Prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od številnih storitev, ki jo stranke lahko dobijo v Prevajalskem centru Akademije Oxford, se nanaša tudi na neposredno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik.

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači lahko strankam omogočajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za katerokoli vrsto materialov v pisani obliki, naše stranke lahko angažirajo tudi strokovnjake za izvajanje tolmačenja, ki v skladu s smernicami, ki jih dobijo o samem dogodku, pri tem uporabijo konsekutivno, ali pa šepetano oziroma simultano tolmačenje iz poljskega v bolgarski jezik. V primeru, ko je to potrebno našim strankam, jim lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, cena te storitve pa je zagotovo med najugodnejšimi na tržišču cele države.

Vse tiste stranke, ki posedujejo dokončan prevod iz poljskega v bolgarski jezik za določeno vrsto vsebin v pisani obliki, pri čemer menijo, da gre za prevod slabe kakovosti, lahko angažirajo naše lektorje in korektorje, da popravijo vse napake in prevod prilagodijo duhu bolgarskega jezika.


Prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v poljski jezik

V sklopu storitve, ki se nanaša na prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik za zvočne oziroma video materiale, stranke pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacija. Ta storitev vključuje obdelavo, ne samo filmov vseh žanrov, ampak tudi reklamnih sporočil, zatem zabavnih in informativnih televizijskih oddaj, serij in številnih drugih podobnih vsebin. Prav tako stranke lahko dobijo tudi obdelane učbenike oziroma dela književnosti pa tudi časopisne članke ter katerokoli vrsto besedil kot tudi vsebino različnih vrst revij.

Poleg vseh osebnih dokumentov prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi tehnično in poslovno oziroma gradbeno in medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki sestavljajo omenjene dokumentacije. Prav tako prevajajo tudi vse pravne akte pa tudi dokumente, povezane s področjema znanosti in izobraževanja kot tudi različne vrste, ne samo potrdil, ampak tudi izjav in soglasij oziroma dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam.

Princip pošiljanja dokumentov se razlikuje, saj zahteva dostavo izvirnih vsebin na vpogled, vse ostale materiale pa stranke lahko pošljejo po elektronski pošti in jih na enak način dobijo potem, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo. Poleg tega, da izvirne vsebine lahko pošljejo preko kurirske službe, imajo tudi možnost, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko kot tudi, da jih osebno dostavijo v prostore naše poslovalnice. Potem ko sodni tolmači in prevajalci obdelajo dostavljene dokumente, se stranka lahko odloči, ali jih prevzame osebno, ali pa želi, da angažiramo kurirsko službo, da prevedene in overjene vsebine dostavi na določeni naslov. Ob tej priložnosti se ta storitev posebej zaračunava, saj ta ni vračunana v osnovno ceno obdelave dokumentov, plačilo pa poteka po ceniku kurirske službe.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz poljskega v bolgarski jezik

Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu iz poljskega v bolgarski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford vsaki zainteresirani stranki ponuja tudi overitev prevoda, kar izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Z drugimi besedami to pomeni, da stranka na enem mestu dobi vse, kar je potrebno, da bi se dokument lahko uporabljal ob vsaki priložnosti, ko se to zahteva.

Prav tako pa obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču oziroma osebno izkaznico, prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) pa tudi vozniško in delovno dovoljenje in številne druge osebne dokumente. Strankam ponujamo tudi obdelavo različnih vrst dokumentacij, tako poslovne kot tudi medicinske oziroma gradbene pa tudi razpisne in tehnične oziroma obdelujemo vse dokumente, ki jih sestavljajo (finančna poročila, poslovne odločitve, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb, revizijska in letna poročila, ustanovitveni akti, statut podjetja, bilance stanja in uspeha, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale osebne dokumente).

Če je to potrebno našim strankam, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik za različne vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma prevajamo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in drugo). Strankam omogočamo tudi prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik za dokumente, ki so povezani s področjema prava ali sodstva kot tudi za tiste, ki so povezani z znanostjo ali izobraževanjem (pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, certifikati, sodni sklepi in tožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, rezultati znanstvenih raziskav, prepisi ocen, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, potrdila o opravljenih izpitih, znanstvena dela, diplome in dodatki k diplomi, diplomske ter seminarske naloge in drugo).

Stranke, ki imajo potrebo za neposrednim prevajanjem dokumentov iz poljskega v bolgarski jezik, poleg spoštovanja pravila za dostavo vsebin, za katere jim je potrebno prevajanje (izvirniki na vpogled), se morajo vsekakor tudi pravočasno pozanimati v pristojnih institucijah, ali je za njihove dokumente potrebno opraviti dodatno vrsto overitve oziroma, ali se le-ti morajo opremiti s haškim ali Apostille žigom, saj overitve s tem žigom ne morejo izvajati prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ker to ne sodi v njihovo pristojnost.

Prevajanje besedil iz komunikologije iz poljskega v bolgarski jezik

Strokovna ali poljudna besedila, katerih tema je povezana s področjem komunikologije, so prav tako lahko prevedena s strani strokovnjakov Akademije Oxford. Lahko pa izvajajo tudi prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik za besedila, katerih tema se nanaša na področja marketinga, gradbene industrije, menedžmenta in informacijskih tehnologij pa tudi za tista, ki so povezana s področji financ, medicine in bančništva oziroma politike, psihologije in sociologije ter izobraževanja, ekologije in varstva okolja pa tudi turizma in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Ker se za njihovo prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik ne zahteva pošiljanje izvirnikov na vpogled, kot je to primer z dokumenti, jih stranke na prevajanje lahko dostavijo tudi po elektronski poti oziroma skenirane po elektronski pošti, kar predstavlja velik prihranek denarnih sredstev pa tudi časa, saj jih ni treba osebno prinesti v našo poslovalnico. Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovim prevajanjem iz poljskega v bolgarski jezik, jih strankam lahko pošljemo na enak način.

Redakcija materialov, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji je prav tako storitev, ki jo zagotavljajo strokovnjaki v naši ekipi, vključuje pa obdelavo nekakovostno obdelanih vsebin oziroma vsako vrsto korekcije, za katero so zadolženi lektorji in korektorji.

Prevajalci in sodni tolmači strankam lahko v tej jezični kombinaciji ponudijo tudi prevajanje materialov s področja marketinga pa tudi tistih, ki se nanašajo na splet, tako da v relativno kratkem roku obdelujejo tudi reklamne zloženke in letake oziroma plakate, brošure, PR članke, kataloge ter celo vizitke. Prav tako strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik za spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo.

Simultano tolmačenje iz poljskega v bolgarski jezik

Storitev, ki se nanaša na simultano prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik, predstavlja samo eno vrsto tolmačenja, ki ga lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank. Prav dejstvo, da so usmerjeni, tako na konsekutivno kot tudi na šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, je zato zelo pomembno, da stranke pravočasno posredujejo vse informacije o samem dogodku, za katerega zahtevajo to storitev. Na osnovi teh informacij strokovna ekipa Akademije Oxford najprej sprejme odločitev, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena in potem tudi, ali morajo v ponudbo uvrstiti tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov iz poljskega v bolgarski jezik, lahko pričakujejo, da prevajalci in sodni tolmači njihovo obdelavo izvedejo v optimalnem roku, prav tako pa prevajajo tudi vse vrste književnih del (romani, poezija, proza, beletrija in druge vsebine) pa tudi časopisne članke oziroma različne vrste revij. Kar zadeva prevajanje video in zvočnih vsebin iz poljskega v bolgarski jezik, stranke pri nas pričakuje njihova kompletna obdelava, kar pa pomeni, da jih najprej prevedejo prevajalci in sodni tolmači, potem pa jih prevzamejo profesionalni podnaslavljalci oziroma strokovnjaki, ki so zaposleni v naši ekipi in so zadolženi za storitev sinhronizacije zvočnih in video vsebin, za katere je opravljeno neposredno prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik. Poleg obdelave filmov vseh vrst, lahko prevajamo tudi reklamna sporočila oziroma serije in različne vrste oddaj (izobraževalne, otroške, informativne in ostale).

Cena prevajanja iz poljskega v bolgarski jezik

  • Iz poljskega v bolgarski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!