Prevajanja iz poljskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg osnovne storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz poljskega v perzijski jezik, tako za dokumente kot tudi za številne druge vsebine v pisani obliki, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford zagotavljajo tudi številne druge specifične in dodatne storitve.

Predvsem omenjamo, da je strankam na razpolago možnost, da angažirajo lektorje in korektorje, ki v skladu z njihovimi zahtevami izvedejo redakcijo. Konkretna storitev se uporablja izključno v primeru, ko je določena vsebina neprofesionalno prevedena in ko ti strokovnjaki popravijo vse narejene napake in te materiale usklajujejo, tako se pravili ciljnega jezika kot tudi s pravili prevajanja ter izvirnimi vsebinami.

Zaposleni v okviru te institucije predvsem prevajalci in sodni tolmači, zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Glede na to, da poleg simultanega lahko izvedejo tudi šepetano ter tako imenovano konsekutivno tolmačenje, jih stranka mora seznaniti z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na konkretno manifestacijo. Na prvem mestu je pomembno, da jim dajejo informacije o trajanju, zatem o številu udeležencev in da obvezno navedejo osnovne značilnosti prostora, v katerem naj bi dogodek potekal. Ponudba za storitev tolmačenja bo oblikovana v skladu s pridobljenimi informacijami o organizaciji in njihove analize, s ponudbo te specializirane institucije je zajet tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz poljskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v poljski jezik

Na razpolago je tudi neposredno prevajanje besedil iz poljskega v perzijski jezik, njihova tematika pa se lahko nanaša na vsako vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi književna dela, zatem časopisne članke in učbenike ter vsebino revij različnega namena in tematike.

Treba je poudariti tudi to, da so interesentom na razpolago tudi storitvi sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja vseh video in zvočnih materialov. Seveda bo najprej izvedeno njihovo prevajanje v dani jezični kombinaciji, če je to potrebno in potem bodo obdelane serije, oddaje in filmi oziroma reklamna sporočila in ostali materiali te vrste sinhronizirani ali podnaslovljeni, kar je vse odvisno izključno od zahtev same stranke.

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz poljskega v perzijski jezik, mora vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru izvajajo implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, ti strokovnjaki prevajajo, tako spletne kataloge in spletne prodajalne oziroma aplikacije, zatem spletne strani in vse vrste programov kot tudi številne druge spletne vsebine in hkrati izvedejo tudi njihovo optimizacijo, pri čemer jih uskladiti s pravili spleta oziroma iskanja. Cilj takšnega pristopa je, da se spletnim materialom zagotovi precej boljše mesto v iskanju in da se poboljša poslovanje lastnika.

Stranke lahko od zaposlenih te institucije prav tako zahtevajo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji tudi za katerikoli reklamni material. Poudarjamo, da se pri tem ne spoštujejo samo pravila prevajanja in perzijskega jezika, ampak tudi pravila, ki veljajo na področju marketinga.

Stranka vse vsebine te vrste lahko pošlje e-poštni naslov in se s člani ekipe konkretne poslovalnice dogovori tudi o postopku prevzemanja, ki je lahko izvedeno na enak način.

Toda, ko je treba izvesti neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v perzijski jezik, se zahteva obvezna dostava izvirnikov na vpogled, pa se postopek razlikuje. Tako preko kurirske službe in priporočeno preko “Pošte Slovenije” kot tudi osebno lahko stranke v tem primeru dostavijo izvirne materiale na obdelavo.

Potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo, tako prevajanje dokumentov v tej jezični kombinaciji kot tudi overitev, ima stranka dve možnosti za prevzemanje obdelanih vsebin. Poleg prihoda neposredno v poslovalnico, ji lahko prevedene in overjene dokumente dostavimo tudi neposredno na naslov z angažiranjem službe za dostavo. Glede na to, da gre za dodatno storitev, se zahteva, da stranka plačilo opravi v trenutku prevzemanja in da pravočasno dobi informacije.

Tako vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste soglasij, potrdil in izjav pa tudi potrdil, na enak način kot zagotavljamo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz poljskega v perzijski jezik.

Vsekakor se razume, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov obdelajo tudi medicinsko pa tudi poslovno in razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo.

A če za tem bude ali potrebe, ti strokovnjaki prevajajo in overjajo pravne akte vseh vrst ter dokumente iz domene znanosti in izobraževanja oziroma absolutno vsako vsebino koji stranka zahteva, a pod pogojem, da na vpogled priloži tudi izvirnike.

Glede na to, da se overitev dokumentov Apostille žigom oziroma s tako imenovanim Haškim lahko izvede izključno v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in da to lahko vpliva na celoten postopek obdelave, vsaki stranki priporočamo, da pravočasno pridobi informacije o postopku, poznanem kot nadoveritev. To smo morali poudariti, ker prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo overitve z omenjenim z žigom in glede na to tudi niso dolžni, da dajejo informacije o tej vrsti overitve. Pomembno je, da stranka kontaktira z okrožnim sodiščem v mestu svojega stanovanja in da se pri tem pozanima, ali mora na njegove dokumente biti postavljen Haški žig in po katerem principu oziroma v katerem trenutku v toku postopka obdelave.

Posebej je treba poudariti informacijo, da je nujno prevajanje dokumentov iz poljskega v perzijski jezik prav tako storitev, ki je na razpolago strankam te specializirane institucije. Ker gre za posebej kratko časovno obdobje za izdelavo prevoda in overitve dokumentov, je potrebno, da imajo omenjeni strokovnjaki te vsebine čim prej pred seboj, pa se strankam dovoljuje, da skenirane dokumente pošljejo na e-poštni naslov. Seveda se potem morajo držati navedenega pravila in da v čim krajšem roku priložijo tudi izvirnike na vpogled.

Neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz poljskega v perzijski jezik

Katerikoli dokument, ki se uradno velja za sestavni del medicinske dokumentacije, pa tako tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov lahko v skladu z zahtevami strank prevedemo v konkretni jezični kombinaciji. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi zdravniške izvide, izvedejo pa tudi neposredno prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz poljskega v perzijski jezik ter kompletno obdelajo navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vse ostale dokumente, ki so v to vrsto dokumentacije uvrščeni.

Pravzaprav stranke dobijo, tako prevajanje teh in vseh ostalih dokumentov kot tudi storitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači in se nanaša na overitev prevoda. Pri tem ta strokovnjak primerja vsebino prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom in ugotavlja, ali gre za popolnoma enaki vsebini, saj svoj žig sme postaviti samo, če je to tako.

V skladu s tem stranka mora obvezno na ustrezen način poslati izvirnike na vpogled, ali jih prinesti neposredno v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Glede na to, da obstajajo dokumenti, na katere mora biti postavljena posebna vrsta žiga, je zelo pomembno, da stranke informacije o overitvi s Haškim ali Apostille žigom pridobijo samostojno in to v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč.

Seveda je lahko izvedena tudi obdelava vseh osebnih dokumentov, od potnega lista in osebne izkaznice oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja preko potrdila o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje in delovnega kot tudi potrdila o državljanstvu pa do izpiskov iz matičnega registra o smrti, o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze.

V skladu z zahtevami prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področji znanosti in izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi, rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov in programov fakultet, izvajamo tudi prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz poljskega v perzijski jezik kot tudi, znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog oziroma potrdila o rednem šolanju in znanstvenih patentov ter prepisa ocen in potrdila o opravljenih izpitih in predvideno je, da zaposleni te institucije kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na omenjeni področji, če to stranka zahteva.

Pomembno je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki v dani različici jezikov prav tako lahko prevedejo različne vrste dokumentacij in takoj po tem izvedejo tudi overitev, ki je usklajena z veljavnim zakonom. Celotno vsebino, tako poslovne (statut podjetja, fakture, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture in drugi) kot tudi gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in številni drugi), na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelajo.

Pomembno je poudariti tudi to, da je dostopno tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz poljskega v perzijski jezik, vsekakor pa omenjeni strokovnjaki izvedejo tudi kompletno obdelavo za številne druge pravne akte, kot so na primer odločitve sodišč, pooblastilo za zastopanje, pritožbe sodišču in licence oziroma pogodbe in sodni sklepi pa tudi tožbe, pravni red Evropske Unije, certifikati in drugi dokumenti iz domene sodstva in prava.

Poleg potrdila o nekaznovanosti, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o samskem stanu kot tudi vse ostale vrste izjav in soglasij oziroma dokumente, ki jih je v določenem trenutku treba predložiti pristojnim institucijam.

Konsekutivno tolmačenje iz poljskega v perzijski jezik

Omenjena vrsta tolmačenja mora biti izvedena za točno določen dogodek, obstaja pa tudi možnost, da se sodni tolmači in prevajalci angažirajo, če se zahteva šepetano oziroma simultano tolmačenje iz poljskega v perzijski jezik. Poudarjamo tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford vsaki svoji stranki prav tako ponuja najem opreme za simultano tolmačenje, če za konkretno manifestacijo mora biti uporabljena prav ta vrsta storitve. Toda samo dejstvo, da ti strokovnjaki lahko izvedejo vse tri vrste tolmačenja, vodi do tega, da stranka mora pravočasno dostaviti podatke o samem dogodku in celotni njegovi organizaciji. Pravzaprav se od njega pričakuje, da zaposlene v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford informira, tako o predvidenem trajanju manifestacije kot tudi o mestu, na katerem bo potekala in vsekakor o številu udeležencev. Ustrezna analiza vseh teh podatkov bo izvedena v najkrajšem možnem roku in šele po tem bo tudi oblikovana ponudba.

Da bi vsem tistim strankam, ki posedujejo prevedene vsebine, toda z njihovo kakovostjo niso zadovoljni, omogočili uporabo takšnih materialov v praksi, korektorji in lektorji te institucije izvajajo storitev, poznano kot redakcija. Pravzaprav ti odkrivajo napake v prevedenih vsebinah katerekoli vrste, jih popravijo in usklajujejo materiale z njihovimi izvirniki in pravili ciljnega jezika.

V skladu s postavljenimi zahtevami se izvaja tudi neposredno prevajanje književnih del in učbenikov iz poljskega v perzijski jezik, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmači obdelajo tudi poljudna oziroma strokovna besedila kot tudi časopisne članke ter vsebino ali ilustriranih ali otroških oziroma strokovnih revij.

Vsekakor v dani različici jezikov prevedejo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s spletom in računalništvom, kot so na primer aplikacije in različne vrste programov, spletni katalogi in spletne strani pa tudi spletne prodajalne in ostale vsebine te vrste. Da bi strankam omogočili maksimalno profesionalno storitev, omenjeni strokovnjaki izvedejo tudi implementacijo orodij SEO (Search Engine Optimisation) oziroma uskladijo vsebino vseh teh materialov s pravili, ki veljajo v okviru spletnega iskanja in tako vpliva na poboljšanje položaja, ki ga zavzemajo.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje brošur in katalogov iz poljskega v perzijski jezik, po potrebi pa obdelujejo tudi PR članke, plakate in vizitke, zatem reklamne letake kot tudi zloženke ter številne druge marketinške materiale. Posebej je treba poudariti, da so prevajalci in sodni tolmači seznanjeni z veljavnim marketinškim pravili, tako da tudi njih uporabljajo v toku obdelave omenjenih vsebin.

Strankam te institucije je na razpolago tudi storitev sinhronizacije različnih vrst video in zvočnih materialov kot tudi njihovo podnaslavljanje. Zato tudi omenjamo, da je kompletna obdelava serij in reklamnih sporočil oziroma televizijskih ali radijskih oddaj kateregakoli namena in vsebine kot tudi filmov vseh vrst pa tudi ostalih materialov te vrste, dostopna v okviru te specializirane institucije.

Cena prevajanja iz poljskega v perzijski jezik

  • Iz poljskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz poljskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz poljskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!