Prevajanje iz poljskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, tako za poljski kot tudi za italijanski jezik, naše stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik pa tudi kompletna obdelava dokumentov in številnih drugih vsebin. Naši strokovnjaki jim namreč lahko poleg prevajanja vseh vrst dokumentov omogočajo tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako da stranke na enem mestu dobijo dokumente, ki so pravno in zakonsko veljavni in kot takšni pripravljeni za uporabo, kjerkoli obstaja potreba za tem. Da malo pojasnimo, samo dokument, ki se prevede iz poljskega v italijanski jezik in poleg tega poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, šteje kot pravno veljaven.

Sam postopek obdelave dokumentov je jasno določen z zakonom naše države in pomeni, da stranke morajo na vpogled prinesti ali poslati izvirne dokumente, od njih pa se prav tako zahteva tudi, da pred dostavo dokumentov opravijo vse potrebne poizvedbe na okrožnem sodišču o overitvi z Apostille oziroma s haškim žigom za konkretne dokumente, za katere jim potrebno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik. Da ne bo pomote, prevajalec in sodni tolmač prevedenega dokumenta ne moreta overiti s to vrsto žiga, toda povsem zagotovo bosta vse zainteresirane stranke pomagala napotiti na državne institucije, ki jim lahko ponudijo relevantne informacije. Te informacije pa na prvem mestu vključujejo podatek o tem, ali je za te dokumente sploh potrebna overitev s haškim žigom in potem tudi, ali je overitev z Apostille žigom poteka šele, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim delom ali pa pred tem, saj je od teh informacij odvisno, kam mora stranka najprej odnesti dokument na obdelavo.

Poleg prevajanja dokumentov, ki se predajajo v pristojnih službah, kar vključuje obdelavo vseh vrst soglasij, potrdil in izjav, kot so na primer potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov pa tudi potrdilo o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in drugi podobni dokumenti, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente. S tem pa mislimo na prevajanje iz poljskega v italijanski jezik za potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), zatem osebne izkaznice in potrdila o stalnem prebivališču kot tudi na prevajanje vozniškega dovoljenja in dovoljenja za prebivanje ter prometnega, potrdila o državljanstvu in drugih dokumentov, ki se obravnavajo kot osebni.


Prevajanje iz poljskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v poljski jezik

Sodni tolmač in prevajalec obdelujeta tudi dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno in poslovno kot tudi gradbeno in medicinsko oziroma tehnično dokumentacijo, s tem pa mislimo predvsem na bilance uspeha in stanja, poslovne odločitve kot tudi na statute podjetij, gradbene projekte pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse vrste poslovnih poročil, faktur in številne druge dokumente iz te skupine. Če vam je potrebno neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz poljskega v italijanski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi to storitev in potem tudi overijo prevode. Prav tako obdelujejo tudi vse vrste licenc oziroma pooblastila za zastopanje kot tudi pogodbe, sodne odločbe, pritožbe in tožbe, certifikate ter sodne sklepe kot tudi številne druge pravne akte, ki jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Prav tako prevajajo in overjajo dokumente, ki se nanašajo področji znanosti in izobraževanja, tako da prevajajo, ne samo diplome in dodatke k diplomi, znanstvene, diplomske in seminarske naloge, ampak tudi rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi potrdila o opravljenih izpitih, prepise ocen, predmetnike in programe fakultet in ostale dokumente, ki pripadajo tema področjema.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači strankam lahko ponudijo tudi tolmačenje iz poljskega v italijanski jezik in v odvisnosti od vrste dogodka in njegovih zahtev uporabijo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje, strankam pa po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Gre za opremo vrhunske kakovosti, tako da vam zagotavljamo, da bodo vse stranke v celosti zadovoljne z njeno kakovostjo.

Posebej poudarjamo tudi to, da če posedujete že dokončane prevode za katerokoli vrsto vsebin, za katere pa je treba opraviti določene popravke, vam lahko ponudimo storitev, ki jo zagotavljajo lektorji in korektorji, nanaša pa se na redakcijo prevedenih materialov. Poleg vsega omenjenega in zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi strokovnjaki, specializirani za podnaslavljanje in sinhronizacijo, strankam ponujamo tudi kompletno obdelavo, tako serij in oddaj kot tudi reklamnih sporočil pa tudi filmov različnih žanrov, na zahtevo pa lahko prevajamo, ne samo igrane, ampak tudi animirane, dokumentarne in risane filme pa tudi zabavne in informativne, kot tudi vse druge vrste oddaj, tako tiste, ki bodo prikazane na televiziji kot tudi tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah.

Ne glede na vrsto književnega dela, ki mora biti prevedeno v tej jezični kombinaciji, lahko pričakujete, da bodo prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštovali vašo zahtevo in vam pod zelo ugodnimi pogoji v optimalnem roku ponudili neposredno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik, tako za beletrijo in romane kot tudi za dela poezije in proze, lahko pa obdelujemo tudi učbenike oziroma vse vrste besedil, časopisnih člankov in revij. Kar zadeva prevajanja besedil, so naši strokovnjaki enako dobro specializirani za obdelavo poljudnih pa tudi za prevajanje iz poljskega v italijanski jezik za strokovne vsebine, njihova tema pa ni razlog za preplah, saj obdelujejo tudi tista besedila, ki se nanašajo na področje turizma in marketinga pa tudi farmacije in ekonomije oziroma politike, prava in medicine ter gradbene industrije, ekologije in varstva okolja kot tudi komunikologije, informacijskih tehnologij, bančništva, menedžmenta in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Posebej poudarjamo, da se način dostave vsebin na prevajanje razlikuje v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov gre, saj se od strank, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz poljskega v italijanski jezik zahtevam, da priložijo tudi izvirnike na vpogled, za vse ostale vsebine pa je možno tudi pošiljanje in prejemanje prevedenih materialov po elektronski pošti. Dokumente stranke po drugi strani lahko prinesejo osebno ali pa jih pošljejo s kurirsko službo oziroma s priporočeno poštno pošiljko, mi pa jim prevedene in overjene dokumente lahko predamo osebno v svoji poslovalnici ali pa angažiramo določeno kurirsko službo, da jih dostavi na naslov. Ta storitev mora biti zaračunana neposredno od stranke, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, višina nadomestila za to storitev je odvisna izključno od kurirske službe, ki tudi dostavi pošiljko stranki.

Zelo je pomembno, da imajo stranke, ki zahtevajo prevajanje iz poljskega v italijanski jezik dokumentov v zelo kratkem roku, na umu, da je samo tedaj dovoljeno, da jih dostavijo po elektronski pošti in da po tem na enega od navedenih načinov pošljejo izvirnike.

Prevajanje vse vrste dokumentacija iz poljskega v italijanski jezik

Ne glede na to, za katero dokumentacijo vam je potrebno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik, vam zagotavljamo, da prevajalci in sodni tolmači v poslovalnici Akademije Oxford to storitev izvajajo maksimalno profesionalno in pod ugodnimi pogoji in v rokih, ki so več kot kratki.

Naši strokovnjaki lahko obdelujejo, tako medicinsko kot tudi poslovno dokumentacijo ter vse dokumente, ki ju sestavljajo, kar pa vključuje obdelavo vseh vrst poslovnih odločitev oziroma faktur kot tudi revizijskih in letnih ter finančnih poslovnih poročil kot tudi zdravniških izvidov in dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma sklepe o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi bilance uspeha in stanja ter statute podjetja, ustanovitvene akte podjetja in specifikacijo farmacevtskih izdelkov pa tudi vseh druge neomenjene dokumente iz teh področij.

Obdelujejo pa tudi razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo, kar med drugim vključuje tudi prevajanje iz poljskega v italijanski jezik za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma gradbene projekte, navodila za uporabo in druge osebne dokumente. Poleg prevajanja omenjenih dokumentov stranke pri nas pričakuje tudi storitev, ki se nanaša na overitev prevoda, s čimer jim je omogočeno, da v kratkem roku dobijo pravno veljavne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse osebne dokumente, kar poleg prevajanja osebne izkaznice in potnega lista oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in potrdila o državljanstvu vključuje tudi obdelavo vseh vrst dovoljenj (prometno, delovno, vozniško, dovoljenje za prebivanje) pa tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in drugih dokumentov te vrste. Pravne akte pa tudi vse dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami strank prav tako najprej prevajajo iz poljskega v italijanski jezik in jih potem tudi overijo. Poleg pooblastila za zastopanje, sklepov o razvezi zakonske zveze in vseh vrst certifikatov kot tudi licenc prevajajo tudi pogodbe in sodne odločbe, pritožbe oziroma sodbe, sklepe, odločitve in tožbe kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in pravni red Evropske Unije, predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdila o opravljenih izpitih in številne druge neomenjene dokumente iz navedenih področij.

Želimo poudariti, da stranke morajo spoštovati postopek, ki vključuje dostavo izvirnih dokumentov na vpogled pa tudi, da se podrobno pozanimajo o potrebi za overitvijo s haškim (Apostille) žigom za konkretne dokumente.

Prevajanje video in zvočni reklamnih sporočil iz poljskega v italijanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami in zahtevami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video reklamnih sporočil iz poljskega v italijanski jezik. Zainteresiranim strankam pa lahko ponudimo, tako njihovo sinhronizacijo kot tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg reklamnih sporočil pa obdelujemo tudi filme različnih žanrov in vrst kot tudi serije in vse vrste oddaj, ne glede na to, ali bodo predvajane na televiziji ali tiste, ki so namenjene radijskemu predvajanju.

Iz poljskega v italijanski jezik prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi različne besedilne vsebine, kar vključuje, tako poljudna kot tudi strokovna besedila. Področja, na katere se lahko nanaša njihova tema pa so številna, naši strokovnjaki med drugim obdelujejo tudi besedilne vsebine, ki se nanašajo na eno od omenjenih področij: psihologija, turizem, komunikologija, gradbena industrija, sociologija, finance, medicina, informacijske tehnologije, farmacija, ekonomija, menedžment, ekologija in varstvo okolja, bančništvo, politika, pravo in druge.

Ko je to potrebno strankam, jim lahko ponudimo tudi tolmačenje iz poljskega v italijanski jezik. Posebej želimo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami samega dogodka, ki ga stranka organizira izvajajo, tako simultano ali šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Ko to ustreza samemu dogodku in njegovim zahtevam, strankam po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg številnih storitev, ki smo jih omenili, sodni tolmač in prevajalec lahko izvajata tudi neposredno prevajanje iz poljskega v italijanski jezik za vse vrste spletnih vsebin, tako za spletne kataloge oziroma prodajalne kot tudi za spletne strani pa tudi programsko opremo in številne druge podobne materiale.

Prevajanje romanov in beletrije iz poljskega v italijanski jezik

Če vam je potrebno prevajanje romanov in beletrije iz poljskega v italijanski jezik, morate vedeti, da jih prevajalci in sodni tolmači, ki so člani stalne ekipe Akademije Oxford, obdelajo v najkrajšem možnem roku in po ugodnih cenah. Prav tako obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi prozna oziroma poetska dela ter različne vrste revij, učbenike in številne druge podobne vsebine.

Vse tiste stranke, ki posedujejo materiale, ki so že prevedeni v tej jezični kombinaciji, toda z njihovo kakovostjo nikakor niso zadovoljni, saj obstajajo številne napake, pri nas lahko dobijo tudi kompletno redakcijo, ki jo bodo opravili korektorji in lektorji, ki bodo prevedene materiale v celosti uskladili z duhom in pravili italijanskega jezika.

Reklamne vsebine, tako plakate, vizitke in zloženke oziroma letake kot tudi PR članke, kataloge in brošure na vašo zahtevo prevajajo sodni tolmači in prevajalci. Ker posedujejo visoko raven izkušenj in znanja pri obdelavi marketinških vsebin, to pomeni, da lahko sporočilo, ki je pogosto skrito običajnemu opazovalcu in ga vsebujejo izvirni materiali, v celosti prevedejo v skladu s pravili italijanskega jezika, pri čemer dosegajo osnovni cilj obdelave takšnih vsebin, saj se vsi ljudje, ki jim je italijanski jezik materni oziroma tisti, ki ga uporabljajo, lahko na najboljši način seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Cena prevajanja iz poljskega v italijanski jezik

  • Iz poljskega v italijanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!