Prevajanje iz poljskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz poljskega v francoski jezik, je še ena od številnih storitev, ki jo zainteresiranim strankam omogočata prevajalec in sodni tolmač v Akademiji Oxford.

Poleg tega, da v navedeni jezični kombinaciji lahko prevajajo katerekoli vsebine v pisani obliki, so naši strokovnjaki specializirani tudi za tolmačenje iz poljskega v francoski jezik. Poleg tega lahko izvajajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, pa se iz tega razloga od strank zahteva, da pravočasno posredujejo vse informacije o dogodku, za katerega jim je potrebna ta storitev, da bi vrsto tolmačenja maksimalno dobro prilagodili njegovim zahtevam. Med izdelavo ponudbe za to storitev strankam pod ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajalec in sodni tolmač lahko iz poljskega v francoski jezik prevajata tudi filme različnih vrst oziroma žanrov kot tudi reklamna sporočila, oddaje in serije ter številne druge vrste video in zvočnih materialov. Po tem pa bodo njihovo obdelavo prepustili profesionalcem, ki so zadolženi za njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Prav na ta način strankam omogočamo, da na enem mestu in v kratkem roku ter po cenah, ki so med zelo ugodnimi, dobijo kompletno obdelane video in zvočne vsebine, ki jih lahko prikazujejo, kjerkoli je to potrebno.


Prevajanje iz poljskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v poljski jezik

V okviru dodatnih storitev strankam omogočamo tudi izvedbo redakcije, saj je to storitev, ki se nanaša na vse vrste vsebin, ki jih je nekdo nekakovostno prevedel. Tako prevedene vsebine profesionalni lektorji in korektorji obdelajo v skladu s pravili, ki jih določa francoski jezik in na ta način strankam zagotovijo možnost, da kljub temu dobijo kakovostno obdelane vsebine. Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste revij oziroma učbenike in književna dela kot tudi strokovne pa tudi poljudne besedilne vsebine. Tema besedil pa se lahko nanaša na katerokoli področje, čeprav stranke najpogosteje zahtevajo prevajanje iz poljskega v francoski jezik za besedila, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta, turizma in znanosti pa tudi za tista, ki so povezana z gradbeno industrijo, komunikologijo, medicino in ekonomijo kot tudi farmacijo, politiko in sociologijo ter ekologijo in varstvom okolja in s številnimi drugimi znanstvenimi disciplinami.

Moramo poudariti, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz poljskega v francoski jezik, v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje najprej njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem tudi overitev. Tukaj gre za overitev z žigom sodnega tolmača, kar je za večino dokumentov povsem dovolj, da bi le-ti lahko šteli kot pravno veljavni, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere zakon določa, da jih je potrebno poleg prevajanja in overitve sodnega tolmača, overiti s posebno vrsto žiga, ki nosi naziv haški ali Apostille. Želimo poudariti, da Overitve z Apostille žigom ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači, ki so stalni člani naše ekipe, ampak so za to vrsto overitvitve izključno zadolžene službe, ki delujejo pri okrožnih sodiščih Republike Slovenije. Samo iz tega razloga se zahteva, da stranka najprej pridobi vse informacije o overitvitvi s haškim žigom za konkretni dokument, preden nam dokumente dostavi na obdelavo, saj bo na ta način uspela prihraniti svoj čas in se hkrati izogniti izgubljanju denarja, saj bo vedela, kam mora najprej odnesti dokument na obdelavo. Stranke morajo ob tej priložnosti vprašati, ne samo ali je Apostille žig obvezen tudi za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega v francoski jezik, ampak tudi ali overitev s tem žigom poteka šele po tem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njegovo obdelavo ali pa se kljub temu najprej overi s haškim žigom, pa se potem dokument odnese našim strokovnjakom.

Stranke, ki zahtevajo prevajanje dokumentov iz poljskega v francoski jezik, morajo pri pošiljanju vsebin na prevajanje, v vsakem primeru dostaviti tudi izvirnike, ki so potrebni na vpogled sodnim tolmačem. Zato se postopek pošiljanja dokumentov in drugih vsebin razlikuje, saj nam vse ostale vsebine stranke lahko pošljejo na elektronski naslov, ker se ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled. Dokumente pa lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa jih prinesejo osebno v našo poslovalnico oziroma jih lahko pošljejo preko kurirske službe na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Po koncu obdelave dostavljenih vsebin, če ne gre za dokumente, jih stranke lahko dobijo po elektronski pošti, medtem ko prevedene in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente dobijo ali z dostavo preko kurirske službe na določeni naslov ali pa jih osebno prevzamejo v naši poslovalnici. Edini primer, ko je strankam dovoljeno, da dokumente na prevajanje pošljejo po elektronski pošti, je takrat, ko jim je njihovo prevajanje iz poljskega v francoski jezik potrebno izjemno hitro, toda tudi tedaj je zelo pomembno, da v celosti spoštujejo postopek pošiljanja izvirnikov na vpogled in to ob maksimalnem spoštovanju postavljenega roka.

Stranke pri nas lahko dobijo obdelavo vseh vrst dokumentov, prevajalci in sodni tolmači pa med drugim obdelujejo tudi vse vrste izjav, soglasij in potrdil oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, ko je to potrebno (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente te vrste). Seveda iz poljskega v francoski jezik prevajajo tudi vse dokumente, ki sodijo med osebne kot tudi poslovno dokumentacijo, kar pa pomeni, da poleg prevajanja potnega lista, vozniškega dovoljenja, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu, strankam omogočajo tudi obdelavo potrdila o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje pa tudi delovnega in prometnega dovoljenja kot tudi vseh vrst poslovnih poročil in odločitev oziroma bilanc stanja in ustanovitvenih aktov podjetja ter faktur, bilanc uspeha in statuta podjetja kot tudi sklepa o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi vseh ostalih osebnih in poslovnih dokumentov, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Moramo poudariti, da naši prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, kar pa se nanaša predvsem na razpisno ter gradbeno in medicinsko pa tudi tehnično dokumentacijo in številne druge. Na zahtevo strank lahko obdelajo dokumente, ki jih sestavljajo, kar se nanaša predvsem na gradbene projekte kot tudi na zdravniške izvide, obdelujejo pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma deklaracije izdelkov in vse ostale dokumente, ki jih sestavljajo.

Prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo v tej kombinaciji prav tako prevajata predmetnike in programe fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju in diplome in dodatke k diplomi pa tudi diplomske in seminarske naloge. Če pa je to potrebno, iz poljskega v francoski jezik prevajamo tudi znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in vse druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi pravne oziroma sodne akte, kar vključuje predvsem prevajanje iz poljskega v francoski jezik za pooblastila za zastopanje in različne vrste certifikatov in pogodb kot tudi prevajanje pravnega reda evropske Unije in vseh vrst licenc oziroma obdelavo sklepov o razvezi zakonske zveze pa tudi vseh drugih vrst, ne samo sodnih odločb, ampak tudi pritožb in sklepov ter tožb in odločitev.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz poljskega v francoski jezik

Prevajanje medicinske dokumentacije iz poljskega v francoski jezik ne vključuje samo te storitve, ampak tudi overitev sodnega tolmača in to za absolutno katerikoli dokument, ki jo sestavlja. Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo, ne samo zdravniške izvide, ampak tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Vse dokumente, ki jih je treba predložiti v pristojnih službah oziroma vse vrste izjav, soglasij in potrdil so prav tako lahko obdelani s strani naših strokovnjakov, s tem pa mislimo predvsem na potrdila o samskem stanu in o rednih dohodkih pa tudi na potrdila o nekaznovanosti kot tudi na potrdila o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter soglasja za zastopanje in ostale osebne dokumente. Poleg tega prevajalec in sodni tolmač prevajata tudi vso osebno kot tudi poslovno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno kot tudi tehnično dokumentacije (potni list, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), prometno dovoljenje, bilance uspeha in stanja, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne odločitve, ustanovitveni akti podjetja, finančna poslovna poročila, statuti podjetja, revizijska poročila, fakture, letna poslovna poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in drugo).

Če je to potrebno našim strankam, lahko opravimo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v francoski jezik za dokumente, ki so povezani s področji sodstva oziroma prava kot tudi za tiste, ki so povezani z izobraževanjem in znanostjo. To pomeni, da prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije in sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma licence in pooblastila za zastopanje, iz poljskega v francoski jezik prevajajo tudi sodne odločbe in sklepe oziroma pritožbe, sodbe in tožbe ter certifikate pa tudi rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter prepise ocen, diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge kot tudi številne druge dokumente, ki jih zdaj nismo navedli in so povezani z omenjenimi področji.

Ko stranke zahtevajo neposredno prevajanje dokumentov iz poljskega v francoski jezik, pri nas dobijo tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača, tako da morajo dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Njihova dolžnost je tudi, da se pravočasno pozanimajo o vseh podrobnostih, ki so povezane z overitvijo s haškim oziroma z žigom, ki je poznan tudi kot Apostille za konkretne dokumente.

Prevajanje informativnih oddaj iz poljskega v francoski jezik

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje informativnih oddaj iz poljskega v francoski jezik, ne glede na to, ali gre za radijske ali televizijske, strankam omogočamo tudi njihovo sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge vrste oddaj pa tudi serije in reklamna sporočila kot tudi filme vseh žanrov in vrst (animirani, dokumentarni, risani, igrani in ostali). Obdelujemo tudi vse materiale, ki se nanašajo na področje marketinga, kar vključuje prevajanje iz poljskega v francoski jezik, tako za vizitke, reklamne zloženke in kataloge kot tudi za letake in PR članke oziroma plakate, brošure in druge podobne vsebine. Ker so naši strokovnjaki specializirani za obdelavo teh materialov in imajo ustrezne profesionalne izkušnje, poleg tega pa poznajo tudi pravila marketinga, tako da vam zagotavljamo, da bo njihovo prevajanje iz poljskega v francoski jezik maksimalno kakovostno kot tudi, da bo dosežen osnovni cilj njihove obdelave. To pomeni, da se reklamno sporočilo iz izvirnikov na najboljši način prenese v prevodu in tako omogoči vsem potencialnim strankam, ki jim je francoski jezik, bodisi materni ali pa ga uporabljajo, da se na pravi način seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Kar zadeva prevajanje iz poljskega v francoski jezik posebej poudarjamo, da prevajalec in sodni tolmač izvajata obdelavo, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedilnih vsebin. Strankam omogočamo enako kakovostno obdelavo besedil, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, marketinga, psihologije, medicine in znanosti kot tudi tistih, ki so povezana s področjem komunikologije in sociologije oziroma izobraževanja in ekonomije ter menedžmenta, ekologije in varstva okolja pa tudi farmacije, psihologije, bančništva in prava kot in številnih drugih znanstvenih disciplin. Pri obdelavi teh vsebin, jih stranke lahko na prevajanje iz poljskega v francoski jezik dostavijo tudi po elektronski pošti in po koncu njihove obdelave tudi mi njim na ta način dostavimo prevedene materiale.

Prevajanje web kataloga iz poljskega v francoski jezik

Ne samo, da prevajalec in sodni tolmač izvajata neposredno prevajanje poetskih in proznih dela iz poljskega v francoski jezik, ampak lahko na zahtevo strank obdelajo tudi številna druga književna dela, kar se nanaša predvsem na beletrijo in romane pa tudi številne druge vsebine. Prevajajo pa tudi učbenike kot tudi časopisne članke oziroma informativne ter strokovne časopise in časopisne članke.

Stranke pri nas pričakuje tudi storitev lekture in korekture, ki se uporablja izključno za tiste vsebine, ki so že prevedene iz poljskega v francoski jezik, pri čemer pa prevod ni dober, pa morata lektor oziroma korektor popraviti vse obstoječe napake.

Prevajanje iz poljskega v francoski jezik, za katerega so specializirani sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford vključuje tudi obdelavo spletnih materialov, tako da na zahtevo prevajamo tudi spletne strani pa tudi programsko opremo ter katerokoli aplikacijo ali program oziroma spletne kataloge kot tudi spletne prodajalne in vse druge materiale, ki so na kakršenkoli način povezani s spletom. S samim tem, da prevajalci in sodni tolmači visoko posedujejo visoko raven izkušenj pri prevajanju takšnih materialov, to pomeni, da stranke dobijo tudi kakovostno optimiziranje prevode te vrste, saj naši strokovnjaki uporabljajo SEO pravila (Search Engine Optimisation).

Kar zadeva tolmačenje iz poljskega v francoski jezik, želimo poudariti, da so naši strokovnjaki v celosti sposobni izvesti katerokoli vrsto tolmačenja oziroma konsekutivno, simultano in šepetano. Prav iz tega razloga, ker lahko izvedejo vse tri vrste tolmačenja, strokovna ekipa Akademije Oxford na osnovi informacij o dogodku, ki jih dobi od strank, sestavlja ustrezno ponudbo, ki bo zagotovo odgovorila maksimalno kakovostno na zahteve samega dogodka. Zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, katere kakovost je na visoki ravni.

Cena prevajanja iz poljskega v francoski jezik

  • Iz poljskega v francoski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!