Prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, ali nekih drugih vsebin v tej jezični različici, je lahko absolutno prepričana, da naši strokovnjaki lahko izpolnijo njena pričakovanja, in to na prvem mestu zato, ker imajo za sabo večletne izkušnje s področja, ki vključuje neposredno prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik. Glede na to, da gre za neposredno prevajanje, je celoten postopek obdelave različnih vsebin v veliki meri pospešen. Če sta stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov, ste dolžni, da se v popolnosti spoštujete navedena pravila, saj je postopek njihove obdelave drugačen, glede na ostale vsebine.

Ta pravila na prvem mestu vključujejo obveznost vsake zainteresirane stranke, da sodnemu tolmaču na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, saj mora tolmač, preden s svojim žigom opremi prevedene vsebine, biti povsem prepričan, da se le-ta ne razlikuje od izvirnega dokumenta. Seveda, če pri preverjanju sodni tolmač pride do zaključka, da obstajajo določene razlike med tema dvema dokumentoma, stranki vsekakor predlaga izvajanje profesionalne redakcije prevedenih dokumentov. Posebej želimo omeniti, da so za to storitev zadolženi lektorji in korektorji, ki jo prav tako izvajajo v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Potem ko popravijo kar je treba v prevedenih materialih, sodni tolmač pristopa postopku overitve, za katero je tudi pooblaščen. Ko stranka dobi dokument, ki je preveden in overjen s strani teh strokovnjakov, ima dejansko v rokah dokument, ki je absolutno pravno veljaven in se lahko preda katerikoli pristojni službi oziroma se uporablja ob vsaki priložnosti.

Da bi vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v srbski jezik, omogočili, da celoten postopek njihove obdelave opravi čim hitreje in enostavneje, navajamo tudi to, da v praksi obstajajo dokumenti, za katere prevajanje in overitev nista dovolj, da bi se obravnavali kot zakonsko veljavni, saj jih je treba opremiti s posebno vrsto žiga. Prav tako moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford, te vrste overitve ne morejo izvesti iz preprostega razloga, ker za to enostavno niso pooblaščeni. Dejansko overitev s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom lahko izvajajo izključno osebe, ki so zaposlene v pristojnih institucijah naše države. Zato tudi mora vsaka stranka pridobiti vse potrebne podatke, ki se nanašajo na to vrsto overitve, kar vsekakor mora storiti, preden dostavi dokumente na obdelavo našim strokovnjakom. Seveda se razume se, da mora najprej vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere zahteva prevajanje v omenjeni jezični različici. Če v tem primeru dobi pritrdilen odgovor, je tudi zelo pomembno izvedeti, kdaj poteka overitev s haškim žigom za ta dokument oziroma ali potem, ko naši strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo ali pa neposredno pred tem. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da za nekatere dokumente najprej poteka overitev z Apostille žigom pa se potem dostavijo na obdelavo našim strokovnjakom, ki izvajajo prevajanje dokumente pa tudi tega žiga in potem obdelavo prepustijo svojim sodelavcem oziroma sodnim tolmačem, ki ga overijo. Drugi način pomeni, da se najprej opravi prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v srbski jezik in potem se pristopi overitvi s strani sodnega tolmača ter se zatem tako obdelan dokument dostavi stranki, ki ga mora odnesti v pristojne institucije, da se opremi z Apostille žigom.


Prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v ukrajinski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izpolnijo zahtevo stranke, ki ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v srbski jezik, želimo posebej poudariti, da je samo v tem primeru dovoljeno, da skenirane vsebine najprej pošlje preko elektronske pošte in potem je ta stranka dolžna spoštovati pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnih vsebin na vpogled kar velja tudi za klasično vrsto prevajanja, če mora biti končano v kratkem roku. Torej, vsakdo ima možnost, da zahteva, da dokumente prinese v prostore poslovalnice naše institucije, lahko pa nam jih pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko preko Pošte Slovenije na naslov naše poslovalnice.

Po koncu obdelave dostavljenih dokumentov stranke izbirajo, ali bodo prišle osebno in jih prevzele, ali pa jim vseeno bolj ustreza, da to stori določena kurirska služba oziroma jim prevedene in overjene dokumente dostavi na določen naslov. V primeru, da se odločijo za to vrsto storitve, morajo imeti na umu, da gre za dodatno storitev, ki jo je treba plačati v skladu s ceno, ki jo določa ta služba. Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da je stranka dolžna omenjene storitve plačati v trenutku prevzemanja.

Kar zadeva dokumente, za katere sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo obdelavo v tej jezični različici, želimo posebej poudariti, da lahko odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ne glede na to, za kateri dokument se zahteva prevajanje. Toda najpogosteje se zahteva prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje kompletno obdelavo, tako različnih vrst soglasij in potrdila kot tudi katerekoli izjave, kot so na primer potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti te vrste. Prav tako naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi razpisno dokumentacijo oziroma tehnično in gradbeno kot tudi katerikoli dokument, ki predstavlja njihov sestavni del, kot so na primer gradbeni projekti in navodila za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in drugi podobni dokumenti.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v srbski jezik. Sem recimo sodijo poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, statut podjetja, revizijska poročila, finančna in drugi dokumente iz te skupine, prav tako pa strankam ponujamo tudi kompletno obdelavo zdravniških izvidov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov in drugih dokumentov, ki so del medicinske dokumentacije.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi potni list kot tudi osebno izkaznico ter potrdila o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje oziroma dovoljenje za prebivanje, zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu ter delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti ter o sklenitvi zakonske zveze in številne druge osebne dokumente. Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela pa tudi znanstvene patente prav tako lahko profesionalno prevedemo, ko to zahtevajo naše stranke.

Prav tako se razume, da v tej jezični različici prevajamo in potem tudi overjamo z žigom sodnega tolmača različne vrste pravnih aktov - pravni red Evropske Unije, sklepe o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve, licence, tožbe in sklepe, pogodbe, certifikate, pritožbe in drugo. Prav tako obdelujemo tudi izobraževalno dokumentacijo in zainteresiranim strankam omogočamo neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz ukrajinskega v srbski jezik pa tudi drugih dokumentov s področja izobraževanja, kot so potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju, diplome in dodatki k diplomi, predmetniki in programi fakultet in drugih sorodni materiali.

Vse vsebine, ki so povezane, tako s področjem marketinga kot tudi s področjem spleta naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo v tej jezični kombinaciji. Poleg spletnih strani in spletnih prodajaln oziroma programov in aplikacij ter spletnih katalogov, prevajalci in sodni tolmači po potrebi izvajajo tudi prevajanje vizitk iz ukrajinskega v srbski jezik pa tudi zloženk in brošur oziroma PR besedil kot tudi katalogov, reklamnih letakov, plakatov in drugih vsebin iz omenjenih področij.

Če to zahtevajo stranke, lahko obdelamo tudi časopisne članke ter vsebine, tako ilustriranih otroških kot tudi strokovnih revij oziroma različne vrste učbenikov in del književnosti, tako da naši strokovnjaki poleg beletrije in romanov vsekakor lahko profesionalno obdelajo tudi katerekoli drugo prozno pa tudi poetsko književno delo. Ko je to potrebno, vsekakor izvajajo tudi prevajanje besedil iz ukrajinskega v srbski jezik, pri čemer jim ne predstavlja nikakršne težave, če je tema malo bolj nenavadna, saj prevajalci in sodni tolmači posedujejo več kot dovolj delovnih izkušenj, da lahko profesionalno prevajajo besedilne vsebine katerekoli tematike.

Za vse predhodno omenjene materiale velja pravilo o dostavi preko elektronske pošte, če ta princip ustreza posamezni stranki, na enak način pa poteka tudi prevzemanje po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov.

Poudariti moramo tudi dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko, če to zahteva stranka, izvajajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v srbski jezik oziroma uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v konkretni jezični različici. Svojim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, oblikovanju ponudbe pa pristopamo, šele potem ko od njih dobimo vse potrebne informacije, ki nam omagajo, da izberemo ustrezno vrsto storitve. Posebej želimo omeniti, da je najbolj pomembno, da nam stranke dajo podatke o trajanju določenega dogodka, zatem o številu oseb, ki bodo prisotne, kot tudi o posebnostih prostora oziroma mesta, na katerem bo potekal. Sicer se to zahteva samo zato, ker vse omenjene vrste tolmačenja ustrezajo točno določeni vrsti dogodka.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v srbski jezik, stranke pa pričakuje tudi storitev njihove sinhronizacije oziroma profesionalnega podnaslavljanja, tako da na enem mestu dobijo kompletno obdelane serije in igrane filme oziroma izobraževalne oddaje tudi reklamna sporočila, zatem risane in animirane filme kot tudi informativne oddaje ter dokumentarne filme, zabavne oddaje in ostale zvočne oziroma video materiale.

Prevajanje informativnih oddaj iz ukrajinskega v srbski jezik

Poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje informativnih oddaj iz ukrajinskega v srbski jezik, v odvisnosti od potreba in zahteva strank ponujamo tudi podnaslavljanje kot tudi storitev sinhronizacije takšnih vrst oddaj pa tudi številnih drugih, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin. Tako prevajalec in sodni tolmač poleg oddaj zabavnega značaja oziroma serij in igranih kot tudi dokumentarnih filmov na zahtevo stranke lahko prevajata tudi reklamna sporočila, zatem animirane kot tudi izobraževalne in otroške oddaje ter ostale vrste takšnih materialov.

V naši ponudbi je vsekakor tudi neposredno prevajanje marketinških vsebin iz ukrajinskega v srbski jezik, pri čemer moramo posebej poudariti tudi to, da naši sodni tolmači in prevajalci, ki so zadolženi za njihovo obdelavo, vsekakor poznajo tudi pravila, ki so povezana s tako imenovanim dobrim marketingom in jih uporabljajo, ko je to potrebno, ne glede na to, ali gre za obdelavo PR besedil, vizitk ali reklamnih letakov oziroma brošur, reklamnih zloženk, katalogov, plakatov ali nekih drugih vsebin, ki se nanašajo reklamiranje, tako poslovanja samega podjetja kot tudi nekih storitev ali izdelkov. Stranke so lahko popolnoma prepričane, da omenjeni strokovnjaki obdelavo dotičnih materialov izvajajo maksimalno korektno in da posebno pozornost namenjajo prenašanju sporočila, ki ga vsebujejo izvirni materiali, da bi bila govorcem srbskega jezika ta vsebina predstavljena na najboljši možni način.

Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v srbski jezik, zainteresiranim strankam pa ponujamo možnost, da v optimalnem roku dobijo profesionalno obdelane besedila katerekoli tematike, dolžine in namena oziroma kompleksnosti, kar pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg poljudnih vsebin na zahtevo strank vsekakor obdelujejo tudi strokovne materiale, tako tiste, ki se nanašajo na področja komunikologije, financ, bančništva in menedžmenta oziroma politike kot tudi tiste, ki se tičejo marketinga in ekonomije pa tudi prava. Poleg tega omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temo, povezano s področji medicine, filozofije ali izobraževanja kot tudi ekologije in varstva okolja, zatem sociologije, gradbene industrije in informacijskih tehnologij pa tudi tista, ki se tičejo katerekoli teme s področij farmacije ali turizma oziroma različnih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajanje učbenikov iz ukrajinskega v srbski jezik

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači so sposobni, da na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz ukrajinskega v srbski jezik. Prav tako lahko prevajajo tudi književna dela, tako prozna, kot so recimo beletrija ali romani kot tudi dela poezije. Zainteresirane stranke pri nas lahko v navedeni jezični kombinaciji dobijo tudi prevajanje časopisnih člankov pa tudi strokovnih revij oziroma otroških, ilustriranih in drugih.

Naši strokovnjaki so usposobljeni tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v srbski jezik. Najem opreme za simultano tolmačenje, ki je prav tako na seznamu storitev, ki jih lahko ponudimo zainteresiranim strankam, saj sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega tolmačenja v tej jezični različici lahko po potrebi izvajajo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje. Jasno je, da se vsako od njih razlikuje, kot se razlikujejo tudi dogodki, za katere se uporabljajo. Pomembno je, da se ponudba oblikuje zelo pozorno, pa je zato tudi najbolj pomembno, da stranke, ki želijo angažirati naše strokovnjake za omenjeno storitev, takoj dostavijo vse podatke, ki se nanašajo na konkretni dogodek. Posebej želimo omeniti, da se ponudba za to storitev oblikuje na osnovi podatkov o številu udeležencev in namena konkretnega dogodka, toda vsekakor dobro, da stranke naše strokovnjake informirajo tudi o mestu, na katerem bo potekal in da dostavijo generalno vse informacije, za katere menijo, da so pomembne.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za obdelavo različnih spletnih materialov, tako da je v naši ponudbi predvsem neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v srbski jezik pa tudi spletnih prodajaln oziroma katalogov, različnih vrst programske opreme in drugih vsebin, ki se nanašajo na splet. Osnovni pogoj, da bi prevajanje takšnih materialov lahko veljalo za profesionalno, je uporaba pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih spoštujejo tudi sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford. Poudarjamo, da relativno hitro potem, ko se obdelane spletne strani ali drugi spletni materiali postavijo na omrežje, njihov položaj postane bistveno boljši, s čimer je ustvarjen zelo pozitiven vpliv na poslovanje lastnikov določenega podjetja.

Treba je poudariti tudi to, da profesionalni lektorji in korektorji, ki so člani ekipe naše institucije, v vsakem trenutku lahko ponudijo storitve, za katere so specializirani. Prav tako smo dolžni opozoriti na informacijo, da se profesionalna redakcija oziroma korektura in lektura izvajajo v primeru, ko je za katerokoli vrsto vsebin izvedeno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik, ki pa ga ne moremo šteti za profesionalno, ker obstaja določeno število napak.

Prevod zdravniških izvidov iz ukrajinskega v srbski jezik

Ker v medicinsko dokumentacijo poleg zdravniških izvidov, lahko uvrstimo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih in številne druge dokumente, prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi njih, ko to zahtevajo stranke. Toda moramo jih tudi obvestiti, da poleg storitve, ki vključuje neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz ukrajinskega v srbski jezik, izvajamo tudi njihovo overitev, za katero so izključno zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Prav zahvaljujoč temu vsaka naša stranka v optimalnem roku dobi, ne samo dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo, ampak tudi vso obdelavo, ki jih pripravi za uporabo v praksi, saj se tedaj obravnavajo kot absolutno pravno veljavni.

Stranke, ki želijo dobiti prevedene dokumente, morajo spoštovati tudi zelo pomembno pravilo, ki je povezano z njihovo dostavo, kar vključuje dostavo izvirnika izvirnike na vpogled, vsekakor pa bi bilo tudi dobro, da samostojno pridobijo informacije, ki se nanašajo na overitev s haškim oziroma z žigom, ki je poznan pod imenom Apostille, saj omenjeni strokovnjaki, ki so zaposleni v naši poslovalnici, nimajo pravice izvajati te vrste overitve. Če obstaja potreba, da se konkretni dokument apostilira, je stranka dolžna, da se pozanima tudi o vrstnem redu postopkov oziroma nas obvesti, ali se v vsakokratnem primeru najprej izvaja overitev z Apostille-om in šele potem se izvajate prevajanje in overitev z žigom sodnega tolmača, ali pa naši strokovnjaki najprej kompletno obdelajo material, pa se le-ta šele potem apostilira v pristojni instituciji.

Poleg medicinske, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi tehnično oziroma gradbeno in razpisno dokumentacijo oziroma vsak dokument, ki predstavlja njihov sestavni del, kot so recimo gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in številni drugi dokumenti, ki sodijo v neko od omenjenih vrst dokumentacije.

Prav tako lahko kompletno obdelamo katerikoli osebni dokument, v ponudbi je neposredno prevajanje osebne izkaznice iz ukrajinskega v srbski jezik kot tudi potrdila o državljanstvu, zatem vozniškega in prometnega dovoljenja. Prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu oziroma o smrti, potni list in dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in druge osebne dokumente.

Razume se tudi, da lahko strankam ponujamo tudi prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja, poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o rednem šolanju kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem potrdilo o rednem šolanju kot tudi znanstvene patente in diplomske oziroma seminarske naloge pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela in druge dokumente, jih je mogoče uvrstiti v eno od navedenih področij.

Moramo omeniti tudi to, da je v naši aktualni ponudbi tudi storitev, za katero so specializirani naši strokovnjaki, povezana pa je z neposrednim prevajanjem iz ukrajinskega v srbski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. S tem mislimo predvsem na kompletno obdelavo soglasij in potrdil kot tudi različnih vrst izjav, tako da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi prevajajo in overjajo tudi soglasja za zastopanje, zatem potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente, ki jih različne državne institucije zahtevajo od strank.

Prav tako lahko odgovorimo na zahtevo vsakogar, ki želi dobiti kompletno obdelan sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma revizijska ali finančna poslovna poročila, pri čemer naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje statuta podjetja iz ukrajinskega v srbski jezik, obdelujejo pa tudi letna poročila oziroma fakture kot tudi poslovne odločitve, zatem statut podjetja in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Poleg tega seveda lahko kompletno obdelamo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi pravni red Evropske Unije. Poskrbimo tudi za obdelavo tožb in pritožb kot tudi sodnih odločb oziroma sklepov, licenc in certifikatov pa tudi številnih drugih pravnih aktov, tako da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo vsak dokument, ki sodi na področje sodstva ali prava.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v srbski jezik

  • Iz ukrajinskega v srbski je 11 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 14 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!