Prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, da vam je potrebno prevajanje katerekoli vrste materialov iz poljskega v slovenski jezik, je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, da v celosti izpolni vaše zahteve in vam ponudi niz dodatnih storitev, ki vam bodo omogočile, da dobite profesionalno narejene prevode po izjemno ugodnih cenah in v optimalnih rokih.

Dodatna storitev, ki jo zagotavljamo in jo boste v tej obliki težko našli na drugem mestu, se nanaša predvsem na prevajanje dokumentacije in vseh vrst dokumentov iz poljskega v slovenski jezik, saj poleg storitve prevajanja pri nas dobite tudi njihovo overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač. Ko stranka dobi preveden dokument, ki je overjen z žigom uradno priznanega sodnega tolmača, praktično gledano dobi dokument, ki ga lahko preda katerikoli pristojni službi oziroma ga uporablja kot tudi vsak drugi izvirni dokument, saj velja za pravno veljavnega.

To se nanaša na vse tiste dokumente, za katere se ne zahteva izvedba overitve s haškim Apostille žigom, ki lahko do neke mere upočasni postopek obdelave dokumentov. Sicer, prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi zadolženi za obdelavo vaših dokumentov, niso dolžni posedovati informacij o tej vrsti overitve, toda vsekakor vam bodo pojasnili celoten postopek in vam pojasnili, katere institucije so zadolžene za overitev s haškim žigom, da bi vam postopek pridobivanja informacij čim bolj olajšali. Da ne bo pomote, overitev z Apostille žigom je izključno v pristojnosti določenih sodnih organov Republike Slovenije, tako da stranke samo tam lahko dobijo točno informacijo o tem, ali se ta vrsta overitve zahteva tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik, ali ne. Da bi pospešili celoten postopek prevajanja dokumentov, bi bilo prav tako dobro izvedeti tudi to, v katerem trenutku poteka overitev z Apostille žigom za konkretni dokument oziroma ali ta overitev poteka na začetku ali na koncu postopka. Na ta način boste natančno vedeli, ali dokument najprej prinesete k nam, ali pa ga najprej odnesete na sodišče, saj sta v praksi prisotni obe možnosti. V primeru, da overitev s haškim žigom poteka na koncu, ga prinesete ali pošljete v našo poslovalnico in potem, ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo s prevajanjem in overitvijo dokumenta, ga odnesete osebno v pristojno sodno institucijo, da bi ga overili z Apostille žigom. V drugem primeru oziroma ko overitev s haškim žigom poteka na koncu postopka, morate dokument naprej odnesti na pristojno sodišče in potem ga prinesete k nam, pri čemer se v tem primeru ne prevaja samo dokument, ampak tudi haški žig.


Prevajanje iz poljskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v poljski jezik

Da bi bil lahko izpolnjen postopek overitve prevedenih dokumentov, so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi in opravil overitev. Če se zgodi, da pri primerjanju dokumentov ugotovi, da obstajajo odstopanja, sodni tolmač stranki predlaga izvedbo storitve redakcije vsebin, ki jo prav tako izvajajo lektorji in korektorji Akademije Oxford.

Dostava dokumente lahko poteka osebno s strani stranke v naši poslovalnici oziroma s pošiljanjem na naslov ali pa preko kurirske službe oziroma preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko. Prevzemanje prevedenih in overjenih dokumentov je prav tako lahko osebno ali se pa dokumente pošljejo stranki na določeni naslov preko kurirske službe. Ta storitev sodi med dodatne ter se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom službe, ki jo izvaja.

Vse ostale materiale, za katere je strankam potrebno prevajanje iz poljskega v slovenski jezik, lahko pošljejo tudi na elektronski naslov in jih na enak način dobijo po obdelavi. Seveda, če jim ustreza eden od predhodno omenjenih načinov pošiljanja, ki primarno velja za dokumente, lahko izberejo tudi njega.

Od dokumentov obdelujemo tudi poslovne in osebne in poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenega akta podjetja, iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi: bilance uspeha in stanja, fakture, revizijska, letna in poslovna poročila, poslovne odločitve ter potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško in prometno dovoljenje ter osebno izkaznico, dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje in ostale poslovne oziroma osebne dokumente, ki niso navedeni.

Iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, dokumente o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo, gradbene projekte in drugo dokumentacijo, ki se tiče teh področij.

Vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam ob številnih priložnostih, kot so na primer: potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti, soglasja za zastopanje, potrdila o višini dohodkov ter potrdila o stanju računa v banki, prav tako prevajamo iz poljskega v slovenski jezik in overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste sodnih odločb, pogodb, pritožb, sklepov in tožb, iz poljskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, vse vrste licenc in certifikatov kot tudi pooblastila in druge pravne akte. Na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol prevajamo tudi: prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvena dela in patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav ter diplomske in seminarske naloge.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste knjig, tako književna dela kot tudi učbenike. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z vašimi zahtevami na najboljši možni način lahko obdelajo dela poezije in proze, romane, beletrijo pa tudi vsebino revij vseh vrst, od otroških in ilustriranih pa do znanstvenih kot tudi časopisne članke.

Prevajanje materialov, ki so namenjeni reklamiranju storitev in izdelkov je še ena v nizu storitev, ki jih zagotavlja Prevajalski center Akademije Oxford. Reklamne zloženke, plakati, brošure, PR članki, katalogi, vizitke in ostali materiali bodo v najkrajšem možnem roku prevedeni iz poljskega v slovenski jezik, in to ob popolnem prilagajanju marketinškega sporočila ciljnemu jeziku, tako bodo vsi potencialni kupci, ki uporabljajo slovenski jezik, na pravi način seznanjeni s tistim, kar se reklamira.

Poleg tega prevajamo tudi besedila katerekoli dolžine, kompleksnosti in tematike ter ne glede na to, ali gre za vsebine, namenjeni predstavitvi krogu strokovnjakov iz določenega področja, ali pa gre za materiale, ki bodo dostopni javnosti. Komunikologija, informacijske tehnologije, menedžment, politika, ekonomija in pravo, so samo nekatera od področij, na katera se lahko nanaša tema besedil, ki jih naši sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prevajajo iz poljskega v slovenski jezik. Poleg njih, tema je lahko povezana tudi z naslednjimi področji: finance, marketing, gradbena industrija, bančništvo, filozofija, znanost, medicina, sociologija, turizem, izobraževanje, farmacija, ekologija in varstvo okolja pa tudi s katerokoli drugo vejo naravoslovnih oziroma družbenih ved.

Ne smemo pa pozabiti na prevajanje spletnih strani, ki ga prav tako izvajamo na vašo zahtevo. Tisto, po čemer se obdelava spletnih vsebin, za katero so angažirani prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford razlikuje glede na številne druge, je dejstvo, da da pri tem postopku spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih pazljivo uporabljajo. Prav zato se vsebine, ki jih prevajajo, zelo hitro pojavijo na precej boljšem mestu v polju iskanja, kar pa pomeni, da večje število strank, lahko pride do informacij o poslovanju podjetja, ki je lastnik tako prevedene spletne strani. Poleg spletnih predstavitev iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi programsko opremo oziroma različne programe in aplikacije, ki so potrebne našim strankam kot tudi spletne prodajalne in kataloge.

Pri nas lahko dobite tudi kompletno obdelane vse vrste video in zvočnih materialov. S tem mislimo na prevajanje in storitev sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Poleg animiranih in risanih iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi igrane in dokumentarne filme pa tudi reklamna sporočila, serije ter izobraževalne, otroške, informativne in druge vrste oddaj.

Čeprav se vse navedene storitve nanašajo na prevajanje v pisani obliki, so naši prevajalci in sodni tolmači usposobljeni tudi za tolmačenje iz poljskega v slovenski jezik, tako da poleg simultanega na vašo zahtevo izvajajo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Ko to zahtevajo okoliščine, vam pod ugodnimi pogoji lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz poljskega v slovenski jezik

Kar zadeva prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz poljskega v slovenski jezik, bodo naši prevajalci in sodni tolmači ne glede na njihovo kompleksnost izpolnili vaša pričakovanja in vam omogočili, da v najkrajšem možnem roku dobite profesionalno obdelane vsebine.

Poleg tega prevajamo tudi znanstvena dela in patente pa tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse vsebine, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja. To pomeni, da na vašo zahtevo prevajamo pa tudi overimo vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in so povezani s področji, kot so: predmetniki in programi fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatki k diplomi, potrdila o rednem šolanju ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepisi ocen.

Prav tako iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi besedilne materiale različne tematike. Poleg tistih, ki so namenjeni plasiranju javnosti, prevajamo tudi tista besedila, ki bodo izključno predstavljena ozkim krogom strokovnih oseb za določeno področje.

Kar zadeva temo, lahko trdimo, da naši prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo besedila, katerih tema se nanaša na katerokoli področje, in da jim absolutno nobena tema ni neznana.

Turizem, ekonomija, marketing, politika, znanost, psihologija, farmacija, ekologija in varstvo okolja, pravo, komunikologija, gradbena industrija, izobraževanje, filozofija, sociologija, bančništvo, menedžment, medicina, finance so samo nekatera področja, na katera se lahko nanaša tema takšnih vsebin, iz poljskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi besedila, ki obdelujejo temu iz katerekoli veje družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje dokumentov iz poljskega v slovenski jezik in overitev sodnega tolmača

Storitev, ki se nanaša na prevajanje dokumentov iz poljskega v slovenski jezik, vključuje tudi storitev overitve, ki jo izvajajo pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači. Tako vsaka stranka, ki želi dobiti preveden dokument pravzaprav dobi njegovo kompletno obdelavo, saj mu sodni tolmač s samim tem, da prevod opremi s svojim žigom, daje pravno in zakonsko veljavnost, ker ta žig označuje, da je prevod v celosti enak izvirniku, tako da ga stranka lahko preda katerikoli državni službi, ko je to potrebno.

V primeru, ko se za določeni dokument zahteva tudi overitev s haškim Apostille žigom, za katero so zadolženi sodni organi naše države, je stranka dolžna pridobiti informacijo o načinu overitve. Da najprej pojasnimo zelo pomembno stvar: Apostille žig se ne zahteva za vse dokumente, toda za tiste, za katere se zahteva, najpogosteje poteka na dva načina oziroma na začetku ali na koncu postopka obdelave dokumentov. Iz tega razloga se mora stranka najprej pozanimati o tej vrsti overitve, saj bo tako prihranila trud in čas, ker bo točno vedela, ali dokument nosi najprej na sodišče ali v Prevajalski center Akademije Oxford. V primeru, da overitev s haškim žigom poteka na koncu postopka prevajanja, stranka dokument najprej prinese nam, da bi prevajalci in sodni tolmači zaključili svoje delo in ga potem odnese v pristojno sodno institucijo na overitev s tem žigom. V drugem primeru oziroma ko najprej poteka overitev z Apostille žigom, mora stranka imeti na umu, da ko nam prinese tako overjen dokument, naš strokovnjak prevaja, tako dokument kot tudi haški žig in potem tako preveden dokument overja sodni tolmač s svojim z žigom.

Osebna izkaznica, vozniško in prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), potni list, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in vse ostale dokumente, ki veljajo za osebne, na vašo zahtevo prevajamo iz poljskega v slovenski jezik. Poleg tega prevajamo tudi vse dokumente, ki se zelo pogosto predajajo pristojnim službam in s tem mislimo na: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o rednih dohodkih in ostale vrste soglasij, potrdil in izjav.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi prevajanje vseh dokumentov, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja in med drugim iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi: statute in ustanovitvene akte podjetij, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja, fakture, revizijska pa tudi letna in finančna poročila ter poslovne odločitve in ostale dokumente te vrste. Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi certifikate, pravni red Evropske Unije in pooblastila pa tudi sodne odločbe, sodbe, tožbe, pritožbe, odločitve in sklepe kot tudi licence in vse druge pravne akte.

Medicinsko, tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo prav tako prevajamo, če imate potrebo za tem. Navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in dokumente o medicinskih izdelkih so samo nekateri od dokumentov, ki jih bomo obdelali na vašo zahtevo.

Posebej poudarjamo, da je najpomembneje, da stranke spoštujejo postopek dostave dokumentov na obdelavo, saj so dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled. Tako da imajo poleg osebne dostave tudi možnost pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe. Obdelane dokumente pa lahko prevzamejo osebno v poslovalnici Akademije Oxford ali pa zahtevajo, da jim se dostavijo na domači naslov. Ker se za izvedbo storitve dostave na naslov angažira kurirska služba, se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom pri prevzemanju, neposredno od stranke.

Ker je za nujno prevajanje odzivnost ključnega pomena, se strankam samo v primeru, da jim je prevajanje dokumentov iz poljskega v slovenski jezik potrebno v posebej kratkem roku, dovoljuje, da skenirane dokumente najprej pošljejo na elektronski naslov in da naknadno dostavijo tudi izvirne in to na kateregakoli od navedenih načinov oziroma tako kot jim najbolj ustreza.

Prevajanje spletnih vsebin iz poljskega v slovenski jezik

Poleg spletnih strani, zaradi česa se na nas najpogosteje obračajo stranke, iz poljskega v slovenski jezik prevajamo programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki mora biti prevedena. Prav tako prevajamo tudi vsebino spletnih katalogov in spletnih prodajaln, ne glede na obsežnost in kompleksnost.

Pogosto s ponosom poudarjamo, da so spletne strani, ki jih obdelajo naši prevajalci in sodni tolmači zelo hitro vidljivi v okviru polja iskanja in da po prevajanju iz poljskega v slovenski jezik zasedajo veliko boljše mesto na iskalnikih. Vse to zahvaljujoč uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih oni upoštevajo med postopkom obdelave. Kadar se pravila dobre optimizacije implementirajo v vsebine, ki se prevajajo, uspeh ne more izostati, saj je to še en razlog več za angažiranje strokovnjakov, specializiranih za prevajanje spletnih vsebin v tej kombinaciji jezikov.

Poleg tega iz poljskega v slovenski jezik prevajamo tudi materiale, ki so povezane s področjem marketinga, kot so: brošure, zloženke, PR članki, vizitke, katalogi, plakati in ostali ter vse vrste video oziroma zvočnih vsebin. Poleg prevajanja filmov vseh žanrov (igrani, animirani, dokumentarni, risani in drugi), prevajamo tudi izobraževalne, otroške, zabavne pa tudi informativne oddaje ter serije in reklamna sporočila, na zahtevo strank pa izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Da nismo usmerjeni samo na storitve pisanega prevajanja, je tudi dokaz tolmačenje iz poljskega v slovenski jezik, ker je to storitev, ki jo zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači. Poleg tega pa vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ali se boste odločili za simultano, konsekutivno ali šepetano tolmačenje, izključno je odvisno od koncepta samega dogodka, števila udeležencev in podobnih detajlov, ki nam jih morate posredovati, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo.

Cena prevajanja iz poljskega v slovenski jezik

  • Iz poljskega v slovenski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!