Prevajanje iz flamskega v norveški jezik


Katerokoli vrsto materialov v pisani obliki sodni tolmači in prevajalci prevedejo v dani kombinaciji jezikov. Vsekakor so usposobljeni in za simultano kot tudi šepetano ter konsekutivno tolmačenje iz flamskega v norveški jezik. Ker se vsaka od teh storitev lahko uporabi za dogodek, ki ima točno določene značilnosti, je tudi zelo pomembno, da oseba, ki se zanima za te storitve, predhodno dostavi vse informacije o njegovi organizaciji. Po koncu analize dostopnih podatkov bo odločeno, katero vrsto tolmačenja bodo zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford uporabili, pa bo stranki pod pogojem, če je pri tem izbrana navedena storitev, ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda ti strokovnjaki v konkretni različici jezikov obdelajo tudi besedila vseh vrsta, ne glede na to, ali gre za strokovna ali tako imenovana poljudna.

V ponudbi je tudi prevajanje revij iz flamskega v norveški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi časopisne članke ter poetska in prozna književna dela kot tudi učbenike.


Prevajanje iz flamskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v flamski jezik

Reklamne vsebine prav tako na zahtevo prevedejo v tej jezični kombinaciji in poleg plakatov, zloženk in brošur bodo obdelani tudi reklamni katalogi, vizitke in PR članki pa tudi vsi ostali nenavedeni marketinški materiali.

Vsekakor člani ekipe te institucije poskrbijo tudi za kompletno obdelavo zvočnih in video vsebine katerekoli vrste. S tem mislimo na dejstvo, da lahko prevajanje izvedejo, tako za reklamna sporočila, serije in zabavne ter izobraževalne in otroške oziroma informativne televizijske in radijske oddaje kot tudi za animirane, risane in igrane ter dokumentarne filme, vsaka stranka pa po tem izbere, ali želi storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja, ker sta v tej instituciji tudi ti dve dostopni.

Storitev profesionalne optimizacije bo izvedena, če se zahteva prevajanje spletnih strani iz flamskega v norveški jezik oziroma spletne prodajalne in spletnih katalogov, pri čemer sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsako vrsto programa ali aplikacij oziroma katerokoli spletno in vsebino, ki se nanaša na računalništvo. Pravzaprav gre za to, daimplementirajo pravila, ki so poznana kot SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation in jih tako prilagajajo samemu iskanju na spletu.

Pravilo je, da vse vsebine te vrste stranka pošlje na elektronski naslov oziroma jih prav tako tudi dobi, potem ko bo izvedena konkretna storitev. Vsekakor obstajajo tudi drugačni načini in za prevzemanje in za pošiljanje teh materialov, informacije o tem pa so interesentom na razpolago v poslovnici konkretne institucije.

Glede na to, da se postopek obdelave dokumentov bistveno razlikuje, tako da izvajamo in njihovo prevajanje v tej različici jezikov in overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača, kar pomeni, da mora stranka na vpogled dostaviti izvirnike. Njih lahko ali pošlje preko kurirske službe oziroma priporočeno preko "Pošte Slovenije" ali pa jih v poslovalnico prinese osebno.

Samo, če gre za nujno prevajanje dokumentov iz flamskega v norveški jezik, se vsebine najprej pošljejo na elektronski naslov in takoj zatem tudi dostavljajo izvirniki na enega od omenjenih načinov.

Poleg možnosti, da kompletno obdelano dokumentacijo ali katerikoli posamični dokument osebno prevzamejo, se vsaka stranka lahko odloči tudi za možnost dostave na domači naslov. Toda vsekakor mora vedeti, da je pri tem dolžan opraviti plačilo kurirju, ker storitev dostave prevedenih in overjenih dokumentov ni vračunana v uradno ceno, pa se s samim tem dodatno plača, in to izključno v skladu sa cenikom, ki je v določenem trenutku veljaven v okviru službe za dostavo.

Posebej je treba poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih konkretna institucija zaposluje, nimajo dovoljenja za izvedbo overitve s posebno vrsto žiga. Gre za tako imenovani Haški žig, sicer poznan tudi kot Apostille, ki se postavlja samo na dokumente, za katere to določa trenutno veljavni zakon. Glede na to, da nimajo pooblastila za to, navedeni strokovnjaki niso dolžno posedovati informacij o tej overitvi in jih posredovati strankam, ampak jih lastnik dokumentov mora samostojno pridobiti od pristojnih služb. Ne samo, da mora pri tem vprašati, ali je postavljanje tega žiga sploh obvezno za njene dokumente, ampak je zelo pomembno, da tudi izve, na kateri način se overitev izvaja. V glavnem se Apostille žig na dokumente postavlja po koncu prevajanja in overitve sodnega tolmača, čeprav obstajajo tudi dokumenti, za katere je predviden drugačen postopek, tako da je nanje treba najprej postaviti Haški žig in potem se ta obdeluje v skladu z drugačnimi pravili.

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo kompletno pravne akte in vsebino, tako gradbene in medicinske oziroma razpisne dokumentacije kot tudi tehnične pa tudi poslovne.

Na razpolago je seveda tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz flamskega v norveški jezik pa tudi vsebin, ki so povezane s področjema znanosti in izobraževanja. Med drugim ti strokovnjaki izvajajo kompletno in z zakonom opredeljeno obdelavo tudi za vse vrste izjav oziroma potrdil in soglasij, kar se na prvem mestu nanaša na vse dokumente, ki jih pristojne službe zahtevajo od posameznikov.

Poudarjamo, da so vsi predhodno navedeni dokumenti samo nekateri od tistih, za katere prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, tako profesionalno prevajanje v tej jezični kombinaciji kot tudi overite.

Prevajanje informativnih oddaj iz flamskega v norveški jezik

Sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako vsebino neposredno prevajanje televizijskih kot tudi radijskih oddaj informativnega značaja kot tudi izobraževalnih in zabavnih oddaj iz flamskega v norveški jezik pa tudi otroških ter številnih drugih. Seveda obdelujejo tudi dokumentarne filme, reklamna sporočila in animirane kot tudi risane in igrane filme potem serije in vse ostale vrste zvočnih in video materialov. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi strokovnjaki, ki lahko odgovorijo na zahteve strank v zvezi z zagotavljanjem storitev sinhronizacije in podnaslavljanja vseh takšnih materialov.

Vsaki stranki te institucije sta na razpolago tudi storitvi korekture in lekture, ki se izvajata v primeru, ko je treba popraviti pomanjkljivosti in napake v vsebinah, za katere je izvedeno prevajanje v tej različici jezikov, pri čemer niso bila v celoti spoštovana niti pravila stroke niti ciljnega jezika. V toku redakcije seveda lektorji in korektorji posebno pozornost namenjajo prav tem napakam in jihpopravljajo, da bi vsebino teh materialov uskladili z njihovimi izvirniki oziroma z norveškim jezikom in vsemi pravili, ki jih ta določa.

Na podlagi postavljenih zahtev prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi besedilne vsebine, tako strokovne oziroma znanstvene kot tudi tudi poljudne. Poleg tega, da bo izvedeno prevajanje političnih, ekonomskih in pravnih besedil iz flamskega v norveški jezik, bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi z obdelavo besedil s področij komunikologije, znanosti in financ ter izobraževanja, menedžmenta in medicine pa tudi marketinga in farmacije. Vsekakor ti strokovnjaki lahko prevedejo tudi besedila, katerih osnovna tema je povezana s področji gradbene industrije, turizma in ekologije ter varstva okolja pa tudi psihologije ter informacijskih tehnologij in filozofije oziroma vsake druge znanstvene discipline in povsem vseeno je, ali gre za naravoslovne ali družboslovne vede.

Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poznajo vse tri vrste tolmačenja, to pomeni, da je najprej treba izvesti analizo informacij v zvezi z organizacijo konkretnega dogodka, pa se šele po tem uradno odloči, ali bo uporabljeno konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje iz flamskega v norveški jezik. S tem v zvezi je treba poudariti, da je vsaka stranka, ki ji je konkretna storitev potrebna, dolžna dostaviti informacije, ki se nanašajo, tako na število udeležencev in mesto prirejanja same manifestacije kot tudi na njeno trajanje ter na vse ostale detajle, ki se tičejo organizacije. V okviru omenjene institucije je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, tako da stranke, za katere dogodek mora biti uporabljena ta vrsta tolmačenja, lahko uporabljajo najsodobnejšo opremo te vrste in to po zelo ugodni ceni.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz flamskega v norveški jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford je na razpolago kompletna obdelava in navedenih pa tudi vseh ostalih dokumentov. Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje znanstvenih patentov iz flamskega v norveški jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi znanstvena dela kot tudi vsak drugi dokument oziroma katerokoli vrsto materialov s področja znanosti.

Pri tem po končanem prevajanju uporabijo pravila overitve oziroma uradno pooblaščena oseba primerja prevedeno vsebino z izvirnikom in jo overijo s svojim žigom, le med njima ni razlike. Vsak interesent je dolžan na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču prinesti tudi izvirnike, ki jih lahko tudi pošlje na točno določen način.

Prav tako je priporočljivo, da neposredno, preden to stori, pridobi vse potrebne informacije o tem, ali je Haški ali žig, poznan kot Apostille, na njene dokumente ali konkretno vrsto dokumentacije treba postaviti, in v skladu s katerimi pravili.

Če je to potrebno, zaposleni v tej instituciji kompletno obdelajo, tako potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stanju računa v banki oziroma soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o nekaznovanosti in vsako drugo vrsto potrdila kot tudi izjave ali soglasja oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

V skladu z zahtevami strank profesionalni sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov. Poleg neposrednega prevajanja sklepov o razvezi zakonske zveze iz flamskega v norveški jezik, je strankam na razpolago tudi kompletna obdelava pravnega reda Evropske Unije, pritožb sodiščem in licenc kot tudi pooblastila za zastopanje, certifikatov in tožb ter odločitev sodišč, pogodb in vseh ostalih dokumentov, ki sodijo ali na področje sodstva ali na področje prava.

Seveda omenjeni strokovnjaki lahko pristopijo tudi obdelavi celotne medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi), na zahtevo strank pa izvedejo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene, razpisne in poslovne dokumentacije v tej kombinaciji jezikov. Poleg gradbenih projektov, poslovnih odločitev in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi letna oziroma revizorska poročila kot tudi navodilo za uporabo, sklep o ustanovitvi pravne osebe in statut podjetja pa tudi deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja ter poslovne odločitve in številne druge dokumente, ki jih je mogoče uradno razvrstiti v eno od navedenih vrst dokumentacij.

Poudariti moramo tudi to, da lahko v predstavništvu te specializirane institucije interesenti dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je primarno povezan z izobraževanjem. Pravzaprav mislimo, tako na potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o rednem šolanju kot tudi na zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi na potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet kot tudi na prepis ocen in na številne druge dokumente, ki se tičejo konkretnega področja. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo, da dobijo tudi neposredno prevajanje diplomskih in seminarskih nalog iz flamskega v norveški jezik pa tudi vseh ostalih vsebin, ki so povezane z izobraževanjem.

Seveda ti strokovnjaki lahko prevedejo in potem izvedejo tudi strokovno overitev za katerikoli osebni dokument, od potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja ter osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču pa do izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti oziroma dovoljenja za prebivanje, delovnega dovoljenja in potrdila o državljanstvu oziroma kateregakoli osebnega dokumenta, pod pogojem, da stranka dostvi tudi izvirnike na vpogled, ker je tako predvideno s pravili.

Prevajanje spletnih katalogov iz flamskega v norveški jezik

Spletni katalogi kot tudi ostale spletne vsebine bodo v tej različici jezikov in prevedene pa tudi optimizirane oziroma usklajeni z osnovnimi pravili, ki veljajo v okviru spletnega iskanja. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači uporabljajo orodja, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način prevod spletne prodajalne iz flamskega v norveški jezik, ali katalogov in spletnih strani kot tudi številnih drugih spletnih vsebin uskladijo s pravili iskanja. Osnovni cilj, ki ga ima optimizacija, je povezan izključno s kotiranjem teh materialov na spletu, tako da se po postavitvi na splet v relativno kratkem roku pričakuje, da bo njihov položaj v samem vrhu prve strani rezultatov za opredeljene besede in izraze. Poleg že omenjenih vsebin strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko profesionalno obdelajo tudi programsko opremo oziroma vse tiste aplikacije in programe, ki jih stranka v skladu s pravili dostavi na obdelavo.

Vse vrste knjig oziroma književna dela, tako poetska kot tudi prozna lahko navedeni strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prevedejo, ne glede na obsežnost ali kompleksnost teh vsebin. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje časopisnih člankov iz flamskega v norveški jezik, na zahtevo strank pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vsebino strokovnih in ilustriranih revij, zatem učbenike kot tudi otroške in druge vrste revij.

Kar zadeva obdelavo marketinških materialov, lahko mirno rečemo, da člani ekipe navedene institucije obdelajo absolutno vsako vsebino, ki je namenjena reklamiranju, ne glede na to, ali gre za predstavitev neke manifestacije ali podjetja oziroma storitve ali pa izdelka. V uradni ponudbi navedene institucije je tudi neposredno prevajanje brošur in plakatov iz flamskega v norveški jezik, seveda pa prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi PR članke pa tudi kataloge, reklamne zloženke in vizitke kot tudi vsebino reklamnih letakov in vse ostale marketinške materiale.

Cena prevajanja iz flamskega v norveški jezik

  • Iz flamskega v norveški je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz flamskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz flamskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz flamskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!