Prevajanja iz poljskega v romski jezik


Ne samo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači v dani jezični kombinaciji uporabiti storitev tolmačenja, ampak na zahtevo strank v najkrajšem možnem roku izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v romski jezik pa tudi vseh ostalih materialov v pisani obliki.

Da se najprej ozremo na tolmačenje in omenimo, da člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko to storitev zagotovijo v vseh treh različicah, saj so specializirani, tako za izvedbo storitve šepetanega tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji kot tudi za uporabo pravil konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja. S ponudbo te specializirane institucije je zajet tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako bodo strankam seveda tudi te in vse ostale storitve zagotovljene pod posebej ugodnimi pogoji.

Poudariti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse vrste reklamnih materialov oziroma tiste vsebine, ki so primarno povezane z marketingom. Prav tako so specializirani tudi za neposredno prevajanje besedil iz poljskega v romski jezik, njihova tematika pa se lahko tiče katerekoli družboslovne ali znanstvene discipline.


Prevajanje iz poljskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v poljski jezik

Prav tako bodo izpolnjene zahteve v zvezi s prevajanjem učbenikov v tej jezični kombinaciji, člani ekipe te institucije pa poskrbijo tudi za prevajanje vsakega književnega dela kot tudi revije in časopisnega članka.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo vse vrste vsebin ki so povezane, tako s spletom kot tudi z računalništvom in izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Gre za to, da se na najboljši možni način potrudijo implementirati smernice SEO (Search Engine Optimisation) in tako vsebino, tako spletnih katalogov in prodajaln kot tudi spletnih strani in ostalih materialov uskladijo s pravili iskanja.

Kadar stranke zahtevajo obdelavo zvočnih in video vsebin, morajo biti seznanjeni z dejstvom, da bo na njihovo zahtevo najprej izvedeno neposredno prevajanje filmov in serij iz poljskega v romski jezik oziroma reklamnih sporočil in ostalih vsebin, ki so namenjeni predvajanju na različitih medijih in v kinematografih in potem sta jim na razpolago storitvi sinhronizacije vseh teh materialov in njihovo profesionalno podnaslavljanje. Na ta način v sami poslovalnici omenjene institucije dobijo kompletno obdelavo vseh takšnih vsebin in imajo možnost, da jih v izjemno kratkem časovnem obdobju prikazujejo, kjerkoli je to potrebno.

V ekipi te institucije so zaposleni in korektorji in lektorji, ki po potrebi lahko izvajajo tudi redakcijo, kar je storitev, ki se uporablja za vse neprofesionalno prevedene materiale v pisani obliki, ko se odkrite napake zelo hitro popravljajo in se vse tako obdelane vsebine usklajujejo z njihovimi izvirniki.

Postopek dostave vseh takšnih materialov na prevajanje je precej preprost, saj je strankam omogočeno, da jih elektronsko pošljejo na obdelavo oziroma na uradni e-poštni naslov predstavništva te institucije. Na enak način jih tudi prevzamejo, ko bodo želene storitve izvedene, toda v skladu z zahtevami strank so vsekakor dostopne tudi druge različice.

Ker sodni tolmači in prevajalci lahko, kadarkoli je to potrebno, izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v romski jezik in potem tudi overitev, se zahteva, da stranka ob tej priložnosti priloži izvirnike na vpogled. Da ne bo pomote, to se zahteva zato, ker zakon določa, da je pravno veljaven dokument izključno tisti, ki je v tej različici jezikov in preveden in overjen z žigom sodnega tolmača in da bi ta strokovnjak lahko overil katerikoli preveden dokument, se mora osebno prepričati v istovetnost njegove in vsebine izvirnikov.

Absolutno vsak dokument stranka lahko prinese osebno na obdelavo v samo poslovalnico ali pa pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma zadolži katerokoli kurirsko službo, da izvede njegovo dostavo.

Po drugi strani stranka prevzemanje lahko izvede v poslovalnici, ko pride osebno, ali pa ji kompletno obdelane dokumente lahko pošljemo na katerikoli naslov. Storitev dostave izvaja kurirska služba, s katero sodeluje ta specializirana institucija, cena te storitve pa v ceno obdelave dokumentov ni vračunana, pa se zaračunava neposredno od stranke v trenutku prevzemanja. Poudarjamo, da služba za dostavo določa ceno konkretne storitve in o tem vsako stranko posamično informira.

Postopek, ki vključuje neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v romski jezik in vključuje tudi overitev sodnega tolmača, je v večini primerov povsem zadosten, da bi stranka lahko ta dokument uporabljala v praksi, saj se ta obravnava kot pravno veljevn. Toda obstajajo primeri, ko mora določeni dokument posedovati tudi posebno vrsto žiga, pri čemer je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pristojnosti in pooblastil, da ta žig postavijo na katerikoli dokument. Gre za tako imenovani Haški ali Apostille žig, ki se postavlja na točno določene dokumente in v natančno določenem trenutku, informacije o tem pa stranka mora pridobiti samostojno. V okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije obstajajo posebni oddelki, v katerih pristojnosti je overitev z omenjenim žigom, pa lastnik vsebin mora kontaktira z zaposlenimi v teh službah in da od njih dobi podatke, ki so povezani s postopkom tako imenovane nadoveritve za njegove dokumente, da bi pospešil celoten postopek njihove obdelave.

Treba je poudariti tudi to, da dokumente na e-poštni naslov lahko pošlje absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno nujno prevajanje iz poljskega v romski jezik. Tedaj sodni tolmači in prevajalci v najkrajšem možnem roku pristopijo obdelavi konkretnih dokumentov, toda stranka je kljub temu dolžna v najkrajšem obdobju potem dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi bila spoštovana veljavna zakonska pravila.

Neposredno prevajanje spletnih strani iz poljskega v romski jezik

Ker so člani ekipe predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford seznanjeni s tem, kdaj in na kakšen način je treba implementirati SEO orodja (Search Engine Optimisation), to pomeni, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih katalogov iz poljskega v romski jezik oziroma spletnih strani ali spletnih prodajaln in programske opreme ter ostalih spletnih vsebin dobijo tudi in storitev njihove optimizacije s spletom. Najpreprostejše rečeno, poanta uporabe teh orodij je izjemno pomembna za mesto, ki ga konkretni materiali v iskanju zavzemajo. Ko se namreč se njihova vsebina uskladi s pravili iskanja, bo iskalnik v optimalnem roku po postavljanju na splet prav njih prepoznal kot najbolj optimalne in najizvirnejše rezultate za predhodno točno določene besede ali neki izraz.

Pomembno je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, na podlagi zahtev, ki jih stranka postavi, v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi katerikoli marketinški material. Glede na to, da odlično poznajo pravila reklamiranja, to pomeni, da jih uporabljajo pri svojem delu in reklamno sporočilo, ki ga nosijo plakati, brošure ali katalogi oziroma PR članki in številni drugi marketinški materiali, na najboljši možni način prenesejo osebam, ki jim je romski jezik materni.

Treba je poudariti tudi to, da poslovnica te institucije strankam ponuja možnost profesionalne obdelave učbenikov in romanov, zatem vseh ostalih književnih del s področja proze pa tudi tistih, ki se uvrščajo v poezijo. Na zahtevo je lahko izvedeno tudi neposredno prevajanje ilustriranih in strokovnih revij iz poljskega v romski jezik pa tudi časopisnih člankov, ne gleda na tematiko, s katero se ukvarjajo.

Poleg tega lahko profesionalno obdelajo tudi poljudna besedila, katerih tema je povezani s katerokoli družboslovno ali naravoslovno znanstveno disciplino, sodni tolmači in prevajalci pa poskrbijo tudi za to, da znanstvena besedila različne tematike v najkrajšem času prevedejo v tej jezični kombinaciji.

V primeru, da nekdo prevajanje zahteva za igrani film ali animirani oziroma risani ali dokumentarni in za katerikoli drugi video oziroma zvočni material, lahko v predstavništvu te institucije dobi njegovo kompletno obdelavo. Gre za to, da je strankam na razpolago neposredno prevajanje filmov iz poljskega v romski jezik pa tudi vseh ostalih zvočnih in video materialov in potem lahko izberejo med možnostma, da se te vsebine podnaslovijo ali sinhronizirajo.

Dostopna je tudi storitev profesionalne redakcije, njo pa na podlagi zahtev strank izvajajo korektorji in lektorji, ki so zaposleni v okviru omenjene institucije. Poudarjamo, da gre za specifično storitev, saj se ta lahko uporabi samo za predhodno nekakovostno prevedene materiale, saj ti strokovnjaki ob tej priložnosti popravijo vse napake, ki jih ugotovijo v takšnih vsebinah in konkretne materiale uskladijo s pravili romskega jezika.

Vsekakor da se lahko zahteva tudi šepetano tolmačenje iz poljskega v romski jezik, toda sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami dogodka uporabijo tudi pravila simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. Na splošno morajo biti seznanjeni s tem, na točno katerem mestu bo dogodek organiziran oziroma koliko ljudi bo sodelovalo in koliko ur oziroma dni bo na ta manifestacija trajala. V skladu s temi informacijama bo tudi oblikovana ponudba oziroma bo uradno odločeno, katero vrsto tolmačenja je najbolje uporabiti. V ponudbo bo seveda vključen tudi in najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbrano opcijo.

Prevajanje potrdil o samskem stanu iz poljskega v romski jezik

Ne samo navedeno, ampak tudi vse ostale vrste potrdil pa tudi izjav in soglasij prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo v konkretni različici jezikov. Pravzaprav najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v romski jezik in potem primerjajo njihovo vsebino z izvirno in opravijo overitev, če so vsa pravila izpolnjena. Poudarjamo, da vsak preveden dokument, ki poseduje tudi žig zapriseženega sodnega tolmača, lastnik lahko uporablja ob različnih situacijah, saj se obravnava kot pravno in zakonsko veljaven.

Pomembno je, da stranke popolnoma spoštujejo pravilo, ki se nanaša na dostavo vsebin te vrste na obdelavo, saj je ob tej priložnosti treba priložiti izvirnike, njih pa sodni tolmač uporablja v trenutku izvedbe overitve.

Da bi se izognili kakršnimkoli zapletom, oziroma da bi maksimalno skrajšali postopek obdelave kateregakoli dokumenta, morajo stranke najprej kontaktirati z okrožnim sodiščem v svojem mestu in dobiti vse potrebne podatke o nadoveritvi. Dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford niso pooblaščeni za izvedbo tega postopka, ki vključuje postavljanje Haškega ali Apostille žiga na dokumente, je povsem dovolj, da stranke razumejo, zakaj jih ti niso dolžni informirati o tem. Ko od pristojnih pridobijo vse potrebne podatke o nadoveritvi, bo strankam precej lažje, saj vedo, ali in kdaj je treba na njihove dokumente postaviti Apostille žig oziroma kam je najprej treba odnesti konkretne materiale na obdelavo.

Če se to zahteva, lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz poljskega v romski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov iz sestave, tako gradbene kot tudi razpisne oziroma tehnične dokumentacije.

Seveda v dani različici jezikov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vsak dokument, ki je uvrščen, tako v poslovno kot tudi v medicinsko dokumentacijo.

Poleg tega, da so specializirani za neposredno prevajanje delovnega in prometnega dovoljenja iz poljskega v romski jezik, člani ekipe te specializirane institucije lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi vsak drugi osebni dokument.

Vsekakor da profesionalno prevedejo tudi pravne akte, kar so pravzaprav dokumenti, ki se tičejo področja predvsem prava in potem tudi sodstva. Prav tako poskrbijo za to, da maksimalno profesionalno in v čim krajšem roku izpolnijo zahteve vseh strank, ki jim je v konkretni različici jezikov prevajanje potrebno za katerekoli materiale, ki se tičejo področja znanosti oziroma izobraževanja.

Cena prevajanja iz poljskega v romski jezik

  • Iz poljskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz poljskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz poljskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!