Prevajanje iz slovenskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med številnimi storitvami, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford ponuja vsem zainteresiranim strankam, vsekakor treba posebej omeniti tudi prevajanje iz slovenskega v poljski jezik. Prevajalci in sodni tolmači za oba jezika, ki so naši zaposleni, na zahtevo strank izvajajo profesionalno obdelavo vseh tistih materialov, ki jih zahtevajo stranke in to maksimalno strokovno in hitro ter po cenah, ki veljajo za zelo ugodne, glede na visoko kakovost storitve, ki jo zagotavljamo.

Poleg prevajanja besedil in spletnih vsebin ter materialov, ki so povezani s področjem reklamiranja, obdelujemo tudi vse vrste dokumentov oziroma dokumentacij, prevajamo pa tudi knjige, učbenike, časopise ter video in zvočne materiale. Točneje rečeno, vse kar vam je potrebno prevedeno iz našega v poljski jezik, obdelamo na najboljši možni način in v optimalnih rokih.

Pri nas prav tako lahko dobite tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, prevajalci in sodni tolmači, ki jo izvajajo, imajo za sabo večletne izkušnje s konsekutivnim, simultanim in šepetanim tolmačenjem. Da bi v celosti odgovorili na zahteve dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, nam morate pravočasno posredovati vse potrebne informacije, kot so na primer tiste, ki so povezane z značilnostmi prostora, v katerem bo potekal, število udeležencev ter podatke o njegovem trajanju in samem konceptu organizacije. Prav na osnovi teh podatkov sestavljamo ponudbo, ki bo na najboljši možni način izpolnila vaša pričakovanja, tako da bodo udeleženci dogodka v celosti zadovoljni s ponujeno storitvijo, ker je to najboljši način, da vam ponudimo ustrezno vrsto tolmačenja, saj je vsaka od njih posebej namenjena za določeno vrsto dogodka. Če se v določenih primerih zahteva prav ta vrsta tolmačenja iz slovenskega v poljski jezik, za vas pod odličnimi pogoji organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz slovenskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v slovenski jezik

V naši ekipi so zaposleni tudi strokovni lektorji in korektorji, ki so specializirani za redakcijo vseh tistih materialov, ki so že prevedeni, toda ne v skladu s pravili prevajalske stroke. Med tem postopkom v celosti spoštujejo ta pravila, tako da strankam v optimalnem roku in na dogovorjen način dostavijo profesionalno obdelane vsebine.

Ne smemo pa pozabiti na profesionalne umetnike, ki so zadolženi za sinhronizacijo zvočnih in video materialov, prevedenih iz slovenskega v poljski jezik, kot tudi na podnaslavljalce, ki bodo opravili podnaslavljanje takšnih vsebin. Poleg prevajanja risanih, igranih, animiranih in dokumentarnih filmov, vam ponujamo vam tudi obdelavo zabavnih, informativnih, otroških, izobraževalnih in ostalih vrst oddaj pa tudi reklamnih sporočil in serij.

Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo iz slovenskega v poljski jezik prevajajo tudi knjige, kot so na primer učbeniki in književnih dela vseh žanrov, od beletrije preko romanov in proznih dela, pa do poezije. Prevajamo pa tudi vsebine časopisnih člankov ter ilustriranih, strokovnih, otroških in drugih vrst revij.

Pri nas vas pričakuje tudi prevajanje spletnih prodajaln in katalogov ter programske opreme (aplikacij in programov) kot tudi spletnih strani. S samim tem, da naši strokovnjaki med prevajanjem takšnih materialov uporabljajo pravila njihove optimizacije za iskalnike, boste ime večkratno korist od te vrste prevajanja. A pomembnost uporabe SEO (Search Engine Optimisation) boste videli v posebej kratkem roku oziroma potem, ko se prevedena spletna vsebina pojavi na precej boljšem mestu v okviru iskanja, s čimer številnim zainteresiranim strankam nudijo priložnost, da lažje pridejo do informacij o vašem podjetju, kar se bo zagotovo pozitivno odrazilo tudi na poslovanje podjetja v celoti.

Prevajamo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse druge vrste sodnih odločb, sklepe, pritožbe, tožbe in odločitve kot tudi licence, pooblastila, certifikate, pravni red Evropske Unije in vse druge pravne akte. V skladu z zahtevami strank iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi znanstvena dela, seminarske in diplomske ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente oziroma vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. To vključuje predvsem prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, diplome in dodatka k diplomi pa tudi predmetnikov in programov fakultet, potrdila o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, prepisa ocena in ostalih dokumentov, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah ob številnih primerih in so ozko povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Iz slovenskega v poljski jezik prav tako prevajamo tudi vse osebne pa tudi dokumente, ki so povezani s poslovanjem določenega podjetja ali posameznika. Poleg potnega lista, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, osebno izkaznico, delovno in prometno dovoljenje kot tudi poslovne odločitve, fakture in pogodbe ter sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, bilance stanja in uspeha kot tudi vse vrste poročil (poslovna, letna, revizijska), ustanovitveni akt podjetja in ostala poslovne in osebne dokumente, ki jih nismo navedli.

Poleg vsega omenjenega na vašo zahtevo izvajamo tudi prevajanje različnih vrst izjav, soglasij in potrdil oziroma dokumentov, ki se predajajo v pristojnih službah, v odvisnosti od potreb. Potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, prav tako prevajamo iz slovenskega v poljski jezik in poleg tega jih overjamo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Da to ni vse, kar zadeva prevajanje dokumentov, najbolje dokazuje tudi podatek, da vsak naš prevajalec in sodni tolmač obdeluje tudi tehnično, razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo, ki nam jo predpisan način dostavite. Poleg gradbenih projektov in zdravniških izvidov iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale dokumente, ki so povezani s področjema farmacije in medicine.

Postopek prevajanja dokumentov in vse vrste dokumentacij iz slovenskega v poljski jezik je jasno opredeljen z zakonom in pomeni, da ga po končanem prevajanju sodni tolmač primerja z izvirnim dokumentom. Osnovni razlog za takšen postopek je dejstvo, da žig sodnega tolmača potrjuje, da je prevod v celosti enak izvirniku, pa je zato zelo pomembno, da stranke pri dostavi materialov na prevajanje na vpogled priložijo tudi izvirnike. Poleg tega, da jih lahko pošljejo preko kurirske službe, imajo tudi možnost, da jih osebno prinesejo v poslovalnico Akademije Oxford kot tudi, da jih pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Vse ostale vsebine, za katere se ne izvaja storitev overitve, lahko precej enostavneje pošljejo na prevajanje in jih dobijo prevedene, saj obstaja možnost njihovega pošiljanja na elektronski naslov.

Kar zadeva prevedene in overjene dokumente, njih lahko prevzamejo osebno oziroma jih lahko dobijo preko kurirske službe neposredno na naslov. Ta storitev sodi med dodatne, pa jo je stranka dolžna plačati neposredno kurirju, ko prevzema pošiljko. Cena je v tem primeru odvisna izključno od službe, ki se angažira za dostavo.

Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je možno samo v enem primeru, toda stranke so tudi v tem primeru dolžne naknadno dostaviti izvirnike na vpogled. Namreč, ko vam je prevajanje dokumentov iz slovenskega v poljski jezik potrebno v zelo kratkem časovnem roku, imate to možnost, saj tako naši prevajalci in sodni tolmači lahko praktično takoj začnejo z delom na dostavljenih dokumentih, da bi ugodili vaši zahtevi za nujnim prevajanjem.

Dobro je vedeti tudi to, da so v praksi prisotni tudi dokumenti, za katere ni dovolj opraviti samo prevajanja in overitve z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača, da bi jih lahko uporabljali. V takšnem primeru je opraviti dodatno overitev s haškim z Apostille žigom. Ker pa za to overitev nista zadolžena prevajalec in sodni tolmač, ampak sodni organi naše države, bomo mi s svoje strani storili vse, da vam pomagamo priti do institucije v vašem mestu, ki vam bo lahko ponudila ustrezne informacije. S tem mislimo predvsem na podatek, ali je Apostille žig sploh potreben tudi za dokument, za katerega želite, da ga naši strokovnjaki prevedejo iz slovenskega v poljski jezik. Če se zgodi, da dobite informacijo, da je treba opraviti overitev s haškim žigom za konkretni dokument, morate vprašati tudi, ali ta overitev poteka na začetku ali na koncu postopka, da bi vedeli, ali dokument najprej odnesete na sodišče ali pa v Prevajalski center Akademije Oxford. Najpogosteje overitev z Apostille žigom poteka na koncu oziroma najprej poteka prevajanje, pa overitev sodnega tolmača in potem dokument odnesete na sodišče, da bi se izvedla tudi ta vrsta overitve. Toda, obstajajo tudi dokumenti pri katerih najprej poteka overitev na sodišču, pa se prevajata iz slovenskega v poljski jezik, tako haški žig kot tudi dokument in šele potem se izvaja overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Da ne bi brez potrebe izgubljali dragocenega časa pa tudi denarja, je najboljše, da te informacije pridobite, preden začnete s postopkom prevajanja in overitve.

Prevajanje letakov in reklamnih letakov iz slovenskega v poljski jezik

Vsakdo, ki vsaj malo pozna delovanje marketinga in materiale, ki se se uporabljajo v ta namen, zagotovo ve, da večina njih vsebuje tudi določeno sporočilo, ki je namenjeno potencialnim uporabnikom storitev oziroma kupcem izdelkov, ki se na ta način reklamirajo. Zato je zelo pomembno, da prevajanje takšnih vsebin iz slovenskega v poljski jezik zaupate strokovnjakom, ki imajo izkušnje in znajo, na kakšen način takšno sporočilo, ki ga zelo pogosto ni ravno enostavno opaziti, prilagodijo pravilom poljskega jezika. S takšnim načinom prevajanja reklamnih letakov in zloženk, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izpolnijo glavni cilj tega postopka, saj mnogim potencialnim strankam, ki jim je poljski materni jezik, približajo to, kar reklamira.

Poleg omenjenih iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi vse ostale vrste vsebin s področja marketinga, med drugim tudi PR članke, kataloge, plakate, brošure, vizitke in številne druge.

Vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je zadolžen za prevajanje besedil iz slovenskega v poljski jezik, obdeluje te vsebine, ne glede na njihovo kompleksnost, tematiko in dolžino. Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi tista besedila, ki so namenjena javnemu predstavljanju, kot tudi tista, ki bodo biti izključno predstavljena strokovnim krogom.

Če trdimo, da pri nas lahko dobite prevajanje besedil, katerih tema je povezana s katerimkoli področjem, to zares pomeni katerokoli področje. Ne glede na to, ali so pogosteje ali redkeje v uporabi, zanimiva ali ne, naši strokovnjaki vse vsebine obdelujejo na najkakovostnejši možni način in vam v optimalnem roku na dogovorjen način dostavijo prevedena besedila, katerih tema je povezana z znanostjo, medicino, izobraževanjem in marketingom. Seveda, to so samo področja, ki se najpogosteje zahtevajo, kar zadeva prevajanje besedil iz slovenskega v poljski jezik, obdelujemo pa tudi tista, katerih tema se tiče: ekologije in varstva okolja, prava, financ, psihologije, turizma, bančništva, sociologije, menedžmenta, informacijskih tehnologij, komunikologije ter katerekoli veje družbenih in naravoslovnih ved, ki jih nismo omenili.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije slovenskega v poljski jezik in overitev sodnega tolmača

Glede na to, da na ozemlju naše države obstaja zelo malo strokovnjakov, ki so seznanjeni s prevajanjem pravnega reda Evropske Unije iz slovenskega v poljski jezik, je jasno, zakaj se prav na nas obrača vse večje število strank, ki jim je potrebna obdelava teh vsebin. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg tega, da so specializirani za prevajanje pravnega reda EU, prevajajo tudi vse ostale dokumente, kot so na primer certifikati, licence, pooblastila pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze ter vse ostale vrste sodnih odločb, pritožbe, sklepe, tožbe in odločitve kot tudi druge pravne akte.

Poleg tega iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki se ob različnih priložnostih predajajo pristojnim institucijam, kot so: potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki kot tudi vse ostale vrste soglasij, potrdil in izjav.

Kar zadeva prevajanje osebnih in poslovnih dokumentov iz slovenskega v poljski jezik, pri nas lahko med drugim dobite prevajanje: potrdila o stalnem prebivališču, izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice, delovnega dovoljenja, potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja, potrdila o državljanstvu, dovoljenja za prebivanje kot tudi letnih poslovnih poročil pa tudi revizijskih in finančnih ter bilanc stanja in uspeha, prevajamo pa tudi ustanovitveni akt in statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, poslovne odločitve in pogodbe ter vse ostale osebne oziroma poslovne dokumente.

Stranke, ki imajo potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta, ki smo ga omenili, morajo imeti na umu, da je potrebno, da pri pošiljanju materialov na prevajanje vsekakor priložijo tudi izvirne dokumente, saj je to del obaveznega postopka. Glede na to, da pri nas dobite, ne samo prevajanjaiz slovenskega v poljski jezik, ampak tudi storitev overitve, ki jo izvaja sodni tolmač, to zahteva dostavo izvirnikov, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevedenimi materiali. Ko ugotovi, da med njima ne obstaja nikakršna razlika, overja prevod oziroma ga proglaša za pravno veljavnega, saj njegov žig potrjuje, da je prevod enak izvirnemu dokumentu. Obstajajo tudi primeri, ko pride do neskladja v informacijah med dokumenti, ko sodni tolmač ne sme overiti prevoda, ampak je dolžan stranki predlagati, da naši strokovnjaki opravijo redakcijo takšnih vsebin, da bi jih natančno prevedli in omogočili njihovo overitev.

Vse dokumente, za katere želite, da jih prevedemo nam lahko dostavite na enega od naslednjih načinov: osebno (v naši poslovalnici) preko “Pošte Slovenije” (s priporočeno pošiljko) ali pa preko kurirske službe (prav tako na naslov poslovalnice Akademije Oxford).

Prevedene in z žigom sodnega tolmača overjene dokumente lahko, ali prevzamete osebno, ali pa jih dobite na želeni naslov. Ker storitev dostave na naslov izvaja kurirska služba, se zaračunava ločeno od storitve prevajanja in overitve dokumentov, in to po ceni iz veljavnega cenika službe, ki dostavlja to pošiljko.

Stranka ima možnost, da nam tudi dokumente dostavi skenirana na elektronski naslov, toda samo primeru, ko mu je prevajanje iz slovenskega v poljski jezik potrebni v posebej kratkem roku. Seveda je tudi v tem primeru dolžan spoštovati postopek dostave izvirnih dokumentov na vpogled, kar mora storiti v najkrajšem možnem roku, da bi prevajalec in sodni tolmač, ki obdelujeta takšne dokumente, lahko maksimalno ugodila njegovim zahtevam in mu omogočila, da prevedene materiale dobi v roku, ki ga je navedel.

Prevajanje iz slovenskega v poljski jezik in overitev sodnega tolmača sta povsem dovolj, da bi se takšen dokument lahko uporabljal v praksi, vsaj za večino dokumentov. Toda, obstajajo tudi tisti, za katere je potrebno opraviti tudi overitev s haškim z Apostille žigom. Ta vrsta overitve poteka za določene dokumente in to na sodišču, ki je zato posebej določeno, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni posedovati in sa strankam deliti teh informacij, toda storili bodo vse, da jim znatno olajšajo celoten proces pridobivanja informacij in jih napotili na tiste sodne institucije v okviru katerih lahko dobijo vse potrebne podatke. Pravzapravje najbolj pomembno, da se pozanimate, ali je potrebna overitev z Apostille žigom tudi za vaše dokumente, in če je potrebna, da vprašate, ali overitev s tem žigom poteka na koncu ali na začetku postopka prevajanja. Prav od teh informacij je tudi odvisno, ali greste najprej na sodišče, ali pa dokumente prinesete, da jih obdelajo naši strokovnjaki. Pomembno je vedeti tudi to, da ko najprej poteka overitev s haškim žigom, potem se prevajata, tako dokument kot tudi Apostille žig, pa se tako obdelan dokument overja s strani sodnega tolmača in potem je pripravljen za uporabo. Če pa overitev s haškim žigom poteka na koncu, potem se najprej prevaja, pa overja z žigom sodnega tolmača in po vsem tem ga odnesete na pristojno institucijo, da bi bil overjen tudi z Apostille žigom.

Prevajanje spletnih strani iz slovenskega v poljski jezik ob uporabi pravil SEO

Da bi prevajanje spletnih strani iz slovenskega v poljski jezik lahko štelo kot profesionalno, je potrebno, da med samim procesom obdelave teh vsebin uporabljajo pravila Search Engine Optimisation ali skrajšano SEO. Kadar se spletna stran prevaja z uporabo teh pravil, se bo le-ta v relativno kratkem roku precej bolje pozicionirala v okviru spletnega iskalnika, kar se bo odrazilo v boljšem obisku, vse to skupaj pa ima odličen učinek tudi na poslovanje podjetja, ki na ta način izvaja predstavitev svojega poslovanja.

Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, ki so usmerjeni na prevajanje spletnih strani iz slovenskega v poljski jezik, na vašo zahtevo obdeluje tudi vse ostale spletne vsebine, kot so na primer spletni katalogi in prodajalne, če je to potrebno, pa prevajamo tudi programsko opremo ter vsako aplikacijo in program, ki so vam potrebni.

Poleg spletnih strani in ostalih spletnih vsebin iz slovenskega v poljski jezik prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezani z izobraževanjem, kot so: predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, prepisi ocen in številni drugi dokumenti, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah, povezani pa so s tem področjem.

Jasno je, da na vašo zahtevo prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela in patente in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse ostale dokumente s področja znanosti. Prevajamo pa tudi učbenike ter književna dela vseh žanrov (proza, beletristika, poezija, romani) pa tudi časopisne članke ter časopise (otroške, ilustrirane, strokovne in ostale vrste).

Prav tako moramo omeniti tudi in storitev, na katero smo posebej ponosni in se nanaša na prevajanje video in zvočnih vsebin iz slovenskega v poljski jezik. Razlog, zaradi katerega jo posebej poudarjamo, je storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, ki ju lahko dobi vsakdo, ki želi, tako da pravzaprav na enem mestu dobi kompletno obdelavo reklamnih sporočil, serij, informativnih, izobraževalnih, otroških in drugih vrst oddaj pa tudi igranih, animiranih, dokumentarnih in risanih filmov.

Tolmačenje iz slovenskega v poljski jezik

Prevajalski center Akademije Oxford ima v svoji ekipi tudi strokovnjake, ki so specializirani za tolmačenje iz slovenskega v poljski jezik. Usmerjeni so, tako na simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje, na zahtevo strank pa lahko izvajajo tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznano kot šepetano tolmačenje.

Vsaka od omenjenih različic se priporoča za določeno vrsto dogodka, prav tako pa je zelo pomembno tudi to, da nas stranke pravočasno obvestijo o dogodku, ki ga organizirajo in za katerega jim je potrebno tolmačenje iz slovenskega v poljski jezik, da bi ponudbo lahko prilagodili njegovi koncepciji. Moramo dobiti podatke o pričakovanem trajanju dogodka, številu udeležencev oziroma osnovne smernice o njegovi organizaciji ter podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal, pa bomo na osnovi dobljenih informacij sestavili ponudbo, ki je ne boste mogli odbiti.

Ko se za določen dogodek uporablja ta vrsta tolmačenja iz slovenskega v poljski jezik, lahko vsem zainteresiranim strankam pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg te storitve na vašo zahtevo prevajamo tudi vse vsebine v pisani obliki, kot so na primer različne vrste dokumentacije. Čeprav se stranke na nas najpogosteje obračajo zaradi prevajanja razpisne dokumentacije iz slovenskega v poljski jezik, pri nas pa lahko dobijo tudi prevajanje gradbene, tehnične pa tudi medicinske dokumentacije.

To pa pomeni, da prevajamo vse elemente, ki se nanašajo na katerokoli od omenjenih vrst dokumentov, kot so na primer: navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, gradbeni projekti, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vsi drugi dokumenti, ki se nanašajo na katerokoli od omenjenih področij.

Cena prevajanja iz slovenskega v poljski jezik

  • Iz slovenskega v poljski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!