v optimalnem roku prevedejo tudi književna dela, ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska. Seveda odgovorijo tudi na zahteve, ki se nanašajo na obdelavo časopisnih člankov različne tematike in po potrebi strokovno prevedejo, tako znanstvene in otroške kot tudi ilustrirane revije.

Pri prevajanju zvočnih in video materialov interesentom ponujamo tudi storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije. V ponudbi je med drugim prevajanje reklamnih sporočil in serij iz flamskega v portugalski jezik, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi obdelujejo tudi animirane, risane in dokumentarne kot tudi igrane filme ter oddaje izobraževalnega, informativnega in zabavnega značaja pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim poslušalcem ali gledalcem ter vse ostale in video in zvočne vsebine.


Prevajanje iz flamskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v flamski jezik

Posebej poudarjamo, da na zahtevo strank lahko maksimalno profesionalno prevedejo tudi vse vrste marketinških materialov, od plakatov in vizitk preko reklamnih letakov in katalogi oziroma zloženk pa do brošur in PR člankov, pri čemer seveda lahko strokovno obdelajo tudi katerokoli drugo vrsto reklamnih vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači v primeru, ko se to od njih zahteva, izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v portugalski jezik. Ker so v ponudbi navedene institucije vse tri vrste omenjene storitve, mora vsaka stranka dostaviti konkretne podatke o samem dogodku in o njegovi celotni organizaciji, da bi lahko pravočasno izdelali ponudbo. Za izbiro storitve je pomembno, koliko ljudi bo sodelovalo na neki manifestaciji oziroma kako dolgo bo trajala in seveda, kje bo potekala. Prav tako bo strankam, za katere dogodek je predvidena uporaba te vrste tolmačenja, ponujena storitev, ki se nanaša na najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje.

Če se to zahteva, zaposleni omenjene institucije obdelujejo tudi katerokoli vrsto spletnih vsebin, ne glede na to, ali stranka zahteva prevajanje spletnih prodajaln in spletnih katalogov iz flamskega v portugalski jezik ali programov oziroma spletnih strani in aplikacij ter številnih drugih spletnih materialov. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo, ne samo znanje, ampak tudi dovolj izkušenj v uporabi orodij, ki se uporabljajo pri optimizaciji vseh teh vsebin, to avtomatsko pomeni, da jih bodo tudi optimizirali. Če smo natančni, implementirali bodo vse smernice, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation) in vsebino vseh omenjenih kot tudi številnih drugih spletnih materialov uskladili z zahtevami, ki jih določa iskanje na spletu.

Vsebine, ki so do zdaj omenjene, njihovi lastniki na obdelavo pošiljajo po elektronski poti, če pa jim takšen način ustreza, jih lahko na enak način tudi dobijo po koncu obdelave. Vsekakor se v konkretni poslovnici lahko pozanimajo tudi o ostalih principih za dostavo materialov te vrste na prevajanje in za njihovo prevzemanje.

Pomembno je poudariti tudi to, da je v ponudbi neposredno prevajanje dokumentov in dokumentacija iz flamskega v portugalski jezik kot tudi storitev overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača. Konkretni postopek poteka ob maksimalnem spoštovanju vseh zakonskih predpisov, tako da se stranke obvezujejo, da bodo temu strokovnjaku priložile izvirnike na vpogled.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg pravnih aktov in osebnih dokumentov, po tem principu obdelajo tudi vsebino tehnične pa tudi poslovne in razpisne kot tudi medicinske in gradbene dokumentacije.

Strankam bo omogočeno, da v konkretni različici jezikov dobijo tudi preveden katerikoli dokument, ki se nanaša in na področje znanosti in na področje izobraževanja pa tudi različne vrste soglasij, izjav in potrdil oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim institucijam. Toda poudarjamo, da zaposleni v konkretni instituciji lahko na zahtevo strank obdelajo katerokoli dokumentacijo oziroma vsak posamični dokument, seveda samo pod pogojem, da so spoštovana pravila za njegovo dostavo.

Če je nekomu prevajanje kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov potrebno v precej krajšem roku, kot je to navedeno, mora naknadno prinesti ali poslati izvirnike, pred tem pa mora skenirane vsebine poslati na elektronski naslov te institucije. Seveda bo nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v portugalski jezik izvedeno v skladu z zahtevami posameznikov, todatreba je, da se celoten postopek v celoti spoštuje.

Prav tako vsi, ki jih zanima prevajanje dokumentov katerekoli vrste v tej različici jezikov, morajo biti informirani, da sodni tolmači in prevajalci Apostille žiga nimajo pravice postaviti nanje. Prav zato, ker se tako imenovani Haški žig, kot ga tudi imenujemo, ne postavlja na vse dokumente, toda na tiste, na katere mora biti postavljen, se točno ve, v katerem trenutku to mora biti storjeno, pa se poudarja, da stranke vse informacije o tem morajo zahtevati v pristojnih institucijah Republike Slovenije. Če izvedo, da je tako imenovano nadoveritev, kot se tudi označuje ta postopek, treba izvesti tudi za njihove dokumente, je pomembno tudi vprašati, ali se Apostille žig postavlja po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača, ali pa se najprej izvede nadoveritev, pa se potem dokument odnese tem strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo.

Interesenti za to storitev izvirnike lahko pošljejo ali preko "Pošte Slovenije", pri čemer se zahteva, da je to priporočena pošiljka ali preko kurirske službe, če pa to nekomu ustreza, lahko dostavo izvede tudi osebno.

Ker je dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled, to pomeni, da stranka pride neposredno v poslovalnico in osebno prevzame prevedene in overjene vsebine te vrste, lahko pa jim jih dostavimo tudi na navedeni naslov. Dostavo izvede pooblaščena kurirska služba, s katero ima ta institucija dolgoročno sodelovanje, pri čemer te storitve v skladu s svojim cenikom zaračuna to neposredno od stranke, ker ta ni uradno vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Poleg vseh storitev, ki so navedene, ima ta institucija v ponudbi tudi strokovno redakcijo različnih vsebin. Vsekakor njo izvajajo korektorji in lektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje ter omogočajo strankam, da v relativno kratkem roku dobijo profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste. Posebej moramo poudariti, da se korektura in lektura uporabljata, če obstaja prevod materialov, pri čemer oseba, ki je te storitve zagotovila, ni spoštovala postopka in pravil ciljnega jezika oziroma prevajalske stroke ter prevedenih materialov ni uskladila z njihovimi izvirniki.

Prevajanje reklamnih materialov iz flamskega v portugalski jezik

Kadar se zahteva obdelava katerihkoli marketinških materialov, se prevajalci in sodni tolmači trudijo uporabiti tudi vsa pravila, ki jih vključuje tako imenovani dobri marketing. To pa pomeni, da prevajanje zloženk in letakov iz flamskega v portugalski jezik pa tudi PR člankov in ostalih podobnih vsebin, na prvem mestu usklajujejo s pravili portugalskega jezika, da bi na ta način njihovo vsebino približali, tako Portugalcem oziroma izvornim govorcem tega jezika kot tudi vsem tistim, ki ga uporabljajo. Prav tako profesionalno obdelajo tudi plakate pa tudi brošure oziroma vizitke in kataloge kot tudi vse ostale marketinške materiale.

Ponudba Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi obdelavo besedilnih vsebin, seveda pa sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko profesionalno prevedejo, tako poljudna besedila katerekoli tematike kot tudi tista, ki veljajo za strokovna oziroma znanstvena. Na zahtevo strank bo izvedeno profesionalno prevajanje besedil s področij komunikologije iz flamskega v portugalski jezik oziroma tistih, ki se nanašajo na izobraževanje, marketing in gradbeno industrijo ter medicino, informacijske tehnologije in menedžment. Omenjeni strokovnjaki lahko prevedejo tudi politična, zatem filozofska in besedila s področij financ in bančništva oziroma prava in ekonomije pa tudi vse tiste vsebine, ki so primarno povezane, tako s področjem filozofije kot tudi s sociologijo in psihologijo ter z vsako drugo znanstveno disciplino.

V okviru te institucije so poleg že omenjenih strokovnjakov zaposleni tudi korektorji in lektorji, njihova specialnost pa je zagotavljanje storitve redakcije, in to za vse nepravilno in nekakovostno prevedene materiale. Če smo natančni, cilj uporabe pravil korekture in lekture je, da se katerakoli vrsta vsebin, ki je v tej različici jezikov prevedena, uskladi z izvirniki in s ciljnim jezikom, da bi se lahko nemoteno uporabljali.

Vsekakor lahko v tej jezični kombinaciji obdelamo tudi vse spletne materiale, prevajalci in sodni tolmači pa poleg spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov, na zahtevo strank prevedejo tudi spletne strani katerekoli vsebine in tematike pa tudi vse ostale materiale, ki so vidni na spletu. Implementacija orodij, poznanih kot SEO (Search Engine Optimisation), ima za cilj njihovo prilagajanje pravilom, ki jih določa spletno iskanje, kar se absolutno pozitivno odražava tudi na mesto, ki ga vse te vsebine zavzemajo v iskanju. Razen za njih lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz flamskega v portugalski jezik in v tem primeru zaposleni v tej instituciji lahko obdelajo, tako programe kot tudi aplikacije.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz flamskega v portugalski jezik

Absolutno vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford ima na razpolago storitev, ki vključuje, tako neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v portugalski jezik kot tudi overitev, ki jo v skladu s pooblastili izvede zapriseženi sodni tolmač za konkretni jezik.

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje potrdila o samskem stanu v navedeni različici jezikov pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov, zatem soglasij za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelajo tudi katerokoli drugo vrsto in potrdil in soglasij pa tudi izjav oziroma vse dokumente, ki jih v skladu z zahtevami stranke morajo predložiti določenim pristojnim institucijam.

Dolžni smo, da poudariti tudi to, da mora vsaka stranka, ki jo zanima storitev prevajanja dokumentov v tej kombinaciji jezikov, tudi ustrezno dostaviti izvirne dokumente, ki jih pri postopku overitve uporablja sodni tolmač.

Prav tako vsakomur priporočamo, da podatke o nadoveritvitvi zahteva osebno od institucij Republike Slovenije, v katerih pristojnosti je postopek postavljanja Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille, ker zaposleni navedene institucije v tem primeru nimajo dovoljenja za izvedbo overitve.

V skladu z zahtevami posameznikov bo izvedeno tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v portugalski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in drugi), prav tako pa prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov profesionalno obdelajo, tako rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela oziroma znanstvene patente in ostale vsebine, ki so na določen način povezane z znanostjo.

Seveda v tej različici jezikov prevajajo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi uporabijo pravila v zvezi z overitvijo tako obdelanih dokumentov. Poleg njih člani ekipe te institucije kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi seminarske naloge in potrdilo o rednem šolanju kot tudi prepis ocen ter potrdilo o opravljenih izpitih in diplomske naloge kot tudi nasploh vsak drugi material oziroma dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja.

Vsebino medicinske dokumentacije omenjeni strokovnjaki prav tako obdelajo v skladu z navedenimi pravili, kar pa se nanaša, tako na prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz flamskega v portugalski jezik oziroma zdravniških izvidov kot tudi na kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi navodil za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter številnih drugih dokumentov, ki so uvrščeni v to vrsto dokumentacije.

V skladu z zahtevami, ki jih navede posameznik, sodni tolmači in prevajalci prevedejo in overijo tudi vsebino gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti, ki so vanje uvrščeni) oziroma vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje, tako zasebnih podjetnikov kot tudi samega podjetja (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poslovna poročila, revizorska poročila in drugi dokumenti, ki so uradno del poslovne dokumentacije).

Poleg pravnega reda Evropske Unije na podlagi zahtev strank izvajamo tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz flamskega v portugalski jezik oziroma odločitev sodišča kot tudi sklepov in tožb pa tudi pritožb in sodb, pri čemer prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo tudi katerokoli vrsto certifikatov ali licenc pa tudi vsak drugi pravni akt oziroma dokument, ki se nanaša na sodstvo, ali pa se tiče področja prava.

Neposredno prevajanje revij iz flamskega v portugalski jezik

Ne samo vsebino ilustriranih, ampak tudi strokovnih pa tudi tistih revij, ki jih bodo brali najmlajši, prevajalci in sodni tolmači v primeru, da to nekdo od njih zahteva, strokovno prevedejo v navedeni različici jezikov. Vsekakor so specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v portugalski jezik, po potrebi pa lahko profesionalno obdelajo, tako učbenike kot tudi vsako književno delo (beletrija, pripovedke, romani in vsa ostala prozna pa tudi poetska dela književnosti).

Pomembno je, da vsako stranko, ki v omenjeni različici jezikov želi dobiti preveden določen video ali zvočni material, seznanimo z dejstvom, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg navedenih strokovnjakov zaposluje tudi tiste, ki lahko izvedejo, tako sinhronizacijo takšnih vsebin kot tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje. Zahvaljujoč temu vsi posamezniki, ki jim je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz flamskega v portugalski jezik, praktično rečeno na enem mestu in v najkrajšem možnem roku dobijo materiale, ki se lahko zelo hitro prikažejo, ne glede na to, ali je predvideno, da budu predvajani na radiju oziroma televiziji ali v kinematografih oziroma na kateremkoli drugem mediju. Seveda sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelajo, tako animirane filme, reklamna sporočila in zabavne ter izobraževalne in informativne oddaje kot tudi serije potem dokumentarne in igrane pa tudi risane filme oziroma katerokoli vrsto zvočnih ali pa video vsebin.

Interesentom je treba omeniti tudi to, da konkretna institucija nudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko v tej različici jezikov izvedejo tudi konkretno vrsto tolmačenja, pri čemer je treba posebej poudariti, da ne izvajajo samo simultanega, ampak tudi šepetano tolmačenje iz flamskega v portugalski jezik, prav tako pa lahko uporabljajo tudi pravila, ki jih vključuje konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Glede na to, da se uradna odločitev o tem, katera vrsta storitve bo uporabljena, ne more sprejeti brez analize predpisanih podatkov, se od strank tudi pričakuje, da te strokovnjake obvestijo predvsem o tem, na kateri točno lokaciji bo dogodek potekal in potem tudi o podrobnostih v zvezi s ciljno skupino oziroma s številom oseb, ki bodo prisotne in da jih informirajo o tem, koliko dni ali ur bo trajal.

Cena prevajanja iz flamskega v portugalski jezik

  • Iz flamskega v portugalski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!