Prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je to potrebno strankam, profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik, in to v pisani obliki, toda prav tako vsem zainteresiranim strankam omogočajo tudi tolmačenje. Posebej moramo omeniti, da so usposobljeni, tako za simultano tolmačenje kot tudi za storitev konsekutivnega oziroma šepetanega tolmačenja v navedeni jezični različici, ponujamo pa tudi izjemno ugodne pogoje za najem opreme za simultano tolmačenje. Dobro je omeniti tudi to, da se od vsake zainteresirane stranke, preden pristopimo izdelavi ponudbe za to storitev, zahteva dostava relevantnih informacij, ki so povezane z načinom organizacije tega dogodka. Natančneje, ponudba se lahko oblikuje šele, ko se dobijo podatki, ki so povezani s predvidenim trajanjem samega dogodka oziroma se nanašajo na število oseb, ki naj bi bile prisotne ob tej priložnosti. Vsekakor moramo tudi vedeti, na katerem katerem oziroma točno v katerem prostoru bo potekal. Ko bodo naši strokovnjaki imeli vse te informacije, bodo lahko oblikovali ponudbo oziroma se odločili za tisto vrsto tolmačenja, za katero menijo, da bo ustrezno odgovorila na vse te zahteve.

Lahko ponudimo tudi storitve, za katere so zadolženi profesionalni korektorji oziroma lektorji, prav tako člani naše ekipe. Poudarjamo, da se lektura in korektura oziroma storitev redakcije izvaja v primeru, ko je izvedeno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik za določeno vrsto vsebin, istočasno pa je tudi potrebno, da strokovna oseba izvede določene popravke, da bi le-ti šteli za kakovostne.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani tudi, da v tej jezični kombinaciji prevajajo vse vrste besedil, ne glede na njihovo dolžino ali namen kot tudi na tematiko, prav tako pa lahko tudi profesionalno obdelajo vse vrste književnih del (beletrija, poezija, romani, proza) pa tudi učbenike, revije in časopisne članke. V aktualni ponudi naše institucije je tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v francoski jezik, naši strokovnjaki pa v toku obdelave plakatov, PR besedil in reklamnih letakov kot tudi brošur ter zloženk, vizitk, katalogov in drugih vsebin iz te skupine, posebno pozornost namenjajo uporabi marketinških pravil. Natančneje rečeno, v skladu z njimi tudi oblikujejo vsebino konkretnih materialov, tako da sporočilo, ki ga le-ti na splošno vsebujejo, na najboljši način najde pot do potencialnih strank, ki jim je portugalski jezik materni ali pa ga uporabljajo.


Prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v ukrajinski jezik

Lahko ponudimo tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v portugalski jezik, in to z uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation). Natančneje prevajalci in sodni tolmači prav zahvaljujoč uporabi pravil za optimizacijo spletnih materialov konkretnim spletnim stranem ali spletnim prodajalnam ter katalogom in drugim podobnim vsebinam omogočajo, da bistveno poboljšajo svoj položaj na spletu. Razume se, da stranke pri nas lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje programske opreme, saj omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo absolutno vsak program ali aplikacijo, ki jo le-te zahtevajo ob tej priložnosti.

Kompletna obdelava vseh vrst in video in zvočnih vsebin v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje najprej njihovo prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik pa tudi storitev podnaslavljanja, pri čemer strankam omogočamo tudi sinhronizacijo, tako reklamnih sporočil, serij in oddaj kot tudi katerekoli vrste filmov ter vseh drugih video pa tudi zvočnih vsebin.

Da bi maksimalno olajšali celoten postopek obdelave vseh omenjenih materialov, dovoljujemo strankam, ki zahtevajo njihovo obdelavo v tej kombinaciji jezikov, da jih na prevajanje pošljejo na najenostavnejši način, kar pa pomeni, da imajo možnost, da jih pošljejo elektronsko, pri čemer jim prav tako dovoljujemo tudi, da jih na popolnoma enak način prevzamejo, ko prevajalci in sodni tolmači oziroma katerokoli drug strokovnjak, ki je v naši ekipi, končajo z njihovo obdelavo.

To je povsem nasprotno dostavi dokumentov, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik, saj se vsaka posamezna stranka v tem primeru obvezuje, da dostavi izvirnike, ker je to potrebno sodnemu tolmaču, ki je zadolžen za postopek overitve prevedenih dokumentov.

Posebej želimo omeniti, da stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, v Prevajalskem centru dobi praktično kompletno storitev, saj overjene dokumente lahko uporablja na enak način kot vsak drug dokument, ki je pravno veljaven. Na obdelavo jih lahko pošljejo preko kurirske službe ali pa s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije", če pa želijo, nam lahko tudi osebno dostavijo dokumente, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik.

Vsekakor se razlikuje tudi način prevzemanja obdelanih vsebin, saj je vsaki stranki dovoljeno, da izbere, ali jih bo prevzela osebno ali pa se odloči za možnost, da mu kompletno obdelane vsebine dostavimo preko kurirske službe na naslov. Vsakdo, ki se odloči za ta način prevzemanja, mora vedeti, da je v tem primeru tudi dolžan, da konkretno storitev plača, njeno ceno pa tedaj lahko določi samo konkretna kurirska služba.

Dovoljeno je tudi pošiljanje konkretnih vsebin preko elektronske pošte, toda to je omogočeno izključno osebam, ki jim je potrebno njihovo nujno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik, pri čemer morajo potem dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Opozarjamo tudi na to, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko profesionalno obdelujejo najrazličnejše vrste dokumentov, predvsem vse tiste, ki sodijo v osebno dokumentacijo (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugo) kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno oziroma gradbeno dokumentacijo (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in številni drugi).

Seveda lahko izpolnijo tudi zahtevo stranke, ki je potrebna kompletna obdelava poslovne dokumentacije in poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta in ustanovitvenih aktov podjetja, naši strokovnjaki prav tako lahko kompletno obdelujejo tudi fakture oziroma poslovna poročila vseh vrst kot tudi poslovne odločitve in druge dokumente, ki sestavljajo omenjeno vrsto dokumentacije. Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v portugalski jezik (certifikati, sodne odločitve in tožbe ter pravni red Evropske Unije, pritožbe in sodbe, certifikati, sklepi, pogodbe, pooblastilo za zastopanje tudi drugo), zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam. S tem mislimo predvsem na neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, tako za različne vrste izjav kot tudi za vse vrste potrdil oziroma soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugo).

Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma za seminarske naloge in znanstvena dela pa tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge in prepise ocen kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, potrdilo o opravljenih izpitih ter za potrdila o rednem šolanju pa tudi za vse druge dokumente, ki so kakorkoli povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Dobro je omeniti tudi podatek, da lahko profesionalno obdelamo vsak dokument, ki je del medicinske dokumentacije, kar pa se nanaša na obdelavo, tako zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi na obdelavo specifikacij farmacevtskih izdelkov ter dokumentacije o medicinskih izdelkih in vseh drugih neomenjenih dokumentov, ki štejejo kot sestavni del medicinske dokumentacije.

V principu vse do sedaj navedeno vsekakor ni celotna ponudba, ker sodni tolmači in prevajalci lahko prevajajo zares katerikoli dokument, ki ga konkretna stranka zahteva in poleg tega je dolžnost vsakogar, ki mu je navedena storitev potrebna za dokumente, da na vpogled dostavi izvirnike, prav tako je tudi zaželeno, da vsaka od njih pred dostavo vsebin našim strokovnjakom na obdelavo pridobi vse informacije v zvezi s posebno vrsto overitve, za katero pa prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v naši instituciji, nimajo zadostne ravni pooblastil. Gre za haški žig, ki je poznan tudi pod imenom Apostille in s katerim se opremljajo samo nekateri dokumenti, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik. Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da overitev z Apostille žigom lahko poteka na dva načina oziroma, da obstajajo dokumenti, ki se najprej overijo s tem žigom, pa se potem izvaja prevajanje v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer je pomembno poudariti tudi, da se ob tej priložnosti obdelujeta, tako vsebina dokumenta kot tudi vsebina haškega žiga. Prav tako je prisoten tudi postopek, ki vključuje overitev s haškim žigom na samem koncu obdelave oziroma najprej prevajalci in sodni tolmači morajo opraviti svoj del posla in šele potem mora stranka konkretni dokument odnesti v pristojno službo, da bi se overil z Apostille žigom.

Prevod sklepov o razvezi zakonske zveze iz ukrajinskega v portugalski jezik

Ne samo, da je v ponudbi naše institucije neposredno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz ukrajinskega v portugalski jezik, ampak sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v naši ekipi, prevajajo tudi številne druge sodbe pa tudi odločitve ter sklepe kot tudi pritožbe in tožbe. Vsekakor kompletno obdelujejo tudi številne druge pravne akte oziroma dokumente, ki so povezani s področjema prava in sodstva, tukaj mislimo predvsem na pooblastilo za zastopanje, zatem na različne vrste certifikatov kot tudi na pravni red Evropske unije oziroma licence in druge dokumente iz te skupine.

Glede na to, da poleg neposrednega prevajanja v navedeni različici jezikov, vse stranke v Prevajalskem centru dobijo dokumente, ki so overjeni s strani zapriseženega sodnega tolmača, želimo tudi posebej omeniti, da mi nismo zadolženi za overitev z Apostille žigom. Gre za tako imenovani haški žig in z njim se overjajo samo določene vrste dokumentov, za katere se izvaja neposredno prevajanje tej jezični različici. Vse te informacije mora vsaka stranka pridobiti samostojno, in to izključno v sklopu pristojnih državnih institucij.

Naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v portugalski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugo), izpolnijo pa tudi zahteve vsake stranke, ki ji je v tej jezični različici potrebno neposredno prevajanje za katerikoli osebni dokument (potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in drugo).

Prav tako profesionalno obdelujemo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam in s tem mislimo predvsem na različne vrste, tako potrdil kot soglasij in izjav. Sicer se stranke na nas najpogosteje obračajo z zahtevo, da se izvede neposredno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz ukrajinskega v portugalski jezik oziroma potrdila o nekaznovanosti in soglasja za zastopanje, sodni tolmači in prevajalci pa vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki in druge dokumente iz te skupine.

Kadarkoli je to potrebno našim strankam, prevajamo tudi Poslovno dokumentacijo oziroma vsak dokument, ki jo sestavlja. Poleg ustanovitvenih aktov podjetja, faktur in revizijskih poročil izvajamo kompletno obdelavo tudi za letna poročila ter za sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi za statut podjetja, zatem za poslovne odločitve in finančna poročila ter druge dokumente, ki sestavljajo omenjeno vrsto dokumentacije. Razume se tudi, da prevajalci in sodni tolmači prav tako odgovorijo na zahtevo stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz ukrajinskega v portugalski jezik in tedaj med drugim obdelujejo gradbene projekte in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in še veliko drugih dokumentov, za katere stranke zahtevajo obdelavo v navedeni jezični kombinaciji, in so del ene od teh vrst dokumentacij.

Posebej poudarjamo, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v portugalski jezik in da vsekakor obdelujemo tudi številne druge dokumente s področja izobraževanja, kot so na primer prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi potrdila o rednem šolanju pa tudi predmetniki in programi fakultet, pri čemer lahko prevajamo tudi diplomske oziroma seminarske naloge katerekoli tematike. Poleg tega profesionalno obdelujemo tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente in vsebine, ki se izključno tičejo znanosti.

Prevajanje PR besedil iz ukrajinskega v portugalski jezik

Sodni tolmači in prevajalci, ki svoje storitve ponujajo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo tudi neposredno prevajanje PR besedil iz ukrajinskega v portugalski jezik pa tudi številnih drugih materialov, povezanih s področjem marketinga. Poleg reklamnih letakov in katalogov oziroma zloženk in plakatov ter brošur na zahtevo strank prav tako lahko v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vizitke in številne druge vsebine, ki so na prvem mestu namenjene reklamiranju določenega podjetja ali pa konkretne storitve, ki jo ponuja oziroma izdelkov, ki jih želi plasirati na portugalsko tržišče. Glede na to, da je osnovni cilj obdelave takšnih materialov usmerjen prav na njihovo predstavitev govorcem portugalskega jezika, naši strokovnjaki vsekakor pozornost namenjajo tudi pravilom, ki so v tem jeziku prisotna, pa tudi pravilni uporabi pravil, ki so neposredno povezana s prevajalsko stroko. Ta princip obdelave vodi do doseganja glavnega cilja prevajanja teh vsebin, saj se izvornim govorcem portugalskega jezika oziroma vsem ljudem, ki ga uporabljajo, ponuja priložnost, da izvedo, zakaj gre v teh vsebinah.

Omenili bi tudi to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izpolnijo zahtevo absolutno vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v portugalski jezik, pri čemer mislimo, ne samo na književna dela (beletrija, romani, različna prozna in poetska dela), ampak tudi na učbenike. Prav tako ti strokovnjaki lahko prevajajo tudi znanstvene oziroma strokovne revije oziroma vsebino otroških in ilustriranih revij pa tudi časopisne članke.

Tolmačenje iz ukrajinskega v portugalski jezik je prav tako storitev, ki jo na zahtevo strank lahko izvajajo omenjeni strokovnjaki, pri čemer mora vsaka zainteresirana stranka, imeti na umu dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega oziroma simultanega tolmačenja v konkretni jezični različici prav tako izvajajo tudi šepetano tolmačenje, v aktualni ponudi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje, te informacije pa navajamo zato, ker je vsaka od omenjenih vrst tolmačenja, za katero so specializirani naši strokovnjaki, namenjena za določeno vrsto dogodka, pa je zato tudi pomembno, da stranke, ki jim je potrebno tolmačenje v omenjeni različici, našim strokovnjakom dostavijo najprej podatke, ki se nanašajo na sam potek dogodka, za katerega je omenjena storitev potrebna. Najpomembneje pa je, da izvemo, kako dolgo bo trajati, kje točno bo potekal oziroma koliko ljudi se ga bo udeležilo in ko dobimo tudi podatke, ki se primarno nanašajo na njegovo organizacijo, bomo sestavili uradno ponudbo oziroma se odločili prav za tisto vrsto te storitve, ki bo maksimalno kakovostno izpolnila zahteve, ne samo določenega dogodka, ampak tudi organizatorja oziroma vseh sodelujočih oseb.

Prevajanje filmov iz ukrajinskega v portugalski jezik

Vsakdo ki želi dobiti profesionalno prevajanje filmov iz ukrajinskega v portugalski jezik, mora najprej vedeti, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo tudi dokumentarne in igrane pa tudi risane in animirane filme ter številne druge vrste video in zvočnih materialov, kot so na primer informativne oddaje, reklamna sporočila in zabavne oddaje oziroma serije pa tudi izobraževalne in otroške oddaje ter vse ostale vsebine iz te skupine. Toda to še ni konec storitvam, ki jih stranke lahko dobijo, glede na to, da so v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi profesionalni podnaslavljalci, ki zainteresiranim strankam omogočajo podnaslavljanje vseh omenjenih vsebin. Prav tako so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki po potrebi izvajajo tudi njihovo sinhronizacijo in stranke dobijo kompletno obdelane različne vrste in zvočnih in video vsebin.

Posebej želimo omeniti tudi to, da so v ekipi naše poslovalnice tudi profesionalni korektorji in lektorji, ki na zahtevo strank, ki posedujejo dokumente, besedila ali neke druge vsebine, ki so že neposredno prevedene iz ukrajinskega v portugalski jezik, izvajajo profesionalno redakcijo. Omenjena storitev pomeni, da ti strokovnjaki pristopajo izvedbi storitev korekture pa tudi lekture oziroma popravljajo morebitne napake, ki jih je nekdo, ki je prevajal konkretno vrsto vsebino, naredil.

Prav tako lahko strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v portugalski jezik ob uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), ko je to potrebno. Pomembno je poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih katalogov oziroma spletnih strani prav tako prevajajo tudi različne vrste programov, zatem spletne prodajalne kot tudi aplikacije te številne druge vsebine, ki so povezane s področjem spleta. In samo dejstvo, da so seznanjeni s postopkom optimizacije, je dovolj, da se razume, kako kakovostno je njihovo prevajanje, glede na to, da je dokazano, da se konkretne spletne vsebine bistveno bolje pozicionirajo v polju iskanja kot pred prevajanjem.

Dobro bi bilo tudi poudariti, da vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v portugalski jezik, njihovo profesionalno obdelavo lahko dobi s strani naših strokovnjakov, ki so specializirani tudi za prevajanje v tej različici jezikov za strokovna besedila katerekoli tematike pa tudi za tista, ki se obravnavajo kot poljudna, ker bodo dostopna širšemu krogu ljudi. Pomembno je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko prevajajo besedila, ki se nanašajo na področja financ, politike, bančništva in prava oziroma ekonomije pa tudi vsa tista, ki se tičejo psihologije, znanosti, filozofije in sociologije oziroma medicine, izobraževanja in farmacije. Vsekakor lahko odgovorijo tudi na zahtevo stranke, ki ji je potrebno prevajanje besedil s področij turizma iz ukrajinskega v portugalski jezik, prav tako pa profesionalno obdelujejo tudi tista, katerih tema je povezana, tako s področji komunikologije, informacijskih tehnologij in marketinga kot tudi vsa tista, ki se ukvarjajo s tematiko iz domene menedžmenta, gradbene industrije tudi ekologije in varstva okolja oziroma katerekoli znanstvene discipline, in to ne samo tiste iz domene družbenih, ampak tudi tiste, ki sodijo med naravoslovne vede.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v portugalski jezik

  • Iz ukrajinskega v portugalski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!