Prevajanje iz poljskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki ima potrebo za izvršitvijo storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz poljskega v grški jezik, nima več absolutno nikakršnega razloga za zaskrbljenost, saj v Prevajalskem centru Akademije Oxford lahko angažira izvrstne strokovnjake, ki v tej kombinaciji jezikov lahko izvajajo vse tri vrste tolmačenja in v skladu s samim dogodkom pa tudi z zahtevami strank uporabijo konsekutivno ali simultano, po potrebi pa lahko uporabijo šepetano tolmačenje, ki hkrati sodi med tiste storitve, za katere je v naši državi specializirano zelo malo strokovnjakov. Posebej želimo poudariti, da nam morajo stranke, ki jim je potrebno tolmačenje v tej v kombinaciji jezikov, pravočasno posredovati vse informacije o konkretnem dogodku, kar ne vključuje samo podatkov o številu udeležencev in trajanju samega dogodka, ampak tudi informacije o prostoru, v katerem naj bi potekal kot tudi podrobnosti o njegovi organizaciji. Ko dobimo vse te informacije, lahko začnemo pripravo ponudbe in izberemo tisto vrsto storitve, ki bo v celosti odgovorila na zahteve te dogodka in omogočila, da vse teče v najboljšem možnem redu kot tudi, da bodo udeleženci pa tudi organizatorji dogodka povsem zagotovo zadovoljni s storitvijo tolmačenja, ki jo ponujajo naši prevajalci in sodni tolmači. Prav tako želimo poudariti, da če se za konkretni dogodek uporablja prav simultano tolmačenje iz poljskega v grški jezik, strankam lahko pod zelo dobrimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Razume se, da tolmačenje ni edina storitev, ki jo zainteresiranim strankam ponujajo naši strokovnjaki, saj so specializirani za obdelavo vseh vrst vsebin v pisani obliki pa tudi za številne dodatne storitve. S tem pa mislimo predvsem na obdelavo dokumentov, ki je v Prevajalskem centru Akademije Oxford kompletna, saj so tukaj tudi sodni tolmači, ki izvajajo overitev prevedenih dokumentov in jim s tem dajejo zakonsko veljavnost. Da bi to storitev lahko opravili v skladu z zakonom, se od stranke zahteva dostava izvirnikov na vpogled, da bi sodni tolmač lahko opravil njihovo overitev oziroma, da se neposredno preden nam dostavi dokumente na obdelavo, pozanima na pristojnem sodišču, ali se morajo dokumenti, za katere zahteva neposredno prevajanje iz poljskega v grški jezik, overiti s haškim žigom. Moramo poudariti, da je ta žig netipičen v tem pogledu, da je obvezen samo za dokumente, za katere to določa zakon kot tudi, da celo za te dokumente le ta poteka na različne načine, kar pomeni, da se overitev s tem žigom lahko poteka preden prevajalec in sodni tolmač začneta z obdelavo konkretnega dokumenta ali pa šele potem, ko končajo s prevajanjem in njegovo overitvijo. Vse potrebne informacije stranke lahko dobijo samo v pristojnih institucijah, saj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni dati te informacije, saj oni tudi ne vizbajajo overitve z Apostille žigom, toda zagotavljamo vam, da bodo storili vse, da ugodijo vašim zahtevam in vas napotijo na tiste institucije, ki so za to vrsto overitve zadolžene. Potem ko dobite vse te informacije vam bo veliko bolj jasno, kako poteka obdelava konkretnega dokumenta in vedeli boste, ali ga najprej dostavite na obdelavo našim strokovnjakom ali je pa treba dokumente najprej overiti z Apostille žigom.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici izvajajo neposredno prevajanje iz poljskega v grški jezik za dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah, kar pa pomeni, da lahko obdelajo vse vrste potrdil in soglasij pa tudi izjav, prevajajo pa tudi dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja, sodstva in znanosti. To pomeni, da poleg potrdila o nekaznovanosti prevajajo tudi potrdila, tako o samskem stanu kot tudi o višini dohodkov in o stanju računa v banki, o stalni zaposlitvi pa tudi soglasja za zastopanje in številne druge dokumente iz te skupine kot tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sklepe o razvezi zakonske zveze, pogodbe, licence, sodne pritožbe in sklepe oziroma odločitve, tožbe in sodbe, certifikati, pravni red Evropske Unije in ostali dokumenti, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava).


Prevajanje iz poljskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v poljski jezik

Seveda izvajamo neposredno prevajanje iz poljskega v grški jezik tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potrdila o opravljenih izpitih ter za rezultate znanstvenih raziskav, prepise ocen ter diplome in dodatke k diplomi pa tudi za potrdila o rednem šolanju in znanstvene patente. V primeru, da to zahtevajo naše stranke, pa lahko na njihovo zahtevo v tej v kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse vrste del in nalog, ne glede na to, ali gre znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge. Poleg omenjenih dokumentov sta prevajalec in sodni tolmač pripravljena prevesti tudi vse osebne dokumente, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz poljskega v grški jezik za potni list, izpisek iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču, čeprav obdelujejo tudi vse vrste dovoljenj, kot so na primer vozniško in dovoljenje za prebivanje pa tudi prometne, delovno in številne druge dokumente, ki veljajo za osebne in jih ob tej priložnosti nismo navedli.

Vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer pogodbe in revizijska poročila oziroma fakture ter ustanovitveni akti in statut podjetja pa tudi bilance stanja in uspeha, sklep o ustanovitvi pravnih oseb oziroma revizijska, letna in finančna poročila ter poslovne odločitve prevajalci in sodni tolmači prav tako v najkrajšem roku obdelujejo v tej jezični kombinaciji, ko to zahtevajo stranke.

Razume se, da obdelujemo tudi dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi tehnično pa tudi gradbeno oziroma medicinsko dokumentacijo in strankam ponujamo neposredno prevajanje iz poljskega v grški jezik, ne samo za gradbene projekte in navodila za uporabo, ampak tudi za deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi za zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih in specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi za vse druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Posebej želimo poudariti, da morajo stranke dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi postopek njihove overitve lahko potekal brez kakršnihkoli težav, saj jih mora sodni tolmač primerjati s prevedenimi vsebinami. In šele potem, ko je prepričan, da gre za istovetne materiale oziroma da med njimi ne obstajajo odstopanja, lahko izvede overitev prevoda oziroma prevedene dokumente opremi s svojim žigom. Če se zgodi, da opazi, da kljub temu obstajajo odstopanja med prevodi in izvirniki, mora stranki ponuditi storitvi lekture in korekture, ki jo prav tako zagotavljajo strokovnjaki Akademije Oxford (lektorji in korektorji) in oni v najkrajšem možnem roku izvajajo vse potrebne popravke oziroma opravijo redakcijo prevedenih dokumentov, ki jih potem vrnejo sodnim tolmačem in tedaj bo overitev opravljena brez kakršnihkoli težav.

Izvirnike lahko pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali pa preko kurirske službe oziroma nam jih lahko prinesete osebno v našo poslovalnico in potem, ko se konča njihova obdelava jih lahko osebno prevzamete, ali pa se odločite za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov, kar izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in to storitev zaračunava v skladu s svojim veljavnim cenikom, stranka pa je dolžna to storitev plačati v trenutku, ko prevzema pošiljko. Prav tako želimo poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci pripravljeni obdelati tudi številne druge vsebine, zahvaljujoč dejstvu, da se pri njih ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, je strankam omogočeno tudi njihovo pošiljanje po elektronski pošti, da bi maksimalno olajšali celoten postopek obdelave in na ta način prihranili čas, ker jim je omogočeno tudi, da na enak način dobijo prevedene vsebine. Ta storitev se nanaša predvsem na neposredno prevajanje iz poljskega v grški jezik za vse vrste književnih del, kar vključuje predvsem obdelavo romanov, beletrije in proznih del, čeprav naši strokovnjaki z enakim uspehom obdelujejo tudi dela poezije kot tudi učbenike.

Vsem, ki imajo potrebo za tem, omogočamo tudi prevajanje časopisnih člankov iz poljskega v grški jezik, kar zadeva obdelavo besedilnih vsebin, pa vam lahko ponudimo, tako prevajanje iz poljskega v grški jezik za strokovna besedila kot tudi za tista, ki ki štejejo za poljudna oziroma za katerokoli vrsto besedilnih vsebin. Njihova tema ni razlog za preplah, saj prevajalci in sodni tolmači absolutno profesionalno in kakovostno obdelujejo tudi besedila, katerih tema je povezana z določenim običajnim področjem, kot so ekonomija, politika, pravo, turizem ali marketing pa tudi s specifičnimi področji, kot so na primer gradbena industrija, menedžment, farmacije ali pa bančništvo in komunikologija oziroma informacijske tehnologije ter ekologija in varstvo okolja. Razume se, da vse omenjeno predstavlja samo manjši del področij, na katera se lahko nanaša tematika besedil, za katere vam je potrebno prevajanje iz poljskega v grški jezik.

V primeru, da vam je potrebno prevajanje spletnih strani, moramo poudariti, da prevajalec in sodni tolmač pri njihovi obdelavi uporabljajo tudi vsa pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki so v tem trenutku veljavna, s ciljem, da prevedenim spletnim stranem omogočijo predvsem dobro optimizacijo za spletne iskalnike, kar nadalje vodi do poboljšanja njihovega mesta v okviru globalnega iskanja. Obdelujemo pa seveda tudi vse ostale materiale, ki so povezani s spletnim področjem, kar se nanaša predvsem na programsko opremo oziroma na katerokoli aplikacijo ali program, ki ga zahtevate kot tudi na spletne prodajalne, kataloge in številne druge podobne vsebine.

Vse materiale s področja marketinga, od vizitk, reklamnih letakov in zloženk pa preko plakatov, brošur in katalogov, do PR člankov prav tako obdelujemo v tej kombinaciji jezikov. Želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci pri njihovem prevajanju spoštujejo vsa pravila marketinga, ki jih poznajo in se trudijo, da reklamno sporočilo iz izvirne vsebine v celosti uskladijo z duhom grškega jezika, kar ima za cilj, da vsem potencialnim strankam, ki jim je le-ta materni omogočijo, da se seznanijo s tistim, kar se skozi reklamne vsebine predstavlja.

Zelo je pomembno, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v grški jezik za katerokoli vrsto dokumentov v posebej kratkem roku, vedo, da je samo njim omogočeno, da najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, da bi tako pospešili celoten postopek obdelave in da bi prevajalci in sodni tolmači praktično takoj, ko jih prejmejo na elektronski naslov, začeli s prevajanjem in overitvijo konkretnih dokumentov. Prav tako moramo poudariti, da so stranke kljub temu tudi v tem primeru dolžne na vpogled dostaviti izvirne vsebine, da bi bil v celosti spoštovan postopek, kar morajo vsekakor storiti na najhitrejši način, saj je postavljen zelo kratek rok za izdelavo prevoda.

Prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz poljskega v grški jezik

Prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz poljskega v grški jezik je samo en del storitve njihove obdelave, saj izvajamo tudi njihovo overitev z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je pravzaprav sodni tolmač, ki je član ekipe Akademije Oxford, pa tako stranke dobijo dokument, ki ga lahko uporabljajo ob vsaki priložnosti, saj je v pravnem pa tudi zakonskem pogledu v celosti veljaven.

Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpisek z matičnega registra o rojstvu, izpisek z matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpisek z matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in druga) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave vseh vrst). Razume se, da obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij, s tem pa mislimo predvsem na medicinsko in gradbeno oziroma poslovno in tehnično kot tudi na razpisno dokumentacijo. Poleg tega lahko obdelajo vse vrste poslovnih poročil oziroma odločitev in faktur, prevajalci in sodni tolmači pa iz poljskega v grški jezik prav tako prevajajo tudi bilance uspeha pa tudi stanja, statute podjetij kot tudi sklepe o ustanovitvi pravnih oseb ter ustanovitvene akte podjetij in številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb. Na zahtevo strank pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, navodila za uporabo in zdravniške izvide oziroma deklaracije izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sestavljajo omenjene dokumentacije.

Prav tako prevajamo tudi vse pravne akte, od licenc in certifikatov preko pogodb sodnih sklepov in sodb pa do pooblastila za zastopanje, sodnih odločb, pritožb in tožb pa do pravnega reda Evropske Unije in jih overjamo z žigom sodnega tolmača. Posebej poudarjamo tudi to, da prevajalec in sodni tolmač na vašo zahtevo obdelujeta tudi prepise ocen, rezultate znanstvenih raziskav ter diplome in dodatke k diplomi kot tudi potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi predmetnike in programe fakultet in druge dokumente, ki jih do sedaj nismo omenili, povezani pa so s področjema znanosti in izobraževanja.

Pomembno je poudariti, da morajo stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz poljskega v grški jezik, opraviti vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na overitev konkretnih dokumentov z Apostille žigom kot tudi, da pri pošiljanju vsebin na prevajanje vsekakor priložijo tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje filmov in serij iz poljskega v grški jezik

Prevajalski center Akademije Oxford strankam poleg prevajanja filmov in serij iz poljskega v grški jezik po potrebi omogoča tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo. Razume se, da se ta storitev ne nanaša samo na serije in filme, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različne vrste oddaj (otroške, izobraževalne, informativne in druge) pa tudi reklamna sporočila in številne druge vrste video in zvočnih vsebin.

Ko je to potrebno strankam, prevajamo tudi vse materiale, ki so povezani s področjem reklamiranja storitev oziroma izdelkov, ali pa poslovanja določenega podjetja in to ob ustrezni uporabi pravil dobrega marketinga. To pa pomeni, da prevajalec in sodni tolmač med postopkom obdelave reklamnih letakov in zloženk oziroma PR člankov in katalogov pa tudi plakatov, brošur in drugih materialov s področja marketinga spoštujejo pravila dobrega marketinga in reklamno sporočilo iz vsebin v poljskem jeziku v celosti prilagajata pravilom grškega jezika in tako omogočata vsem potencialnim uporabnikom storitev ter kupcem izdelkov, da se bolje seznanijo s tistim, kar se reklamira.

Tolmačenje iz poljskega v grški jezik je prav tako storitev, za katero sta specializirana sodni tolmač in prevajalec v naši ekipi. Potrebno je, da nas pravočasno seznanite s konceptom samega dogodka, za katerega zahtevate tolmačenje v tej kombinaciji, saj naši strokovnjaki lahko uporabijo katerokoli vrsto te storitve (šepetano, konsekutivno in simultano tolmačenje). Prav iz tega razloga je pomembno, da vemo, kako naj bi bil videti dogodek, ki ga organizirate, saj se vsaka vrsta tolmačenja uporablja na različne dogodke, pa je treba ponudbo prilagoditi njegovim zahtevam. Poleg tega pa vam lahko, ko je to potrebno, pod ugodnimi pogoji omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Profesionalni prevajanje spletnih strani iz poljskega v grški jezik

Ko rečemo, da prevajalec in sodni tolmač izvajata tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz poljskega v grški jezik, s tem mislimo predvsem na to, da uporabljata SEO pravila (Search Engine Optimisation). S samim tem so prevedene spletne strani precej bolje optimizirane za spletno iskanje, kar nadalje pomeni, da se bodo pojavile v samem vrhu iskanja, tako da ima lastnik spletne strani vsekakor veliko korist od njihovega prevajanja. Razume se, da sodni tolmač in prevajalec obdelujeta tudi ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (spletni katalogi, programska oprema, spletne prodajalne in drugo) pa tudi vse vrste knjig (učbeniki in dela književnosti).

Če posedujete dokončane prevode za katerokoli vrsto vsebin, pri čemer ste mnenja, da njihova kakovost ni na zavidljivi ravni, vam lahko ponudimo storitev njihove lekture in korekture, za katero so zadolženi profesionalci v naši ekipi oziroma lektorji in korektorji. Ko oni končajo z redakcijo tako prevedenih materialov boste povsem zagotovo imeli maksimalno profesionalno in kakovostno obdelane vsebine, ne glede na to, ali gre za dokumente ali književna dela, besedila oziroma spletne strani in katerokoli drugo vrsto materialov.

Kar zadeva prevajanje besedil iz poljskega v grški jezik, posebej poudarjamo, da sodni tolmač in prevajalec enako kakovostno obdelujeta, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine, ne glede na njihov namen, dolžino, kompleksnost ali tematiko. Ker naši strokovnjaki lahko obdelujejo besedila absolutno katerekoli tematike, omenjamo samo področja, ki so najbolj zastopana med zahtevami strank: marketing, znanost, gradbena industrija, komunikologija, izobraževanjem, medicina, ekonomija, turizem, farmacija, ekologija in varstvo okolja, finance, politika, bančništvo, informacijske tehnologije, menedžment in druga.

Cena prevajanja iz poljskega v grški jezik

  • Iz poljskega v grški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!