Prevajanje iz poljskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je strankam potrebno prevajanje iz poljskega v ruski jezik, ali v obliki tolmačenja, ali pa v pisani obliki, se morajo samo obrniti na poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi izvedeli vse potrebne detajle, saj je to ena od redkih institucij, ki v naši državi zagotavlja to storitev.

Prevajalec in sodni tolmač v tej v kombinaciji jezikov obdelujeta vse vrste dokumentov pa tudi književnih del (poezija, proza, romani, beletrija in drugo) kot tudi učbeniki. Na zahtevo strank prav tako prevajata strokovna pa tudi besedila, namenjena javnemu predstavljanju katerekoli tematike kot tudi vse vrste revij in časopisnih člankov. Strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo igranih in risanih oziroma dokumentarnih, animiranih in filmov drugih žanrov in vrst, ki poleg njihovega prevajanja iz poljskega v ruski jezik vključuje tudi storitev podnaslavljanja. Seveda, če to zahtevajo naše stranke, jim lahko ponudimo tudi sinhronizacijo filmov pa tudi reklamnih sporočil in informativnih oddaj oziroma serij ter izobraževalnih in zabavnih pa tudi otroških ter drugih vrst oddaj, tako tistih, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi tistih, ki so namenjene televizijskemu prikazovanju.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse vsebine s področja, tako marketinga kot tudi spleta. Sodni tolmači in prevajalci v optimalnem roku izvajajo profesionalno prevajanje iz poljskega v ruski jezik, tako za kataloge izdelkov in storitev kot tudi za spletne strani oziroma reklamne brošure, zloženke in letake ter programsko opremo (programe in aplikacije) kot tudi za PR članke, vizitke in plakate pa tudi spletne kataloge in prodajalne ter številne druge vsebine, ki so povezane z omenjenima področjema. Naši strokovnjaki posedujejo visoko raven izkušenj pri obdelavi omenjenih vsebin, tako da po eni strani pri njihovi obdelavi uporabljajo pravila marketinga, po drugi pa pravila SEO (Search Engine Optimisation) s čimer obdelanim spletnim materialom dajejo možnost, da v zelo kratkem roku poboljšajo svoje mesto v okviru globalnega iskanja. Vse to ima za cilj, da vpliva na poboljšanje poslovanja lastnika spletnih vsebin.


Prevajanje iz poljskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v poljski jezik

Strokovnjaki Akademije Oxford na zahtevo strank ponujajo tudi storitev tolmačenja v tej v kombinaciji jezikov ter strankam omogočajo, ne samo konsekutivno in simultano, ampak tudi šepetano tolmačenje pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Razume se, da nam je stranka dolžna posredovati vse podrobnosti v zvezi s konkretnim dogodkom, za katerega mu je potrebno tolmačenje iz poljskega v ruski jezik, da bi bila ponudba ustrezno pripravljena in izbrana prava vrsta tolmačenja.

Če nekdo poseduje dokončane prevode za katerokoli vrsto vsebin v tej jezični kombinaciji, v okviru katerih je opazil določene napake oziroma meni, da gre za slabo prevedene vsebine, takšne materiale lahko zaupa strokovnim lektorjem in korektorjem v naši ekipi, ki bodo obstoječe napake popravili in opravili redakcijo kompletnih vsebin, da bi bile le-te usklajene s pravili ruskega jezika.

Obdelava dokumentov v tej v kombinaciji jezikov se nanaša predvsem na njihovo prevajanje in potem tudi na overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači Akademije Oxford. Ko oni overijo dokument s svojim žigom, le-ta postane pravno veljaven in se kot tak lahko preda, kjerkoli je to potrebno. Tako svojim strankam omogočamo, da v kratkem roku dobijo v celosti obdelane dokumente, ki jih lahko nemoteno uporabljajo v praksi, s čimer maksimalno varčujejo s svojim časom, saj na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Da bi prevajalci in sodni tolmači izpolnili vse zakonske določbe, ki se nanašajo na obdelavo dokumentov, so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled kot tudi pridobiti vse relevantne podatke o overitvi s haškim žigom za konkretne dokumente. Da ne bo pomote, overitev s tem žigom, ki nosi tudi naziv Apostille, ne morejo opravljati prevajalci in sodni tolmači, saj je le-ta v pristojnosti določenih služb okrožnih sodišč Republike Slovenije. S samim tem je potrebno, da se stranka obrne na te službe, da bi izvedela, ali je za dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz poljskega v ruski jezik, potrebna ta vrsta overitve in na kateri način poteka, saj overitev z Apostille žigom na določene dokumente poteka šele potem, ko prevajalec in sodni tolmač končata z njegovo obdelavo, obstajajo pa tudi tisti, kjer najprej poteka overitev s haškim žigom in potem se prevajata, tako dokument kot tudi žig in šele potem se izvaja overitev s strani sodnega tolmača. Ko stranka poseduje vse te informacije, ji je precej bolj jasno, kako poteka obdelava konkretnega dokumenta oziroma točno ve, kam mora najprej odnesti dokument in s samim tem ne izgublja časa.

Stranke morajo na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, kar pomeni, da jih lahko osebno prinesejo v našo poslovalnico. Če pa jim ta način ne ustreza, lahko izberejo pošiljanje preko “Pošte Slovenije”, toda vedno samo s priporočeno pošiljko ali pa pošiljanje preko kurirske službe in to na naslov poslovalnice Akademije Oxford. Sicer, nam vse ostale materiale stranke lahko pošljejo na prevajanje tudi po elektronski poti oziroma jih skenirajo in pošljejo po elektronski pošti. Kar pa zadeva dostavo obdelanih vsebin, obstaja več načinov, pri čemer se le-ti razlikujejo v odvisnosti od tega, za katero vrsto materialov gre. Pa tako, če ne gre za prevajanje dokumentov, jih stranke lahko prevedene dobijo po elektronski pošti, če pa gre za dokumente, lahko izberejo, ali jih bodo osebno prevzele v naši poslovalnici, ali pa želijo, da angažiramo kurirsko službo, ki jih bo dostavila na naslov, ki ga navedejo. Če jim najbolj ustreza ta opcija, morajo vedeti, da dostava na naslov ni vključena v ceno prevajanja in overitve dokumentov ter se zaračunava po ceniku službe, ki prinaša pošiljko, plačilo pa poteka pri njenem prevzemanju.

Sedaj, ko smo pojasnili celoten postopek obdelave dokumentov, moramo poudariti, da prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelata zares katerikoli dokument, kar pa se nanaša predvsem na vse osebne dokumente (potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpisek z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, izpisek z matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in druga) pa tudi na dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, ko se to od stranke zahteva (različne vrste potrdil, izjav, soglasij). Sodni tolmači in prevajalci lahko, ko je to potrebno, prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela pa tudi patente kot tudi za predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge in potrdila o opravljenih izpitih ter za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge in potrdila o rednem šolanju oziroma diplome in dodatke k diplomi kot tudi za številne druge dokumente, ki jih mi sedaj nismo omenili, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Na zahtevo strank prevajamo tudi vse pravne akte pa tudi poslovne dokumente, kar ne vključuje samo obdelave sklepov o razvezi zakonske zveze, ampak tudi obdelavo številnih drugih sodnih odločb in pritožb pa tudi odločitev, sklepov in tožb kot tudi pravnega reda Evropske Unije ter različnih vrst certifikatov pa tudi vseh vrst licenc oziroma revizijskih, finančnih in letnih poslovnih poročil, ustanovitvenih aktov podjetij in bilanc uspeha, zatem statutov podjetij, bilanc stanja in sklepov o ustanovitvi pravnih oseb, faktur kot tudi poslovnih odločitev in številnih drugih dokumentov, ki so povezani s področjema prava in poslovanja določenega podjetja.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji najprej prevajajo tudi gradbeno pa tudi tehnično oziroma razpisno kot tudi medicinsko dokumentacijo ter številne dokumente, ki jih sestavljajo in potem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Čeprav se najpogosteje zahteva prevajanje iz poljskega v ruski jezik za gradbene projekte, navodila za uporabo in deklaracije izdelkov, naši strokovnjaki obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in ostale dokumente iz te skupine.

Prevajanje književnih del iz poljskega v ruski jezik

Stranke, ki jim je potrebno prevajanje književnih del iz poljskega v ruski jezik, v poslovalnici Akademije Oxford pričakuje obdelava romanov in vseh proznih del pa tudi beletrije oziroma del poezije.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so del naše ekipe, lahko na zahtevo obdelujejo tudi vse vrste revij (otroške, strokovne, ilustrirane in druge) kot tudi časopisne članke pa tudi različne vrste učbenikov. Ko obstaja potreba za tem, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za spletne strani kot tudi za spletne aplikacije pa tudi kataloge ter za katerikoli program ali spletne kataloge. Ne samo, da stranke dobijo prevajanje omenjenih vrst spletnih materialov, ampak tudi njihovo optimizacijo za brskalnike, saj so sodni tolmači in prevajalci seznanjeni tudi s pravili SEO (Search Engine Optimisation), ki jih z veliko pozornostjo implementirajo v toku obdelave. Ta storitev ima za cilj, da se prevedene vsebine čim prej pojavijo na precej boljšem mestu pri spletnem iskanju.

Če je strankam potrebno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za katerokoli vrsto video pa tudi zvočnih materialov (serije, filmi, oddaje, reklamna sporočila in drugo), njihovo obdelavo lahko ponudijo našim strokovnjakom. Potem ko prevajalec in sodni tolmač končata s svojim delom, prevedene vsebine predata drugim strokovnjakom, ki so prav tako v naši ekipi. Na zahtevo strank, lahko izvedejo sinhronizacijo obdelanih vsebin oziroma jim ponudijo njihovo podnaslavljanje.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz poljskega v ruski jezik

Osnovna storitev, ki jo zagotavljajo strokovnjaki Akademije Oxford, se nanaša na prevajanje razpisne dokumentacije iz poljskega v ruski jezik, pri čemer strankam ponujamo tudi dodatno storitev, v smislu overitve prevedenih dokumentov. Razlog, zaradi katerega smo v priložnosti, da izvajamo tudi to storitev ter strankam olajšamo celoten postopek obdelave, so sodni tolmači, ki so del naše ekipe in so zadolženi za to overitev.

Seveda, za določene dokumente to ni dovolj, saj se mora opraviti tudi overitev z Apostille (haškim) žigom. Toda o tem se se mora stranka samostojno pozanimati v pristojnih institucijah.

Poleg razpisne prevajamo tudi poslovno dokumentacijo kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko pa tudi tehnično ter gradbeno dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na neposredno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za vse vrste poslovnih poročil ter za fakture in sklepe o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi za ustanovitvene akte podjetij in bilance stanja oziroma uspeha kot tudi za statut podjetja in poslovne odločitve. Prevajalci in sodni tolmači, poleg tega prevajajo pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter deklaracije izdelkov, gradbene projekte oziroma vse ostale dokumente, ki niso navedeni in sestavljajo te vrste dokumentacij.

Sodni tolmač in prevajalec na vašo zahtevo prav tako obdelujeta rezultate znanstvenih raziskav oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole in prepise ocen pa tudi diplome in dodatke k diplomi in potrdila o rednem šolanju oziroma potrdila o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet, diplomske naloge ter znanstvene patente in druge dokumente, povezane z znanostjo ali izobraževanjem.

Potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stalni zaposlitvi in o višini dohodkov kot tudi soglasja za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu pa tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo v tej kombinaciji.

Ko je to potrebno našim strankam, prevajamo tudi pravni red Evropske Unije in sklepe o razvezi zakonske zveze in izvajamo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za vse vrste, ne samo sodnih odločb in odločitev, ampak tudi pritožb in sklepov kot tudi tožb oziroma za pogodbe in pooblastila za zastopanje pa tudi certifikate različnih vrst ter licence in vse ostale pravne akte.

Tolmačenje iz poljskega v ruski jezik

Poleg tega, da na zahtevo strank izvajamo tudi tolmačenje iz poljskega v ruski jezik, jim lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Cene opreme, kot tudi njena kakovost je nekaj, kar vas bo zagotovo navdušilo, podobno kot tudi tudi dejstvo, da so prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi specializirani za različne vrste tolmačenja v tej kombinaciji in lahko uporabijo, ne samo konsekutivno in simultano tolmačenje, ampak v primeru potrebe za tem zagotavljajo tudi storitev specifične vrste tolmačenja, ki vključuje šepetano tolmačenje iz poljskega v ruski jezik. Zato je tudi pomembno, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi v zvezi z dogodkom, za katerega vam je potrebna storitev, da bi ponudbo uskladili z njegovimi zahtevami.

Če obstaja potreba za tem, v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujemo tudi reklamne vsebine. Tako sodni tolmač in prevajalec v kratkem roku opravita neposredno prevajanje iz poljskega v ruski jezik za vizitke in PR članke oziroma reklamne letake in brošure ter kataloge in plakate pa tudi druge vrste podobnih vsebin. Ne pozabite, da gre za vrhunske strokovnjake, tako da boste s kakovostjo prevedenih vsebin zagotovo zadovoljni.

Naši strokovnjaki vam lahko ponudijo tudi prevajanje za besedila, in to ne samo poljudna, ampak tudi za tista, ki sodijo med strokovna. Če vas skrbi, ker je tema besedil, za katera vam je potrebno prevajanje iz poljskega v ruski jezik morda malce nenavadna, nimate nikakršnega razloga za to, saj so naši sodni tolmači in prevajalci maksimalno pripravljeni, da lahko obdelajo besedila najrazličnejše tematike. Filozofija, turizem, pravo, izobraževanje, psihologija, politika, farmacija, bančništvo, menedžment, gradbena industrija, sociologija, marketing, znanost, informacijske tehnologije, ekonomija, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, so samo nekatera od teh področij, njihova tema pa je lahko povezan tudi s katerimkoli drugim področjem, ki ga nismo omenili.

Vsakdo, ki poseduje dokončan prevod iz poljskega v ruski jezik za določeno vrsto vsebin, pri čemer je mnenja, da le-ta ni dober in je treba opraviti popravke, da bi bil prilagojen pravilom ruskega jezika, mora to delo prepustiti lektorjem in korektorjem, ki so v naši ekipi.

Cena prevajanja iz poljskega v ruski jezik

  • Iz poljskega v ruski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!