Prevajanje iz poljskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je strankam potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v švedski jezik, se morajo zavedeti, da jih v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakuje tudi storitev njihove overitve, ki jo izvajajo osebe, pooblaščene s strani pristojnih državnih institucij oziroma sodni tolmači. Na ta način stranke zelo hitro dobijo osebne oziroma poslovne pa tudi dokumente s področja znanosti in izobraževanja kot tudi vse pravne akte, ki jih lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, saj se zahvaljujoč žigu sodnega tolmača morajo obravnavati kot zakonsko veljavni.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik za različne vrste dokumentacij oziroma prevajajo in overjajo, ne samo dokumente, ki sestavljajo gradbeno in medicinsko pa tudi tehnično, ampak tudi razpisno dokumentacijo. Seveda naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah, kar vključuje obdelavo različnih vrst izjav oziroma potrdil in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu in drugo).

Zakonske določbe jasno določajo, kako mora potekati princip overitve prevedenih dokumentov in da jih mora sodni tolmač najprej primerjati z izvirnimi vsebinami in šele, ko je popolnoma prepričan, da med njimi ne obstajajo razlike, lahko opravi overitev. Včasih se zgodi, da sodni tolmač opazi določena odstopanja in tedaj strankam predlaga, da se izvede storitev redakcije materialov, da bi lektorji in korektorji Akademije Oxford popravili vse ugotovljene napake in na ta način strankam omogočili, da se tudi overitev izvede brez težav.


Prevajanje iz poljskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v poljski jezik

Prav tako se morajo stranke zavedeti, da imajo poleg dostave izvirnikov na vpogled še eno obveznost, saj jim prevajalci in sodni tolmači pri tem ne morejo pomagati oziroma jih lahko samo napotijo na pristojne institucije, tiče pa se overitve s haškim oziroma z žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille in s katerim je treba opremiti samo določene dokumente, ki jih določa zakon. To vrsto overitve izvajajo uslužbenci pri okrožnih sodiščih, ki so zanjo zadolženi, pa zato strankam tudi priporočamo, da te informacije najprej poiščejo na okrožnem sodišču oziroma vprašajo, ali je haški žig obvezen tudi za konkretne dokumente, za katere želijo dobiti prevajanje iz poljskega v švedski jezik. Stranke se morajo zavedeti, da overitev z Apostille žigom včasih poteka, preden naši strokovnjaki začnejo z obdelavo dokumentov, včasih pa šele, ko končajo s prevajanjem in overitvijo, tako da je treba pridobiti tudi te podatke, saj tako prihranite veliko svojega časa.

Poleg možnosti, da dokumente, za katere želijo dobiti prevajanje iz poljskega v švedski jezik, prinesejo osebno v našo poslovalnico, se strankam ponuja tudi možnost njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe. Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov lahko prav tako poteka osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke pa lahko zahtevajo, da jim prevode dostavimo na naslov. Če se kljub temu odločijo za to storitev dostave, moramo poudariti, da le-ta ni vračunana v ceno obdelave konkretnega dokumenta in s samim tem se zaračunava ločeno od nje in po ceni, ki jo določa kurirska služba.

Poleg dokumentov prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi številne druge vsebine, kar vključuje predvsem prevajanje iz poljskega v švedski jezik za besedila, tako različnega namena kot tudi dolžine in kompleksnosti oziroma tematike pa tudi za književna dela (beletrija, poezija, romani, proza in drugo). Seveda lahko obdelujejo tudi časopisne članke ter različne vrste revij in učbenike, strankam pa omogočamo tudi, da naše strokovnjake angažirajo za storitev tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov. Ker prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo, tako simultano in šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji, je zelo pomembno, da nam posredujete vse detajle v zvezi z dogodkom, ki se organizira, da bi to storitev lahko na najboljši možni način prilagodili oziroma izbrali tisto vrsto tolmačenja, ki najbolj ustreza zahtevam tega dogodka. Prav tako strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko obstaja potreba za tem.

Kar pa zadeva neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik, sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank obdelajo vse vrste filmov, ne glede na to, ali gre za igrane, ali pa za risane, dokumentarne, animirane ali katerekoli druge oziroma reklamna sporočila, zabavne televizijske in radijske oddaje ter tiste, ki so informativnega tipa oziroma serije in številne druge video in zvočne materiale. Želimo poudariti, da stranke pri nas pričakuje tudi storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo omenjenih vsebin oziroma na njihovo podnaslavljanje, da bi dobili kompletno obdelane materiale.

Poleg tega so naši strokovnjaki usposobljeni tudi za izvajanje profesionalnega prevajanja iz poljskega v švedski jezik za vse vrste spletnih materialov (spletni katalogi, programska oprema, spletne prodajalne, spletne strani in drugo) pa tudi za tiste, ki so povezane s področjem marketinga (PR besedila, plakati, katalogi, zloženke, brošure, vizitke in drugi). Vse omenjene materiale nam lahko dostavite tudi po elektronski pošti, saj ni potrebno, da nam pošljete tudi izvirne, kot je to primer z dokumenti. V skladu z dogovorom vam tudi mi lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Sicer posebej omenjamo tudi to, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz poljskega v švedski jezik v kratkem roku, jih lahko najprej pošljejo po elektronski pošti in da zatem spoštujejo dostavo izvirnikov na vpogled, toda pri tem pazijo na časovni rok, ki je postavljen, da bi prevajalec in sodni tolmač lahko izpolnila njihova pričakovanja in jim omogočila, da dobijo prevedene dokumente v roku, ki so ga postavili.

Prevajanje spletnih strani iz poljskega v švedski jezik

Da bi bilo prevajanje spletnih strani iz poljskega v švedski jezik uspešno in da bi bil njihov lastnik uspešen tudi po njihovem prevajanju, je treba uporabiti SEO pravila (Search Engine Optimisation). Posebej poudarjamo, da prav na ta način delujejo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford pri izvajanju profesionalnega prevajanja spletnih strani v tej kombinaciji jezikov. Oni seveda lahko po potrebi obdelujejo tudi številne druge spletne vsebine in poleg spletnih katalogov in programov obdelujejo tudi spletne prodajalne oziroma vse vrste aplikacij in številne druge materiale, če to zahtevajo stranke, pa lahko uporabimo, tako konsekutivno in simultano pa tudi šepetano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Pri izdelavi ponudbe lahko vanjo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod posebej ugodnimi pogoji.

Poleg vsega kar smo omenili, prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi književna dela oziroma vse vrste učbenikov kot tudi časopisne članke in različne vrste revij. Če stranke že posedujejo materiale, ki so prevedeni iz poljskega v švedski jezik, toda kljub temu niso zadovoljni z njihovo kakovostjo, lahko v okviru naše poslovnice dobijo tudi redakcijo tako obdelanih vsebin.

Prevajanje zabavnih oddaj iz poljskega v švedski jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prevedejo zabavne oddaje iz poljskega v švedski jezik, po tem pa obdelavo prepuščajo svojim kolegom, ki so zadolženi za sinhronizacijo ali podnaslavljanje tako prevedenih vsebin, s čimer strankam ponuajajo možnost, da na najhitrejši možni način dobijo njihovo kompletno obdelavo. Poleg zabavnih razumljivo obdelujemo tudi vse druge vrste radijskih in televizijskih oddaj, tako informativne in otroške kot tudi izobraževalne pa tudi številne druge. Izvajamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik za vse vrste serij, reklamnih sporočil in filmov različnih žanrov.

Poleg tega naši strokovnjaki prevajajo tudi vse vrste vsebin, ki so povezane s področjem reklamiranja oziroma marketinga pa tudi besedila, ne glede na njihov namen ali tematiko. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, politike, ekonomije in prava, sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik tudi za tista besedila, ki se nanašajo na področja informacijskih tehnologij, izobraževanja in komunikologije ter farmacije in marketinga pa tudi medicine, bančništva, gradbene industrije, turizma in številnih drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz poljskega v švedski jezik

Za prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz poljskega v švedski jezik je zelo pomembno poudariti, da naše stranke lahko na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača. Prav tako želimo poudariti tudi, da smo morda celo edina institucija, ki strankam omogoča, ne samo to storitev, ampak tudi obdelavo pravnega reda Evropske Unije.

Sicer, v tej v kombinaciji jezikov prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo tudi prevajanje pooblastila za zastopanje oziroma sklepa o razvezi zakonske zveze kot tudi licenc in pogodb pa tudi različne vrste certifikatov oziroma sodnih odločb, pritožbe pa tudi tožbe, v navedeni jezični kombinaciji pa izvajamo tudi prevajanje številnih drugih pravnih aktov. Naši strokovnjaki, ko je to potrebno, obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje predvsem prevajanje iz poljskega v švedski jezik za soglasja in izjave različnih vrst oziroma za različna potrdila (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi in druga).

Seveda, ko je to potrebno našim strankam, izvajamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik za potni list in delovno dovoljenje oziroma osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu pa tudi za izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) ter za številne druge osebne dokumente. Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dobesedno katerikoli dokument, ki je del različnih vrst dokumentacij in poleg tistih dokumentov, ki sestavljajo poslovno in razpisno oziroma gradbeno dokumentacijo, prevajamo tudi vse tiste, ki sestavljajo tehnično ali medicinsko dokumentacijo.

Posebej poudarjamo tudi to, da naši strokovnjaki, ko obstaja potreba za tem, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v švedski jezik za diplome in dodatke k diplomi oziroma znanstvena dela in patente ter za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za prepise ocen oziroma potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja.

Cena prevajanja iz poljskega v švedski jezik

  • Iz poljskega v švedski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!