Prevajanje iz poljskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz poljskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz poljskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je predvsem zahvaljujoč dejstvu, da ima v svoji ekipi vrhunske prevajalce in sodne tolmače v priložnosti, da vsaki zainteresirani stranki ponudi tudi neposredno prevajanje iz poljskega v španski jezik. Kadar je to potrebno, naši strokovnjaki seveda obdelujejo vse vsebine v pisani obliki, v skladu z zahtevami strank pa izvajajo tudi tolmačenje iz poljskega v španski jezik oziroma uporabljajo simultano in konsekutivno pa tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana pod nazivom šepetano tolmačenje. Ko nam stranke posredujejo vse relevantne podatke o samem dogodku, za katerega jim je potrebna ta storitev, mi izdelamo ponudbo, v kateri se lahko najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z zahtevami samega dogodka.

Stranke pri nas pričakuje obdelava absolutno vseh vrst vsebin v pisani obliki, pri čemer pa želimo posebej poudariti, da je prevajanje dokumentov iz poljskega v španski jezik pri nas kompletno oziroma stranke dobijo tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Prevod, ki je overjen s tem žigom, v pravnem pogledu kot tudi v pogledu zakona šteje kot absolutno veljaven in to samo po sebi pomeni, da ga stranke lahko uporabljajo v praksi, kjerkoli se pojavi potreba za tem. Sicer, sam postopek overitve prevedenih dokumentov je določen z zakonskimi akti naše države in pomeni, da stranka mora dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi jih sodni tolmač primerjal s prevodi, saj s svojim žigom lahko opremi samo dokumente, katerih vsebina je enaka kot v izvirnikih.

Kljub temu se včasih zgodi, da obstaja odstopanje med prevodi in izvirniki, pa naši strokovnjaki morajo strankam predlagati storitev lekture oziroma korekture, ki jo prav tako lahko dobijo v poslovalnici Akademije Oxford, saj so člani naše ekipe tudi profesionalni lektorji in korektorji.


Prevajanje iz poljskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v poljski jezik

Poleg prevajanja iz poljskega v španski jezik za dokumente, ki se predajajo v pristojnih službah, kar vključuje obdelavo vseh vrst izjav, soglasij ali potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o samskem stanu kot tudi številne druge), prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje in ostali osebni dokumenti).

Na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo ali gradbeno in poslovno ali pa tehnično in medicinsko oziroma razpisno dokumentacijo, med drugim pa vam lahko ponudijo tudi obdelavo naslednjih dokumentov: gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, revizijska poročila, fakture, zdravniški izvidi, bilance stanja in uspeha, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, sklepi o ustanovitvi pravnih oseb, dokumentacija o medicinskih izdelkih, letna poslovna poročila, statuti podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akti podjetja, poslovne odločitve, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in ostale dokumente, ki jih do zdaj nismo omenili in sestavljajo vse navedene vrste dokumentacij.

V primeru, da je strankam potrebno prevajanje iz poljskega v španski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole, jih sodni tolmač in prevajalec kompletno obdelata v najkrajšem možnem roku in po zelo ugodnih cenah. Seveda, prevajata tudi vse ostale dokumente s področja izobraževanja, strankam pa ponujata tudi obdelavo predmetnikov in programov fakultet oziroma potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen pa tudi diplomskih in seminarskih nalog. Če je to potrebno, izvajata tudi neposredno prevajanje iz poljskega v španski jezik za rezultate znanstvenih raziskav pa tudi za znanstvene patente in dela kot tudi za vse druge dokumente, ki so v neposredni zvezi z znanostjo.

Sodni tolmači in prevajalci strankam ponujajo tudi obdelavo dokumentov, ki so povezani s področji prava oziroma sodstva, kar se nanaša predvsem na prevajanje vseh pravnih aktov, od sodnih odločitev in sodb preko pritožb, sklepov in tožb pa do licenc, pravnega reda Evropske Unije in certifikatov oziroma pooblastila za zastopanje ter vseh vrst pogodb in podobnih dokumentov.

Ker morajo stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz poljskega v španski jezik dokumentov, na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine, se njihov način pošiljanja v veliki meri razlikuje glede na tiste, za katere se ne zahteva overitev, kot so na primer književna dela, učbeniki ali besedila različnih tematik. Stranke dokumente prinesejo osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljejo preko “Pošte Slovenije”, s priporočeno pošiljko oziroma angažirajo eno od kurirskih služb, da dostavi izvirne dokumente na naslov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Vse ostale vsebine, za katere ni potrebna dostava izvirnikov, stranke lahko pošljejo po elektronski pošti in jih na enak način dobijo po končani obdelavi. Po drugi strani pa prevedene dokumente lahko dobijo z dostavo na domači naslov, za kar pa se angažira kurirska služba in to storitev zaračunava po svojem veljavnem ceniku. Prav tako lahko prevedene in overjene dokumente prevzamejo osebno v v naši poslovalnici.

Vsaka stranka, ki ima potrebo za nujnim prevajanjem dokumentov, kar vključuje njihovo obdelavo v zelo kratkem časovnem obdobju, ima dovoljenje, da jih najprej pošlje po elektronski pošti in jih potem prinese ali na drugi način dostavi na vpogled.

Prevajanje dokumentov iz poljskega v španski jezik, ki vključuje tudi overitev z žigom sodnega tolmača, je večinoma povsem dovolj, da bi se takšen dokument lahko uporabljal v praksi, toda stranke morajo vedeti, da obstajajo tudi dokumenti, za katere to ni zadosten način obdelave, saj jih je treba opremiti tudi s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot haški ali Apostille. Overitve s tem žigom ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, ampak so zanjo zadolžene posebne službe, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč naše države. Prav iz tega razloga strankam vedno priporočamo, da najprej poskušajo izvedeti vse potrebno v zvezi z overitvijo konkretnih dokumentov, za katere jim je potrebno prevajanje iz poljskega v španski jezik, s tem žigom, da bi se na ta način v veliki meri izognili nepotrebnemu izgubljanju časa in denarnih sredstev. Namreč, obstajajo dokumenti, pri katerih najprej poteka overitev z Apostille žigom in šele potem se izvaja njihovo prevajanje iz poljskega v španski jezik in to ne samo za ta dokument, ampak tudi za sam haški žig in šele potem se overi z žigom sodnega tolmača. Prav tako obstajajo tudi dokumenti, ki se najprej prevajajo in overjajo z žigom sodnega tolmača in šele na koncu se odnesejo v osnovno sodišče, da bi se overili z Apostille žigom. Prav te informacije mora pridobiti stranka, saj mu te v veliki meri pomagajo, da jasno vidi, kako poteka celoten postopek obdelave konkretnega dokumenta in je povsem prepričana, kam jih mora najprej odnesti na obdelavo, s čimer maksimalno varčuje s časom.

Čeprav so zahteve strank, ki jim je potrebno prevajanje iz poljskega v španski jezik, najpogosteje usmerjene na obdelavo dokumentov, sodni tolmač in prevajalec lahko obdelujeta tudi številne druge vsebine, na prvem mestu učbenike, besedila in književna dela (beletristika, proza, romani, poezija in drugo) pa tudi časopisne članke in reklamne vsebine ter vse materiale, ki se nanašajo na področje marketinga oziroma revije. Poleg tega sta specializirana tudi za prevajanje iz poljskega v španski jezik za zvočne pa tudi video materiale, tako da na zahtevo strank sodni tolmač in prevajalec obdelujeta, ne samo serije in filme, ampak tudi vse vrste oddaj, reklamna sporočila in ostale materiale te vrste. Da bi bila njuna obdelava kompletna, poskrbijo profesionalni podnaslavljalci in strokovnjaki, katerih specialnost se nanaša na sinhronizacijo vsebin, ki so prevedene iz poljskega v španski jezik, tako da stranka v naši poslovalnici dobi kompletno obdelavo navedene vrste materialov, ki jih lahko takoj prikazuje na televiziji, v kinematografih, ali pa jih predvaja na radijskih postajah, spletu ali tam, kjer obstaja potreba za tem.

Prevajanje statuta podjetja iz poljskega v španski jezik

Ne samo, da na zahtevo strank lahko iz poljskega v španski jezik prevedemo tudi statut podjetja, ampak lahko opravimo njihovo kompletno obdelavo, saj sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo tudi njihovo overitev. Prva ta način obdelave dokumentov je pogosto povsem dovolj, da bi bili ti pravno veljavni, čeprav obstajajo tudi dokumenti, za katere je potrebna izvedba overitve z Apostille žigom, o čemer morajo stranke samostojno pridobiti vse potrebne informacije.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi ostale poslovne dokumente, kot so ustanovitveni akt podjetja in sklep o ustanovitvi pravnih oseb, strankam pa omogočajo tudi neposredno prevajanje iz poljskega v španski jezik za fakture pa tudi poslovna poročila, bilance uspeha oziroma revizijska in finančna poročila ter bilance stanja, poslovne odločitve in ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb.

Prav tako lahko obdelujejo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar pa se nanaša na prevajanje soglasij vseh vrst kot tudi potrdil in izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi in drugo).

Ko to zahtevajo stranke, prevajalec in sodni tolmač iz poljskega v španski jezik prevajata oziroma overjata tudi potrdilo o državljanstvu in potni list kot tudi vozniško in prometno dovoljenje ter osebno izkaznico pa tudi številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenja za prebivanje in potrdila o stalnem prebivališču ter delovno dovoljenje in druga. Poleg tega obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno kot tudi medicinsko in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi in drugi osebni dokumenti) kot tudi dokumente, ki so povezani s področji znanosti, prava in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, diplome in dodatki k diplomi, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diplomske naloge, pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodne pritožbe in sklepe, certifikati, sodne odločbe, tožbe in sodbe, licence in drugi dokumenti, ki niso navedeni, povezani pa so z omenjenimi področji).

Prevajanje spletnih katalogov iz poljskega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz poljskega v španski jezik. Ob tej priložnosti prevedeni material maksimalno prilagajajo spletnim iskalnikom oziroma uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi mu omogočili, da poboljša svoje mesto v okviru spleta oziroma spletnega iskanja.

Prav tako, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale vsebine, povezane s spletom, kot so na primer spletne strani in spletne prodajalne pa tudi programska oprema (programi in aplikacije).

Za prevajanje video in zvočnih materialov iz poljskega v španski jezik je pomembno poudariti, da stranke lahko pri nas dobijo tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije, in to ne samo reklamnih sporočil, ampak tudi filmov različnih žanrov pa tudi serij in oddaj. Na ta način stranke tudi to zelo hitro dobijo kompletno obdelane materiale, ki jih lahko predvajajo v kinematografih, na televiziji oziroma radijskih postajah.

Če je strankam potrebno tolmačenje iz poljskega v španski jezik, sta tukaj sodni tolmač in prevajalec, ki lahko izvedeta to storitev in to maksimalno profesionalno. Moramo poudariti, da nam stranke morajo pravočasno posredovati vse podatke o dogodku, ki ga organizirajo, saj jim naši strokovnjaki lahko ponudijo storitve konsekutivnega kot tudi simultanega pa šepetanega tolmačenja, ki predstavlja specifično storitev. Tako se naši strokovnjaki na osnovi dobljenih podatkov odločijo katera vrsta te storitve bi bila najboljša za konkretni dogodek, v ponudbo pa lahko vnesejo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to najnovejše generacije, po zagotovo najugodnejših cenah.

Prevajanje besedil s področja turizma iz poljskega v španski jezik

Besedila s področja turizma pa tudi tista, ki so povezana s področjem gradbene industrije, menadžementa, znanosti, ekologije in varstva okolja oziroma informacijskih tehnologij in komunikologije, lahko obdelamo v navedeni jezični kombinaciji.

Seveda, prevajalec in sodni tolmač izvajata tudi neposredno prevajanje iz poljskega v španski jezik za besedila s področja psihologije, izobraževanja, sociologije in ekonomije kot tudi filozofije in politike oziroma bančništva, prava in financ in še številnih drugih znanstvenih disciplin, ki jih nismo omenili.

Književna dela, kot tudi v učbenike na vašo zahtevo prav tako prevajamo v tej kombinaciji jezikov, poleg tega pa sodni tolmač in prevajalec obdelujeta tudi časopisne članke kot tudi strokovne pa tudi poljudne revije.

Vsebine, kot so na primer plakati, brošure, reklamni letaki in zloženke pa tudi katalogi, PR članki in druge podobne vsebine, ki so namenjene reklamiranju določenega podjetja ali storitev oziroma izdelkov, na vašo zahtevo obdelujemo v tej kombinaciji jezikov. Pri tem prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo pravilnemu prenašanju reklamnega sporočila iz izvirnikov v prevod, da bi vsem potencialnim strankam iz španskega govornega področja ponudili možnost, da se seznanijo s tistim, kar se reklamira. S takšnim načinom obdelave omenjenih vsebin, naši strokovnjaki izpolnijo, ne samo vaša pričakovanja, ampak tudi osnovni cilj prevajanja takšnih materialov.

Poleg vseh omenjenih storitev Prevajalski center Akademije Oxford strankam omogoča, da dobijo tudi storitev korekture in lekture, če posedujejo prevedene vsebine v tej v kombinaciji jezikov, pri čemer pa niso zadovoljni z njihovo kakovostjo.

Cena prevajanja iz poljskega v španski jezik

  • Iz poljskega v španski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz poljskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz poljskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz poljskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!