Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz nemškega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od prav tako zelo pogostih storitev, zaradi katere se stranke pogosto obračajo na nas, vključuje tudi prevajanje iz nemškega v slovenski jezik. Ne glede na to, ali gre za pravne osebe, ki sodelujejo s podjetji iz naše države ali pa gre za osebe, ki so končale šolo ali fakulteto v državah nemškega govornega področja oziroma za nemške upokojence, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo absolutno vse vrste dokumentov kot tudi številne druge vsebine v tej jezikovni kombinaciji.

Ker so najpogostejše zahteve usmerjene k prevajanju različnih vrst dokumentov, bomo posebno pozornost namenili prav tej storitvi, saj smo ena od redkih institucij v naši državi, ki ponuja kompletno storitev obdelave dokumentov. To pomeni, da vsaki stranki poleg prevajanja ponujamo tudi možnost overitve prevedenih dokumentov. Ko je določen dokument obdelan na ta način, to pomeni, da je pripravljen za uporabo, saj je v zakonskem in pravnem pogledu popolnoma veljaven. Gre za to, da dokument, ki je samo preveden iz nemškega v slovenski jezik, v zakonskem pogledu ni veljaven in ga praktično ni mogoče uporabljati v praksi. Da bi ga zares lahko uporabljali mora biti tudi overjen, in sicer z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen s strani pristojnih institucij.

Proces obdelave dokumentov zahteva tudi to, da sodni tolmač primerja izvirnik s prevodom, ker je zelo pomembno, da se prepriča, da med njima ni nobene razlike, da bi lahko s svojim žigom overil prevod in s tem potrdil, da je le-ta enak izvirniku. In potem ga lahko stranka brez kakršnihkoli težav uporablja oziroma predaja katerikoli državni instituciji, ker je takšen dokument v ravni vsakega drugega izvirnega dokumenta. Glede na to, da je zelo pomemben segment procesa overitve tudi primerjanje prevedenega in izvirnega dokumenta, je zelo pomembno, da vsaka stranka dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Tako dokumente lahko dostavite osebno v poslovalnico Akademije Oxford v Kopru. Lahko pa jih seveda pošljete tudi s priporočeno pošiljko oziroma preko kurirske službe na naslov poslovalnice. Vse druge vsebine, za katere želite, da jih prevedemo iz nemškega v slovenski jezik, oziroma tiste, za katere ni potrebna overitev, lahko dostavite tudi na naš elektronski naslov.

Ko pa naši prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo vaših dokumentov ali drugih materialov, imate prav tako več možnosti za prevzemanje, kar je na prvem mestu odvisno od tega, katera vrsta materiala se prevaja. V primeru, ko gre za prevajanje dokumentov in vseh vrst dokumentacije oziroma materialov iz nemškega v slovenski jezik za katere je nujna overitev s strani sodnega tolmača, se prevzemanje opravlja osebno ali pa se dokumenti pošiljajo preko kurirske službe na naslov, ki ga navede stranka. Ko pa gre za prevajanje materialov, za katere overitev ni potrebna, se celotna komunikacija lahko odvija tudi po elektronski poti oziroma tako vi nam, kot mi vam lahko vsebine pošiljamo na elektronski naslov. Kar zadeva dostavo na naslov, se morate zavedati, da se le-ta obravnava kot dodatna storitev, tako da jo zaračunavajo neposredno stranki pri prevzemanju.


Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v nemški jezik

Prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta iz nemškega v slovenski jezik mora vedeti, da obstaja tudi posebna vrsta overitve, ki velja samo za določene dokumente in je izključno v pristojnosti okrožnih sodišč in Ministrstva za pravosodje. Gre za overitev, ki je poznana kot haški Apostille žig. Čeprav ta overitev ne izključuje overitve sodnega tolmača, je pomembno, da pridobite vse informacije, da bi lahko spoštovali postopek in na ta način prihranili svoj čas. Glede na to, da je za določene dokumente, najprej potrebna overitev z Apostille žigom, pa šele potem prevajanje in overitev le-tega z žigom sodnega tolmača, za nekatere druge pa je proces drugačen, tako da se najprej zahteva prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem overitev s haškim žigom, je zelo pomembno, da vsaka stranka najprej pridobi to informacijo, da bi vedela, ali najprej odhaja na sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford. Imejte na umu tudi to, da se ta vrsta overitve zahteva samo za nekatere dokumente, pa je prav zato tudi potrebno, da pravočasno pridobite to informacijo.

Razen prevajanja osebnih in poslovnih dokumentov ter vseh vrst dokumentacije (tehnična, razpisna, medicinska, gradbena), iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi knjižna dela, učbenike, časopisne članke in revije. Prav tako prevajamo tudi vsebin spletnih katalogov in prodajaln, spletne strani in programsko opremo ter aplikacije in vse vrste besedilnih vsebin, ki obravnavajo teme iz kateregakoli področja. Prevajamo tudi vse materiale, ki so vezani za področje marketinga (katalogi, brošure, PR članki, zloženke, plakati in drugi), gradbene projekte, navodila za rokovanje, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev ter deklaracije vseh vrst izdelkov.

Iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje o zastopanju, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge vrste izjav, potrdil in soglasij.

Prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju in ostali podobni dokumenti.

V ekipi Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki bodo na vašo zahtevo opravili tudi tolmačenje iz nemškega v naš jezik. Poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja vas pri nas pričakuje tudi posebna vrsta tolmačenja, ki je poznana, kot šepetano tolmačenje. Ponujamo vam tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod najugodnejšimi pogoji.

Ob storitvi prevajanje video in zvočnih materialov iz nemškega v slovenski jezik, na vašo zahtevo izvajamo tudi storitev njihove sinhronizacije in podnaslavljanja, tako da dobite v celoti obdelane filme, serije, oddaje in reklamna sporočila.

Prevajanje dokumentov iz nemškega v slovenski jezik

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite tudi storitev prevajanja vseh vrst dokumentov iz nemškega v slovenski jezik, kot tudi storitev njihove overitve s strani pooblaščenih sodnih tolmačev. Na ta način vsaka stranka dobi material, ki je pripravljen za uporabo, glede na to, da je edino dokument, ki je overjen z žigom sodnega tolmača, tudi pravno veljaven. Zelo pomembno je to, da stranke spoštujejo zakonski postopek, in da pri dostavitvi dokumentov na prevajanje v vsakem primeru dostavijo tudi izvirnike na vpogled, ker sodni tolmač mora primerjati izvirnik in prevod, da bi se prepričal o njuni enakosti.

Izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico, delovno dovoljenje, vozniško in prometno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente prevajamo iz nemškega v slovenski jezik in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.

Iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se v določenih primerih predajajo pristojnim službam, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje o zastopanju, potrdila o samskem stanu oziroma vse ostale izjave, potrdila in soglasja.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse poslovne dokumente, kot so: bilance stanja, revizijska poročila, statuti podjetij, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, letna poslovna poročila, statuti podjetij, bilance uspeha, fakture, poslovni sklepi ter vse vrste pogodb kot tudi certifikate, pravni red Evropske Unije, licence, pooblastila, sodne sklepe in odločitve oziroma vse ostale pravne akte.

V skladu z vašimi zahtevami iz nemškega v slovenski jezik prevajamo razpisno kot tudi medicinsko in tehnično ter gradbeno dokumentacijo. Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član naše ekipe, med drugim lahko prevede tudi: zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma vse dokumente o medicinskih izdelkih in ostale materiale s področja medicine in farmacije.

Prevajanje besedil iz vseh področij iz nemškega v slovenski jezik

Ne glede na kompleksnost tematike ali same vsebine oziroma ne glede na to, ali gre za besedila, namenjena široki javnosti ali pa izključno strokovni javnosti, jih bodo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford obdelali v skladu z vašimi zahtevami in vam v optimalno kratkem roku dostavili prevedena besedila in vse to po najugodnejši ceni na tržišču.

Ker je število področij, za katere opravljamo prevajanje izjemno veliko, ob tej priložnosti omenjamo samo tista, za katera se najpogosteje zahteva prevajanje besedilnih vsebin: politika, turizem, ekonomija, pravo, marketing, psihologija, ekologija in varstvo okolja, filozofija, sociologija, bančništvo, menedžment, finance kot tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved.

Iz nemškega v slovenski jezik prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, tičejo pa se izobraževanja, kot so na primer: potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumente te vrste.

Iz nemškega v slovenski jezik pa prevajamo tudi seminarske in diplomske naloge različne dolžine, kompleksnosti in tematike. Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvena dela in patente kot tudi vse ostale dokumente, ki sodijo na področje znanosti.

Prevajanje programske opreme iz nemškega v slovenski jezik

Da bi bili programska oprema ali katerikoli program ali aplikacija na pravi način prevedeni iz nemškega v slovenski jezik, razen nujno potrebnega strokovnega znanja zelo pomembno vlogo igrajo tudi izkušnje, ki jih naši strokovnjaki vsekakor posedujejo.

Poleg prevajanja programske opreme vam ponujamo tudi prevajanje spletnih strani kot tudi vsebin spletnih prodajaln in katalogov. Pri prevajanju teh vsebin se posebna pozornost namenja spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih naši prevajalci in sodni tolmači na pravi način implementirajo v prevodu, tako da vsi tako obdelani materiali zelo dobro kotirajo na iskalnikih, kar je tudi osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin.

Iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste reklamnih materialov, tako da razen brošur, zloženk in reklamnih letakov prevajamo tudi kataloge, PR članke, vizitke in kataloge izdelkov in storitev. Glede na to, da ima vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran pri obdelavi te vrste vsebin, več kot dovolj izkušenj, tako da lahko z gotovostjo rečemo, da bo reklamno sporočilo iz izvirnih materialov predstavljeno na ustrezen način, da bi se potencialni uporabniki, ki jim je slovenski jezik materni, na pravi način seznanili s tem, kar se s pomočjo teh materialov reklamira.

Na vašo zahtevo izvajamo tudi profesionalno redakcijo materialov, ki so že prevedeni iz nemškega v slovenski jezik, toda pri tem niso bila spoštovana pravila prevajanje, pa gre zato za neprofesionalno prevedene vsebine. Potem ko naši lektorji in korektorji opravijo to storitev, bo vsaka stranka v celoti zadovoljna s kakovostjo in načinom obdelave.

Simultano in konsekutivno tolmačenje iz nemškega v slovenski jezik

Če vam je potrebna storitev tolmačenja iz nemškega v slovenski jezik, so v ekipi Akademije Oxford tudi tolmači in sodni tolmači, ki izvajajo prav to storitev. Razen za simultano in konsekutivno tolmačenje so specializirani tudi za šepetano tolmačenje.

Ker pa je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja namenjena določeni vrsti dogodka, je zelo pomembno, da nam stranke dostavijo potrebne detajle, da bi na podlagi le-teh lahko pripravili ponudbo. Pod detajli mislimo na koncepcijo samega dogodka, število udeležencev, trajanje ter podatke o prostoru, v katerem bo potekal.

V primeru, da se za določen dogodek zahteva simultano tolmačenje, vam poleg tega pod najboljšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Iz nemškega v slovenski jezik prevajamo tudi različne vrste zvočnega in video materiala. Poleg reklamnih sporočil, informativnih, izobraževalnih in zabavnih oddaj prevajamo tudi animirane, risane, dokumentarne in igrane filme vseh žanrov ter serije, na zahtevo strank pa izvajamo tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja tako obdelanih materialov.

Cena prevajanja iz nemškega v slovenski jezik

  • Iz nemškega v slovenski je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz nemškega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nemškega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nemškega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!