Prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v bosanski jezik ali pa želijo, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, so lahko povsem, da v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo maksimalno profesionalno in hkrati tudi ugodno storitev.

Torej, da začnemo od začetka in najprej navedemo, da so stranke, ki želijo v omenjeni jezični kombinaciji dobiti obdelane dokumente, dolžne na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine, ali pa se to ne nanaša na druge vrste materialov, saj se zanje ne izvaja overitev. Da malo pojasnimo, dokumente stranke dostavljajo preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“, in to samo priporočeno oziroma nam jih prinesejo osebno, vse ostale vsebine, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik, obdelane pošiljajo in prejemajo preko elektronske pošte.

Seveda prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov ne more biti izvedeno na ta način, ker se morajo stranke pri dostavi izvirnikov se opredeliti, ali jih bodo po koncu obdelave prevzele osebno, ali pa zahtevajo, da jim konkretne vsebine dostavimo na določen naslov. Glede na to, da gre za dodatno storitev, jo je vsaka stranka, ki se za takšen način prevzemanja odloči, dolžna plačati v skladu s ceno, ki jo v tem primeru določa ta služba.


Prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v ukrajinski jezik

Posebej želimo omeniti, da imajo samo stranke, ki jim je treba nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v bosanski jezik, možnost dostaviti izvirnike na vpogled, potem ko najprej pošljejo skenirane vsebine po elektronski pošti, da bi jih omenjeni strokovnjaki lahko obdelali v najkrajšem možnem roku.

Čeprav sodni tolmači in prevajalci dokumente obdelujejo v skladu z veljavenim zakonom, ne smemo prezreti dejstva, da v praksi obstajajo tudi tisti, za katere to ni zadosten način obdelave, saj je treba izvesti tudi posebno vrsto overitve oziroma jih je treba opremiti s tako imenovanim Apostille žig. Njegov drugačni naziv je tudi haški in naši strokovnjaki niso zadolženi za to vrsto overitve, ampak jo izvajajo izključno določene pristojne državne institucije. Zato tudi poudarjamo, da se mora vsaka stranka, ki v navedeni jezični različici zahteva obdelavo dokumentov, predhodno pozanimati, ali je s tem žigom treba opremiti konkretne dokumente in kdaj. Gre za to, da overitev s haškim žigom relativno pogosto poteka pred začetkom obdelave določenega dokumenta s strani naših strokovnjakov, obstajajo pa tudi situacije, ko se najprej izvaja prevajanje dokumenta iz ukrajinskega v bosanski jezik in potem se opremi z Apostille žigom. Stranka, ki pridobi vse potrebne informacije v zvezi s to vrsto overitve, prihrani veliko časa, ker ima točen podatek kje je mora najprej odnesti konkretni dokument na obdelavo.

Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov kompletno obdelujejo vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različne vrste soglasij, potrdil in izjav. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi, prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz ukrajinskega v bosanski jezik, kompletno pa obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o samskem stanu kot tudi vsak drug dokument, ki se zahteva s strani različnih državnih institucij. Prav tako omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in drugo), pri čemer na zahtevo strank prav tako lahko obdelajo tudi poslovne odločitve kot tudi poslovna poročila različnih vrst (revizijska, finančna in letna) oziroma fakture, ustanovitveni akt pa tudi statut podjetja ter sklep o ustanovitvi pravne osebe in vse druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo oziroma se nanašajo na poslovanjem različnih pravnih oseb.

Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz ukrajinskega v bosanski jezik, na zahtevo strank pa obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prav tako je jasno, da v odvisnosti od zahteva posameznih strank obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma vse dokumente, ki sodijo v gradbeno dokumentacijo. Prav tako prevajajo in overjajo tudi deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo in vsak drug dokument, ki ga lahako uvrščamo med razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma sodnih odločb in pravnega reda Evropske Unije pa tudi sodnih sklepov, zatem certifikatov kot tudi pooblastila za zastopanje, sodb in pritožb pa tudi licenc in drugih pravnih aktov.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje prepisa ocen iz ukrajinskega v bosanski jezik kot tudi diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdil o opravljenih izpitih pa tudi vsakega drugega dokumenta, ki se nanaša na področje izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter številnih drugih. Seveda je jasno, da omenjeni strokovnjaki v primeru potrebe profesionalno obdelujejo tudi diplomske ter seminarske naloge pa tudi različne vrste vsebin, ki se nanašajo na področja znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali rezultati znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela in druge dokumente iz te skupine.

Kot zelo pomembno informacijo poudarjamo, da lahko sodni tolmači in prevajalci na osnovi zahteve posamezne stranke v tej različici jezikov ponudijo tudi storitev tolmačenja, vsekakor pa zainteresiranim strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja iz ukrajinskega v bosanski jezik so naši strokovnjaki specializirani tudi za zagotavljanje posebne vrste te storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. V skladu z zahtevami samega dogodka se odločamo, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena ob tej priložnosti. Natančneje rečeno, stranka je dolžna informirati uradno pooblaščene osebe naše institucije o vsakem segmentu organizacije dogodka, za katerega ji je tudi potrebno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. S tem mislimo na na posredovanje podatkov o mestu, na katerem naj bi potekal pa tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal in o številu prisotnih, saj se samo na osnovi tega lahko oblikuje ponudba za omenjeno storitev.

Trudili se bomo, da ugodimo zahtevam absolutno vsake stranke, ki mora dobiti prevedene marketinške materiale v konkretni jezični različici. Poleg profesionalnega prevajanje reklamnih letakov, brošur in PR besedil oziroma vizitk sodni tolmači in prevajalci prav tako po potrebi obdelujejo tudi reklamne zloženke kot tudi plakate, kataloge in vse ostale vsebine, ki predstavljajo neko storitev ali izdelek oziroma dogodek ali pa samo podjetje.

Seveda ti strokovnjaki po potrebi obdelujejo tudi revije različnih vrst kot tudi časopisne članke oziroma besedila, tako strokovna kot tudi poljudna. Poleg tega so specializirani tudi za prevajanje knjig iz ukrajinskega v bosanski jezik, pri čemer na zahtevo stranke poleg učbenikov lahko obdelajo tudi katerekoli književno delo (poezija, beletrija, romani in drugo).

Glede na to, da ekipo poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi lektorji ter korektorji, ki jih stranke lahko angažirajo, če morajo biti izvedeni različni popravki v predhodno prevedenih materialih katerekoli vrste.

Prav tako moramo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko, ko obstaja potreba za tem, izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v bosanski jezik oziroma profesionalno obdelajo spletne prodajalne kot tudi različne vrste programov in spletnih katalogov pa tudi aplikacije ter vse ostale vsebine, ki se nanašajo na splet. Ob tej priložnosti uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo optimizacije konkretnih materialov - Search Engine Optimisation (SEO), da bi poboljšali njihov položaj pri iskanju.

Kdorkoli želi dobiti neposredno prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v bosanski jezik, se vsekakor mora zavedati, da našo ekipo sestavljajo tudi profesionalni podnaslavljalci pa tudi strokovnjaki, ki na zahtevo stranke izvajajo njihovo sinhronizacijo, da bi strankam omogočili kompletno obdelavo. Poleg tega vsekakor na zahtevo obdelujejo tudi reklamna sporočila oziroma animirane in risane filme pa tudi zabavne oddaje kot tudi serije, dokumentarne filme ter informativne oddaje in ostale, tako video kot tudi zvočne materiale.

Prevajanje turističkih besedil iz ukrajinskega v bosanski jezik

Poleg besedil s področij turizma, ki so poljudna oziroma ki so primarno namenjena večjemu številu bralcev, profesionalni prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so namenjene predstavitvi strokovnjakom s področja turizma. Poleg tega je v aktualni ponudi storitev naše institucije tudi neposredno prevajanje ekonomskih besedil iz ukrajinskega v bosanski jezik pa tudi vseh tistih, ki obdelujejo temo s področij psihologije, sociologije in filozofije oziroma komunikologije, marketinga, medicine in menedžmenta. Seveda naši strokovnjaki prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki se ukvarjajo z neko temo s področij medicine, bančništva in financ pa tudi informacijskih tehnologij ter gradbene industrije, marketinga, ekologije in varstva okolja in drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so povezane z družbenimi ali naravoslovnimi vedami.

Jasno je, da sodni tolmači in prevajalci, če je to zahteva stranke, izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v bosanski jezik, in to absolutno profesionalno. Natančneje to pomeni, da pri prevajanju, tako reklamnih plakatov, zloženk ali brošur oziroma vizitke ter PR članke, letake, kataloge ali nekih drugih reklamnih materialov, primarno spoštujejo pravila, ki so prisotna na področju marketinga. S samim tem je vsaka stranka, ki dobi prevedeno katerokoli vrsto vsebin te vrste, lahko povsem prepričana, da govorci bosanskega jezika na pravi način razumejo sporočilo, ki ga te vsebine nosijo.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni tudi lektorji kot tudi korektorji, ki so specializirani za izvajanje storitve redakcije oziroma korekture in lekture. Enostavneje rečeno, v primeru, da katerakoli stranka poseduje material, za katerega je neposredno prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik izvedel nekdo drugi, vendar tega ni storil strokovno, stranka lahko zahteva to storitev, da bi se konkretna vsebina prilagodila, ne samo pravilom, ki jih določa prevajalska stroka, ampak tudi vsem tistim, ki so prisotna v bosanskem jeziku.

Naše stranke morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezični kombinaciji izvajajo tudi tolmačenje, če je to potrebno. Vsekakor moramo poudariti, da so specializirani za šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v bosanski jezik pa tudi za konsekutivno oziroma simultano, zainteresiranim strankam pa tudi omogočamo, da pod ugodnimi pogoji dobijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti in najnovejša. Dolžni smo tudi poudariti, da nas mora vsaka stranka, ki želi angažirati naše strokovnjake za izvedbo tolmačenja v tej različici jezikov, informirati o konkretnem dogodku oziroma o tem, kako naj bi funkcionirala njegova organizacija, ker se izključno na osnovi dostopnih podatkov lahko izdela ponudba. Pri tem je potrebno, da nam stranke posredujejo informacije, ki se nanašajo na število oseb, ki bodo sodelovale v okviru tega dogodka oziroma na trajanje, prav tako pa je tudi zelo pomembno, da vemo, kje no točno potekal, saj moramo poznati tudi kakšne karakteristike konkretnega prostora oziroma mesta, na katerem bo potekal, da bi lahko sestavili točno oceno.

Prevajanje zabavnih oddaj iz ukrajinskega v bosanski jezik

Kdorkoli ima potrebo za neposrednim prevajanjem televizijskih in radijskih zabavnih oddaj iz ukrajinskega v bosanski jezik, se vsekakor mora zavedati, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so specializirani za podnaslavljanje in sinhronizacijo takšnih pa tudi številnih drugih, tako video kot tudi zvočnih vsebin. Naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi dokumentarne filme kot tudi reklamna sporočila, zatem izobraževalne in otroške oddaje pa tudi igrane filme različnih žanrov oziroma risane filme in serije ter animirane filme in ostale zvočne oziroma video materiale.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v bosanski jezik in jasno je, da sodni tolmači in prevajalci poleg obdelave književnih del poezije ter proze (romani, beletrija in drugo) strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo tudi profesionalno obdelane učbenike. Vsekakor naši strokovnjaki poskrbijo tudi za to, da na zahtevo stranke prevajajo ilustrirane revije oziroma časopisne članke pa tudi strokovne revije.

Poleg vsega navedenega smo v priložnosti, da odgovorimo tudi na zahtevo vsakogar, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v bosanski jezik. Najpomembneje je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih strani oziroma spletnih katalogov ali spletnih prodajaln ter številnih drugih materialov, ki se nanašajo na splet, posebej pazljivo uporabljajo pravila, ki se tičejo njihove optimizacije. Gre za smernice navedene kot SEO (Search Engine Optimisation), katerih uporaba ima za cilj, da konkretnim vsebinam v veliki meri poboljša pozicioniranje v polju iskanja. Da bi bili bolj natančni, ko se prevedena spletna stran ali neki drugi podobni spletni material postavi na splet po prevajanju, ga iskalnik hitro prepozna kot popolnoma izvirnega za določeno ključno besedo in ga postavi na visok položaj. S tem se vsekakor vpliva na poboljšanje poslovanja lastnikov konkretnih vsebin, tako da je lahko povsem prepričan, da naši strokovnjaki maksimalno profesionalno pristopijo obdelavi teh vsebin. Prav tako moramo poudariti tudi, da ko to zahteva stranka, lahko enako kakovostno prevajajo tudi katerikoli program ali pa aplikacijo.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v bosanski jezik

V primeru, ko se zahteva neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v bosanski jezik, zainteresirane stranke vsekakor moramo opozoriti na dejstvo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi storitev overitve, ki jo v tem primeru izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač. Vsekakor je jasno, da naši strokovnjaki lahko v tej različici obdelujejo tudi prepis ocen kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi potrdilo o rednem šolanju oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo prav na področja izobraževanja.

Naše stranke, ki žele dobijo prevajanje diplome ali kateregakoli drugega dokumenti, se morajo predvsem zavedati, da je njihova dolžnost, da pri dostavi dokumentov na obdelavo priložijo tudi izvirnike. Sicer se to zahteva zato, ker so zapriseženi sodni tolmači v skladu z zakonom dolžni izvesti vsa potrebna preverjanja oziroma primerjanje izvirnih in prevedenih dokumentov, neposredno pred izvedbo overitve.

Prav tako je posebej pomembno poudariti tudi dejstvo, da se mora za posamezne dokumente izvesti tudi posebna vrsta overitve oziroma se morajo opremiti z Apostille žigom. Ker naši prevajalci in sodni tolmači niso v priložnosti, da strankam omogočijo to storitev, saj zanjo niso pooblaščeni, je tudi posebej zaželeno, da stranka pred dostavo vsebine na prevajanje, vsekakor izvede vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na to vrsto overitve.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v bosanski jezik (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugo) in maksimalno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki je potrebna profesionalna obdelava znanstvenih patentov ali pa znanstvenih del oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in številnih drugih vsebin, ki so na prvem mestu povezane z znanostjo.

Sodni tolmači in prevajalci lahko po potrebi izvajajo tudi kompletno obdelavo osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, prometno in drugo), pri čemer prav tako profesionalno obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov, od pogodb, pooblastila za zastopanje in sodnih odločb pa preko sodb, sklepov, pritožb in tožb do različnih vrst certifikatov oziroma licenc kot tudi pravnega reda Evropske Unije oziroma generalno vseh dokumentov, ki se nanašajo na področji sodstva ali prava.

Razume se tudi, da naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz ukrajinskega v bosanski jezik in zainteresiranim strankam omogočajo kompletno obdelavo gradbene dokumentacije, prav tako pa na zahtevo vsake zainteresirane stranke izvajajo tudi neposredno prevajanje v omenjeni jezični različici za vsak dokument, ki sestavlja razpisno ali tehnično dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugo).

Moramo tudi poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo za vsak dokument, ki se nanaša na poslovanje različnih pravnih oseb (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, fakture, finančna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugo), vsaki stranki pa je na razpolago tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma vseh vrst izjav, potrdil ali soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti te vrste).

Cena prevajanja iz ukrajinskega v bosanski jezik

  • Iz ukrajinskega v bosanski 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!