Prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tolmačenje iz ukrajinskega v pakistanski jezik, se vsekakor potruditi izpolniti tudi njihove zahteve, kar zadeva storitev pisanega prevajanja v navedeni jezični kombinaciji, in to za katerokoli vrsto vsebin.

Moramo opozoriti na dejstvo, da naši strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja prav tako lahko izvajajo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v omenjeni različici jezikov in vsem, ki jim to ustreza, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod pogoji, s katerimi bodo absolutno zadovoljni. Pri izdelavi ponudbe za to storitev je zelo pomembno, da vsaka zainteresirana stranka dostavi relevantne informacije o samem dogodku, kar poleg njegovega trajanja vključuje tudi podatke o številu oseb, ki bodo tej priložnosti prisotne oziroma o točnem mestu, kjer naj bi potekal in nasploh vse tiste informacije, ki se nanašajo na izvedbo samega dogodka. V principu je za vsako od navedenih vrst tolmačenja točno določeno, v katerem primeru se uporablja, pa na podlagi teh parametrov tudi sprejme končna odločitev.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo prav tako izvajajo prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v pakistanski jezik in ob tej priložnosti poleg plakatov, katalogov in brošur vsekakor prevajajo tudi vizitke pa tudi kataloge in reklamne letake oziroma zloženke ter vse druge vsebine, ki se nanašajo na področje marketinga oziroma tiste, skozi katere se reklamirajo določeno podjetje in njegovo poslovanje kot tudi različne storitve in izdelki. Posebno pozornost naši strokovnjaki namenjajo oblikovanju konkretnega reklamnega sporočila v duhu ciljanega jezika, tako da vsakemu govorcu pakistanskega jezika istočasno tudi ponudijo možnost, da se seznani s konkretnim izdelkom ali storitvijo oziroma prav s tistim, kar se reklamira skozi kateregakoli od omenjenih materialov.


Prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v ukrajinski jezik

Profesionalno lahko obdelamo tudi različne vrste besedilnih vsebin, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo, sodni tolmači in prevajalci z enako stopnjo kakovosti prevajajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila. Prav tako je v naši ponudbi in neposredno prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v pakistanski jezik oziroma vsebin, tako strokovnih kot tudi otroških ali ilustriranih revij. Poleg tega naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi učbenike katerekoli tematike kot tudi romane pa tudi vsa ostala prozna in poetska književna dela.

Vsakomur, ki ima potrebo za tem, omogočamo tudi storitev, ki vključuje profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v pakistanski jezik, prevajalci in sodni tolmači pa njihovi obdelavi primarno pristopajo z vidika optimizacije. Torej, ko prevajajo, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge pa tudi brošure in prodajalne ter številne druge spletne vsebine, v skladu s potrebami uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi na najboljši možni način konkretne materiale optimizirali za spletno iskanje in s tem pozitivno vplivali na spremembo njihovega položaja. Vsekakor bodo naši strokovnjaki tudi poskrbeli, da v navedeni jezični različici izvedejo prevajanje programske opreme, tako da v odvisnosti od zahtev prevajajo katerikoli program ali aplikacijo.

Prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov prav tako lahko prevajajo tudi različne vrste video in zvočnih materialov in potem njihovi obdelavi pristopajo profesionalni podnaslavljalci, da izvedejo podnaslavljanje, tako reklamnih sporočil, serij ali filmov kot tudi različnih vrst oddaj. Prav tako strankam lahko ponudimo tudi storitev, ki vključuje njihovo profesionalno sinhronizacijo. Poleg tega tudi posebej poudarjamo, da profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki jih zaposlujemo v poslovalnici, ponujajo storitve, za katere so se ozko specializirali. V principu korektura in lektura predstavljata izvedbo kompletne redakcije vseh tistih materialov, ki niso kakovostno prevedeni, pa so omenjeni strokovnjaki dolžni pristopiti popravljanju obstoječih napak.

Kdorkoli, ki ga zanima prevajanje omenjenih vsebin, ima možnost, da nam jih na obdelavo pošlje preko elektronske pošte, kar je tudi najpreprostejši pa tudi najhitrejši način dostave, prav tako pa ponujamo tudi možnost, da stranka na enak način prevzame prevedene vsebine.

Toda ta način dostave pa tudi prevzemanja ni enak, kadar gre za neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v pakistanski jezik, saj je v tem primeru vsaka dolžna, da nam na vpogled dostavi izvirnike. Iz tega razloga je omogočeno, ali njihovo pošiljanje s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“, ali pa preko določene kurirske službe, prav tako pa ima vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna za katerikoli dokument, pravico, da osebno pride v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford in dostavi material, za katerega zahteva prevajanje.

Seveda prevajalci in sodni tolmači lahko, ko je to potrebno, izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov. Da bi omenjeni strokovnjaki lahko izpolnili zahteve posamezne stranke, ki mora dobiti hitro izdelan prevod, je tudi samo tedaj dovoljeno, da zainteresirane stranke najprej izvedejo pošiljanje vsebin preko elektronske pošte, pri čemer so vsekakor dolžne takoj potem pristopiti dostavi izvirnih materialov na vpogled in to na tistega od od vseh opisanih načinov, ki je zanje hkrati tudi najhitrejši.

Prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov vključuje možnost, da stranka to izvede osebno v prostorih naše poslanice ali pa zahteva dostavo na določen naslov. Kdorkoli se odloči za tu možnost, mora omenjeno storitev plačati in v tem primeru ceno določa kurirska služba. Jasno je, da mora stranka navedeno nadomestilo plačati neposredno osebi, ki dostavlja pošiljko.

Vsakdo, ki ima potrebo, da v omenjeni kombinaciji jezikov dobi obdelan dokument, se mora zavedati, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Prevajalskem centru najprej izvajajo njegovo prevajanje in potem tudi overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači. Toda to še ni vse, saj obstajajo dokumenti, za katere se zahteva tudi dodatna overitev oziroma tista, ki vključuje overitev s tako imenovanim Apostille žigom, pri čemer gre za overitev, za katero so zadolžene pooblaščene oseb pri državnih institucijah oziroma tiste, ki jo izvajajo v specializiranih oddelkih v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Drugačen naziv tega žiga je haški in z njim ni treba opremiti vseh dokumentov, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik, ampak samo tiste, ki so določeni z aktualnimi zakonskimi akti. Sicer obstaja možnost, da se ta “nadoveritev” izvaja, ali preden naši strokovnjaki začnejo z obdelavo določenega dokumenta, ali pa šele potem, ko le-ti končajo z njegovim prevajanjem v omenjeni jezični kombinaciji in ga potem tudi overijo na način, ki je v njihovi pristojnosti. S samim tem, da najpogosteje obstajata ta dva principa overitve z Apostille žigom, vsaki zainteresirani stranki priporočamo, da se dobro pozanima o vseh teh podrobnostih, in to preden nama dostavi vsebine, za katere želi dobiti prevajanje.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko obdelajo absolutno vsak osebni dokument (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica in drugo) in prav tako maksimalno lahko profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v pakistanski jezik. Poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in druge dokumente, ki sodijo v omenjeno vrsto dokumentacije.

Prav tako ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, zatem predmetnike in programe fakultet ter diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi številne druge dokumente in ostale materiale, ki sodijo na področje izobraževanja. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači pristopajo tudi obdelavi poslovne dokumentacije pa poleg faktur, poslovnih odločitev in poslovnih poročil različnih vrst (finančna, revizijska in letna) prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje statuta podjetja iz ukrajinskega v pakistanski jezik kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe in drugih dokumentov, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije. Poskrbeli bodo tudi za to, da maksimalno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsakogar, ki v omenjeni jezični različici želi dobiti prevedene rezultate znanstvenih raziskav ali znanstvena dela ter znanstvene patente oziroma vsak dokument, ki se primarno lahko poveže s področjem znanosti.

Poleg pravnega reda Evropske Unije omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in sklepe oziroma različne vrste certifikatov pa tudi tožbe kot tudi pritožbe ter licence in druge pravne akte oziroma vsak dokument, ki je povezan, tako s področjem prava kot tudi s področjem sodstva. Prav tako se razume, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi gradbene projekte pa tudi vsak dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo kot tudi vse tiste dokumente, ki so del tehnične ali razpisne dokumentacije, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo ter deklaracije izdelkov in drugi dokumenti iz te skupine.

Moramo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pa pomeni, da naši strokovnjaki poleg različnih vrst potrdil prevajajo in overjajo vse vrste soglasij oziroma izjav, kot so na primer potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in potrdilo o samskem stanu oziroma potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in druge dokumente, za katere določene pristojne službe zelo pogosto zahtevajo od strank, da jih predložijo.

Prevajanje književnih del iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Med storitve, ki so povezane z neposrednim prevajanjem del književnosti iz ukrajinskega v pakistanski jezik, poleg obdelave romanov uvrščamo tudi obdelavo del beletrije oziroma tistih, ki sodijo med poezijo ali prozo. In poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelujejo tudi vsak učbenik, za katerega stranka zahteva, da ga prevedemo v tej kombinaciji jezikov in prav tako je jasno, da ti strokovnjaki na zahtevo izvajajo tudi obdelavo vsebin, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij pa tudi časopisnih člankov.

Poudarjamo, da smo specializirani tudi za kompletno obdelavo igranih filmov oziroma risanih in animiranih kot tudi dokumentarnih in da sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko pristopijo tudi profesionalni obdelavi reklamnih sporočil, kot tudi oddaj različne tematike, serij in drugih video in zvočnih vsebin. Ko končajo njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik, strankam ponujamo tudi storitev podnaslavljanja teh materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo, da bi relativno hitro dobili vsebine, ki so pripravljene za nadaljnje prikazovanje.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v pakistanski jezik prav tako uvrščamo med storitve, za katere so specializirani profesionalni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg PR besedil, vizitk, brošur in reklamnih letakov po potrebi prevajajo tudi kataloge oziroma reklamne zloženke, plakate in ostale materiale, ki sodijo v domeno marketinga. Ne glede na to, ali se skoznje reklamira neka storitev oziroma ali se plasira neki izdelek, ali pa se enostavno reklamirajo določeni dogodek oziroma samo podjetje in njegovo poslovanje, strankam zagotavljamo, da naši strokovnjaki prevajanje v popolnosti prilagodijo duhu pakistanskega jezika. S samim tem izpolnijo glavni cilj, ki ga ima prevajanje reklamnih vsebin iz ukrajinskega v pakistanski jezik, saj govorcem omenjenega jezika omogočamo, da zelo enostavno dojamejo, o čem se dejansko govori v konkretni vsebini.

Prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Kadar naše stranke zahtevajo neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v pakistanski jezik, se morajo zavedati. da profesionalni prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo z vidika SEO (Search Engine Optimisation). Gre za posebno tehniko, ki je namenjena optimiziranju konkretnih spletnih strani za iskalnike, da bi vsakdo, ko ima potrebo za tem, na najpreprostejši možni način prišel do želenih informacija. S samim tem, da se optimizirajo prevodi teh materialov pa tudi spletnih prodajaln oziroma katalogov in vseh drugih spletnih vsebin, se pomembno vpliva na doseganje boljšega položaja v okviru celokupnega iskanja na spletu. Prav tako naši strokovnjaki, ko to stranke zahtevajo, lahko navedeni jezični kombinaciji obdelajo tudi programsko opremo kar vključuje neposredno prevajanje aplikacij in programov iz ukrajinskega v pakistanski jezik.

Če je nekdo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji za določeno vrsto materialov dobil na določenem drugem mestu, pri čemer pa ni zadovoljen z njegovo kakovostjo oziroma meni, da v takšnih vsebinah obstajajo določene napake, je najbolje, da se obrne na profesionalne korektorje in lektorje, ki so prav tako člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Posebej želimo omeniti, da le-ti v tem primeru izvajajo strokovno lekturo oziroma korekturo, da bi že prevedene vsebine maksimalno prilagodili pravilom ciljanega jezika.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani, da na zahtevo strank obdelajo tudi besedilne materiale, tako poljudne kot tudi strokovne, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo. Neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz ukrajinskega v pakistanski jezik je vsekakor v naši ponudbi, pri čemer omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo v zvezi s področji psihologije, bančništva in prava oziroma sociologije, ekonomije in farmacije. Prav tako pa v konkretni različici jezikov prevajajo tudi vsa tista besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, filozofije in medicine oziroma gradbene industrije pa tudi turizma, znanosti in ekologije ter varstva okolja pa tudi vsa tista, ki obdelujejo neko temu v zvezi s področji marketinga kot tudi menedžmenta in drugih vej družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Razume se tudi, da lahko ugodimo zahtevi vsake stranke, ki ji je potrebno tolmačenje iz ukrajinskega v pakistanski jezik in da omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega v tej različici jezikov lahko izvajajo tudi šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, se konkretna storitev določa v skladu z zahtevami samega dogodka. Vse stranke, ki želijo zadolžiti naše strokovnjake za izvedbo profesionalne storitve tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji, nam morajo vsekakor pravočasno dostaviti informacije, ki se nanašajo na sam potek dogodka in nas informirajo in o tem, kako dolgo naj bi trajal pa tudi, kje bo potekal in koliko ljudi bo tedaj prisotno. V skladu z vsemi temi informacijami bomo oblikovali ponudbo oziroma se odločili prav za tisto vrsto tolmačenja, za katerega menimo, da lahko v celoti odgovori na te zahteve.

Prevajanje dovoljenja za prebivanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik

Dolžni smo omeniti informacijo, da vsem zainteresiranim strankam poleg neposrednega prevajanja dovoljenja za prebivanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik, omogočamo tudi izvedbo storitve zapriseženega sodnega tolmača oziroma stranke imajo priložnost v naši poslovalnici dobiti kompletno obdelano omenjeno dovoljenje kot tudi vsak drug dokument. Ko sodni tolmač preveden dokument opremi s svojim žigom, s tem dejanjem tudi potrdi njegovo verodostojnost oziroma potrdi, da gre za vsebino, ki je absolutno enaka kot v izvirnem dokumentu. Prav v tem leži razlog, zakaj so stranke dolžne, da pri pošiljanju vsebin, za katere zahtevajo prevajanje v omenjeni jezični različici, na vpogled dostavijo tudi izvirnike.

Poleg tega je njihova dolžnost tudi, da predhodno v pristojnih službah naše drzave proverijo, ali se zahteva overitev z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom za dokumente, za katere zahtevajo obdelavo. Gre za posebno vrsto overitve, ki je naši strokovnjaki ne izvajajo, ker nimajo dovoljenja, da to storijo. Posebej želimo omeniti, da mora vsaka stranka, ki dobi informacijo, da je haški žig potreben za dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, tudi vpraša, kdaj zanje poteka overitev s tem žigom oziroma mora preveriti, ali overitev z Apostille žigom poteka preden naši strokovnjaki izvedejo prevjanje in overitev tega dokumenta ali pa šele potem, ko končajo z njegovo kompletno obdelavo.

Poleg dovoljenja za prebivanje kompletno obdelujemo tudi delovno kot tudi vozniško oziroma prometno dovoljenje pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in vse ostale osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam in v tem primeru dejansko obdelujejo katerekoli potrdilo, izjavo ali soglasje (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in drugi dokumenti te vrste).

Prav tako seveda lahko ugodimo zahtevi vsake stranke, ki želi dobiti neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v pakistanski jezik, pri čemer vsekakor obdelujemo tudi številne druge dokumente, ki so neposredno povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer potrdilo o rednem šolanju in predmetniki in programi fakultet ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma prepis ocen in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske kot tudi seminarske naloge. Sodni tolmači in prevajalci v odvisnosti od zahtev posameznih strank profesionalno obdelujejo tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela in druge dokumente, ki se na določen način nanašajo na področje znanosti.

Poskrbeli bomo tudi za kompletno obdelavo gradbenih projektov oziroma različnih dokumentov, ki sodijo v domeno gradbene dokumentacije, po potrebi pa prevajamo tudi analize tehničnih vzorcev, zatem deklaracije izdelkov kot tudi navodila za uporabo ter številne druge dokumente, ki jih lahko se uvrstoimo v razpisno ali pa v tehnično dokumentacijo. Poleg tega omenjeni strokovnjaki strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v pakistanski jezik. Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze, pogodb in pravnega reda Evropske Unije oziroma sodnih pritožb in licenc, prav tako kompletno obdelujejo tudi tožbe, zatem pooblastilo za zastopanje kot tudi sodne odločitve, certifikate, sodne sklepe in druge nenavedene dokumente, ki jih so na katerikoli način povezani s področjem sodstva, ali pa s področjem prava.

Poleg tega smo specializirani tudi za zagotavljanje storitve kompletne obdelave zdravniških izvidov, naši strokovnjaki pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje za specifikacije farmacevtskih izdelkov iz ukrajinskega v pakistanski jezik in da profesionalno obdelajo dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vse tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Prav tako pristopamo obdelavi različnih dokumentov, ki se na katerikoli način tičejo poslovanja podjetnika ali določene pravne osebe, prevajalci in sodni tolmači pa poleg ustanovitvenega akta podjetja, revizijskih poročil in poslovnih odločitev prevajajo in izvajajo overitev, za katero so uradno pooblaščeni tudi za letna poslovna poročila oziroma za fakture in sklep o ustanovitvi pravnih oseb ter za finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v pakistanski jezik

  • Iz ukrajinskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz ukrajinskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!