Prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Najbolj je pomembno za vsako stranko, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v poljski jezik, da ima v okviru naše institucije možnost dobiti njihovo kompletno obdelavo. Gre najprej za storitev prevajanja v tej jezični različici in potem uradno zapriseženi sodni tolmači, ki so pri nas zaposleni, izvajajo tudi overitev.

Tako oni poleg prevajanja dobijo tudi njihovo overitev, toda stranke, ko pošiljajo, ali prinašajo dokumente, za katere zahtevajo obdelavo, morajo obvezno priložiti tudi izvirne vsebine na vpogled. To pa se zahteva iz preprostega razloga, ker mora sodni tolmač opraviti fizično primerjanje prevedenega in izvirnega dokumenta, da bi bil popolnoma prepričan, da gre za enake vsebine. Včasih se dogaja, da opazi tudi določene razlike, pa v tem primeru stranki predlaga izvajanje storitve redakcije, za katero so specializirani profesionalni korektorji oziroma lektorji, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Tedaj ti strokovnjaki morajo izvesti lekturo oziroma korekturo in popravijo vse tiste razlike oziroma napake v prevodih, pri čemer se ta storitev izvaja samo v primeru, ko je stranke dokumente dala na prevajanje neki drugi instituciji.

Torej obstaja možnost, da nam stranke dokumente prinesejo osebno v poslovalnico kot tudi, da nam jih pošljejo priporočeno, in to preko „Pošte Slovenije“ oziroma zadolžijo tisto kurirsko službo, ki jo izberejo, da bi dostavila izvirne dokumente na naslov naše poslovalnice. Samo, ko stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v poljski jezik, ji je dovoljeno, da jih najprej skenira in pošlje preko elektronske pošte, toda razume se, da tudi tedaj mora naknadno dostaviti izvirnike na vpogled.


Prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v ukrajinski jezik

Prevzemanje dokumentov se izvaja potem, ko prevajalci in sodni tolmači najprej izvedejo njihovo prevajanje in potem tudi overitev, osebno v Prevajalskem centru, ponujamo pa tudi možnost pošiljanja obdelanih dokumentov na naslov stranke. Gre za storitev, ki jo izvaja kurirska služba, s katero naša institucija sodeluje in se zaračunava neodvisno od obdelave dokumentov, ceno pa v tem primeru izključno lahko določi prav ta služba, ki je tudi zadolžena za dostavo, tako da se stranka obvezuje, da njeno plačilo izvede pri prevzemanju konkretne pošiljke.

Obdelava dokumentov v nekaterih primerih zahteva tudi overitev s posebnim žigom, za katerega strokovnjaki, ki jih mi zaposlujemo, nimajo pristojnosti, tako da se overitev s haškim (Apostille) žigom morajo to izvesti na predvidenem mestu oziroma v službah, ki se nahajajo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije v vsakem mestu. Ker omenjene storitve stranke ne morejo dobiti v Prevajalskem centru, lahko pa pomembno vpliva na celoten tok obdelave določenega dokumenta, saj overitev s haškim žigom za nekatere poteka pred in za nekatere po obdelavi naših strokovnjakov, morajo stranka same pridobiti potrebne informacije o tej vrsti overitve. Najboljše je, da preden nam dostavi določen dokument, za katerega ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik, pridobi potrebne podatke o overitvi z Apostille žigom. Če izve, da je potrebna za konkretne dokumente, vsekakor mora tudi vprašati, kdaj to poteka v določenem primeru oziroma ali šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njegovo prevajanje in ga overijo, ali se mora najprej opremiti s haškim žigom, pa se potem dokument odnese nam na nadaljnjo obdelavo.

Pomembno je poudariti, da naši strokovnjaki izpolnjujejo zahtevo vsake stranke in izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v poljski jezik (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in drugo), pri čemer vsekakor lahko prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste soglasij, izjav, in potrdil (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in številni drugi).

Poleg tega naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov, od sodnih odločb, tožb in sodb preko sodnih sklepov, pogodb in pooblastila za zastopanje pa do pravnega reda Evropske Unije, zatem različnih vrst certifikatov in licenc oziroma kompletno obdelujejo vsak dokument, ki je povezan s področjem prava. Prav tako lahko strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma za vse vrste poslovnih poročil, tako finančnih kot tudi revizijskih oziroma letnih, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako kompletno obdelujejo tudi poslovne odločitve oziroma ustanovitveni akt podjetja in fakture pa tudi statut podjetja in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo oziroma, ki se tičejo poslovanja različnih pravnih oseb in podjetnikov.

Vsekakor lahko prevedemo in takoj potem izvedemo tudi overitev, za katero smo pooblaščeni, in to za zdravniške izvide, zatem za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in nasploh za vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo. Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko po potrebi izvajajo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik, tako za potrdilo o opravljenih izpitih, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o rednem šolanju kot tudi za predmetnike in programe fakultet oziroma za prepis ocen in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi za vsak drug dokument oziroma vsebino, ki se nanaša na izobraževanje.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo gradbenih projektov in deklaracij izdelkov oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo kot tudi vsakega drugega dokumenti, ki ga uvrščamo med gradbeno ali tehnično oziroma v razpisno dokumentacijo. Ne smemo pozabiti tudi na to, da naši strokovnjaki lahko profesionalno prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente, po potrebi pa obdelujejo tudi znanstvena dela ter številne dokumente, ki se nanašajo na znanost.

Pri tem se razume tudi to, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor niso specializirani samo za obdelavo dokumentov, ampak strankam ponujajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v poljski jezik. Gre za specifično storitev, zato ker naši strokovnjaki poleg konsekutivnega in šepetanega v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi simultano tolmačenje, ko je to potrebno. Posebej želimo omeniti, da se vsaka vrsta tolmačenja, za katero so specializirani, uporablja v situaciji, ki je natančno določena, tako da je za pripravo ponudbe za konkretno storitev potrebno, da nas stranke informirajo o sami organizaciji dogodka, za katerega jim je omenjenih storitev tudi potrebna. S tem mislimo na podatke o številu udeležencev, kot tudi o trajanju pa tudi o značilnostih mesta, na katerem bo potekal ter generalno o načrtu, pa katerem bo le-ta izveden. Poudarjamo dejstvo, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to zadnje generacije ter pod izjemno ugodnimi pogoji, tako da stranke, za katerih dogodek je predvideno prav simultano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji, lahko v ponudbi vidojo tudi to storitev.

Vse vsebine, ki so na katerikoli način povezane s področjem spleta, kot so na primer spletni katalogi ali spletne strani ter različne vrste aplikacij pa tudi spletne prodajalne kot tudi programi in ostali podobni materiali, naši strokovnjaki profesionalno prevajajo v konkretni jezični različici, ko je to potrebno. Ko rečemo profesionalno, to pomeni, da v tem primeru uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh vsebin za spletne iskalnike, kar pa pomeni, da posebej spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj, ki ga ima optimizacija prevoda, je v tem, da se tem materialom omogoči prepoznavanje s strani spletnih iskalnikov, da bi se na ta način vplivalo na zavzemanja precej boljšega položaja v polju iskanja.

Naši strokovnjaki poskrbijo tudi za to, da odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v poljski jezik, tako tistih, ki veljajo za poljudna kot tudi tistih, ki sodijo med strokovna. Seveda naših strokovnjakov v principu ne zanima preveč, s katerim področjem je povezana besedilna vsebina, ki mora biti prevedena, saj odlično poznajo vsako vejo naravoslovnih in družbenih ved, tako da lahko izvedejo profesionalno prevajanje, ne glede na tematiko konkretnih vsebin. Prevajamo pa tudi književna dela, kot so beletrija ali romani oziroma dela poezije in vse vrste revij kot tudi časopisne članke.

Posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v poljski jezik, v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford, pričakuje tudi dodatna storitev v pogledu njihove sinhronizacije, pri čemer jim lahko seveda ponudimo tudi podnaslavljanje vseh prevedenih materialov te vrste. Jasno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov kateregakoli žanra oziroma reklamnih sporočilo in serij vsekakor prevajajo tudi informativne pa tudi zabavne televizijske in radijske oddaje kot tudi animirane filme pa tudi dokumentarne in risane oziroma izobraževalne in otroške oddaje pa tudi številne druge, tako video kot tudi zvočne vsebine.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v poljski jezik. Jasno je, da pri obdelavi plakatov, PR besedil, katalogov in zloženk oziroma reklamnih letakov, brošur in drugih podobnih reklamnih materialov, v prevod vključujejo tudi marketinška pravila, da bi bil izpolnjen osnovno cilj, ki ga ima njihovo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji. Zahvaljujoč dejstvu, da ob tej priložnosti sledijo pravilom dobrega marketinga, imajo tudi govorci poljskega jezika možnost, da zelo enostavno spoznajo, kaj se predstavlja skozi konkretne vsebine, prav tako pa se tudi pričakuje, da zelo hitro postanejo uporabniki predstavljene storitve oziroma kupci izdelkov, ki se skozi navedene materiale predstavljajo. Ne treba pozabiti tudi na to, da naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji zelo hitro lahko prevajajo tudi vizitke, če to naše stranke zahtevajo.

Prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v poljski jezik in overitev sodnega tolmača

Storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v poljski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača. Namreč vsaki stranki, ki ji je potrebna obdelava, tako potnega lista in prometnega oziroma vozniškega dovoljenja kot tudi potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice ter delovnega dovoljenja pa tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in umrlih, dovoljenja za prebivanje in drugih osebnih dokumentov, je omogočeno, da v optimalnem roku dobi profesionalno obdelane dokumente, ki so v popolnosti usklajeni z zakonodajo in se kot takšni obravnavajo kot pravno veljavni.

Glede na to, da se izvaja tudi overitev prevoda s strani sodnih tolmačev, so stranke dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa jim priporočamo, da pridobijo vse potrebne podatke, ki se nanašajo na posebno vrsto overitve oziroma so povezane z overitvijo s tako imenovanim Apostille žigom, poznanim tudi kot haški. Sicer prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši instituciji, ne posedujejo potrebnega pooblastila, da bi lahko izvajali to overitev, z zakonom pa je določeno, da overitev s haškim žigom poteka za točno določene dokumente, pa se zato to tudi priporoča, saj pridobljeni podatki bistveno poboljšajo kakovost storitve in hitrost obdelave konkretnih dokumentov.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste soglasij in potrdil kot tudi izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugo) in jasno je, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

V skladu z zahtevami strank omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij izobraževanja in znanosti (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet in drugo), ko pa je to potrebno, prav tako lahko prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela različne tematike.

Sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v poljski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, ne samo faktur in poslovnih poročil (letna, revizijska in finančna), ampak tudi prevajanje ustanovitvenih aktov podjetja oziroma poslovnih odločb in sklepov o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi statuta podjetja ter vseh drugih neomenjenih dokumentov, ki predstavljajo del poslovne dokumentacije.

Razume se tudi, da lahko kompletno obdelajo tudi vsak dokument, ki je del, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugo), strankam pa prav tako omogočajo, da dobijo kompletno obdelavo pravnih aktov. Sodni tolmači in prevajalci ob tej priložnosti iz ukrajinskega v poljski jezik prevajajo sodbe oziroma pravni red Evropske Unije in pogodbe kot tudi licence pa tudi tožbe in odločbe, medtem ko po potrebi prevajajo tudi pooblastila za zastopanje, pritožbe, certifikate in druge pravne akte.

Prevajanje serij iz ukrajinskega v poljski jezik

Poleg osnovne storitve, ki vključuje neposredno prevajanje serij iz ukrajinskega v poljski jezik, naši strokovnjaki omogočajo tudi njihovo podnaslavljanje, po potrebi pa strankam lahko ponudijo tudi sinhronizacijo, in to ne samo serij, ampak tudi drugih video in zvočnih vsebin. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo igrane filme, in to kateregakoli žanra kot tudi reklamna sporočila, prav tako pa prevajajo tudi animirane filme ter zabavne in informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila, dokumentarne in risane filme kot tudi številne druge vrste zvočnih oziroma video materialov.

V aktualni ponudbi naše institucije je vsekakor tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje reklamnih materialov iz ukrajinskega v poljski jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno obdelavo, tako vizitk, plakatov in reklamnih letakov kot tudi brošur oziroma reklamnih zloženk in PR besedil pa tudi katalogov in drugih vsebin, katerih osnovni namen je reklamiranje izdelkov, storitev ali določenega podjetja. Ker gre za posebne vsebine, saj vsebujejo tudi sporočilo, namenjeno potrošnikom oziroma potencialnim uporabnikom storitev, tako da je glavna pozornost usmerjena na obdelavo prav tega sporočila, in to v duhu ciljanega oziroma poljskega jezika, da bi se njegovim govorcem omogočilo ustrezno seznanjanje z vsebino teh materialov.

Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v poljski jezik, in to v skladu s pravili, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation), kar pa pomeni, da se določena spletna stran ali spletna prodajalna oziroma katalog prevaja na ta način, njegovo mesto v polju iskanja pa je precej boljše kot pred izdelavo prevoda. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni različici jezikov profesionalno obdelajo tudi katerikoli program ali aplikacijo.

Pomembno je poudariti tudi to, da profesionalni korektorji oziroma lektorji, ki so prav tako zaposleni v naši instituciji, lahko izvedejo redakcijo za vse materiale, za katere je prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik neprofesionalno in nekakovostno izvedeno. Jasno je, da bodo popravili vse obstoječe napake, da bi konkretne vrste vsebin prilagodili duhu poljskega jezika.

Prevajanje ekonomskih besedil iz ukrajinskega v poljski jezik

Neposredno prevajanje besedil s področij ekonomije iz ukrajinskega v poljski jezik prav tako sodi med storitve, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Na zahtevo strank seveda prevajajo tudi besedila, katerih tema se ukvarja s politiko, komunikologijo ali bančništvom oziroma pravom, prav tako pa bodo odgovorili tudi na zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti prevedena besedila s področij menedžmenta, psihologije, marketinga in sociologije oziroma izobraževanja, ekologije in varstva okolja, znanosti ali gradbene industrije in ne glede na to, ali gre za strokovna ali poljudna besedilna vsebina. Razume se tudi, da z veliko pozornosti prevajajo tudi besedila, katerih tema je ozko povezana s področji informacijskih tehnologij ali turizma oziroma medicine ali katerekoli druge veje, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi prevajanje knjig iz ukrajinskega v poljski jezik, kar se nanaša, tako na učbenike kot tudi na književna dela. To pa pomeni, da stranke poleg profesionalne obdelave različnih poetskih del lahko dobijo tudi kompletno prevedene romane, kot tudi dela beletrija pa tudi ostala prozna književna dela. Razume se, da naši strokovnjaki prav tako prevajajo vsebino ilustriranih ali pa strokovnih revij oziroma časopisne članke.

Posebej želimo omeniti, da smo specializirani za tolmačenje iz ukrajinskega v poljski jezik in da imamo ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Izjemno je pomembno poudariti dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega tolmačenja v navedeni različici jezikov po potrebi lahko prav tako izvajajo tudi šepetano tolmačenje pa tudi ponudijo storitev, ki se nanaša na simultano tolmačenje v tej kombinaciji. Da bi bila izbrana najboljša možnost oziroma prav tista vrsto storitve, ki bo odgovorila odgovori na vse zahteve dogodka, moramo dobiti podatke, ki se nanašajo na njegovo trajanje in število oseb, ki naj bi ga se udeležile oziroma mora biti informirani tudi o mestu, na katerem bo ta dogodek potekal, da bi izvedeli, kakšne so njegove značilnosti. V trenutku, ko nam stranke dostavijo vse te pa tudi številne druge relevantne informacije, se bomo odločili za ustrezno vrsto storitve, saj se vsaka od njih uporablja za dogodek z jasno določeno organizacijo.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v poljski jezik

  • Iz ukrajinskega v poljski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 24 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!