Prevajanje iz ukrajinskega v albanski jezik


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni številni strokovnjaki, na prvem mestu prevajalci in sodni tolmači, ki lahko izpolnijo zahtevo stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v albanski jezik. Poleg njih so prisotni tudi profesionalni lektorji in korektorji, ki lahko izvedejo storitev profesionalne redakcije predhodno obdelanih vsebin.

Poudarjamo tudi to, da lahko izvedemo tudi kompletno obdelavo različnih, tako video kot tudi zvočnih materialov oziroma poleg prevajanja serij, oddaj in reklamnih sporočil in različnih vrst filmov v tej jezični kombinaciji lahko strankam ponudimo tudi njihovo podnaslavljanje pa tudi storitev profesionalne sinhronizacije vseh vsebin te vrste. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi časopisne članke oziroma katerekoli književno delo in potem tudi revije, učbenike in besedila, in to ne glede na to, ali gre za strokovna besedila ali pa za tista, ki sodijo med poljudne.

Omenjamo tudi to, da smo specializirani za tolmačenje iz ukrajinskega v albanski jezik, pri čemer naši strokovnjaki poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej jezični različici, prav tako lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje. Zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki jim omogoča, da pod odličnimi pogoji najamejo najsodobnejšo in najkakovostnejšo opremo te vrste. Vsekakor od njih zahtevamo, da nam najprej dostavijo vse relevantne informacije, ki se nanašajo na konkretni dogodek in njegovo organizacijo, saj je to izjemno pomembno za pripravo ponudbe oziroma za izbiro ustrezne vrste te storitve. V tej situaciji je pomembno najprej izvedeti, kje bo določeni dogodek potekal oziroma kakšne so karakteristike prostora, kjer je predvideno, da bo izveden in potem tudi kako dolgo naj bi trajal in koliko ljudi se pričakuje, da bo prisotnih. Strokovnjaki, ki so v naši poslovalnici zadolženi za izdelavo te ponudbe, vse te informacije pazljivo analizirajo in izberejo prav tisto vrsto tolmačenja, ki lahko na najbolj profesionalen način odgovori na te zahteve.


Prevajanje iz ukrajinskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v ukrajinski jezik

Sodni tolmači in prevajalci lahko v tej različici jezikov obdelajo tudi vse vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje določenega podjetja, izdelkov ali storitev, tako da vse stranke v Prevajalskem centru pričakuje, tako neposredno prevajanje PR besedil, brošur in katalogov iz ukrajinskega v albanski jezik prav tako pa tudi reklamnih letakov, plakatov in vizitk ter vseh drugih materialov, ki so ozko povezani z navedenim področjem.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani v navedeni kombinaciji jezikov, poleg tega pa naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi programsko opremo oziroma vse vrste programov in aplikacij kot tudi spletne prodajalne ter spletne kataloge in številne druge materiale, ki se postavljajo na splet ali pa so z njim povezani. Pri izvedbi te storitve naši strokovnjaki poleg pravil svoje stroke spoštujejo tudi pravila, ki so povezana s SEO oziroma Search Engine Optimisation in dejansko jim na ta način tudi omogočajo doseganje precej boljšega položaja na spletu. Poudarjamo tudi to, da je vse omenjene materiale na obdelavo mogoče dostaviti preko elektronske pošte, kar je hkrati tudi najhitrejši in najpreprostejši način. Prav tako potem, ko omenjeni strokovnjaki uspešno končajo z obdelavo teh vsebin, jih stranke lahko na enak način prevzamejo, o podrobnostih pa se bodo dogovorili z našimi strokovnjaki.

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo, da dobijo tudi profesionalno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v albanski jezik, in to katerekoli vrste, poleg te storitve jih pri nas pričakuje tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. S samim tem, da naše stranke dobijo dokumenti, ki so na ta način obdelani, jih lahko tudi takoj uporabljajo v vsaki situaciji, in to enako kot tudi katerokoli drug dokument, ki je izviren oziroma je s pravnega vidika absolutno veljaven.

Edini in osnovni pogoj za pravilno izvedbo storitve overitve je dostava izvirnih vsebin na vpogled, tako da je strankam omogočeno, da jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa nam jih na obdelavo prinesejo osebno, seveda jih lahko tudi pošljejo preko kurirske službe, če jim prav ta način najbolj ustreza.

Edini primer, ko jim je dovoljeno, da pošljejo skenirane dokumente preko elektronske pošte, je, če jim potrebno njihovo nujno prevajanje iz ukrajinskega v albanski jezik, toda vsaka stranka je tudi v tem primeru dolžna na vpogled dostaviti izvirne vsebine, in to na enega od vseh predhodno omenjenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši.

xPo koncu obdelave stranke lahko pridejo v našo poslovalnico in prevzamejo dokumente, ki so jih dostavili na obdelavo, toda prav tako jim je tudi dovoljeno, da se odločijo za možnost njihovega prevzemanja na določenem naslovu. Za to storitev naša institucija mora zadolžiti določeno kurirsko službo, ki jo tudi zaračuna neposredno od stranke v skladu s ceno, navedeno v svojem aktualnem ceniku.

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje v konkretni jezični različici za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste izjav ter soglasij in potrdil ali pa za pravne akte, ste lahko povsem prepričani, da bodo naši strokovnjaki na njihovo zahtevo odgovorili maksimalno profesionalno in v najkrajšem možnem roku. Vsekakor lahko prevajajo tudi osebne dokumente, tako vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico kot tudi prometno ter dovoljenje za prebivanje in potrdilo o državljanstvu oziroma potni list in delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in druge osebne dokumente.

Poleg tega, stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v albanski jezik, glede na to, da sodni tolmači in prevajalci poleg ustanovitvenih aktov podjetja in faktur ter revizijskih poročil kompletno obdelujejo tudi statut podjetja pa tudi poslovne odločitve in finančna oziroma letna poročila ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in druge neomenjene dokumente, ki so del poslovne dokumentacije. Prav tako lahko prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi in jo tudi overimo v skladu s pooblastili, ki jih imamo. Jasno je, da naši strokovnjaki vsekakor izpolnijo tudi zahtevo stranke, ki zahteva obdelavo prepisa ocen, predmetnikov in programov fakultet ter rezultatov znanstvenih raziskav in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma znanstvenih del in potrdil o opravljenih izpitih ter diplomskih in seminarskih nalog kot tudi znanstvenih patentov in številnih drugih dokumentov, ki jih v tem trenutku nismo omenili in so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja.

Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo tudi za gradbene projekte pa tudi za vsak dokument, ki je del gradbene dokumentacije ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi za deklaracije izdelkov in navodila za uporabo oziroma za katerikoli dokument, ki je povezan z razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Prav tako lahko kompletno obdelamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih. Izvajamo pa tudi prevajanje zdravniških izvidov iz ukrajinskega v albanski jezik ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in številnih drugih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Čeprav je najbolj pomembno, da stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov katerekoli vrste v konkretni kombinaciji jezikov najprej spoštuje pravilo v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo, je prav tako dobro, da pred vsem tem izve, ali se za ta dokument zahteva overitev z Apostille žigom. Pri tem gre za posebno vrsto overitve, ki se obravnava kot “nadoveritev”. S haškim žigom, kot je njegov drugačni naziv, se opremljajo samo točno določeni dokumenti in vedno v točno določenem trenutku. Pravzaprav gre za to, da zakon določa dokumente, ki jih je treba overiti s tem žigom, toda noben prevajalec in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne mora posedovati te informacije, glede na to, da to ni v njihovi pristojnosti. Službe, ki se nahajajo v sklopu okrožnih sodišč naše države so zadolžene za izvajanje overitve s haškim žigom in samo v okviru njih zainteresirane stranke lahko dobijo potrebne informacije. Vsakdo, ki pri preverjanju izve, da je z Apostille žigom obvezno opremite njegove dokumente, mora tudi vprašati, kdaj se to izvaja oziroma ali se to izvaja potem, ko navedeni strokovnjaki končajo z obdelavo ali preden prevajalci in sodni tolmači sploh začnejo prevajati konkretni dokument.

Prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v albanski jezik

Osnovni pogoj, da bi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz ukrajinskega v albanski jezik lahko veljalo za profesionalno, je, da najde pot do govorca albanskega jezika oziroma vsakomur, ki ta jezik uporablja in mu omogoči seznanjanje z vsebino, tako reklamnih zloženk kot tudi plakatov in PR besedil oziroma brošur, katalogov in drugih podobnih materialov. Omenjamo tudi to, da imajo v posebno kratkem roku prevajalci in sodni tolmači možnost, da v navedeni kombinaciji jezikov privedejo tudi vizitke, če to zahtevajo stranke.

Poleg tega bomo tudi poskrbeli za profesionalno prevajanje spletnih materialov iz ukrajinskega v albanski jezik, ker naši strokovnjaki pri obdelavi, tako spletnih strani kot tudi vsebine spletnih katalogov ali pa spletnih prodajaln ter številnih drugih materialov, ki so na kakršenkoli način povezani s spletom, uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za iskalnike. Gre za to, da ima SEO (Search Engine Optimisation) za cilj, da strankam omogoči kakovostno obdelavo katerekoli vrste spletnih materialov oziroma po postavljanju takšnih vsebin na splet, le-te zavzamejo bistveno boljši položaj glede na tistega, ki so ga imele, preden je izvedeno njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Prav tako se razume, da sodni tolmači in prevajalci, če je to zahteva stranke, izvajajo tudi prevajanje programske opreme, kar pomeni, da lahko kakovostno obdelajo katerikoli program ali aplikacijo.

Neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz ukrajinskega v albanski jezik prav tako sodi med storitve, za katere so ti strokovnjaki vsekakor specializirani. Da bi odgovorili na zahtevo vsake stranke, moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg poljudnih besedilnih vsebin katerekoli tematike, po potrebi prav tako pristopajo tudi obdelavi znanstvenih oziroma strokovnih besedil. Ne glede na to, ali se njihova tema nanaša na neko vejo naravoslovnih ali družbenih ved, so zainteresirane stranke lahko povsem prepričane, da omenjeni strokovnjaki prevajanje v konkretni jezični različici izvajajo v najkrajšem možnem roku in pod najugodnejšimi pogoji. Poleg besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področij psihologije, gradbene industrije in znanosti pa tudi sociologije, naši strokovnjaki vsekakor izvajajo tudi profesionalno obdelavo za politična in ekonomska kot tudi za besedila, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij pa tudi turizma in izobraževanja pa tudi za vsa tista, ki se tičejo ekologije in varstva okolja ali pa bančništva in komunikologije oziroma vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega v albanski jezik

Takoj na začetku moramo poudariti, da je konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega na albanski samo ena od storitev v okviru tolmačenja, ki jo lahko na zahtevo strank izvajajo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru naše ekipe. Vsekakor v omenjeni jezični različici po potrebi uporabljajo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje, vse v odvisnosti od vrste samega dogodka, ki se ob tej priložnosti organizira. Ker je zelo natančno določeno, kdaj se katera od omenjenih storitev uporablja, se tudi zahteva, da nas zainteresirane stranke informirajo o absolutno vsakem detajlu, ki se tiče organizacije dogodka. Morajo nam posredovati podatke o njegovem trajanju pa tudi o številu ljudi, ki bodo prisotni kot tudi o mestu oziroma o prostoru, v katerem bo le-ta organiziran. Prav tako je zaželeno, da dobimo tudi podatke, ki so povezani s principom njegove organizacije, da bi lahko oblikovali ponudbo. Naša strokovna ekipa po pridobitvi teh podatkov določa, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena, toda v to ponudbo vsekakor po potrebi lahko prav tako vključi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Filme različnih vrst in žanrov, kot so primer dokumentarni, risani, igrani ali animirani, prav tako lahko prevajamo v konkretni različici jezikov. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno prevajanje informativnih oddaj iz ukrajinskega v albanski jezik oziroma serij in zabavnih oddaj pa tudi reklamnih sporočil in vseh drugih neomenjenih video in zvočnih materialov. V okviru te storitve vse zainteresirane stranke pričakuje tudi sinhronizacija omenjenih vsebin, vsekakor pa jim lahko ponudimo tudi storitev podnaslavljanja za katerokoli vrsto zvočnih pa tudi video materialov.

Poleg tega je v uradni ponudi storitev, za katere so strokovnjaki naše institucije specializirani, tudi neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v albanski jezik, kar pomeni profesionalno obdelavo različnih vrst učbenikov in književnih del, kot so recimo beletrija ali romani ter druga prozna dela, pri čemer naši strokovnjaki v skladu z zahtevami zainteresiranih strank prevajajo tudi različna poetska dela. Poleg tega se razume, da lahko obdelamo tudi strokovne (znanstvene) oziroma ilustrirane revije pa tudi časopisne članke.

Dobro je omeniti tudi to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi strokovnjaki, katerih specialnost je storitev redakcije. Omenjena storitev se izvaja s strani korektorjev in lektorjev, kar pomeni, da le-ti v tem primeru popravijo vse napake, ki jih je neka oseba naredila pri prevajanju različnih vsebin v navedeni jezični kombinaciji.

Prevajanje osebne izkaznice iz ukrajinskega v albanski jezik

Dejstvo je, da se prav neposredno prevajanje osebne izkaznice iz ukrajinskega v albanski jezik najpogosteje zahteva, toda naši strokovnjaki vsekakor obdelujejo tudi številne druge osebne dokumente. S tem mislimo predvsem na različne vrste dovoljenj, kot so na primer vozniško ali prometno oziroma delovno in dovoljenje za prebivanje, pri čemer obdelujemo tudi potni list, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma sklenitvi zakonske zveze pa tudi o rojstvu ter številne druge osebne dokumente.

Omeniti moramo tudi to, da stranke poleg osnovne storitve, ki vključuje prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v albanski jezik, pri nas dobijo tudi zaključno obdelavo oziroma storitev overitve, in to izključno z žigom osebe, ki je s strani naše države za to tudi uradno pooblaščena, oziroma sodnega tolmača. Da bi se vse zainteresirane stranke izognile nepotrebnemu izgubljanju časa, jim priporočamo, da pred dostavo vsebin, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje v tej različici, preverijo, ali se za konkretne dokumente zahteva izvedba posebne vrste overitve oziroma ali jih je treba opremiti z Apostille (haškim) žigom.

Prav tako se razume, da naši strokovnjaki strankam lahko ponudijo tudi profesionalno obdelavo dokumentov s področja izobraževanja (potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet in drugo), seveda pa obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela različne kompleksnosti in tematike kot tudi znanstvene patente ter vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področje znanosti.

Poleg tega so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam. V tem primeru se izvaja obdelava katerekoli vrste soglasij, potrdil ali izjav, najpogosteje gre za zahteve za prevajanjem potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu, medtem ko naši strokovnjaki vsekakor prevajajo in overjajo tudi soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente te vrste.

Jasno je, da lahko izpolnimo zahtevo vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v albanski jezik (fakture, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, revizijska poročila in drugo), vsekakor pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zatem zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz ukrajinskega v albanski jezik in v tem primeru mislimo predvsem na obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbene projekte ter navodila za uporabo pa tudi na deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sestavljajo eno jo od teh vrst dokumentacij.

Vsekakor našo ponudbo sestavlja tudi prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v albanski jezik, tako da v skladu s potrebami oziroma zahtevami vsake posamezne stranke prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo sklepe o razvezi zakonske zveze in pooblastilo za zastopanje oziroma različne vrste pogodb ter pritožbe, zatem pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločitve in sklepe kot tudi certifikate, zatem različne vrste licenc oziroma tožbe in druge neomenjene dokumente, ki se nanašajo tudi na področji prava in sodstva.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v albanski jezik

  • Iz ukrajinskega v albanski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!