Prevajanje iz poljskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford na prvem mestu sestavljajo prevajalci in sodni tolmači pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki so pripravljeni, da strankam poleg storitve, ki se nanaša na prevajanje iz poljskega v angleški jezik, ponudijo tudi niz dodatnih storitev, s katerimi bodo v veliki meri olajšali obdelavo različnih vsebin.

Predvsem mislimo na storitev kompletne obdelave video in zvočnih vsebin, tako filmov, serij in različnih vrst oddaj kot tudi reklamnih sporočil in številnih drugih podobnih materialov. V sklopu te storitve stranke ponujamo najprej njihovo neposredno prevajanje iz poljskega v angleški jezik in potem tudi podnaslavljanje oziroma v primeru potrebe lahko izvajamo tudi sinhronizacijo prevedenih vsebin, s čimer vsem zainteresiranim strankam omogočamo, da na enem mestu in v kratkem roku dobijo kompletno obdelane igrane, animirane, dokumentarne, risane in filme drugih žanrov pa tudi reklamna sporočila in serije oziroma zabavne in informativne kot tudi izobraževalne, otroške in druge vrste televizijskih in oddaj, ki bodo predvajane na radijskih postajah.

Zahvaljujoč dejstvu, da našo ekipo sestavljajo tudi strokovni korektorji in lektorji, stranke, ki že posedujejo materiale, za katere je nekdo poskušal opraviti prevajanje iz poljskega v angleški jezik, kar mu ni v celoti uspelo, pričakuje redakcija tako prevedenih vsebin. Ob tej priložnosti naši strokovnjaki uporabljajo vsa pravila prevajanja v ciljni jezik, kar je v tem primeru angleški in prevode prilagajajo njegovemu duhu, da bi stranka lahko dobila kakovostno obdelane vsebine.


Prevajanje iz poljskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v poljski jezik

Poleg omenjenih storitev naši strokovnjaki vsakomur, ki ima potrebo za tem, ponujajo tudi tolmačenje iz poljskega v angleški jezik. Ker pa so specializirani za vse vrste te storitve oziroma za konsekutivno in za simultano pa tudi za šepetano tolmačenje, je samo od vrste dogodka, ki ga stranka organizira, odvisno, katera od omenjenih storitev bo uporabljena. Poleg same storitve stranke pri nas po ugodnih cenah pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Profesionalno prevajanje iz poljskega v angleški jezik za vse vrste vsebin s področja marketinga kot tudi za tiste, ki so povezani s spletom (spletni katalogi, programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani in drugo), prav tako sodi na področje dela naših strokovnjakov. Sodni tolmači in prevajalci poleg vsega tega na zahtevo strank obdelujejo tudi strokovne pa tudi besedila, ki so namenjena predstavitvi širši javnosti kot tudi književna dela, časopise, učbenike, časopisne članke in številne druge vrste vsebin.

Moramo se posebej dotakniti prevajanja iz poljskega v angleški jezik za dokumentacije oziroma vse vrste dokumentov, saj strankam poleg njihovega prevajanja omogočamo tudi overitev, ki jo v tem primeru izvajajo sodni tolmači. Za večino dokumentov je ta postopek dovolj, da bi se lahko uporabljali v praksi, toda moramo poudariti, da obstajajo tudi dokumenti, za katere je poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača treba opraviti tudi dodatno vrsto overitve oziroma jih opremiti s haškim ali Apostille žigom. Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso pristojni za to vrsto overitve, kar pomeni, da stranke morajo samostojno pridobiti vse potrebne informacije o overitvi s haškim žigom za dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz poljskega v angleški jezik. Pri tem mislimo predvsem na podatek, ali je haški žig obvezen za te dokumente in potem tudi ali overitev poteka potem, ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom ali pa pred tem. Želimo poudariti, da sta oba ta načina overitve prisotna v praksi in je izključno od zakonskih določb oziroma od vrste dokumenta odvisno, katera vrsta overitve se uporablja, pa je za to treba vprašati nadležne institucije.

Še ena postavka je zelo pomembna za prevajanje iz poljskega v angleški jezik, kar zadeva dokumente, saj se od strank pri pošiljanju materialov zahteva dostava izvirnih vsebin na vpogled. To se zahteva zaradi overitve sodnega tolmača, saj mora le-ta najprej preveriti vsebino izvirnega in prevedenega dokumenta, ker se z žigom sodnega tolmača lahko opremijo izključno prevodi, katerih vsebina je popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu.

Vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo prevajanje iz poljskega v angleški jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste izjav, potrdil in soglasij (potrdilo o samskem stanu in o rednih dohodkih, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), čeprav sodni tolmač in prevajalec obdelujeta tudi številne druge vrste dokumentov. To na prvem mestu vključuje osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potni list, delovno dovoljenje in druge dokumente iz te skupine) kot tudi vse dokumente, ki so povezani s področji znanosti, izobraževanja, sodstva in prava (prepisi ocen, diplome in dodatki k diplomi, znanstvena dela, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske in seminarske naloge, certifikati, pooblastila za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, licence, pravni red Evropske Unije, vse vrste sodnih odločitev sodb, pritožb, sklepe in tožb in druge osebne dokumente).

Poleg vsega navedenega strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v angleški jezik za različne vrste dokumentacij oziroma za vse dokumente, ki so del, ne samo medicinske in razpisne, ampak tudi poslovne pa tudi gradbene oziroma tehnične dokumentacije. Naši strokovnjaki med drugim obdelujejo gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniške izvide kot tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter vse vrste poslovnih odločitev oziroma poročil, zatem navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Vse omenjeno predstavlja samo manjši del bogate ponudbe dokumentov, ki jih lahko prevedemo iz poljskega v angleški jezik in jih overimo z žigom sodnega tolmača. Ker se od strank zahteva dostava izvirnikov na vpogled, to pomeni, da imajo možnost, da jih dostavijo na več načinov oziroma ali preko “Pošte Slovenije”, priporočeno ali pa preko kurirske službe ali pa jih osebno enostavno prinesejo v našo poslovalnico. Vse omenjene vsebine, ki ne sodijo med dokumente oziroma in za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, nam lahko pošljejo tudi po elektronski poti, kar vključuje pošiljanje skeniranih materialov po elektronski pošti. Potem ko prevajalci in sodni tolmači obdelajo materiale, ki jih stranke dostavijo na prevajanje, jih lahko prevzamejo osebno oziroma jim jih lahko pošljemo na elektronski naslov, toda izključno v primeru prevajanja iz poljskega v angleški jezik za vsebine, ki ne zahtevajo overitve. Poleg vsega omenjenega obstaja možnost tudi za dostavo prevoda preko kurirske službe na naslov stranke, kar pa predstavlja storitev, ki se dodatno zaračunava, in to popolnoma neodvisno od prevajanja, po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Nujno prevajanje dokumentov je edini primer, ki strankam daje možnost, da tudi dokumente pošljejo po elektronski pošti, saj se na ta način našim strokovnjakom daje možnost, da maksimalno izpolnijo pričakovanja strank in jim ponudijo izjemno hitro dokončan prevod dokumente iz poljskega v angleški jezik. Stranka, ki na ta način dostavi dokumente, je v vsakem primeru dolžna dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled, pri čemer se zahteva, da je to način, ki je najhitrejši, saj je v tem primeru hitrost ključni dejavnik za spoštovanje zahtev.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz poljskega v angleški jezik

Poleg prevajanja delovnega dovoljenja iz poljskega v angleški jezik, prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford, strankam omogočajo tudi njihovo overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači, pooblaščeni za ta postopek. Prav tako prevajajo tudi ostale vrste dovoljenj, pa poleg dovoljenja za prebivanje prevajajo tudi prometno pa tudi vozniško dovoljenje in številne druge osebne dokumente. S tem pa mislimo predvsem na prevajanje iz poljskega v angleški jezik za potne liste in osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu oziroma izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter na potrdila o stalnem prebivališču in ostala dokumente, ki sodijo med osebne.

Poleg tega pa obdelujemo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša na prevajanje iz poljskega v angleški jezik za potrdila o samskem stanu in o rednih dohodkih oziroma na potrdila o nekaznovanosti ter soglasja za zastopanje, potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi na številne druge vrste, ne samo potrdil oziroma soglasij, ampak tudi izjav.

Vse dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi gradbeno dokumentacijo, prav tako prevajajo v tej jezični kombinaciji in jih potem tudi overjajo z žigom sodnega tolmača. Naši strokovnjaki poleg gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, prevajajo tudi navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Medicinsko dokumentacijo oziroma zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale osebne dokumente na vašo zahtevo prav tako obdelujemo v navedeni jezični kombinaciji. Sodni tolmači in prevajalci iz poljskega v angleški jezik prevajajo tudi vse vrste pravnih aktov pa tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem. Tako poleg pooblastila za zastopanje in različnih vrst licenc in certifikatov pa tudi pogodb ter sodnih sklepov in odločitev prevajajo tudi pravni red Evropske Unije oziroma sodne pritožbe, sodbe in tožbe kot tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in dela ter diplomske in seminarske naloge kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani, ne samo za področjema znanosti in izobraževanja, ampak tudi sodstva in prava.

V tej jezični kombinaciji prav tako prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja, prevajalci in sodni tolmači pa med drugim obdelujejo tudi vse vrste poslovnih poročil, ustanovitvene akte podjetij in sklep o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi fakture ter statute podjetij in številne druge osebne dokumente.

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v angleški jezik, morajo na vpogled dostaviti izvirne dokumente in predhodno na pristojnem sodišču preveriti, ali je za konkretne dokumente potrebna overitev s haškim ali Apostille žigom, saj je od teh informacij odvisno, ali morajo dokument najprej odnesti na pristojno sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford.

Prevajanje igranih filmov iz poljskega v angleški jezik

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači iz poljskega v angleški jezik prevajajo igrane filme, ampak naši strokovnjaki, ki so zadolženi za postopek podnaslavljanja in sinhronizacije izvajajo tudi njihovo finalno obdelavo. Poleg igranih na zahtevo strank obdelujejo tudi dokumentarne pa tudi animirane oziroma risane filme kot tudi vse ostale vrste video pa tudi zvočnih vsebin. To se nanaša tudi na prevajanje iz poljskega v angleški jezik za reklamna sporočila oziroma za različne vrste oddaj kot tudi za serije.

Naši strokovnjaki oziroma profesionalni lektorji in korektorji lahko opravijo vse potrebne popravke, če stranka poseduje slabo prevedene materiale. Ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre, bodo storitev redakcije opravili v najkrajšem možnem roku in zainteresiranim strankam ponudili možnost, da dobijo kakovostno obdelane vsebine.

Reklamne materiale, tako plakate in zloženke oziroma letake ter kataloge in PR članke pa tudi vizitke ter brošure in ostale podobne vsebine prav tako prevajamo v tej jezični kombinaciji. Stranke morajo vedeti, da imajo prevajalci in sodni tolmači več kot dovolj izkušenj z obdelavo takšnih vsebin in da se trudijo, da prevod reklamnih vsebin iz poljskega v angleški jezik maksimalno prilagodijo duhu ciljnega jezika in na ta način vsem zainteresiranim strankam omogočijo, da njihove vsebine najdejo pot do zainteresiranih strank, ki jim je angleški jezik materni ali pa ga uporabljajo.

Tolmačenje iz poljskega v angleški jezik je še ena od številnih storitev, ki jih strankam lahko omogočita prevajalec in sodni tolmač. In potem, ko stranke dostavijo vse informacije o konkretnem dogodku, za katerega zahtevajo to storitev, se bo naša strokovna ekipa odločila, ali bo ob tej priložnosti uporabljeno konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje. Prav tako pri izdelavi ponudbe za tolmačenje v tej jezični kombinaciji, strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po ugodnih cenah.

Prevajanje web kataloga iz poljskega v angleški jezik

Prevajanje spletnih katalogov iz poljskega v angleški jezik lahko v najkrajšem možnem roku izvedejo prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford. Seveda prevajajo tudi vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kar na prvem mestu vključuje spletne strani kot tudi spletne prodajalne. Strankam prav tako lahko ponudijo tudi prevajanje programske opreme oziroma obdelujejo lahko katerokoli aplikacijo ali program, ki ga stranke zahtevajo.

Književna dela, od proznih del in romanov preko beletrije pa do del poezije naši strokovnjaki prav tako prevajajo v tej jezični kombinaciji. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači iz poljskega v angleški jezik prevajajo tudi učbenike pa tudi časopise oziroma časopisne članke, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne oziroma ilustrirane ali katerekoli druge vrste revij lahko pričakujete, da bodo njihovo prevajanje iz poljskega v angleški jezik opravili v optimalnem roku.

Kar zadeva obdelavo besedilnih vsebin, naši strokovnjaki enako kakovostno obdelujejo, tako strokovne kot tudi poljudne vsebine. Njihova tema pa se lahko nanaša na katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved oziroma na katerokoli področje, od bančništva, ekonomije, prava, sociologije, medicine in politike preko filozofije, farmacije, znanosti in menedžmenta, pa do področij gradbene industrije, marketinga in turizma oziroma komunikologije, ekologije in varstva okolja ter informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Najbolj pomembno je, da stranke vedo, da pri prevajanju takšnih materialov ni treba dostaviti izvirnikov na vpogled, kot je to primer s prevajanjem dokumentov in da nam materiale, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega v angleški jezik, lahko pošljejo tudi po elektronski pošti, in če jim tako ustreza, jim lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Cena prevajanja iz poljskega v angleški jezik

  • Iz poljskega v angleški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!