Prevajanje iz nemškega v flamski jezik


Najprej je treba omeniti, da imajo absolutno vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz nemškega v flamski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago kompletno obdelavo takšnih vsebin. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači poleg osnovne storitve, izvajajo tudi overitev vsakega prevedenega dokumenta v skladu s trenutno veljavnimi pravili in jim tako zagotavljajo veljavnost pred zakonom.

Zelo je pomembno, da vsaka stranka priloži izvirne dokumente oziroma jih, ali pošlje s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe, lahko pa jih v predstavništvo navedene institucije tudi osebno prinese.

Pravilo je, da jih lahko po koncu prevajanja in overitve prevzamejo osebno, prav tako pa je na razpolago tudi možnost dostave kompletno obdelanih dokumentov na želeni naslov. Glede na to, da v tem primeru dostavo izvaja kurirska služba, bo konkretna storitev po njenem ceniku tudi zaračunana neposredno od stranke, ki vsekakor dobi vse relevantne informacije in o ceni in o postopku dostave.


Prevajanje iz flamskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v flamski jezik

Poleg vseh vrst pravnih aktov, je na razpolago tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nemškega v flamski jezik pa tudi tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar vključuj različne vrste potrdil, izjav in soglasij.

Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili obdelujejo, tako osebne dokumente kot tudi vse tiste, ki se na katerikoli način tičejo področja izobraževanja ali se nanašajo na znanost.

Vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz nemškega v flamski jezik, toda v skladu s pravili obdelamo tudi vse dokumente iz sestave ali gradbene ali tehnične ali neke druge vrste dokumentacije.

Lastnik kateregakoli dokumenta, ki se zanima za navedeno storitev, mora tudi izvedeti, ali je na te dokumente treba postaviti Apostille žig. Poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači niso uradno pooblaščeni za izvedbo overitve s tako imenovanim Haškim žigom, kot ga tudi imenujejo, pa se zato tudi poudarja, da stranka informacije o tem mora pridobiti samostojno. Na ozemlju Republike Slovenije v sklopu okrožnih sodišč obstajajo namenski oddelki, zadolženi za tako imenovano nadoveritvitev, ki se nanaša na postavljanje omenjenega žiga na dokumente, tako da strankam lahko ponudijo vse relevantne informacije o tem.

Kar zadeva ostale storitve, ti strokovnjaki lahko v dani različici jezikov profesionalno obdelujejo, tako materiale s področja marketinga kot tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali da gre za strokovne ali poljudne.

Interesentom je na razpolago tudi prevajanje spletnih vsebin iz nemškega v flamski jezik, pri čemer v skladu s potrebami sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi optimizacijo konkretnih materialov. Pravzaprav uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in njihovo vsebino maksimalno strokovno uskladijo z iskalnikom in pravili, ki jih ta določa.

V primeru potrebe prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji obdelajo tudi učbenike kot tudi revije in književna dela pa tudi časopisne članke različne tematike in dolžine.

Storitev tolmačenja je na razpolago v vseh treh različicah, tako da se na podlagi zahtev same manifestacije odloča, ali zaposleni te institucije morajo uporabiti konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov. Če je to v skladu z navedeno vrsto tolmačenja, bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poudariti moramo tudi to, da so v okviru omenjene institucije zaposleni tudi korektorji in lektorji, ki po potrebi izvajajo storitev redakcije vsebin. Če smo natančni, njima stranke lahko dostavijo že prevedene materiale in to absolutno katerekoli vrste, da bi ti izvedeli potrebne popravke in v skladu s pravili korekture in lekture popravili vse storjene napake. Na ta način vsebino prevedenih materialov usklajujejo najprej z njihovim izvirnikom in potem tudi z vsemi tistimi pravili, ki jih vključuje flamski jezik.

Ne samo, da bo izvedeno prevajanje filmov iz nemškega v flamski jezik oziroma oddaj in serij kot tudi reklamnih sporočil ter številnih drugih in video in zvočnih materialov, ampak bosta strankam omogočeni tudi dodatni storitvi, saj je na razpolago možnost, da se vse te vsebine sinhronizirajo ali podnaslovijo.

Vse materiale te vrste stranka mora poslati na uradni elektronski naslov, enak pa je lahko tudi princip prevzemanja obdelanih vsebin. Seveda navedena institucija ponuja tudi možnost, da stranke dobijo oziroma pošljejo na obdelavo materiale te vrste na malce drugačen način, vse dodatne informacije o tem pa bodo na zahtevo dostopne o neposredno v poslovalnici.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz nemškega v flamski jezik

Kadar bo postavljena zahteva za prevajanjem celotne vsebine medicinske dokumentacije, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko izvedejo, ne samo neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz nemškega v flamski jezik, ampak obdelajo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno rečeno vse ostale dokumente, ki jih so v skladu s pravili uvrščeni v to vrsto dokumentacije.

Dolžni smo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači pristopajo obdelavi in omenjenih in vseh ostalih dokumentov izključno z vidika zakona, tako da strankam omogočajo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo. Enostavneje rečeno, najprej izvedejo prevajanje vsakega dokumenta v omenjeni jezični različici in potem tudi overijo prevod v skladu s pooblastili, ki jih imajo. Tako ima lastnik dokumentov pravzaprav priložnost, da na enem mestu dobi dokument, ki z zakonskega vidika šteje kot popolnoma veljaven.

Vsaka stranka mora sodnemu tolmaču dostaviti izvirnike na vpogled, prav tako pa ji svetujemo, da pridobi informacije o postopku, ki je poznan kot nadoveritev, tiče pa se postavljanja Haškega žiga oziroma tako imenovanega Apostille na konkretne dokumente.

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači na enak način obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki jih zahtevajo različne pristojne institucije. Pri tem poleg vseh vrst soglasij ustrezno prevedejo in overijo tudi katerokoli potrdilo ali izjavo (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti te vrste).

Izvedemo lahko tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz nemškega v flamski jezik, vsekakor pa omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vsebino, tako poslovne in tehnične kot tudi razpisne in gradbene dokumentacije.

Poleg znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog sodni tolmači in prevajalci te institucije lahko najprej prevedejo v dani jezični različici in potem tudi overijo zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in predmetnike ter programe fakultet oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav ter diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o rednem šolanju oziroma vsak material, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi z znanostjo.

Seveda lahko zagotovimo tudi profesionalno prevajanje osebne izkaznice iz nemškega v flamski jezik, prav tako pa zaposleni te institucije lahko v skladu s pravili obdelajo tudi številne druge osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in vsi ostali neomenjeni osebni dokumenti).

Prevajanje spletnih vsebin iz nemškega v flamski jezik

Če je nekomu potrebno profesionalno prevajanje spletnih strani iz nemškega v flamski jezik, mora tudi vedeti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford skupaj s to storitvijo dobi tudi profesionalno optimizacijo. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači pri tem uporabijo pravila SEO (Search Engine Optimisation in vsebino katerekoli spletne strani usklajujejo s pravili iskanja in ji na ta način zagotovijo veliko boljšo vidljivost na spletu.

Prav tako lahko profesionalno prevedemo tudi programsko opremo oziroma različne programe in aplikacije, na zahtevo strank pa ti strokovnjaki obdelujejo tudi vsebino, tako spletnih prodajaln kot tudi spletnih katalogov ter številne druge materiale, ki se tičejo ali spleta ali računalništva.

Poudarjamo, da navedena institucija zaposluje tudi lektorje oziroma korektorje, tako da stranke lahko od njih zahtevajo redakcijo katerihkoli materialov. Če smo natančni, ti strokovnjaki uporabljajo vsa obstoječa pravila lekture in korekture vsebin, da bi tiste, ki niso kakovostno prevedene, uskladili najprej z izvirnimi in potem tudi s pravili, ki veljajo v flamskem jeziku.

Na podlagi postavljenih zahtev strank izvedemo tudi neposredno prevajanje knjig iz nemškega v flamski jezik, kar se nanaša in na poetska oziroma prozna književna dela in na učbenike. Moramo omeniti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za obdelavo, tako časopisnih člankov kot tudi vsebin ali revij ali strokovnih ali poljudnih besedil, ki se lahko ukvarja s tematiko iz domene vseh družboslovnih ali naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Filmske stvaritve kateregakoli žanra pa tudi oddaje ter reklamna sporočila in serije omenjeni strokovnjaki v tej jezični kombinaciji maksimalno profesionalno prevedejo. V tem primeru vsaka stranka lahko izbere tudi eno od dodatnih storitev, ki sta v ponudbi, tičeta pa se, tako sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovega podnaslavljanja.

Treba je poudariti tudi to, da so prevajalci in sodni tolmači sposobni strankam omogočiti tudi storitev tolmačenja, kadar je to potrebno in da jim je vsekakor na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka stranka mora vedeti, da ti strokovnjaki poleg simultanega lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz nemškega v flamski jezik ter po potrebi uporabijo pravila, ki jih vključuje konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Seveda bo ponudba za vsak dogodek opredeljene na podlagi njegovih osnovnih značilnosti, s katerimi stranka mora seznaniti zaposlene v okviru te institucije. S tem mislimo predvsem na informacije o trajanju same manifestacije kot tudi o mestu, na katerem bo potekala, prav tako pa je tudi zelo pomembno, da jim dostavijo podatke o točnem številu udeležencev, da bi bila lahko izbrana tista vrsta tolmačenja, ki bo vsem omogočila, da nemoteno spremljajo določen dogodek.

Poleg vseh omenjenih materialov sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno obdelajo tudi marketinške vsebine. Poudarjamo, da v tem primeru posebno pozornost namenjajo reklamnemu sporočilu, ki ga večina takšnih materialov vsebuje in prav njega v celoti strokovno usklajujejo s pravili flamskega jezika, da bi njegovim izvornim govorcem bila na najboljši možni način predstavljena konkretna storitev oziroma podjetje ter dogodek ali izdelek, v odvisnosti od tega, kaj se skozi te vsebine reklamira.

Cena prevajanja iz nemškega v flamski jezik

  • Iz nemškega v flamski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz nemškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nemškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nemškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!