Prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik je samo ena od velikega števila storitev, za katere so ozko specializirani strokovnjaki zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer na prvem mestu mislimo na prevajalce in sodne tolmače, čeprav so del ekipe poslovalnice te institucije tudi lektorji in korektorji, ki vsekakor nudijo svoje storitve, če obstaja potreba za tem.

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo, da poleg prevajanja iz slovenskega v ukrajinski jezik za igrane filme kateregakoli žanra oziroma za risane in dokumentarne kot tudi animirane filme ter za reklamna sporočila in serije pa tudi različne vrste radijskih in televizijskih oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) dobijo tudi storitve, ki jih nudijo profesionalni podnaslavljalci, pri čemer jim ponujamo tudi sinhronizacijo vseh teh vsebin. Poleg tega jim ponujamo tudi profesionalno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov tudi za spletne strani oziroma za katerokoli vrsto spletnih vsebin, kar se nanaša predvsem na spletne prodajalne in kataloge ter na različne vrste tako programov kot tudi aplikacij. Prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način konkretnim materialom omogočajo bistveno boljši položaj v okviru globalnega spletnega iskanja.

Vsekakor lahko prevajamo tudi književna dela, kot so beletrija, poezije, proza in romani pa tudi številne druge, v ponudbi pa je tudi prevajanje revij iz slovenskega v ukrajinski jezik, zatem časopisnih člankov in učbenikov. Razume se, da sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelujejo tudi različne vrste marketinških materialov, kar pa vključuje, tako obdelavo reklamnih zloženk in kataloga oziroma letakov kot tudi PR besedil in brošur ter vizitk, plakatov in drugih podobnih materialov, skozi katere se nekaj reklamira. Toda v tem primeru se profesionalizem naših strokovnjakov odraža v dejstvu, da poleg odličnega poznavanja svoje stroke poznajo tudi marketinška pravila in jih uporabljajo pri obdelavi vseh omenjenih materialov.


Prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik
Prevajanje iz ukrajinskega v slovenski jezik

Seveda lahko v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi besedilne vsebine katerekoli tematike, le-te pa so lahko strokovne in poljudne. Kar zadeva področja, posebej želimo omeniti, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je prevajanje v tej kombinaciji jezikov potrebno za besedila, povezana z absolutno katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved. Prav tako zainteresirane stranke lahko angažirajo omenjene strokovnjake, ko jim je potrebno tolmačenje iz slovenskega v ukrajinski jezik, saj poleg simultanega lahko uporabljajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri oblikovanju ponudbe za navedeno storitev od strank zahtevamo, da nam posredujejo vse potrebne podatke, ki se nanašajo na sam potek dogodka oziroma nam dostavijo informacije o tem, kako dolgo naj bi trajal zatem koliko ljudi na bi bilo prisotnih in kje bo potekal in šele potem lahko tudi določimo, katera od vseh storitev, za katere sodni tolmači in prevajalci sta specializirana, se lahko v tem primeru uporabi, da bi zagotovo izpolnila pričakovanja organizatorja in udeležencev.

Naši strokovnjaki lahko strankam ponudijo, ne samo prevajanje dokumentov iz slovenskega v ukrajinski jezik, ampak tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, kar pomeni, da izvajajo kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov. Pogoj za kompletno obdelavo teh vsebin je, da stranka na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, kar pa se ne nanaša na situacijo, ko ji je potrebno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov za ostale vrste vsebine, saj tedaj tega ni treba storiti, tako da jih lahko pošlje preko elektronske pošte. Dokumenti nam lahko prinese osebno, ali pa nam jih pošlje s priporočeno poštno pošiljko oziroma lahko angažira določeno kurirsko službo, da to stori.

Ne glede na to, za katero vrsto pošiljanja se odloči, se vsekakor mora zavedati, da je dolžan na vpogled dostaviti tudi izvirnike, pošiljanje dokumentov na obdelavo po elektronski pošti pa je dovoljeno samo, ko se zahteva njihovo nujno prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik. Pri čemer je vsekakor tudi tedaj treba v popolnosti spoštovati predviden postopek, tako da se pričakuje tudi, da stranka v najkrajšem možnem roku potem dostavi tudi izvirne vsebine na vpogled.

In glede na to, da je način obdelave vsebin različen, se vsekakor razlikuje tudi način njihovega prevzemanja pa tako na elektronski naslov prevedene materiale dobijo stranke, ki ne zahtevajo obdelave dokumentov. Kompletno obdelane dokumente lahko dobijo z dostavo preko kurirske službe na odločen naslov, ali pa jih osebno prevzamejo. Če se nekdo odloči za prvo možnost, ki je omenjena oziroma za angažiranje kurirske službe zaradi dostave, mora to storitev plačati po ceni, ki je oblikovana v okviru te službe.

Pomembno je tudi, da vse zainteresirane stranke vedo, da v nekaterih primerih lahko obstaja zahteva za overitev z Apostille ali tako imenovanim haškim žigom, kar sodi med storitve, ki niso v pristojnosti strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford. S tem v zvezi priporočamo, da vsaka od njih v pristojnih službah sama zahteva vse potrebne informacije o tej vrsti overitve, da bi se izognila dodatnim težavam. Sicer overitev s haškim žigom najpogosteje poteka šele, ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo, pri čemer obstajajo tudi situacije oziroma dokumenti, ko je treba najprej izvesti overitev s haškim žigom, potem pa se pristopi postopku obdelave na običajen način, toda tedaj iz slovenskega v ukrajinski jezik se ne prevaja samo vsebina dokumenta, ampak se prav tako prevaja tudi ta žig.

Posebej želimo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov profesionalno prevajajo katerikoli dokument, za katerega stranka zahteva obdelavo, to pa se nanaša predvsem na različne vrste izjav, potrdil in soglasij. Poleg tega, da naši strokovnjaki kompletno obdelajo potrdilo o samskem stanu in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o nekaznovanosti, strankam prav tako ponujajo tudi prevajanje oziroma overitev za potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in kot tudi za druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam.

Seveda je v naši ponudbi tudi prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik za vse osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in druga), pri čemer prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki se nanašajo na področji znanosti ali izobraževanja (potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, znanstvena dela, znanstveni patenti, diplomske naloge in druge dokumente iz te skupine). V konkretni jezični različici prevajamo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, vse vrste poslovnih poročil, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in druga), vsem strankam pa omogočamo tudi kompletno obdelavo za različne vrste pravnih aktov, od licenc, sodb in certifikatov preko pravnega reda Evropske Unije, sodnih pritožb in odločb oziroma tožb pa do pooblastila za zastopanje in drugih dokumentov, ki so povezani s področjema prava ali pravosodja.

Posebej želimo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij ter strankam omogočamo, dobijo prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik za vsak dokument, ki je del, tako gradbene in razpisne kot tudi medicinske oziroma tehnične dokumentacije. Poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje političnih oddaj iz slovenskega v ukrajinski jezik

Ne glede na to, ali stranke zahtevajo prevajanje video ali zvočnih političnih oddaj iz slovenskega v ukrajinski jezik, jih v Prevajalskem centru pričakuje tudi njihova končna obdelava v obliki sinhronizacije ali podnaslavljanja teh vsebin. Vsekakor jim omogočamo tudi obdelavo informativnih kot tudi zabavnih ter izobraževalnih pa tudi vseh drugih oddaj, prevajalci in sodni tolmači pa prav tako obdelujejo tudi serije, zatem dokumentarne filme in reklamna sporočila kot tudi animirane ter igrane filme kateregakoli žanra oziroma risane filme in ostale video in zvočne materiale. Dejstvo, da jih pri nas pričakuje tudi storitev sinhronizacije ali njihovega podnaslavljanja, je dovolj, da se razume, da stranke v optimalnem roku dobijo vsebine, ki se lahko prikazujejo, tako na televiziji in na spletu pa tudi v kinematografih oziroma predvajani na radijskih postajah, oziroma kjerkoli je to stranki potrebno.

V okviru storitev, za katere so omenjeni strokovnjaki specializirani, je tudi prevajanje reklamnih materialov iz slovenskega v ukrajinski jezik. Posebej želimo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci, ki obdelujejo reklamne letake, PR članke in brošure oziroma reklamne zloženke, plakate, vizitke in ostale podobne vsebine, pri tem posebno pozornost namenjajo uporabi marketinških pravil, ki jih odlično poznajo. Preprosto rečeno, se v trenutku obdelave teh materialov trudijo, da konkretno sporočilo, ki ga vsebujejo vsebine v slovenskem jeziku, obdelajo na način, da ga maksimalno prilagodijo, tako pravilom ukrajinskega jezika kot tudi pravilom marketinga. Prav na ta način je tudi izpolnjen osnovni cilj, ki ga ima prevajanje teh materialov, saj bo potencialnim strankam, ki jim je ukrajinski jezik materni, omogočeno, da se čim bolje seznanijo s predmetom reklamiranja. Zato se tudi pričakuje, da zelo hitro začnejo kupovati izdelek, ki se na ta način reklamira oziroma uporabljati konkretno storitev.

Opozarjamo tudi na to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi profesionalno prevajanje besedil iz slovenskega v ukrajinski jezik. Pomembno je poudariti, da oni kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki bodo predstavljena širšemu krogu ljudi kot tudi tista, ki so namenjena predvsem strokovnjakom za posamezna področja. Poleg besedil, ki obdelujejo temo iz področij marketinga, turizma in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja, naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsa tista, katerih tema je povezana s področji medicine ali filozofije ter izobraževanja, farmacije, sociologije ali znanosti. Razume se, da profesionalno prav tako prevajajo tudi besedilne vsebine, ki se ukvarjajo s temami iz področij gradbene industrije, ekonomije ali politike kot tudi tiste, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami, zatem s komunikologijo in s področji prava, bančništva in drugih naravoslovnih ali družbenih ved.

Prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v ukrajinski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo vsak osebni dokument oziroma najprej izvedejo njegovo strokovno prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik in takoj potem pristopijo tudi overitvi v skladu s pooblastili, ki jih imajo.

Poleg potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice in dovoljenja za prebivanje, naši strokovnjaki prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in vozniško dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in delovno dovoljenje in potem tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o smrti in številne druge osebne dokumente. Poudariti moramo, da strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo vseh pravnih aktov, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg pooblastila za zastopanje, tožb in odločb oziroma pritožb, prav tako kompletno obdelujejo tudi sodbe kot tudi sklepe in potem tudi pravni red Evropske Unije, certifikate in pa tudi pogodbe, licence in druge dokumente, ki se nanašajo predvsem na področje prava in potem tudi na področje sodstva. Poleg tega naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in ob tej priložnosti poleg prevajanja potrdil in soglasij iz slovenskega v ukrajinski jezik, strankam omogočajo, da dobijo tudi kompletno obdelane vse vrste izjav. To pa pomeni, da poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki, stranke prav tako lahko dobijo tudi kompletno obdelano soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter številne druge dokumente, ki jih relativno pogosto določene pristojne službe zahtevajo, da jim se predajo.

Katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti, sodni tolmači in prevajalci najprej prevedejo v navedeni jezični kombinaciji in v skladu s pooblastili, ki jih imajo, izvedejo tudi overitev. Razen za rezultate znanstvenih raziskav in potrdil o opravljenih izpitih ter diplome in dodatka k diplomi, je v ponudbi tudi prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvene patente in seminarske naloge oziroma za prepis ocen, diplomske naloge ter predmetnike in programe fakultet ter za znanstvena dela, potrdila o rednem šolanju in številne dokumente, ki do zdaj niso bili omenjeni, povezani pa so s konkretnimi področji.

Stranke v Prevajalskem centru prav tako lahko dobijo kompletno obdelane različne vrste dokumentacij, na prvem mestu tukaj mislimo na poslovno dokumentacijo, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg ustanovitvenega akta podjetja in poslovnih odločitev na zahtevo kompletno obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in potem tudi letna in revizijska poročila, statut podjetja kot tudi fakture, finančna poročila in sva druge dokumente, ki jih so na določen način povezana s poslovanjem različnih pravnih oseb. Prav tako se razume, da jim omogočamo tudi prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz slovenskega v ukrajinski jezik in da obdelujemo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniške izvide kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki jih štejejo ko sestavni del medicinske dokumentacije.

Poleg vseh omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajajo in overijo tudi navodila za uporabo kot tudi gradbene projekte oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem deklaracije izdelkov ter številne druge dokumente, ki so del, tako tehnične ali gradbene kot tudi razpisne dokumentacije.

Vsekakor je najbolj pomembno, da absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v ukrajinski jezik, na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, da bi jih prevajalci in sodni tolmači lahko obdelali v skladu z veljavnim pravilom. Prav tako vsakemu od njih tudi priporočamo, da se v okviru pristojnih institucij Republike Srbije podrobno pozanima, ali se za dokumente, za katere se od naših strokovnjakov zahteva obdelava izvaja overitev, ki je povezana z overitvijo s tako imenovanim Apostille žigom. Sicer gre za specifično vrsto overitve, ki jo strokovnjaki zaposleni v Prevajalskem centru nimajo pravice izvesti, ker ne sodi v njihovo pristojnost. Posebej poudarjamo tudi, da je drugačen naziv tega žiga haški in da je le-ta obvezen samo za dokumente, za katere to določajo pravila pa je zato tudi potrebno, da stranke izvedo, ali se za konkretne vsebine mora izvesti ta overitev in po katerem principu oziroma ali overitev z Apostille žigom poteka na samem začetku ali na koncu njihove obdelave.

Prevajanje knjig iz slovenskega v ukrajinski jezik

Če je strankam potrebno prevajanje knjig iz slovenskega v ukrajinski jezik, vsekakor morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmači poleg različnih književnih del, profesionalno absolutno lahko obdelajo tudi učbenike. V odvisnosti od zahtev strank moramo omeniti tudi, da naši strokovnjaki, poleg romanov obdelujejo tudi številna druga prozna dela pa tudi beletrijo kot tudi dela poezije.

Prav tako lahko izvedemo profesionalno prevajanje v tej kombinaciji jezikov tudi za ilustrirane revije in časopisne članke, toda prevajamo tudi strokovne revije, če to zahtevajo stranke.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz slovenskega v ukrajinski jezik, zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi, da po zelo ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci poleg tega, da lahko v navedeni jezični kombinaciji uporabljajo simultano tolmačenje, prav tako lahko uporabljajo tudi šepetano in konsekutivno tolmačenje. Pomembno je poudariti tudi to, da se odločitev o vrsti storitve sprejme šele na podlagi veljavnih informacij v zvezi z organizacijo samega dogodka. Dejansko se ta vrsta storitve opredeljuje izključno na osnovi števila udeležencev in trajanja konkretnega dogodka, toda prav tako je potrebno tudi, da naši strokovnjaki, ki bodo izdelali ponudbo za to storitev, izvedo, kje bo ta dogodek potekal oziroma kakšne so karakteristike tega mesta (prostora). Dejansko šele, ko pridobimo vse potrebne podatke, lahko začnemo z izdelavo ponudbe oziroma sprejmemo odločitev, katera vrsta tolmačenja, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani, lahko najbolje odgovori na te zahteve.

Strankam lahko ponudimo tudi storitve, za katere so specializirani profesionalni korektorji in lektorji, poudarjamo pa, da se redakcija izvaja samo v primeru, ko je prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik izvedeno na nekem drugem mestu in ko v konkretnih vsebinah obstajajo napake, ki se morajo profesionalno popraviti.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo tudi prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik za spletne vsebine katerekoli vrste. Da bi strankam lahko omogočili profesionalno obdelavo takšnih materialov, uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih vsekakor odlično poznajo. Samo zato ker se prevajanje spletnih materialov izvaja po tem principu, z gotovostjo trdimo, da bodo v relativno kratkem roku po uradni postavitvi na omrežje, njihovi lastniki razumeli, koliko je optimizacija vsebin pomembna v tem primeru, saj bodo imele bistveno bolšje mesto v okviru globalnega iskanja, kot so ga imele pred prevajanjem.

Cena prevajanja iz slovenskega v ukrajinski jezik

  • Iz slovenskega v ukrajinski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v ukrajinski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v ukrajinski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v ukrajinski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!