Prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če nekdo želi dobiti neposredno profesionalno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik, tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje, se vsekakor mora obrniti na Prevajalski center Akademije Oxford. To poudarjamo, ker so v naši ekipi so prisotni tudi sodni tolmači in prevajalci pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki lahko ponudijo tudi različne dodatne storitve v zvezi s prevajanjem v navedeni kombinaciji jezikov. Kar zadeva tolmačenje, posebej želimo omeniti, da izvajajo vse tri vrste te storitve, saj so specializirani, tako za šepetano tolmačenje kot tudi za konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, prav tako pa strankam, ki jim je to potrebno, v okviru naše institucije po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Dolžni smo omeniti tudi to, da nas je vsakdo, ki od naših strokovnjakov zahteva izvedbo tolmačenja iz ukrajinskega v angleški jezik, vsekakor dolžan informirati o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka. Zahteva se, da nam dostavi informacije povezane, tako za njegovim trajanjem oziroma s pričakovanim številom udeležencev kot tudi s posebnostmi prostora, v katerem naj bi konkretni dogodek potekal. Na osnovi vseh teh informacij se uradno sprejme odločitev, katera vrsta tolmačenja bo ob tej priložnosti uporabljena, pa se v skladu s tem tudi oblikuje ponudba.

Prav tako naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov lahko v pisani obliki obdelajo tudi številne vsebine oziroma vse, kar stranke zahtevajo, da dobijo v tej jezični različici prevedeno. Poleg strokovnih in poljudnih besedil, katerih tema je povezana z različnimi vejami naravoslovnih in družbenih ved, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi profesionalno obdelavo za vse vrste književnih del (poezija, beletrija, proza, romani), po potrebi pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje v konkretni jezični različici za revije pa tudi za časopisne članke in spletne strani.

Prav tako stranke lahko dobijo tudi maksimalno profesionalno obdelane spletne vsebine, ker naši strokovnjaki v tem primeru uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih strani in drugih spletnih vsebin, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik, kar dejansko pomeni, da uporabljajo smernice SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč temu lastniki spletnih strani oziroma spletnih prodajaln ali katalogov ter številnih drugih spletnih materialov lahko zelo hitro opazijo pozitiven učinek uporabe teh pravil. Dejansko prevedeni materiali zavzemajo precej bolje mesto v iskanju, glede na tisti, ki so ga imele pred tem.


Prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik
Prevajanje iz estonskega v ukrajinski jezik

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako obdelajo tudi katerokoli vrsto materialov, ki so namenjeni predstavitvi določenih izdelkov ali storitev ter poslovanja določenega podjetja. Pri obdelavi različnih vrst marketinških materialov naši strokovnjaki uporabljajo tudi pravila, povezana s tem področjem, tako da se sporočilo iz izvirne vsebine na najboljši način predstavi govorcem estonskega jezika. Poleg brošur in reklamnih zloženk oziroma katalogov in plakatov se izvaja tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik za PR članke, vizitke in ostale vsebine iz te skupine.

Omenjamo tudi to, da smo specializirani za kompletno obdelavo katerihkoli video vsebin, pri čemer naši strokovnjaki seveda lahko prevajajo tudi različne zvočne materiale. Toda v tem primeru njihova kompletna obdelava vključuje najprej prevajanje v tej jezični različici in takoj potem tudi storitev njihovega podnaslavljanja, stranka pa prav tako lahko zahteva tudi sinhronizacijo vseh materialov te vrste.

Naši strokovnjaki lahko tudi kompletno obdelajo dokumente in ta storitev vključuje najprej njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik pa tudi njihovo overitev. Ko stranka dobi materiale, ki so na takšen način obdelani, je lahko absolutno prepričana, da gre za zakonsko veljavne vsebine in da jih ima pravico uporabljati v praksi. Dolžnost vsake stranke je tudi, da spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo vsebin na prevajanje, saj je njena dolžnost, da na vpogled priloži tudi izvirne dokumente, prav tako pa je zaželeno, da pridobi vse potrebne podatke, ki se nanašajo na tako imenovani Apostille žig. Gre za “nadoveritev”, ki vključuje overitev s posebno vrsto žiga, katerega drugo ime je haški. Z njim se overjajo samo določeni dokumenti, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik in v točno določenem trenutku. Zato tudi poudarjamo, da stranka mora to informacijo pridobiti samostojno, saj strokovnjaki, ki so zaposleni pri nas, za to niso pristojni in strankam niso dolžni ponuditi relevantnih informacij o tem. V principu služba, ki je zadolžena za overitev s haškim žigom, deluje v okviru okrožnih sodišč na ozemlju naše države in je edina pooblaščena za izvajanje te overitve in vsaka stranka mora prav tam izvedeti vse, kar se nanaša na overitev s haškim žigom za njene dokumente. Poudarjamo, da poleg tega, da mora pridobiti informacijo, ali je ta vrsta overitve potrebna za njene dokumente, vsekakor ob tej priložnosti mora tudi vprašati, kdaj zanje poteka overitev z Apostille žigom, seveda pod pogojem, da jo je treba izvesti. Obstajata dve vrsti overitve in vključujeta overitev z omenjenim žigom po koncu obdelave določenega dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa na samem začetku in tedaj se morata prevesti, tako dokument in vsebina tega žiga in šele potem se izvaja overitev zapriseženega sodnega tolmača in s samim tem tudi ta postopek lahko v določeni meri traja dlje od predhodno omenjenega. Z zbiranjem vseh teh podatkov stranke varčujejo s svojim časom, toda moramo tudi priznati, da na ta način vplivajo na prihranek denarnih sredstev.

Pomembno je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo pričakovanja vsake stranke, ne glede na to, za katere dokumente zahteva obdelavo in tako poleg dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, diplomske naloge, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in drugo) v tej kombinaciji jezikov prav tako kompletno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodbe in pritožbe ter pravni red Evropske Unije, tožbe in sklepi, licence, sodne odločbe, pogodbe in drugo).

Prav tako lahko kompletno obdelamo tudi različne osebne dokumente in poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o smrti in vozniško oziroma prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in druge dokumente iz te skupine. Seveda na zahtevo strank lahko prav tako prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo) pa tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma različne vrste potrdil pa tudi soglasij ter izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti iz te skupine).

Katerikoli dokument, ki je del, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije v skladu z zahtevami strank prevajalci in sodni tolmači prav tako na prvem mestu prevajajo v tej jezični kombinaciji pa tudi overjajo v skladu s svojimi pristojnostmi. S tem mislimo, ne samo na gradbene projekte, ampak tudi na kompletno obdelavo navodil za uporabo pa tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracij izdelkov in številnih drugih dokumentov, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Dolžna smo tudi poudariti, da je za vse vsebine, za katere se zahteva prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik in niso dokumenti treba izvesti dostavo na obdelavo po elektronski pošti, pri čemer se na enak način lahko tudi prevzamejo po koncu prevajanja. Seveda so stranke, ki zahtevajo kompletno obdelavo dokumentov, dolžne priložiti tudi izvirnike (na vpogled), kar pa pomeni, da jih lahko pošljejo preko kurirske službe kot tudi, da jih prinesejo osebno, prav tako pa jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na naslov naše poslovalnice. Prav tako se pomembno razlikuje tudi način njihovega prevzemanja po koncu obdelave, saj jih stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov, lahko kompletno obdelane osebno prevzeme ali pa od naše institucije zahteva, da jih dostavi na določen naslov. S samim tem, da je za izvajanje omenjene storitve zadolžena kurirska služba to tudi pomeni, da mora konkretno storitev plačati v skladu z njenim cenikom. Posebej želimo omeniti, da je vsaka stranka v tem primeru dolžna, da v trenutku prevzemanja pošiljke izvede tudi plačilo v skladu s cenikom konkretne službe.

Vsekakor je pomembno poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v estonski jezik, toda samo v tem primeru stranke morajo najprej poslati konkretne vsebine po elektronski pošti in da v čim krajšem roku prinesejo, ali pa na opisane načine pošljejo izvirne dokumente.

Prevajanje književnih del iz ukrajinskega v estonski jezik

Ne glede na to, za katere delo književnosti stranke zahtevajo prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik, so lahko popolnoma prepričane, da prevajalci in sodni tolmači to zahtevo izpolnijo maksimalno korektno in v optimalnem roku,. Poleg romanov prav tako prevajajo tudi različna prozna oziroma poetska književna dela kot tudi beletrijo in dejansko vse, kar stranke zahtevajo. Seveda odgovorijo tudi na zahteve vsakogar, ki mu je potrebno neposredno prevajanje učbenikov v tej kombinaciji jezikov, po potrebi pa obdelujejo tudi katerokoli vrsto revij (otroški, ilustrirani, strokovni in drugo).

Prav tako strankam omogočajo tudi storitev profesionalne redakcije oziroma korekture in lekture. Dejansko se konkretna vrsta storitve uporablja, ko je to potrebno izvesti popravke v že prevedenem materialu katerekoli vrste.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v estonski jezik. Osnovni razlog zakaj od vsake zainteresirane stranke najprej zahtevamo dostavo podatkov o samem dogodku, je povezan prav z dejstvom, da ti strokovnjaki, ko je to potrebno, poleg konsekutivnega in šepetanega tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji izvajajo tudi simultano tolmačenje. Posebej želimo poudariti, da se vsaka od teh vrst storitev lahko uporablja v točno določeni situaciji oziroma v okviru dogodka z natančno opredeljenimi značilnostmi. Od vsake stranke, ki želi, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo tolmačenje iz ukrajinskega v estonski jezik, tudi pričakujemo, da nam dostavi, tako informacije v zvezi s številom oseb, ki bodo sodelovale kot tudi tiste podatke, ki so povezane z njegovim trajanjem oziroma generalno s principom organizacije. In prav na osnovi vseh teh podatkov bo sprejeta uradna odločitev, katera vrsta te storitve jim na najboljši način odgovori. Poudarjamo tudi to, da pod odličnimi pogoji ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje in to storitev vsekakor moramo uvrstiti v ponudbo, če se ekipa strokovnjakov naše institucije odloči za simultano tolmačenje v omenjeni jezični kombinaciji.

Prevajanje certifikatov iz ukrajinskega v estonski jezik

Ker so v okviru naše institucije tudi prevajalci in sodni tolmači zaposleni, to pomeni, da vse zainteresirane stranke poleg neposrednega prevajanja certifikatov iz ukrajinskega v estonski jezik, dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov. Natančneje rečeno, gre za overitev zapriseženega sodnega tolmača, da bi stranke bistveno poenostavile celoten postopek, jim svetujemo, da pred začetkom oziroma pred dostavo konkretnih dokumentov na obdelavo omenjenim strokovnjakom, pridobijo vse potrebne informacije v zvezi z overitvijo s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom, saj ti strokovnjaki ne morejo izvajati te overitve.

Če je to potrebno, strankam prav tako omogočamo, da pod odličnimi pogoji in v precej kratkih rokih dobijo prevajanje drugih pravnih aktov v tej jezični kombinaciji in to se nanaša, ne samo na sodne odločitve in pooblastilo za zastopanje oziroma licence, ampak tudi na pogodbe pa tudi tožbe kot tudi sklepe ter sodbe in pravni red Evropske unije, pritožbe in druge dokumente, ki se tičejo področja prava. Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo za vse vrste izjav, potrdila ali soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge dokumente te vrste).

Poleg tega so naši strokovnjaki prav tako specializirani tudi za izvedbo profesionalnega prevajanja osebnih dokumentov iz ukrajinskega v estonski jezik (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču in drugo), je jasno, da prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki se tičejo področja znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet in drugi dokumenti, ki sodijo v katerokoli od omenjenih področij).

Poleg omenjenih, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko profesionalno obdelajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo), prav tako pa profesionalno prevajajo in overjajo tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo predvsem poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poročila, statut podjetja, letna poročila in drugo) pa tudi vse tiste, ki sestavljajo razpisno, gradbeno in tehnično dokumentacijo, kot so na primer gradbeni projekti in deklaracije izdelkov ter navodila za uporabo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi dokumenti, ki sestavljajo katerekoli od teh vrst dokumentacij.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz ukrajinskega v estonski jezik

Poleg prevajanja dokumentarnih filmov je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v estonski jezik, ne glede na njihov žanr. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov obdelajo tudi risane kot tudi animirane filme in serije oziroma zabavne oddaje pa tudi reklamna sporočila ter oddaje informativnega značaja pa tudi katerokoli drugo vrsto video ali zvočnih vsebin. Omeniti moramo tudi to, da zaposlujemo profesionalne podnaslavljalce kot tudi strokovnjake, katerih specialnost je povezana s sinhronizacijo različnih vsebin, tako da lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi te storitve.

Poskrbeli bomo tudi za to, da izvedemo profesionalno prevajanje spletnih materialov iz ukrajinskega v estonski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci vsekakor posebno pozornost namenjajo smernicam, ki se nanašajo na optimizacijo vseh vsebin te vrste. Dejansko gre za to, da so seznanjeni z uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation) in da ta pravila po potrebi uporabljajo pri obdelavi spletnih strani oziroma spletnih prodajaln ali katalogov ter številnih drugih vsebin, za katere se zahteva neposredno prevajanje v tej različici jezikov. Ko se konkretni materiali uradno postavijo na splet, bo njihov položaj zagotovo precej boljši kot prej, kar ima vsekakor tudi zelo pozitiven vpliv na poslovanje njihovih lastnikov.

Prevajalci in sodni tolmači poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v estonski jezik. Poleg vizitk oziroma brošur, reklamnih zloženk in letakov profesionalno obdelujejo tudi PR članke oziroma plakate pa tudi številne druge vsebine iz te skupine. Glede na to, da gre za specifične vrste materialov, saj v glavnem vsebujejo tudi relativno dobro skrito sporočilo, namenjeno potencialnim strankam oziroma kupcem določenih izdelkov, je tudi zelo pomembno poudariti, da omenjeni strokovnjaki posebno pozornost namenjajo tudi temu. Gre za to, da kot uspešno šteje samo tisto prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v estonski jezik, ki se prevaja tako, da se določeno sporočilo oblikuje v skladu s pravili ciljanega jezika, s čimer se govorcem estonskega jezika vsekakor tudi omogoča, da izvedo, kaj se predstavlja skoznje, in to tako, kot da je ta vsebina v izvirniku tudi nastala v njihovem maternem jeziku. Prav iz tega razloga se tudi izvaja prevajanje takšnih vsebin v navedeni ali katerikoli drugi jezični kombinaciji.

Dobro je poudariti tudi informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni kombinaciji jezikov obdelajo, tako strokovna besedila različne tematike, kompleksnosti in dolžine kot tudi poljudne. Pri tem gre za to, da omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo besedila, katerih tema je ozko povezana s katerokoli znanstveno disciplino, ne glede na to, ali sodi v domeno naravoslovnih ali družbenih ved. V ponudbi je neposredno prevajanje političnih besedil iz ukrajinskega v estonski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s temo s področij bančništva, ekonomije in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja. Prav tako naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedilo, ki je povezano s področjem gradbene industrije pa tudi marketinga oziroma sociologije ter informacijskih tehnologij pa tudi turizma in drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v estonski jezik

  • Iz ukrajinskega v estonski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ukrajinskega v estonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v estonski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v estonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!