Prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Kar zadeva neposredno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik, lahko trdimo, da je to storitev, ki velja za izjemno iskano, podobno kot tista, ki je povezana s prevajanjem iz omenjenega jezika v naš, glede na to, da zaposlujemo profesionalce, ki so specializirani prav za to. To tudi pomeni, da vse stranke poleg osnovne lahko dobijo tudi veliko število dodatnih storitev. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da jih pri nas pričakuje redakcija vseh tistih materialov, ki so v konkretni jezični kombinaciji že bili prevedeni, toda za to je bila zadolžena oseba, ki prevajanja v navedeni jezični različici ne izvaja profesionalno, pa je s samim tem v njih prisotno določeno število napak, ki jih profesionalni korektorji in lektorji morajo popraviti skladu s pravili stroke.

Poleg tega omogočamo vsakomur, ki želi v tej kombinaciji jezikov dobiti prevedene različne vrste filmov (animirani, igrani, risani, dokumentarni) ali mu je treba prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik za serije oziroma televizijske in radijske oddaje (informativne, zabavne, izobraževalne in druge) ter za reklamna sporočila in ostale video ali zvočne materiale, da dobi njihovo kompletno obdelavo. Natančneje v ponudbi naših storitev je tudi njihova sinhronizacija oziroma profesionalno podnaslavljanje vseh vrst zvočnih in video materialov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezični različici prevajajo tudi znanstvene besedilne vsebine različne tematike kot tudi za poljudne in strankam omogočajo, da dobijo profesionalno prevajanje kateregakoli književnega dela (proza, poezija, beletrija, romani in druga). Naši strokovnjaki prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik za katerokoli vrsto spletnih vsebin (spletne prodajalne, aplikacije, spletne strani, spletni katalogi, programi in drugo), in to z uporabo pravil, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava teh ali nekih drugih spletnih vsebin, mora vedeti, da se z uporabo omenjenih pravil doseže osnovni cilj, ki ga ima njihova obdelava, saj se zelo hitro po njihovem postavljanju na splet, položaj omenjenih materialov v veliki meri izboljša. Omenjamo tudi to, da imajo sodni tolmači in prevajalci prav tako možnost, da profesionalno obdelajo tudi časopisne članke in vsebino katerekoli vrste revij, prav tako pa jih stranke lahko angažirajo, ko je treba izvesti tolmačenje iz ukrajinskega v angleški jezik. Pomembno je omeniti, da naši strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja, ki velja za eno od najpogosteje uporabljenih storitev v praksi, prav tako pa v navedeni različici jezikov izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, prav tako pa zainteresiranim strankam ponujamo tudi priložnost, da po zelo ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje, če je sprejeta odločitev, da ta storitev lahko najbolje odgovori na zahteve določenega dogodka. Popolnoma jasno je tudi, zakaj nam je treba dostaviti informacije o načinu njegove organizacije in vsaka posamezna stranka bi nam morala dostaviti podatke, ki se nanašajo, ne samo na točno število oseb, ki bodo sodelovale, ampak tudi na predvideno trajanje, toda vsekakor moramo tudi vedeti, kje bo ta dogodek potekal oziroma moramo biti seznanjeni s posebnostmi tega prostora. Jasno je, da ekipa strokovnjakov v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford potem tudi izdela ponudbo in vanjo vsekakor vnese tudi tisto storitev, ki na vse te zahteve lahko odgovori na maksimalno profesionalen način.


Prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškog v ukrajinski jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava katerihkoli vsebin, ki smo jih do tega trenutka omenili, nam jih na prevajanje lahko dostavi elektronsko, preko elektronske pošte pa jih lahko tudi prevzame, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo.

Ker je v ponudbi storitev, za katere so ti strokovnjaki specializirani tudi neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v angleški jezik, smo dolžni poudariti tudi, da se v tem primeru postopek dostave in prevzemanja obdelanih materialov razlikujeta, ker mora stranka ob tej priložnosti priložiti tudi izvirnike na vpogled. Odprta je možnost, da želene dokumente vsaka stranka prinese osebno v prostore naše poslovalnice pa tudi, da nam jih pošlje s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije" ali pa preko določene kurirske službe.

Da bi nekdo dobil dovoljenje, da tudi dokumente pošlje po elektronski pošti, mora zahtevati njihovo nujno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik. Seveda je jasno, da je tudi tedaj dolžan, da nam na vpogled dostavi tudi izvirnike, kar pa mora storiti na način, ki je najhitrejši.

Ker stranka mora dostaviti dokumente v izvirniku na vpogled, to pomeni, da se tudi način njihovega prevzemanja razlikuje glede na ostale vsebine pa tako vsakdo sam izbira med osebnim prevzemanjem kompletno obdelanih dokumentov in tistim načinom, ki pomeni njihovo dostavo na naslov stranke. To storitev pa izvaja profesionalna kurirska služba in jo zaračunava neposredno od posamezne stranke, pri čemer je višina nadomestila v tem primeru navedena v ceniku te službe in naša institucija z njo ni seznanjena.

Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg neposrednega prevajanja kakršnihkoli dokumentov v tej kombinaciji jezikov, vsekakor izvajajo tudi njihovo overitev, da bi jim omogočili pravno veljavnost, pa se prav iz tega razloga tudi zahteva spoštovanje obveznosti o dostavi izvirnika na vpogled.

Ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo, tako vse osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in drugi) kot tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno ter razpisno in tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti in drugi). Strankam seveda omogočamo tudi profesionalno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik za pravne akte (pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, pritožbe in sodbe, licence, tožbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, certifikati in številni drugi), sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo izvajajo tudi profesionalno obdelavo zdravniških izvidov kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in vseh drugih dokumentov, ki štejejo kot sestavni del medicinske dokumentacije. Prav tako lahko obdelujemo tudi vse vrste, tako izjav kot tudi soglasij oziroma potrdil, kot so na primer: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu in vsi drugi dokumenti, ki se predajajo pristojnim službam.

Vsekakor naši strokovnjaki izpolnjujejo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v angleški jezik, pri čemer lahko profesionalno obdelajo tudi vsak drug dokument, ki je povezan predvsem s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, prepis ocen, seminarske naloge in drugi) in potem tudi tiste, ki so izključno povezani z znanostjo, kot so na primer znanstveni patenti ali rezultati znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela.

Jasno je, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi profesionalno obdelavo nekega drugega dokumenti, ki pri tem ni bil omenjen, to pa bodo storili, ne samo po ugodnih cenah, ampak tudi v optimalnem roku.

Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da obstajajo dokumenti, za katere postopek obdelave, ki ga naši strokovnjaki uporabljajo, ni zadosten, saj je takšne dokumente treba opremiti s posebno vrsto žiga, ki je poznana pod nazivom haški, pri čemer je prav tako zastopan tudi naziv Apostille. Poudarjamo, da te vrste overitve naši strokovnjaki ne izvajajo in niso dolžni poznati te informacije, saj njihova pooblastila za to niso dovolj. Samo iz tega razloga mora vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava kakršnihkoli dokumentov v tej različici jezikov, dobiti potrebne informacije v pristojnih institucijah naše države v zvezi s to vrsto overitve. Najprej mora vprašati, ali je ta žig obvezen za dokumente, za katerega zahtevajo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik in če se zgodi, da na to vprašanje dobijo pritrdilen odgovor, morajo tudi v pristojnih institucijah izvedeti kdaj le-ta poteka oziroma ali šele potem, ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo obdelavo ali pa neposredno preden začnejo z njo. Prav tako je pomembno tudi, da zainteresirane stranke vedo, da se trajanje teh dveh postopkov razlikuje, ker so naši strokovnjaki dolžni prevesti, tako vsebino samega dokumenta kot tudi tega žiga, če overitev z njim poteka na samem začetku obdelave.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz ukrajinskega v angleški jezik

V primeru, ko se zahteva neposredno prevajanje potrdilo o stanju računa v banki iz ukrajinskega v angleški jezik, profesionalni prevajalci in sodni tolmači pristopajo njegovi obdelavi v skladu z veljavnim pravilom, kar pomeni, da prav tako izvajajo tudi overitev izdelanega prevoda. Moramo tudi poudariti, da gre izključno za overitev z žigom sodnega tolmača, dejansko pa so stranke dolžne preveriti informacije, ki se nanašajo na overitev Apostille oziroma haškim žigom, glede na to, da to ni med pooblastili naših strokovnjakov.

Razume se tudi, da v navedeni jezični kombinaciji prevajamo tudi ostale vrste potrdil, kot je na primer tisto o samskem stanu ali o stalni zaposlitvi ter potrdilo o višini dohodkov, poleg tega pa je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma številne vrste izjav, potrdil in soglasij, kot so na primer potrdilo o o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje in drugi podobni dokumenti.

Sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov, tako da poleg sodb, pritožb in odločitev obdelujejo tudi pogodbe, zatem tožbe kot tudi certifikate ter pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje, licence in druge dokumente, ki se na prvem mestu nanašajo na področja prava.

Zainteresiranim strankam omogočamo, da dobijo tudi popolnoma profesionalno obdelano medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druga), na zahtevo pa prevajalci in sodni tolmači prevajajo in overjajo tudi vse dokumente s področij znanosti ali izobraževanja. S tem se razen na diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o rednem šolanju in potrdilo o opravljenih izpitih, misli tudi na prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocen pa tudi za znanstvene patente, predmetnike in programe fakultet in za vse vrste del in nalog (seminarske, znanstvene, diplomske). Prav tako ti strokovnjaki lahko po potrebi kompletno obdelajo tudi različne vrste dokumentacij oziroma izvajajo neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov za vsak dokument, ki sestavlja, ne samo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi), ampak tudi za vse tiste, ki sestavljajo, tako poslovno dokumentacijo (fakture, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja in drugi), kot tudi za vse tiste, ki so del osebne dokumentacije (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in številni drugi).

Prevajanje reklamnih materialov iz ukrajinskega v angleški jezik

Storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v angleški jezik obsega profesionalno obdelavo, tako PR besedil in plakatov oziroma vizitk kot tudi reklamnih letakov, zatem brošur in zloženk pa tudi številnih drugih vsebin, ki so na prvem mestu namenjene predstavitvi različnih izdelkov in storitev. Ob tej priložnosti prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo njihovo obdelavo, pazijo, ne samo na uporabo pravil prevajalske stroke, ampak v obdelane materiale implementirajo tudi marketinška pravila. Samo zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave lahko z gotovostjo trdimo, da s prevajanjem teh materialov maksimalno izpolnjujejo osnovni cilj oziroma omogočajo vsem, ki pridejo v stik z njimi in uporabljajo angleški jezik, da se na najboljši način seznanijo z njihovo vsebino.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto revij, ne glede na to, ali gre za strokovne ali ilustrirane in morda celo za otroške pa tudi, da strankam omogočijo storitev, ki se nanaša na profesionalno prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v angleški jezik. Jasno je, da obdelujejo tudi dela beletrija pa tudi književna dela, ki sodijo v domeno poezije ali proze ter romane oziroma katerokoli književno delo, za katere stranka zahteva obdelavo v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači na zahtevo maksimalno profesionalno obdelajo tudi katerikoli učbenik, ki ga stranka zahteva.

Še ena od številnih storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci posebej specializirani, je tudi tolmačenje iz ukrajinskega v angleški jezik. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki enako profesionalno izvajajo storitev konsekutivnega in simultanega kot tudi šepetanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Glede na to, da se vsaka od njih lahko uporablja za točno določeno vrsto dogodka, morajo stranke, ki so zainteresirane, da naše strokovnjake angažirajo, da izvedejo to storitev, predhodno dostaviti vse potrebne podatke. Dejansko je zelo pomembno, da nas najprej informirajo o tem, na katerem mestu oziroma kje točno bo določeni dogodek potekal oziroma nam dostavijo tudi podatke o tem, koliko ljudi ob tej priložnosti pričakujejo pa tudi po katerem principu je zamišljeno, da bo organiziran. V skladu z vsemi temi informacijami se oblikuje ponudba, vanjo pa vsekakor lahko po potrebi vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v angleški jezik

Ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo neposredno prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v angleški jezik, njihovo obdelavo zatem prepustijo svojim kolegam, ki ob tej priložnosti izvajajo podnaslavljanje ali sinhronizacijo te vrste filmov. Jasno je, da celotna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford profesionalno obdeluje tudi dokumentarne oziroma risane in animirane filme pa tudi zabavne in izobraževalne ter informativne oddaje, zatem serije, reklamna sporočila in vse ostale vrste zvočnih oziroma video materialov.

Poleg tega moramo poudariti tudi, da smo specializirani za zagotavljanje storitve redakcije vsebin, ki so neposredno prevedene iz ukrajinskega v angleški jezik narejeni, pri čemer pa je potrebno, da jih obdelajo profesionalni korektorji in lektorji izvrše in da ob tej priložnosti popravijo vse napake, ki jih najdemo v njih.

Naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi spletne vsebine katerekoli vrste. Pri prevajanju spletnih strani iz ukrajinskega v angleški jezik, absolutno spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation). Seveda sodni tolmači in prevajalci poleg spletnih strani, obdelujejo tudi spletne kataloge in zatem tudi spletne prodajalne kot tudi različne vrste aplikacij in programov ter številne druge vsebine, ki se predstavljajo na spletu.

Poleg vsega omenjenega v ponudbi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvajajo, je tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v angleški jezik. S tem mislimo tudi na strokovna pa tudi na poljudna besedila, katerih tema se lahko ukvarja s katerim koli področjem iz domene naravoslovnih ali družbenih ved. Poleg tistih, ki obdelujejo področja gradbene industrije, ekologije tudi varstva okolja, turizma in informacijskih tehnologij sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila s področij psihologije, zatem filozofije in sociologije oziroma menedžmenta kot tudi politike pa tudi prava, bančništva in medicine ter izobraževanja in drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v angleški jezik

  • Iz ukrajinskega v angleški je 18 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!