Prevajanje iz poljskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz poljskega v turški jezik, ki ga v vsakem trenutku zainteresiranim strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, vključuje, tako obdelavo vsebin v pisani obliki kot tudi tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Enostavneje rečeno, to pomeni, da naši strokovnjaki v celosti izpolnjujejo zahteve vseh strank in da obdelujejo, tako vse vrste dokumentov in dokumentacij kot tudi vse ostale vsebine, kot so na primer besedila in knjige, zatem učbenike ter revije in časopisne članke. Ko pa je to potrebno, lahko prevajajo tudi spletne strani kot tudi vse ostale vsebine s spletnega področja ter vse tiste, ki se nanašajo na marketinga.

Posebej pomembno je poudariti tudi to, da stranke pri nas pričakuje absolutno kompletna obdelava vseh vrst dokumentov, tako tistih, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja, zatem osebnih dokumentov kot tudi tistih, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci najprej izvajajo prevajanje iz poljskega v turški jezik in potem tudi overitev sodnega tolmača za vse vrste dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo oziroma za tiste, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo.

Prav tako pa obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kot so vse vrste izjav in soglasij oziroma potrdil pa tudi dokumente, ki so povezani s področjem prava ali sodstva oziroma vse pravne akte.


Prevajanje iz poljskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v poljski jezik

Pri obdelavi dokumentov naši strokovnjaki najprej izvajajo njihovo prevajanje iz poljskega v turški jezik, zatem pa sodni tolmač prevzema njegovo obdelavo, tako da jih primerja z izvirniki (ki jih stranke morajo dostaviti na vpogled) in ko se prepriča, da med njimi ni razlik, prevod opremi s svojim žigom. Ta žig na prevedenem dokumentu pomeni, da je v celosti enak izvirniku in se kot tak lahko uporablja vedno, ko obstaja potreba za tem.

Kot smo že omenili, so vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz poljskega v turški jezik, so dolžni dostaviti izvirnike, pa se iz tega razloga tudi način pošiljanja razlikuje glede na vse ostale vsebine, za katere jim potrebno prevajanje, saj njih lahko pošljejo tudi po elektronski pošti, če jim tako ustreza, mi pa jim na enak način lahko pošljemo prevedene knjige, besedila in ostale podobne materiale.

Kar pa zadeva pošiljanja dokumentov na prevajanje, njih lahko prinesete osebno v poslovalnico Akademije Oxford ali pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe. Obdelane dokumente dobite na naslov ali pa jih osebno prevzamete, toda posebej moramo omeniti tudi to, da je pošiljanje dokumentov na naslov storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno in se zaračunava neposredno od stranke, ko prevzema pošiljko, njena cena pa je izključno odvisna od kurirske službe.

Vse stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov iz poljskega v turški jezik, morajo predhodno na okrožnem sodišču v svojem mestu pridobiti vse podatke, ki so povezani z overitvijo s haškim ali Apostille žigom za te dokumente, saj za to vrsto overitve niso zadolženi prevajalci in sodni tolmač v naši ekipi. Sicer, Apostille žig ni obvezen za vse dokumente, toda za tiste, za katere je, je treba izvedeti, ali overitev s haškim žigom poteka, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo teh dokumentov ali pa pred tem, saj strankam omogočajo velik prihranek časa.

Poleg vseh omenjenih storitev, se Prevajalski center Akademije Oxford lahko pohvali tudi s kompletno obdelavo video in zvočnih materialov, kar poleg njihovega prevajanja iz poljskega v turški jezik, vključuje tudi podnaslavljanje ali sinhronizacijo, kar se nanaša tudi na obdelavo, tako filmov in serij kot tudi različnih vrst oddaj, reklamnih sporočil in drugih podobnih vsebin.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi redakcijo vseh tistih materialov, ki so več prevedeni v navedeni jezični kombinaciji, toda njihovo prevajanje iz poljskega v turški jezik ni kakovostno in potrebno je, da lektorji in korektorji opravijo popravke vseh obstoječih napak in prevod prilagodijo duhu turškega jezika.

Prevajanje ekonomskih besedil iz poljskega v turški jezik

Prevajanje besedil, katerih tema se tiče področja ekonomije, ne glede na to, ali gre za strokovna ali pa za besedila, ki bodo plasirana v javnosti, je samo manjši del bogate ponudbe besedil, za katere prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko opravijo neposredno prevajanje iz poljskega v turški jezik. Poleg tega obdelujejo tudi besedila s področij financ in bančništva pa tudi prava oziroma medicine, politike in izobraževanja, zatem komunikologije, sociologije, filozofije in menedžmenta kot tudi informacijskih tehnologij. Če je to potrebno strankam v navedeni jezični kombinaciji, prevajajo tudi besedila, katerih tema se tiče področij gradbene industrije in turizma oziroma marketinga, informacijskih tehnologij, psihologije, ekologije in varstva okolja in številnih drugih vej, ne glede na to, ali gre za družbene ali naravoslovne vede.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko izvajajo tudi tolmačenje iz poljskega v turški jezik. Glede na to, da strankam lahko ponudijo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje, je vrsta storitve, ki bo uporabljena, odvisna samo od smernic, ki jih dobijo o samem dogodku. Prav tako, če to ustreza zahtevam storitve, strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi vsako vrsto materialov, ki je namenjena reklamiranju, tako samega podjetja kot tudi določenih izdelkov ali storitev, kar se nanaša predvsem na kataloge in brošure pa tudi PR članke oziroma reklamne plakate, letake, zloženke in številne druge podobne materiale. V toku obdelave teh vsebin sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo reklamnemu sporočilu, ki se ga vsebujejo izvirniki in ga maksimalno prilagajajo duhu turškega jezika, da bi na ta način omogočili vsem potencialnim strankam, ki ga uporabljajo, da se seznanijo s tistim, kar je predmet reklamiranja.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz poljskega v turški jezik

Poleg prevajanja delovnega dovoljenja iz poljskega v turški jezik stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi njegova overitev z žigom sodnega tolmača. Tako zelo hitro dobijo delovno dovoljenje, ki je prevedeno in overjeno, pa kot takšno pripravljeno za uporabo.

Naši strokovnjaki, poleg tega obdelujejo tudi ostale vrste dovoljenj, kot so na primer vozniško in dovoljenje za prebivanje oziroma prometno pa tudi številne druge osebne dokumente (izpisek z matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpisek z matičnega registra o smrti, izpisek z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in drugo). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, poleg prevajanja faktur, bilanc uspeha in stanja ter poslovnih odločitev oziroma poročil, obdelujejo tudi statute podjetij, sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi ustanovitvene akte podjetij in ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb.

Obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah, kot so potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalni zaposlitvi in o samskem stanu kot tudi soglasja za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki in o rednih dohodkih pa tudi številne druge vrste kako potrdilo in soglasja kot tudi izjava. Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, kot so na primer specifikacija farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi številne druge.

Na vašo zahtevo naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi razpisno oziroma tehnično kot tudi gradbeno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jih sestavljajo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in druga). V primeru, da je strankam potrebno tudi neposredno prevajanje iz poljskega v turški jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma za diplome in dodatke k diplomi, lahko v naši poslovalnici pričakujejo njihovo kompletno obdelavo. Razume se, da ponujamo tudi prevajanje vseh ostalih dokumentov s področja izobraževanja in znanosti, kot so na primer potrdila o opravljenih izpitih, prepis ocen, ali pa potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet oziroma rezultati znanstvenih raziskav. Če pa je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi seminarske oziroma znanstvene in diplomske naloge kot tudi znanstvene patente.

Prevajanje informativnih oddaj iz poljskega v turški jezik

Če je strankam potrebno prevajanje informativnih oddaj iz poljskega v turški jezik, se morajo zavedeti, da jih v poslovalnici Akademije Oxford državi najprej pričakuje ta storitev in potem tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacija, če je to potrebno. Ne glede na to, ali gre za televizijske ali radijske informativne oddaje, pri nas lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo, tako da jih praktično takoj lahko plasirajo, kjerkoli imajo potrebo za tem.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zabavne pa tudi otroške oziroma izobraževalne in številne druge vrste oddaj kot tudi serije, reklamna sporočila in filme kateregakoli žanra (animirani, dokumentarni, igrani, risani in drugi).

Na vašo zahtevo iz poljskega v turški jezik prevajajo tudi, tako učbenike kot tudi dela književnosti, od beletrija preko romanov, pa do del poezije in proze. Poleg tega vam ponujamo vam tudi neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za vsebino različnih vrst revij oziroma časopisnih člankov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kar vključuje predvsem prevajanje iz poljskega v turški jezik za spletne strani in potem tudi za spletne prodajalne ter programsko opremo (programe ali aplikacije) kot tudi spletne kataloge in številne podobne materiale. Imejte v mislih, da naši strokovnjaki pri obdelavi takšnih vsebin uporabljajo vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), z osnovnim ciljem, da se njihov položaj v okviru spleta v veliki meri poboljša, saj jih iskalniki prepoznajo kot izvirne vsebine.

Vse tiste stranke, ki posedujejo materiale, za katere je opravljeno prevajanje iz poljskega v turški jezik (ki pa niso opravili naši prevajalci in sodni tolmač) in menijo, da niso posebej kakovostni, lahko v naši poslovalnici zahtevajo storitev njihove redakcije. Njo pa bodo opravili strokovni lektorji in korektorji v naši ekipi in tedaj posebno pozornost namenjajo popravljanju vse obstoječih napak oziroma prevedene materiale prilagajajo pravilom turškega jezika.

Cena prevajanja iz poljskega v turški jezik

  • Iz poljskega v turški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!