Prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Med storitve, za katere so specializirani strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, je uvrščeno tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik, ki ga stranke lahko dobijo v okviru te institucije.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki pa tudi, da zainteresiranim strankam omogočijo izvedbo storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz ukrajinskega v italijanski jezik. Ti strokovnjaki lahko poleg šepetanega uporabljajo tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici. Strokovna ekipa, ki sestavlja ponudbo za navedeno storitev, bo določila, katera je najprimernejša šele potem, ko dobi potrebne informacije. Natančneje stranke, ki zahtevajo angažiranje naših strokovnjakov za izvajanje omenjene storitve, morajo dostaviti podatke, ki se nanašajo na samo organizacijo tega dogodka oziroma na število udeležencev kot tudi na njegovo trajanje, prav tako pa moramo izvedeti, kje bo le-ta organiziran. In glede na to, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, se bo tudi ta storitev vsekakor našla v ponudbi, če se odloči, da je prav ta vrsta tolmačenja najprimernejša za določen dogodek.

Prav tako naše stranke lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo vseh vrst spletnih vsebin, posebej želimo omeniti, da sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. To pa pomeni, da smernice, ki jih določa SEO - Search Engine Optimisation implementirajo pri obdelavi, tako spletnih katalogov in spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln in drugih podobnih materialov. Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se prevodi spletnih vsebin iz ukrajinskega v italijanski jezik hitro pojavijo na precej boljšem mestu v globalnem iskanju.


Prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v ukrajinski jezik

Vsekakor naši strokovnjaki lahko odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki prevajanje v tej kombinaciji jezikov zahteva za časopisne članke pa tudi za različne vrste revij oziroma za književna dela. Razume se tudi, da v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi katerokoli marketinško vsebino, tako da na osnovi zahteve stranke lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik za plakate, kataloge in brošure ter za reklamne letake pa tudi za vizitke, PR članke in številne druge materiale, ki so na prvem mestu namenjeni predstavitvi različnih vrst storitev ali izdelkov.

Moramo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo katerekoli stranke v navedeni kombinaciji jezikov lahko prav tako prevajajo tudi učbenike kot tudi strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti. Poleg tega lahko pristopimo tudi obdelavi različnih video in zvočnih materialov in jasno je, da poleg njihovega prevajanja iz ukrajinskega v italijanski jezik vsem zainteresiranim strankam omogočamo, da ob tej priložnosti dobijo tudi storitev sinhronizacije, tako serij in reklamnih sporočil oziroma oddaj katerekoli vrste in filmov (animirani, dokumentarni, igrani in risani). Vsekakor naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi podnaslavljanje različnih vsebin te vrste, da bi strankam omogočili, da v relativno kratkem roku dobijo kompletno obdelane materiale, ki jih lahko prikažejo, kjerkoli želijo oziroma jih predvajajo na radijskih postajah ali spletu oziroma prikazujejo na televiziji, v kinematografih in nasploh kjerkoli drugje.

Poudariti moramo, da jih imajo vsi, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik za omenjene vrste materialov, pravico dostaviti na obdelavo po elektronski pošti, omogočamo pa jim tudi, da jih na enak način prevzamejo, če jim tako najbolj ustreza.

Vsekakor je pomembno poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici lahko obdelajo tudi katerikoli dokument, postopek obdelave pa je v tem primeru specifičen, saj zainteresirane stranke v Prevajalskem centru dejansko dobijo, tako prevajanje omenjenih vsebin kot tudi storitev, ki vključuje overitev prevedenih dokumentov. To storitev izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ki so zaposleni v naši poslovalnici in tako določenim dokumentom in njihovim lastnikom omogočajo profesionalno obdelavo, saj so samo tako obdelani dokumenti s pravnega vidika abosolutno veljavni.

Vsakdo, ki mu je ta storitev potrebna, je dolžan na vpogled dostaviti izvirne vsebine, prav tako pa je priporočljivo, da vsaka stranka sama pred tem tudi preveri, ali je s haškim (Apostille) žigom potrebno opremiti dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik. Pri tem gre za specifično vrsto overitve, tako da moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so uradno angažirani v naši ekipi, nimajo potrebnega pooblastila, da bi pristopili tej vrsti overitve, pa je to hkrati tudi osnovni razlog, zakaj navajamo to kot priporočilo. V principu mora vsaka stranka na prvem mestu vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za njene dokumente in takoj potem mora izvedeti tudi, kdaj točno poteka overitev s tem žigom oziroma ali preden omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati konkretni dokument, ali pa šele, ko oni svoj del posla končajo. S pridobitvijo teh podatkov stranke dejansko tudi izvejo, kam morajo določene dokumente odnesti pa tudi približno, kako dolgo naj bi trajala njihova obdelava, saj se ta dva postopka vsekakor razlikujeta, izključno v odvisnosti od tega, ali overitev s haškim žigom poteka pred ali pa potem, ko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelajo ta dokument.

Poleg tega, da imajo zainteresirane stranke možnost, da dokumente na prevajanje prinesejo osebno, ali pa jih pošljejo preko kurirske službe, jim je prav tako dovoljeno, da jih pošljejo preko „Pošte Slovenije“ in glede na to, da morajo poslati izvirnike na vpogled, se zahteva, da je to s priporočeno pošiljko. V trenutku, ko omenjeni strokovnjaki končajo obdelavo vsebin, ki jih stranka dostavi, lahko pride osebno in jih prevzame, prav tako pa ji je omogočeno tudi, da se odloči za možnost prevzemanja po povzetju oziroma za dostavo prevedenih in overjenih dokumentov preko kurirske službe na njen naslov. Gre za storitev, ki velja za dodatno in kot takšna zahteva dodatno plačilo, pri čemer stranka jo mora plačati neposredno osebi, ki ji dostavlja pošiljko, informacijo o ceni pa ji v tem primeru lahko da samo kurirska služba, ki izvaja dostavo.

Vsaka stranka, ki ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v italijanski jezik, ima vsekakor pravico, da vsebine najprej pošlje preko elektronske pošte in da potem tudi spoštuje vse, kar je predhodno navedeno v zvezi z dostavo izvirnika.

Lahko trdimo, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo katerikoli dokument in poleg tistih, ki so povezani s področjema izobraževanja in znanosti (potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge, znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugo), omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste, tako izjav ter potrdil kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugo).

Vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, omenjeni strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo, poleg specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov prav tako lahko prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi številne druge dokumente, ki sodijo med konkretne vrste dokumentacije.

Prav tako seveda lahko kompletno obdelamo tudi vse pravne akte (pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, sodbe in pritožbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, certifikate vseh vrst, sodne sklepe, licence in drugo) kot tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno ter razpisno, poslovno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, poslovna poročila, fakture in katerokoli drug dokument, ki je del ene od omenjenih vrst dokumentacij).

Profesionalno odgovorimo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik potrebno za osebne dokumente, tako da prevajalci in sodni tolmači poleg potnega lista in osebne izkaznice kot tudi vozniškega oziroma dovoljenja za prebivanje prav tako kompletno obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, zatem delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in umrlih ter vse druge osebne dokumente.

Prevajanje risanih filmov iz ukrajinskega v italijanski jezik

Da bi vsakomur, ki ima potrebo za neposrednim prevajanjem risanih filmov iz ukrajinskega v italijanski jezik, v veliki meri olajšali celoten postopek obdelave, ponujamo tudi njihovo sinhronizacijo. Seveda so v naši ekipi tudi podnaslavljalci, tako da vse zainteresirane stranke lahko dobijo tudi podnaslovljene risane filme, ki so prevedeni v navedeni kombinaciji jezikov. Prevajalci in sodni tolmači poleg risanih, vsekakor obdelujejo tudi igrane filme različnih žanrov, zatem dokumentarne in animirane ter reklamna sporočila, serije in oddaje (informativne, izobraževalne, otroške, zabavne in druge) pa tudi vse ostale video in zvočne vsebine.

V aktualni ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v italijanski jezik. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci poleg plakatov, zloženk in letakov lahko obdelajo, ne samo vizitke, ampak tudi plakate pa tudi PR članke, kataloge in druge vsebine, ki sodijo v domeno marketinga. Ker absolutno obvladajo tudi marketinška pravila, to pomeni, da jih vsekakor tudi uporabljajo pri obdelavi katerekoli vrste teh materialov, tako da tudi reklamno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, prilagodijo duhu ciljanega jezika. Ker po tem principu poteka prevajanje, se govorcem ciljanega jezika, ki so jim tudi namenjeni prevodi teh materialov, zdi, da so le-ti tudi napisani v njihovem maternem jeziku.

Stranke, ki želijo dobiti neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v italijanski jezik, morajo vsebine dostaviti preko elektronske pošte, s čimer skrajšajo celoten postopek njihove obdelave, glede na to, da jim je prav tako tudi dovoljeno, da jih na enak način prevzamejo, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo obdelavo. Naši strokovnjaki poleg poljudnih besedil na zahtevo strank v navedeni kombinaciji jezikov vsekakor prevajajo tudi strokovna besedila in jasno je, da so usposobljeni za profesionalno prevajanje besedil, katerih tema se nanaša na različna področja, ki so povezana, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami. Komunikologija, marketing, menedžment in turizem oziroma farmacija, pravo, bančništvo so posamezna področja, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih je treba prevesti v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači prav tako prevajajo tudi besedila s področij medicine, ekonomije in financ pa tudi ekologije in varstva okolja kot tudi sociologije oziroma gradbene industrije ter filozofije, informacijskih tehnologij in številnih drugih znanstvenih disciplin.

Prevajanje tožb in pritožb iz ukrajinskega v italijanski jezik

Neposredno prevajanje pritožb in tožb iz ukrajinskega v italijanski jezik sodi med storitve, ki jih lahko po potrebi izvajajo profesionalni prevajalci in tolmači, zaposleni v okviru predstavništva Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ob tej priložnosti seveda obdelavi dokumentov pristopijo v skladu s svojimi pooblastili, kar pomeni, da se najprej izvede njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov potem pa tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Z željo, da vsaki stranki v veliki meri olajšamo postopek obdelave, tako pritožb in tožb kot tudi kateregakoli drugega dokumenta, želimo posebej omeniti tudi to, da morajo pridobiti vse informacije v zvezi z overitvijo z Apostille žigom za konkretne dokumente. Natančneje rečeno, vsaka stranka mora sama izvedeti, ali je overitev s haškim žigom, kot je pravzaprav njegov drugačen naziv, potrebna za dokumente, za katere zahteva neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov. Zatem morajo pridobiti tudi informacijo, ki se nanaša na pravočasno overitev oziroma morajo izvedeti, ali se to izvaja pred ali po obdelavi konkretnega dokumenta s strani strokovnjakov, zaposlenih v naši instituciji.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poleg tožb in pritožb izvajajo tudi prevajanje v tej jezični kombinaciji za sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma za različne vrste sodb pa tudi za sodne odločitve in licence kot tudi za pogodbe, prevajajo in overjajo pa tudi pravni red Evropske Unije, sodne sklepe in certifikate kot tudi pooblastilo za zastopanje in druge pravne akte.

Razume se tudi, da izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v italijanski jezik (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) in da poleg tega kompletno obdelujemo tudi vse osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugo).

Poleg tega posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi profesionalno obdelavo vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in številne druge vrste, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav. Če je vam potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v italijanski jezik, jih omenjeni strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, na vašo zahtevo kompletno obdelajo. Če pa je to potrebno, prevajajo in overjajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi prepis ocen in potem tudi predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente in potrdila o rednem šolanju, zatem znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter druge dokumente, ki se tičejo področij znanosti in izobraževanja.

Želimo poudariti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz ukrajinskega v italijanski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa po potrebi lahko kompletno obdelajo tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. S tem mislimo predvsem na različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer letna ali finančna pa tudi revizijska ter na poslovne odločitve in statut podjetja pa tudi na fakture in ustanovitveni akt podjetja ter na katerikoli drug dokument, ki se tiče poslovanja določenega podjetja ali podjetnika. Vsekakor kompletno obdelamo tudi gradbene projekte oziroma različne dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo kot tudi navodila za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi vse druge dokumente, ki sestavljajo tehnično dokumentacijo in razpisno dokumentacijo.

Neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v italijanski jezik

Jasno je, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje knjig iz ukrajinskega v italijanski jezik, ne glede na to, ali stranke zahtevajo obdelavo književnega dela, kot so beletrija in romani oziroma poezija in proza, ali pa jim je prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov potrebno za učbenike. Prav tako ti strokovnjaki lahko izpolnijo zahtevo vsakogar, ki želi dobiti prevedeno vsebino strokovnih revij, pri čemer naši strokovnjaki po potrebi prevajajo tudi ilustrirane pa tudi otroške revije ter strokovne kot tudi časopisne članke.

Poleg tega so omenjeni strokovnjaki usposobljeni tudi za profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v italijanski jezik, pri čemer uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko je to potrebno. Natančneje rečeno, ko se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici, za na primer spletne strani ali spletne kataloge ter spletne prodajalne, se morajo konkretne vsebine optimizirati za iskalnike. To pa pomeni, da bodo oblikovane tako, da jih iskalniki prepoznajo kot absolutno izvirne, kar vsekakor vpliva na znatno poboljšanje njihovega položaja v polju iskanja. Poleg omenjenih, prevajalci in sodni tolmači lahko v tej kombinaciji jezikov prav tako profesionalno prevajajo tudi programsko opremo oziroma različne vrste in programov in aplikacij.

Vsaka stranka, ki poseduje vsebine različne vrste, za katere je že izvedeno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik, toda ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti, imajo možnost angažirati profesionalne korektorje in lektorje Akademije Oxford, da izvedejo redakcijo takšnih materialov. Natančneje rečeno pri izvajanju pravil lekture in korekture dejansko popravljajo različne napake v tako izdelanih prevodih in strankam na ta način ponujajo možnost, da dobijo profesionalno obdelane katerekoli vrste vsebin.

Zelo je pomembno poudariti tudi dejstvo, da je tolmačenje iz ukrajinskega v italijanski jezik prav tako storitev, ki jo lahko profesionalno izvedejo naši sodni tolmači in prevajalci. Sicer so specializirani, ne samo za simultano tolmačenje v omenjeni kombinaciji, ampak tudi za šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Vsekakor je dobro poznano, da se vse tri vrste te storitve uporabljajo, ko absolutno ustrezajo zahtevam konkretnega dogodka. Da bi ekipa strokovnjakov v okviru naše poslovalnice lahko sestavila ustrezno ponudbo za omenjeno storitev, je zelo pomembno, da zainteresirane stranke pravočasno posredujejo vse potrebne detajle. Da objasnimo - ponudba se oblikuje na osnovi splošnih informacij o organizaciji določenega dogodka kot tudi v skladu s podatkom o številu ljudi, ki bodo prisotni pa tudi glede na značilnosti prostora, v okviru katerega bo potekal. Zato generalno tudi zahtevamo od vsake stranke, ki jo omenjena storitev zanima, da nam vsekakor posreduje vse omenjene informacije, preden začnemo z izdelavo ponudbe. Omeniti pa moramo tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki jim je to potrebno, pod odličnimi pogoji ponuja najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v italijanski jezik

  • Iz ukrajinskega v italijanski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!