Prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je institucija, ki jih zaposluje vrhunske strokovnjake, njihova specialnost pa je povezana z obdelavo različnih vsebin v pisani obliki v velikem številu tujih jezikov pa tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v zvezi s konkretnimi jeziki. S tem v zvezi, vsekakor moramo omeniti tudi, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik in prevajalci in sodni tolmači to storitev lahko zagotavljajo na oba opisana načina, tako pisano kot tudi kot tolmačenje.

Strankam omogočamo tudi, da dobijo profesionalno lekturo oziroma storitev korekture, če posedujejo materiale, za katere je prevajanje v navedeni jezični kombinaciji dokončano, toda profesionalni lektorji in korektorji morajo pristopiti njihovi obdelavi, da bi lahko popravili določene napake. Tako vsi, ki so zainteresirani, lahko dobijo vsebine, ki so maksimalno kakovostno prevedene.

Sodni tolmači in prevajalci bodo poskrbeli za izpolnitev zahtev vseh strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik za časopisne članke, zatem za učbenike in revije kot tudi za književna dela. S tem mislimo na to, da ti strokovnjaki obdelujejo, tako ilustrirane pa tudi strokovne revije kot tudi otroške ter prozna in poetska književna dela oziroma beletrijo in romane. Prav tako so naši strokovnjaki lahko angažirani tudi, če nekdo zahteva neposredno prevajanje v tej jezični različici za marketinške materiale, saj naši zapolseni izvajajo profesionalno obdelavo, tako PR besedil in katalogov oziroma vizitk kot tudi reklamnih zloženk pa tudi brošur, letakov in vseh drugih materialov, skozi katere se nekaj reklamira. Poleg tega smo specializirani tudi za profesionalno obdelavo spletnih materialov, tako da poleg spletnih prodajaln in spletnih katalogov prav tako lahko prevajamo tudi spletne strani, po potrebi pa tudi različne vrste programov in aplikacij. Posebej želimo omeniti, da naši strokovnjaki poznajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih vsebin za spletne iskalnike, tako da se prav zahvaljujoč SEO pravilom (Search Engine Optimisation) le-ti v optimalnem roku pojavijo na precej boljšem mestu v okviru iskanja. Na ta način stranke dejansko dobijo dvojno storitev, saj poleg neposrednega prevajanja iz ukrajinskega v španski jezik za to vrsto vsebin, vsekakor posedujejo tudi profesionalno optimizirane materiale.


Prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v ukrajinski jezik

Kar zadeva storitev tolmačenja, sodni tolmači in prevajalci v skladu z vrsto dogodka, za katerega jih stranke želijo angažirati, uporabljajo konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v španski jezik. Prav tako pa vsem, ki jim to ustreza ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vsekakor smo dolžni poudariti tudi to, da kdorkoli želi omenjene strokovnjake zadolžiti za izvajanje te storitve, nam mora posredovati vse podatke, ki so povezani z izvedbo konkretnega dogodka. Dejansko to pomeni, da nas mora informirati o številu oseb, ki se ga bodo udeležile kot tudi o predvidenem trajanju ter o prostoru, v katerem je predvideno, da bo določen dogodek organiziran. Šele v trenutku, ko ekipa strokovnjakov, ki je zadolžena za izdelavo ponudbe, poseduje te podatke, ima tudi možnost, da se opredeli prav za tisto storitev, ki bo odgovorila na vse te zahteve.

Način dostave vseh omenjenih vsebin na obdelavo je zelo enostaven, saj je strankam omogočeno, da to storijo na najpreprostejši možni način, tako da nam jih lahko pošljejo preko elektronske pošte in razume se tudi, da jih na popolnoma enak način lahko prevzamejo, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo.

Prav tako je pomembno tudi poudariti, da stranke v Prevajalskem centru pričakuje neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik za serije in različne vrste filmov, kot so na primer dokumentarni, risani ali igrani ter animirani, pri čemer naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi zabavne oziroma informativne oddaje, zatem serije kot tudi izobraževalne ter otroške oddaje, reklamna sporočila in ostale vrste zvočnih ali video vsebin. V tem primeru je zainteresiranim strankam omogočeno, da dobijo tudi, tako storitev sinhronizacije vseh teh vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Omenjamo tudi to, da izvajamo kompletno obdelavo različnih vrst dokumentov oziroma, da poleg tega, da smo specializirani za njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik, prav tako izvajamo tudi overitev, za to storitev pa so zadolženi zapriseženi sodni tolmači, ki jih imamo v ekipi. Tako vsem strankam omogočamo, da v zelo kratkem roku dobijo vsebine, ki so absolutno pravno veljavne. Pogoj za izvajanje te storitve je povezan z dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, tako da nam jih vsaka stranka mora poslati preko kurirske službe, ali pa s priporočeno poštno pošiljko, na voljo pa je tudi možnost, da jih osebno dostavi v našo poslovalnico. Kar se tiče načina prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, se lahko vsaka stranka poleg tega, da pride osebno v našo poslovalnico in jih prevzame, odloči za možnost njihove dostave preko kurirske službe na njen naslov. In glede na to, da gre za dodatno storitev, ki se vsekakor mora zaračunati neposredno od stranke, in to v skladu s cenikom, ki ga opredeli ta kurirska služba.

Samo v primeru, ko se zahtevajo nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v španski jezik, je strankam dovoljeno, da nam jih najprej posredujejo na elektronski naslov in da potem obvezno dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Želimo poudariti tudi to, da zakon določa obveznost overitve z Apostille oziroma haškim žigom za določene dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej kombinaciji jezikov in da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford nimajo pristojnosti za izvajanje te vrste overitve. Samo zaradi tega naša institucija vsaki stranki priporoča, da izve, ali je dokumente, za katere zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov, treba opremiti se tem žigom, pa tudi točno v katerem trenutku (pred ali po obdelavi s strani naših strokovnjakov).

Kako je v ponudbi izjemno veliko število dokumentov, za katere omenjeni strokovnjaki lahko izvajajo kompletno obdelavo oziroma prevajanje v navedeni jezični kombinaciji pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača, želimo predstaviti samo tiste, za katere se ta storitev najpogosteje zahteva. In na prvem mestu se zahteva neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik za osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje tudi drugi), sodni tolmači in prevajalci pa, ko to zahtevajo stranke seveda, kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, ki je del, tako gradbene ter razpisne in tehnične dokumentacije (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugo) kot tudi vse tiste, ki sestavljajo medicinsko oziroma poslovno dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, letna poslovna poročila in številni drugi).

Jasno je, da naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vse vrste pravnih aktov, kar se predvsem nanaša, tako na sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi na ostale vrste sodb pa tudi pritožb in tožb oziroma izjav in sklepov kot tudi na pravni red Evropske Unije, pri čemer naši strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi različne vrste certifikatov in licenc, zatem vse vrste pogodb, pooblastilo za zastopanje in druge dokumente, ki jih so ozko povezani s področjema sodstva ali prava. Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik za rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi ter predmetnike in programe fakultet pa tudi za vse druge dokumente, ki so del, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja, to pa se nanaša predvsem na kompletno obdelavo za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvena dela kot tudi za številne druge dokumente, ki se nanašajo na omenjena področja.

Ko to zahteva stranka, sodni tolmači in prevajalci Vsekakor izvajajo tudi prevajanje oziroma overitev za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za različne vrste, tako potrdil pa tudi soglasij oziroma izjav. Najpogosteje se iz ukrajinskega v španski jezik zahteva neposredno prevajanje potrdil o nekaznovanosti, pri čemer omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o samskem stanu ter soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in druge dokumente iz te skupine.

Kot smo že navedli, to predstavlja samo del dokumentov, za katere strankam omogočamo, ne samo prevajanje v tej različici jezikov, ampak tudi overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v španski jezik

Poleg neposrednega prevajanja diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v španski jezik, so zaposleni v naši instituciji prav tako usposobljeni tudi za prevajanje številnih drugih dokumentov in vsebin, ki se tičejo področja izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem predmetniki in programi fakultet ter seminarske naloge kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter potrdilo o rednem šolanju oziroma ostale vsebine, ki se nanašajo na konkretno področje. A prav tako se razume, da na zahtevo strank prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela katerekoli kompleksnosti kot tudi znanstvene patente in številne druge materiale, ki se striktno nanašajo na področja znanosti.

Omeniti moramo tudi to, da poleg prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v španski jezik izvajamo tudi njihovo overitev, zanjo pa je izključno zadolžena uradno pooblaščena oseba v naši ekipi oziroma sodni tolmač. Pri tem je izjemno pomembno poudariti dejstvo, da overitev izvaja v skladu s svojimi pooblastili, toda obstajajo tudi dokumenti, za katere se zahteva tudi overitev, ki velja za dodatno in je povezna z overitvijo s tako imenovanim Apostille oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Informacijo o tej vrsti overitve mora pridobiti vsaka stranka sama, mi pa smo vsekakor dolžni, da poudarimo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, navedene overitve ne morejo izvesti, saj zanjo niso pristojni in to tudi pomeni, da strank niso dolžni obveščati o vsem tem.

V ponudbi storitev, za katere smo prav tako specializirani, je tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim službam. Ob tej priložnosti naši strokovnjaki poleg kompletne obdelave različnih vrst potrdil in izjav prav tako prevajajo tudi vse vrste soglasij. Poleg potrdila o samskem stanu, soglasij za zastopanje in potrdil o nekaznovanosti sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi, zatem potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in ostale dokumente te vrste.

Razume se tudi, da lahko pristopimo obdelavi vseh osebnih dokumentov in poleg potrdila o državljanstvu, potnega lista in vozniškega ter prometnega dovoljenja, prevajalci in sodni tolmači vsekakor kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem delovno kot tudi dovoljenje za prebivanje ter osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in druge osebne dokumente. Razpisno dokumentacijo kot tudi vsak dokument, ki je del gradbene ali tehnične dokumentacije naši zaposleni prav tako strokovno obdelujejo in poleg gradbene projekte oziroma navodila za uporabo ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, na zahtevo kompletno obdelujejo tudi deklaracije izdelkov in številne druge neomenjenih dokumentov, ki so del teh vrst dokumentacij.

V sklopu storitev, za katere smo specializirani, je tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v španski jezik, kar pomeni, da naši strokovnjaki poleg različnih vrst poslovnih poročil, kot so letna, revizijska ali finančna ter faktura in ustanovitvenih aktov podjetja, prav tako kompletno obdelujejo tudi statut podjetja pa tudi poslovne odločitve kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe in druge dokumente, ki štejejo kot poslovni.

Poleg vsega omenjenega se razume, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo katerekoli stranke prevajajo tudi vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugo) in kadarkoli obstaja potreba za tem, izvajajo tudi prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v španski jezik. Poleg sodb oziroma različnih vrst tožb, sklepov, pritožb in odločb sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo pooblastila za zastopanje pa tudi različnih vrst, tako certifikatov ko tudi licenc in prav tako so tudi specializirani, da v navedeni kombinaciji jezikov izvajajo neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije.

Neposredno prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v španski jezik

Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje veliko število strokovnjakov, katerih specialnost je povezana z neposrednim prevajanjem različnih vsebin iz ukrajinskega v španski jezik, z velikim zadovoljstvom poudarjamo dejstvo, da naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov ne prevajajo samo igrane filme, ampak vsem, ki jim to ustreza ponujajo tudi sinhronizirane oziroma podnaslovljene vsebine te vrste. Poleg tega pozornost posvečajo tudi kompletni obdelavi drugih video oziroma zvočnih materialov, kar se nanaša predvsem na prevajanje risanih in animiranih filmov v omenjeni kombinaciji jezikov oziroma reklamnih sporočilo ter oddaj različnih značilnosti pa tudi številnih drugih, tako zvočnih kot tudi video materialov. Na ta način vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje v tej jezični različici, dejansko dobi vsebine te vrste, ki jih lahko prikazuje tudi v kinematografih in na spletu oziroma da predvaja na radijskih postajah in televiziji ter na vsakem mediju, kjer obstaja razlog za to.

Poskrbeli bomo, da izpolnimo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v španski jezik. Poleg književnih dela, kot so recimo beletrija, poezija, romani ali proza, sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelajo tudi katerikoli učbenik. Poleg tega se razume, da v navedeni jezični kombinaciji lahko naši strokovnjaki obdelajo, tako vsebino strokovnih revij kot tudi tistih, ki se predstavljajo širšemu krogu bralcev oziroma ilustriranih in otroških pa tudi časopisnih člankov.

Omeniti moramo tudi to, da zaposlujemo lektorje in korektorje, ki v vsakem trenutku lahko odgovorijo na zahtevo stranke, ki poseduje prevod iz ukrajinskega v španski jezik za določeno vrsto vsebin, pri čemer meni, da njegova kakovost ni dobra. Dejansko se storitev profesionalne lekture oziroma korekture izvaja v primeru, ko je nekdo izvedel neposredno prevajanje v tej različici jezikov, toda ni spoštoval pravil prevajanja takšne vrste materialov, pa v njih obstajajo napake.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko absolutno profesionalno in kakovostno in pod najugodnejšimi pogoji izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v španski jezik. Da bi razjasnili, je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki odlično poznajo tudi svojo stroko in splošno kulturo in da so odlično informirani, tako da se zelo enostavno lahko znajdejo v prevajanju besedil katerekoli tematike. S tem mislimo na to, da obdelujejo vsebine predvsem povezane s področji turizma, izobraževanja in znanosti oziroma psihologije, sociologije tudi medicine ter ekologije in varstva okolja pa tudi menedžmenta in politike. Seveda lahko prevajajo tudi filozofska besedila pa tudi ekonomska kot tudi vsa tista, ki se ukvarjajo s temo s področij gradbene industrije ali katerekoli druge znanstvene discipline in ne glede na to, ali sodijo v domeno naravoslovnih ali pa družbenih ved.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v španski jezik

  • Iz ukrajinskega v španski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!