Prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Pisano prevajanje in tolmačenje iz ukrajinskega v danski jezik sta prav tako storitvi, ki jih vsaka zainteresirana stranka lahko dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ker so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači z dolgoletnimi izkušnjami, želimo posebej poudariti, da lahko v skladu s pravili izvajajo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov. Dejansko gre za to, da stranke, ki jim je ta storitev potrebna poleg prevajanja, vsekakor dobijo tudi overitev, ki jo v tem primeru izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Glede na ta, da se ravna v skladu s pravili, stranke prihranijo veliko svojega časa, saj zelo hitro dobijo dokumente, ki so pripravljeni za uporabo in so pravno absolutno veljavni.

Čeprav se na prvem mestu zahteva, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v danski jezik, na vpogled dostavijo izvirne vsebine, prav tako je tudi zaželeno, da popolnoma samostojno pridobijo tudi vse informacije, ki so povezane s posebno vrsto overitve, za katero navedeni strokovnjaki niso zadolženi. Gre za “nadoveritev”, ki vključuje overitev s posebno vrsto žiga, poznanega kot haški oziroma Apostille in to vrsta overitve se izvaja izključno za dokumente, za katere je to z zakonskimi akti določeno, in to na točno določen način. Natančneje, s tem žigom se opremljajo določeni dokumenti, ali potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj posel, za katerega so pooblaščeni, ali pa pred tem.

Potrebno je, da nam stranke prinesejo dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik, ali pa nam jih pošljejo preko kurirske službe oziroma priporočeno, in to preko “Pošte Slovenije".


Prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v ukrajinski jezik

V odvisnosti od izbire vsake posamezne stranke prevzemanje prevedenih in z žigom zapriseženega sodnega tolmača overjenih dokumentov poteka, ali v Prevajalskem centru ali pa kurirska služba dostavlja obdelane dokumente na naslov posamezne stranke, toda to je storitev, ki se plača ločeno od osnovne. Poudarjamo, da je vsaka stranka, ki se za takšen način prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov odloča, dolžna plačati nadomestilo, ki je določeno v veljavnem ceniku službe, ki tudi izvaja dostavo, kar pa bodo storili, ko prevzemajo pošiljko.

Zelo je pomembno omeniti, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo različne vrste dokumentov in poleg tistih, ki so povezani s področji prava ali sodstva (pogodbe, sodne odločitve, sklepe in sodbe ter pravni red Evropske Unije, tožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, licence, pritožbe in drugo), prav tako lahko kompletno obdelujejo tudi katerekoli osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu in številne druge).

Prav tako je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v danski jezik oziroma vsakega dokumenta, ki se nanaša na poslovanje pravne osebe, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko po potrebi kompletno obdelujejo tudi gradbeno ter razpisno, medicinsko in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracija izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsi ostali nenavedeni dokumenti, ki so del katerekoli od vseh omenjenih vrst dokumentacij).

Vsekakor lahko kompletno obdelamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela in prepise ocen oziroma predmetnike in programe fakultet pa tudi druge dokumente, ki se tičejo področja znanosti in področja izobraževanja, kot so na primer diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih ali znanstveni patenti ter seminarske naloge in številni drugi. Prav tako prevajamo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam iz ukrajinskega v danski jezik oziroma strankam omogočamo kompletno obdelavo za vsako izjavo in potrdilo pa tudi za soglasje, za katere jim je to potrebno. Posebej želimo omeniti, da se ta storitev uporablja za potrdilo o nekaznovanosti pa tudi za potrdilo o višini dohodkov kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki pa tudi za soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu ter za številne druge dokumente, ki se s strani pristojnih institucij zelo pogosto zahtevajo.

Prav tako zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo drugih dokumentov in najpomembneje je, da spoštujejo predhodno omenjena pravila, ki se nanašajo na dostavo vsebin na obdelavo.

Omenjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v danski jezik in so posebej usmereni na zagotavljanje storitev, tako šepetanega kot tudi simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, v naši ponudbi pa je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ko se stranka na nas obrne z zahtevo, da naši strokovnjaki ponudijo to storitev, nam mora v tem trenutku dostaviti vse informacije, ki lahko vplivajo na izbiro najboljše vrste storitve. Natančneje rečeno, gre za to, da moramo vedeti, koliko ljudi bo prisotno oziroma kako dolgo naj konkretni dogodek trajal, vsekakor pa moramo biti seznanjeni tudi s posebnostmi mesta, na katerem bo potekal pa tudi z drugimi podrobnostmi, ki bi lahko vplivale na vrsto tolmačenja, ki bo ob tej priložnosti izvedena.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo zainteresiranih strank v tej različici jezikov prevajajo tudi vse vrste marketinških materialov (vizitke, PR članki, plakati, brošure, zloženke in drugo) pa tudi književna dela oziroma učbenike, zatem različne vrste besedil in časopisne članke kot tudi revije.

Razume se tudi, da je v naši ponudbi tudi profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v danski jezik, ki vključuje, tako obdelavo spletnih strani kot tudi različnih aplikacij oziroma spletnih katalogov ter spletnih prodajaln in vseh drugih materialov, ki se nanašajo na splet. Ker so naši strokovnjaki profesionalno usposobljeni za izvajanje te storitve, želimo tudi poudariti, da prevajanje omenjenih materialov vsekakor poteka z uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation).

Vse naše stranke, ki jim je to potrebno, lahko pričakujejo tudi storitev podnaslavljanja pa tudi profesionalne sinhronizacije različnih zvočnih in video materialov, za katere se predhodno izvede neposredno prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik. Ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci poleg igranih filmov, zabavnih oddaj in reklamnih sporočil prav tako lahko obdelajo tudi dokumentarne oziroma animirane filme ter informativne oddaje pa tudi serije in risane filme ter izobraževalne oddaje pa tudi ostale vsebine te vrste.

Želimo poudariti, da je pri vseh teh materialih omogočena precej enostavnejša dostava na obdelavo, saj ni potrebno, da stranke na vpogled dostavijo izvirne vsebine in jih tako lahko najprej pošljejo na obdelavo in hitro zatem tudi prejmejo prevedene v navedeni jezični kombinaciji preko elektronske pošte.

Konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega v danski jezik

Da bi bili prevajalci in sodni tolmači absolutno prepričani, da je prav konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega v danski jezik dovolj, da izpolni pričakovanja udeležencev oziroma organizatorja določenega dogodka, se zahteva, da stranka, ki je zainteresirana za zagotavljanje te storitve, predhodno dostavi vse informacije o sami organizaciji tega dogodka. Sicer želimo posebej omeniti, da naši strokovnjaki poleg konsekutivnega tolmačenja v omenjeni jezični različici izvajajo tudi šepetano oziroma simultano tolmačenje pa je iz tega razloga tudi zelo pomembno, da nas stranke informirajo o vsem, kar se tiče organizacije določenega dogodka. Najpomembneje je, da vemo, kje bo potekal oziroma izvemo, katere so njegove osnovne karakteristike pa tudi, da dobimo tudi informacije o njegovem trajanju oziroma o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Vsekakor se ponudba oblikuje šele po dobivanju vseh omenjenih informacij, po potrebi pa lahko vanjo uvrstimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci so prav tako specializirani za obdelavo različnih vrst spletnih vsebin, tako da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v danski jezik pa tudi aplikacij katerekoli vrste oziroma spletnih prodajaln pa tudi programov kot tudi spletnih katalogov ter vseh drugih materialov, ki so v zvezi s področjem spleta. Tukaj smo dolžni poudariti dejstvo, da naši strokovnjaki odlično obvladajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih seveda v skladu s potrebami in zahtevami uporabljajo pri obdelavi vseh omenjenih vsebin. Z uporabo pravil v zvezi z optimizacijo konkretnih materialov dosegajo osnovni cilj njihove obdelave oziroma bistveno vplivajo na poboljšanje njihovega položaja v polju globalnega iskanja.

Poudarjamo tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo zainteresiranih strank lahko izvajajo tudi prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz ukrajinskega v danski jezik. Pomembno je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki seveda odlično poznajo svojo stroko pa tudi, da imajo visoko raven splošne kulture in informiranosti. To navajamo zato, kar lahko profesionalno obdelujemo besedila iz različnih področij, tako tista, katerih tema je povezana s področji turizma, psihologije, znanosti in sociologije oziroma medicine, filozofije in izobraževanja ter farmacije kot tudi tista, ki se tičejo katerekoli teme v zvezi s področji gradbene industrije, informacijskih tehnologij in menedžmenta pa tudi ekologije in varstva okolja, zatem politike, financ, bančništva in komunikologije ter marketinga, ekonomije in številnih drugih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Prevajanje PR besedil iz ukrajinskega v danski jezik

Eden od najpogosteje uporabljanih materialov v svetu sodobnega poslovanja so tudi PR članki, ki jih lahko prevedemo v tej kombinaciji jezikov, ko to zahtevajo stranke. Vsekakor je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje plakatov, brošur in letakov iz ukrajinskega v danski jezik, vsekakor pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamne zloženke oziroma vizitke in vse ostale marketinške materiale. Princip njihovega prevajanja je specifičen v tem smislu, da izvirne vsebine skoraj vedno vsebujejo tudi sporočilo, ki mora najti pot do potencialnih strank in s samim tem se le-to prilagaja pravilom danskega jezika, da bi se številni prebivalci te države oziroma vsi tisti ljudje, ki uporabljajo omenjeni jezik, seznanijo z vsebino konkretnih materialov in bi vsekakor morali zelo hitro potem začeli kupovati določeni izdelek, ali uporabljati določeno storitev.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da so v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji. Storitve, za katere so specializirani oziroma lektura in korektura sodijo pod tako imenovano redakcijo vsebin in uporabljajo se, če je zanje neposredno prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik izvedeno v katerikoli drugi instituciji in s strani katerihkoli oseb, ki veljajo za strokovne, toda ob tej priložnosti so storjene tudi določene napake, ki jih bodo omenjeni strokovnjaki vsekakor popravili ob maksimalnem spoštovanju pravil prevajalske stroke.

Moramo tudi poudariti, da vsaka zainteresirana stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje igranih filmov iz ukrajinskega v danski jezik pa tudi vseh drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov, v Prevajalskem centru pričakuje tudi storitev, ki je povezana z njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanjem. Jasno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg že omenjenih vsekakor obdelujejo tudi dokumentarne filme pa tudi informativne oddaje in serije oziroma risane filme, zabavne oddaje in reklamna sporočila ter animirane filme, izobraževalne oddaje in ostale vrste, tako zvočnih kot tudi video vsebin. Zahvaljujoč dejstvu, da jim omogočamo tudi sinhronizacijo pa tudi njihovo podnaslavljanje, stranke dejansko v optimalnem roku dobijo vsebine, ki so pripravljene za plasiranje, in to na katerem koli mediju ali v kinematografih.

Razume se tudi, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ko to zahtevajo stranke, izvajajo tudi neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v danski jezik. Gre za storitev, ki se nanaša, Tako na romane in učbenike kot tudi na dela poezije, zatem beletrijo in generalno katerekoli prozno književno delo. Poleg tega poudarjamo, da lahko v odvisnosti od potreb strank vsekakor v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi ilustrirane pa tudi strokovne revije in časopisne članke.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz ukrajinskega v danski jezik

Poleg tega, da smo specializirani za neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz ukrajinskega v danski jezik, vsekakor zainteresiranim strankam omogočamo tudi overitev prevodov, in to ne samo tega dokumenta, ampak tudi drugih pravnih aktov pa tudi generalno vsakega dokumenta, za katerega naše stranke zahtevajo obdelavo v omenjeni različici jezikov. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi pogodbe oziroma pritožbe in sodbe kot tudi licence in sodne sklepe, zatem pravni red Evropske Unije ter tožbe, certifikate, sodne odločitve in druge dokumente, ki so povezani s področjema sodstva ali prava.

Najpomembneje je napomenuti, in to da zahtevamo od vsake stranke, ki ji je treba prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v danski jezik, da nam dostavi izvirne dokumente, in to na vpogled, toda vsekakor potrebno tudi, da on samostojno izve ali se zanje zahteva stavljanje Apostille žiga. Dejansko gre za overi tako imenovanim haškim žigom, a za čije izvršenje niso pristojni strokovnjaki zaposleni v okviru naše poslovalnice, ampak državne službe, ki jih izvajajo v sklopu okrožnih sodišč v vsakem gradu.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični različici obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. S tem mislimo predvsem na prevajanje potrdil in izjav iz ukrajinskega v danski jezik kot tudi soglasij različnih vrst. S tem mislimo predvsem na profesionalno obdelavo potrdila o samskem stanu oziroma soglasja za zastopanje, kot tudi potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o višini dohodkov oziroma potrdila o stalni zaposlitvi in drugih dokumentov, ki jih konkretne državne službe pogosto zahtevajo, da jim se predajo.

Vse zainteresirane stranke morajo vedeti, da naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, revizijska poročila in drugo) in jih v okviru naše poslovalnice vsekakor pričakuje tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v danski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in številne druge). Vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v danski jezik, seveda to storitev lahko dobijo v Prevajalskem centru, pri čemer moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki se tičejo, tako področja izobraževanja kot tudi tista, ki jih so povezana z znanostjo. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi na potrdilo o rednem šolanju kot tudi na prepis ocen ter na predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav pa tudi na znanstvene patente, pri čemer naši strokovnjaki seveda prevajajo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma vse vsebine, ki so z enim od navedenih področij ozko povezane. Vsekakor lahko odgovorimo na zahtevo katerekoli stranke, ki mu potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v danski jezik in naši strokovnjaki poleg zdravniških izvidov obdelujemo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma katerikoli dokument, ki so del medicinske dokumentacije.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci poskrbijo za prevajanje pa tudi overitev vseh dokumentov, ki sestavljajo gradbeno oziroma razpisno ali tehnično dokumentacijo, kot so laboratorijske analize tehničnih vzorcev in gradbeni projekti ter deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo in druge dokumente, ki sestavljajo katerokoli od njih.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v danski jezik

  • Iz ukrajinskega v danski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!