Prevajanje iz flamskega v hebrejski jezik


V uradni ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje iz flamskega v hebrejski jezik, kar pa je storitev, ki se uporablja v pisani obliki pa tudi kot tolmačenje.

Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji, interesenti pa lahko tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Na podlagi postavljenih zahtev ti strokovnjaki profesionalno obdelajo, tako poljudne in strokovne besedilne materiale oziroma časopisne članke in revije kot tudi književna dela pa tudi učbenike.


Prevajanje iz flamskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v flamski jezik

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi za obdelavo video in zvočnih vsebin v navedeni jezični kombinaciji, tako da na zahtevo strank izvajajo predvsem neposredno prevajanje filmov iz flamskega v hebrejski jezik in potem tudi serij, zatem televizijskih in radijskih oddaj kot tudi reklamnih sporočil in ostalih zvočnih in video materialov. Komurkoli to ustreza, lahko v predstavništvu te institucije angažira strokovnjake, ki izvedejo ali sinhronizacijo vseh takšnih vsebin ali njihovo podnaslavljanje.

Zaposleni omenjene institucije prav tako profesionalno obdelajo tudi vse vrste spletnih materialov (spletne prodajalne, aplikacije, spletne strani, spletni katalogi, programi in drugi), pri čemer uporabljajo tudi smernice SEO (Search Engine Optimisation).

Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje reklamnih vsebin iz flamskega v hebrejski jezik, kar pomeni, da na zahtevo strank lahko izvedejo obdelavo, tako zloženk in katalogov oziroma reklamnih letakov in brošur kot tudi vizitk ter plakatov in PR člankov pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so na določen način povezane s področjem marketinga.

Poleg vseh omenjenih materialov sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse vrste dokumentov, kar pomeni, da bo poleg prevajanja v tej različici jezikov strankam bo omogočena tudi overitev obdelanega dokumenta.

Ne samo osebne, ampak tudi dokumente iz sestave medicinske, poslovne in tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije, med drugim ti strokovnjaki obdelajo v skladu s pravili.

Izvedemo lahko tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz flamskega v hebrejski jezik kot tudi vseh vsebin s področij znanosti in izobraževanja. Seveda stranke lahko zaposlene v konkretnem predstavništvu te institucije angažirajo tudi, če jim je prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji potrebno za katerokoli vrsto soglasij, potrdil ali izjav oziroma za dokumente, ki jih je potem treba predložiti pristojni službi.

Glede na to, da obdelava dokumentov vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ta mora pri sebi imeti tudi izvirni dokument. Njega stranka ali pošlje priporočeno preko”Pošte Slovenije” ali preko kurirske službe, izvirne dokumente pa na obdelavo lahko prinese tudi osebno.

Prav tako jih osebno tudi prevzamejo, potem ko bo končano prevajanje dokumentov iz flamskega v hebrejski jezik, pri čemer se lahko odloči tudi za drugo ponujeno opcijo, ki vključuje dostavljanje kompletno obdelanih vsebin na njegov naslov. To storitev izvaja pooblaščena kurirska služba, ki jo tudi zaračuna neposredno od posamične stranke in to v skladu s svojim veljavnim cenikom, ker ta v ceno obdelave kateregakoli dokumenta ali neke dokumentacije ni vračunana.

Poudarjamo tudi to, da za vse ostale vsebine, za katero stranka zahteva prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, velja pravilo o dostavljanju in prevzemanju po elektronski poti in vsakdo, ki mu ne ustreza princip pošiljanja oziroma prevzemanja na elektronski naslov, lahko dodatne podatke dobi od zaposlenih v predstavništvu te institucije, ker obstaja možnost, da se tudi pošiljanje in prevzemanje izvedeta na drugačen način.

Absolutno vsi, ki jih zanima prevajanje dokumentov v tej različici jezikov, morajo biti informirani, da Apostille žiga nanje ne more biti postavljen v poslovalnici te institucije. Gre za posebno vrsto overitve, omenjeni žig pa se imenuje tudi Haški in postavlja se na dokumente, za katere to natančno opredeli veljavni zakon. Prav zato, ker prevajalci in sodni tolmači nimajo dovoljenja za izvedbo te vrste overitve, vsem interesentom priporočamo, da podatke o tej vrsti overitve pred dostavljanjem vsebin tem strokovnjakom na obdelavo pridobijo na okrožnem sodišču v mestu, v katerem stanujejo, ker tam delujejo službe, pristojne za ta postopek.

Treba je reči tudi to, da absolutno vsakdo, ko poseduje prevod iz flamskega v hebrejski jezik, in to za katerokoli vsebino, ki pa ni strokoven oziroma v katerem obstajajo napake, v okviru te institucije lahko angažira korektorje in lektorje, ki takšne materiale obdelajo. Gre za to, da ti izvajajo tako imenovano redakcijo, kar je storitev, ki ima za cilj, da lastniku zagotovi kakovostno obdelane vse vrste materialov, ki bodo v celoti v skladu s pravili ciljnega jezika oziroma z izvirnimi vsebinami.

Neposredno prevajanje književnih del iz flamskega v hebrejski jezik

Vse vrste poetskih del književnosti pa tudi romane oziroma književna dela s področij beletrije kot tudi vsa ostala, ki sodijo med prozo, prevajalci in sodni tolmači prevedejo v omenjeni kombinaciji jezikov.

V skladu s postavljenimi zahtevami izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v hebrejski jezik, po potrebi pa seveda obdelajo tudi vsebino različnih vrst revij, kot so na primer ilustrirane ali otroške pa tudi strokovne, vsekakor pa profesionalno prevedejo tudi učbenike, če to neka stranka zahteva.

Vsakomur, ki organizira določen dogodek, pri čemer se pričakuje udeležba govorcev in flamskega in hebrejskega jezika, je na razpolago storitev tolmačenja. Ker prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi simultano pa tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje iz flamskega v hebrejski jezik, je jasno, da ponudba za to storitev mora biti pazljivo kreirana. Oblikuje se na podlagi podatkov, ki jih je vsak interesent dolžan predhodno dostaviti in morajo vsebovati, tako informacije o tem, koliko je predvideno, da bo ta manifestacija trajala kot tudi tiste, ki se tičejo točnega števila udeležencev oziroma prostora, v katerem bo potekala. Glede na to, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v uradni ponudbi te institucije, to pomeni, da bo navedena storitev zagotovo uvrščena v ponudbo, če bo odločeno, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford za ta dogodek uporabijo prav simultano tolmačenje.

Vse vrste vsebin, ki se uporabljajo pri reklamiranju ali poslovanja nekega podjetja ali pri predstavitvi neke storitve oziroma dogodka ali izdelka, bodo s strani članov ekipe te institucije profesionalno prevedeni. Seveda se sodni tolmači in prevajalci pri tem trudijo, da implementirajo tudi pravila marketinga, in to sa ciljem, da bi bilo konkretno reklamno sporočilo, ki ga vsi takšni materiali, čim bolje oblikovano za izvorne govornike hebrejskega jezika. Poleg brošur in katalogov oziroma PR člankov in vizitk izvajajo tudi neposredno prevajanje plakatov iz flamskega v hebrejski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi reklamne letake pa tudi zloženke in nasploh vse ostale vsebine s področja marketinga.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz flamskega v hebrejski jezik

Pri izvedbi navedene storitve sodni tolmači in prevajalci v celoti spoštujejo zakon oziroma veljavna pravila in izvajajo, tako neposredno prevajanje dokumentov iz flamskega v hebrejski jezik kot tudi overitev, ki je predvidena. Na ta način je lastniku in omenjenega in kateregakoli drugega dokumenta omogočeno, da dobi profesionalno obdelane vsebine katerekoli vrste, tako da jih ima pravico uporabljati v absolutno vsaki priložnosti.

Poleg že omenjenega sklepa lahko obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem oziroma se obravnavajo kot del poslovne dokumentacije. To pa pomeni, da stranke lahko pričakujejo kompletno obdelavo, tako ustanovitvenega akta podjetja in letnih poslovnih poročil ter faktur kot tudi finančnih poslovnih poročil, zatem statuta podjetja in poslovnih odločitev pa tudi revizorskih poročil in vseh ostalih nenavedenih dokumentov, ki spadajo v to vrsto dokumentacije.

Da bi bil celotni postopek obdelave kateregakoli dokumenta v celoti usklajen z zakonom, oziroma da bi bila njegova overitev lahko izvedena v skladu s pravili, mora stranka izvirnike dostaviti na vpogled sodnemu tolmaču.

Prav tako se mora potruditi, da samostojno pridobi podatke o nadoveritvitvi, ker postavljanje tako imenovanega Haškega ali Apostille žiga na dokumente ne more biti izvedeno v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj zaposleni te specializirane institucije nimajo ustreznega pooblastila za to.

Prevajanje programske opreme iz flamskega v hebrejski jezik

Vsak program ali aplikacija bo prevedena v tej različici jezikov, zato pa poskrbijo profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Poleg programske opreme izvajajo tudi prevajanje spletnih prodajaln in katalogov iz flamskega v hebrejski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi vsebino katerekoli spletne strani ter vse ostale spletne materiale. Prav tako lastniki teh vsebin morajo vedeti, da ti strokovnjaki uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da omenjene materiale in njihovo celotno vsebino uskladijo z iskanjem in njegovimi pravili. Rezultat tega bo relativno hitro viden, ker konkretni iskalnik vse tako obdelane spletne vsebine prepozna kot najboljše rezultate za predhodno določene besede in izraze, kar pomeni, da bo mesto, ki ga ti v iskanju zavzemajo, precej boljše.

Ko je treba popraviti napake v že dokončanih prevodih, in to za vsako vrsto vsebin, bo strankam ponujena storitev redakcije, ki jo na njihovo zahtevo izvajajo korektorji in lektorji te institucije.

Vsekakor lahko v skladu z zahtevami posameznikov izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz flamskega v hebrejski jezik, pri čemer prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentarnih oziroma igranih filmov prevajajo tudi risane kot tudi animirane. Seveda lahko izpolnimo tudi zahtevo strank, ki želijo v dani različici jezikov dobiti prevedena, tako reklamna sporočila in zabavne ter otroške oddaje kot tudi serije pa tudi informativne televizijske in radijske oddaje kot tudi izobraževalne in ostale video in zvočne vsebine. Poudarjamo tudi to, da strokovnjaki, zadolženi za sinhronizacijo teh materialov pa tudi za njihovo podnaslavljanje prav tako delajo v tej instituciji, tako da stranke lahko praktično na enem mestu dobijo tudi storitev podnaslavljanja oziroma sinhronizacije predhodno prevedenih zvočnih in video materialov katerekoli vrste.

Poleg vsega omenjenega moramo poudariti tudi to, da na zahtevo strank, zaposleni te institucije izvajajo tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz flamskega v hebrejski jezik. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo več kot dovolj znanja v zvezi z različnimi področji, bodo izpolnjene zahteve posameznikov v zvezi z obdelavo, tako besedil s področij marketinga, filozofije, sociologije in komunikologije oziroma menedžmenta in psihologije pa tudi ekologije in varstva okolja ter financ, gradbene industrije in informacijskih tehnologij. Poleg njih ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi politična besedila kot tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko s področij medicine in bančništva pa tudi farmacije ter znanosti in vseh ostalih znanstvenih disciplin, ki se nanašajo, tako na družboslovne kot tudi na naravoslovne vede.

Cena prevajanja iz flamskega v hebrejski jezik

  • Iz flamskega v hebrejski je 54 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 54 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!