Prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Vsekakor je pomembno, da se vsakdo, kdorkoli ima potrebo za storitvijo v zvezi z neposrednim prevajanjem iz ukrajinskega v madžarski jezik, zaveda, da če mu je potrebna obdelava dokumentov, Prevajalski center Akademije Oxford to storitev izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, tako da stranke poleg prevajanja dobijo tudi overitev. Poudarjamo pa, da je za izvajanje te storitve zadolžena pristojna oseba, ki je član naše ekipe oziroma zapriseženi sodni tolmač.

S tem v zvezi je posebej pomembno poudariti, da je stranka dolžna priložiti izvirne dokumente na vpogled, da bi omenjena oseba lahko izvedla overitev. Sicer pa se zato zahteva, da sodni tolmač najprej primerja izvirni dokument s prevedenim, saj mora biti popolnoma enaka vsebina. Če pri primerjanju najde določene razlike, mora stranko na to opozoriti in ji predlagati izvedbo lekture in korekture s strani strokovnjakov, zaposlenih v naši ekipi. Omenjeno storitev izvajajo lektorji in korektorji, in to v skladu z veljavnimi pravili in prilagajajo vsebino prevedenih dokumentov vsebini izvirnika in potem se lahko izvede overitev. Prav tako je pomembno, da stranke vedo, da imajo poleg možnosti pošiljanja izvirnih dokumentov preko kurirske službe, imajo tudi tisto, ki vključuje njihovo dostavo s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“, lahko pa se odločijo tudi za to, da osebno pridejo v prostore konkretne poslovalnice naše institucije in tako dostavijo dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik.

Posebej je pomembno poudariti tudi to, da za določene dokumente vse navedeno ni dovolj, da bi se lahko uporabljali v praksi, saj se zahteva overitev s posebnim žigom, ki je poznan kot Apostille oziroma haški. Sicer za to vrsto overitve sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v naši ekipi, ne posedujejo ustreznih pooblastil, pa je tudi ne moremo izvajati, če je to potrebno. Zato priporočamo vsaki stranki, ki v navedeni različici zahteva obdelavo kakršnihkoli dokumentov, da v okviru služb, ki so za to pristojne in delujejo pri okrožnih sodiščih naše države, pridobijo vse relevantne informacije. Zelo je pomembno najprej izvedeti, ali se overitev s haškim žigom mora izvesti za dokumente, za katere zahtevajo obdelavo pa tudi, da uradnike vprašajo, kdaj se mora izvesti ta vrsta overitve. Pogosto se namreč dogaja, da najprej poteka overitev z Apostille žigom, potem pa se prevajata, tako žig kot tudi konkretni dokument in na samem koncu poteka overitev tako obdelanih vsebin s strani zapriseženega sodnega tolmača. Drugi način, ki je prav tako prisoten, vključuje klasičen princip obdelave oziroma najprej se izvaja prevajanje dokumenta iz ukrajinskega v madžarski jezik, potem pa se tako izdelan prevod overja s strani zapriseženega sodnega tolmača in šele na koncu mora stranka odnesti konkretni dokument v pristojne službe, da se overi s haškim žigom.


Prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v ukrajinski jezik

Glede na to, da stranke, ki zahtevajo obdelavo kakršnihkoli dokumentov, morajo dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, pa se razume, da je za prevzemanje določeno, da je lahko osebno v prostorih naše poslovalnice, ali pa bodo stranki prevedeni in overjeni dokumenti dostavljeni na naslov, ki ga navede. Za to storitev se mora zadolžiti določena kurirska služba, ki jo vsekakor zaračuna po lastnem ceniku. Poudarjamo, da je stranka, ki izbere takšen način prevzemanja obdelanih dokumentov, dolžna plačati v trenutku, ko prevzema konkretno pošiljko.

Dovoljeno je pošiljanje skeniranih dokumentov preko elektronske pošte, toda samo v primeru, če stranka zahteva njihovo nujno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji. Razume se tudi, da je vsakdo tudi v tem primeru dolžan dostaviti izvirne dokumente, in to v najkrajšem možnem roku, da bi prevajalci in sodni tolmači konkretne vsebine lahko prevedli v najkrajšem možnem roku oziroma omogočili stranki, da hitro dobi prevod določenega dokumenta.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnih službama, kot so na primer različne vrste soglasij in potrdil ter izjav (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in drugo), naši strokovnjaki prevajajo, če to stranke zahtevajo. Poleg tega je v ponudbi tudi neposredno prevajanje razpisne dokumentacije iz ukrajinskega v madžarski jezik pa tudi tehnične in gradbene, ki vključuje kompletno obdelavo, tako deklaracij izdelkov in navodil za uporabo kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter gradbenih projektov pa tudi dokumentov, ki so del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Seveda prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in osebno izkaznico oziroma prometno in delovno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču ter dovoljenje za prebivanje kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem o smrti, vozniško dovoljenje in druge osebne dokumente. Če to stranke zahtevajo, vsekakor prevajamo tudi zdravniške izvide oziroma dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi druge trenutno nenavedene dokumente, ki so del medicinske dokumentacije.

Če stranka zahteva neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v madžarski jezik, je lahko prepričana, da sodni tolmači in prevajalci pristopajo obdelavi, tako pogodb in sodb oziroma odločb kot tudi pooblastila za zastopanje, tožb in sklepov oziroma pravnega reda Evropske Unije, licenc in sodnih pritožb ter certifikatov ter drugih dokumentov, ki se tičejo področij sodstva ali prava.

Lahko ugodimo tudi zahtevi vsake stranki, ki želi dobiti kompletno obdelane dokumente, povezana s področji znanosti ali izobraževanja, tako da naši strokovnjaki poleg rezultatov znanstvenih raziskav, potrdil o opravljenih izpitih in diplome ter dodatka k diplomi izvajajo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz ukrajinskega v madžarski jezik pa tudi znanstvenih del in potrdila o rednem šolanju oziroma znanstvenih patentov in prepisa ocen kot tudi predmetnikov in programov fakultet ter drugih vsebin, povezanih z omenjenima področjema. Prav tako v popolnosti odgovorimo na zahtevo vsake stranke, ki želi dobiti prevedene različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer revizijska, finančna ali letna pa tudi druge dokumente, ki so del poslovne dokumentacije (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugo).

Da naše stranke ne bi pomislile, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, v tej različici jezikov obdelujejo samo dokumente, omenjamo tudi to, da smo prav tako specializirani tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v madžarski jezik pa tudi, da vsem, ki jim je to potrebno, ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje. Posebej je pomembno dejstvo, da ti strokovnjaki izvajajo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji kot tudi tako imenovano šepetano, pa je zato zelo pomembno, da strokovna ekipa naše poslovalnice sprejme pravilno odločitev. Gre za to, da se vse tri vrste tolmačenja izvajajo v točno določeni situaciji oziroma za tisto vrsto dogodka, ki je natančno določen. S tem dejansko mislimo na to, da se o tem, katera storitev bo ob tej priložnosti uporabljena, odloča na osnovi informacij o številu udeležencev oziroma o trajanju določenega dogodka in da se vsekakor usklajuje tudi z značilnostmi mesta, kjer bo le-ta potekal. Prav to so tudi informacije, ki jih zahtevamo od vsake posamezne stranke, ki od naših strokovnjakov želi izvedbo tolmačenja v navedeni jezični različici.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke oziroma revije pa tudi različne vrste učbenikov kot tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali gre za prozno ali poetsko. Prav tako sodni tolmači in prevajalci, če obstaja potreba za tem, izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v madžarski jezik, njihova tema pa je lahko povezana z absolutno vsako vejo naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Moramo poudariti tudi informacijo, da stranke v vsaki naši poslovalnici pričakuje kompletna obdelava serij in oddaj različne vrste (otroške, izobraževalne, informativne, zabavne in druge) pa tudi, da naši strokovnjaki po potrebi prevajajo katerikoli film, ne glede na to, ali gre za animirani, risani ali dokumentarni oziroma igrani, pri čemer prav tako lahko ponudimo tudi dodatne storitve, ki se tičejo obdelave teh vsebin in so povezane z njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanjem. Na ta način vsaki stranki, ki želi dobiti prevedene video ali zvočne vsebine katerekoli vrste, naši strokovnjaki dejansko omogočajo, da zelo hitro dobi kompletno obdelane materiale, tako da ima možnost, da jih plasira takoj po prevzemanju, tako v kinematografih in na spletu kot tudi na televiziji ter na vsakem drugom mediju.

Specializirani smo tudi za neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v madžarski jezik (reklamne zloženke, PR članki, vizitke, brošure, katalogi, plakati in drugo), pri čemer moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko strokovno obdelajo tudi vse vrste spletnih vsebin. Posebej želimo omeniti, da pri prevajanju, tako spletne strani ali spletne prodajalne oziroma spletnega kataloga kot tudi drugih spletnih materialov uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo njihove optimizacije oziroma sledijo smernicam SEO (Search Engine Optimisation). S takšnim pristopom se vsakemu konkretnemu materialu omogoča, da relativno hitro, ko se uradno postav na splet, zavzame tudi precej boljše mesto pri iskanju. Prav tako je razumljivo tudi to, da naši strokovnjaki lahko po potrebi tudi profesionalno obdelajo katerikoli program oziroma aplikacijo, če to stranka zahteva.

Prevajanje razpisne dokumentacije iz ukrajinskega v madžarski jezik

Ne glede na to, točni kateri dokument iz razpisne dokumentacije stranka želi dobiti preveden v tej različici jezikov, se vsekakor mora zavedati, da ob tej priložnosti poteka tudi njegova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. S takšnim načinom obdelave teh pa tudi številnih drugih dokumentov, prevajalci in sodni tolmači dejansko stranki omogočajo, da precej hitro dobi dokumente, ki so pravno absolutno veljavni.

Da bi bil konkretni dokument lahko obdelan v skladu s pravili oziroma bil najprej preveden v tej različici jezikov pa tudi overjen, je vsaka stranka pri pošiljanju vsebin na obdelavo dolžna priložiti tudi izvirne dokumente, ki jih sodni tolmač uporablja, preden pristopi njihovi overitvi. Pravzaprav mora fizično primerjati izvirne dokumente in njihov prevod s ciljem, da ugotovi, ali so istovetni ali pa obstajajo določene napake, ki se morajo popraviti skozi redakcijo, da bi bil lahko izvedena overitev tega dokumenta.

Poleg obveznosti, ki je povezana z dostavo izvirnih dokumentov, so stranke dolžne storiti še nekaj, kar pa se nanaša na preverjanje informacij, po vezanih z nadoveritvijo. Natančneje zakon zahteva, da se za določene dokumente, ki se prevajajo v omenjeni kombinaciji jezikov, mora izvesti tudi overitev s tako imenovanim haškim žigom. Njegov drugačen naziv je Apostille, toda sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, ne posedujejo potrebnih pooblastil, da bi bili v priložnosti, da strankam ponudijo tudi to vrsto overitve, tako da prav iz tega razloga priporočamo vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v madžarski jezik, da predhodno preveri, ali se s haškim žigom mora opremiti tudi ta dokument in v katerem trenutku (po obdelave s strani naših strokovnjakov, ali pa na samem začetku oziroma preden pristopijo prevajanju in overitvi določenega dokumenta).

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači poleg razpisne dokumentacije obdelujejo tudi vse dokumente, ki sestavljajo gradbeno oziroma tehnično dokumentacije, kar pomeni, ne samo obdelavo gradbenih projektov, ampak tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo oziroma deklaracij izdelkov in drugih dokumentov, ki sestavljajo eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Pomembno je omeniti tudi to, da naši strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v madžarski jezik, kar se nanaša predvsem na kompletno obdelavo, tako potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice kot tudi izpiskov iz matičnega registra umrlih pa tudi vozniškega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenja za prebivanje in prometnega ter delovnega dovoljenja in drugih osebnih dokumentov. Poskrbeli bomo, da ugodimo zahtevi vsake posamezne stranke, ki želi v omenjeni različici jezikov dobiti prevedene zdravniške izvide, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Poleg tega naši strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo potrdil oziroma različnih vrst izjav ter soglasij (potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in drugi dokumenti, ki se predajajo pristojnim institucijam), strankam pa prav tako tudi omogočajo, da dobijo kompletno obdelano poslovno dokumentacijo oziroma vse dokumente, ki jo sestavljajo. Pri tem mislimo predvsem na različne vrste poslovnih poročil, od letnih preko revizijskih pa do finančnih, toda sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz ukrajinskega v madžarski jezik oziroma poslovnih odločitev in ustanovitvenih aktov določenega podjetja, zatem faktur, statuta podjetja in drugih dokumentov, ki sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Vsi naše stranke morajo vedeti tudi to, da v okviru naše poslovalnice lahko dobijo profesionalno obdelavo diplome in dodatka k diplomi oziroma rezultatov znanstvenih raziskav ter potrdil o opravljenih izpitih in zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi prepisa ocen ter predmetnikov in programov fakultet, znanstvenih del in patentov ter diplomskih pa tudi seminarskih nalog in vseh drugih dokumentov, ki do sedaj niso navedeni, povezani pa so, tako z izobraževanjem kot tudi z znanostjo. Poleg vsega tega omenjamo tudi dejstvo, da je v naši ponudbi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v madžarski jezik, tako da omenjeni strokovnjaki poleg pogodbe in sodnih odločitev oziroma tožbe, sklepa in sodbe pa tudi pritožbe, kompletno obdelujejo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi različne vrste certifikatov ter licence, pooblastilo za zastopanje in druge dokumente, ki se nanašajo na področja sodstva ali prava.

Prevod reklamnih letakov iz ukrajinskega v madžarski jezik

Ker je vsebina reklamnih letakov pa tudi drugih marketinških materialov specifična v tem smislu, da se določeno sporočilo nahaja v njih in je namenjena potencialnim strankam. Zato je tudi jasno, da je zelo pomembno, na kateri način se pristopa obdelavi tega reklamna sporočila, ko se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik. Natančneje rečeno, morajo strokovnjaki, ki izvajajo to storitev, vsekakor posebno pozornost nameniti pravilom, ki so prisotna v okviru madžarskega jezika, da bi njegovim izvornim govorcem oziroma vsem ljudem, ki uporabljajo in razumejo ta jezik, ponudili možnost, da izvedo, kaj vključuje vsebina določenih reklamnih materialov in da seznanijo z določeno storitvijo ali izdelkom ter podjetjem, ki se na ta način reklamira. Prav tako se razume se, da prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični različici obdelujejo tudi plakate oziroma reklamne brošure pa tudi zloženke ter PR članke kot tudi vizitke in ostale vsebine, ki primarno sodijo na področje marketinga.

Posebej tudi poudarjamo, da lahko strankam ponudimo storitev profesionalne lekture pa tudi korekture, ki jo izvajajo osebe, ki so za to tudi ustrezno usposobljene. Natančneje rečeno, ko korektorji in lektorji pristopajo izvedbi storitve redakcije, so stranke lahko prepričane, da bodo prevedeni materiali absolutno prilagojeni pravilom madžarskega jezika oziroma bodo profesionalno popravljene vse napake, ki v njih obstajajo.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmač, ki so v naši ekipi, v vsakem trenutku lahko izvajajo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v madžarski jezik, pri čemer poudarjamo, da zainteresiranim strankam tudi omogočamo, da po odličnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje, ki je vrhunske kakovosti. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poleg simultanega v omenjeni različici jezikov prav tako lahko izvajajo tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje, je posebej pomembno, da se sprejme prava odločitev o vrsti storitve. Dejansko je najbolj pomembno dobiti potrebne informacije o vrsti dogodka, ki se organizira oziroma o prostoru, v katerem bo le-ta potekal pa tudi o tem, kako dolgo naj bil trajal pa tudi, približno koliko ljudi naj bi bilo prisotnih. Šele na osnovi vseh teh podatkov naša ekipa tudi sprejme odločitev, ali bo uporabljeno šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Zainteresirane stranke vsekakor morajo vedeti, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v madžarski jezik in s tem mislimo na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg poljudnih besedil različne tematike, na zahtevo strank vsekakor prevajajo tudi tista, ki veljajo za strokovna oziroma znanstvena. Seveda omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti, tako da poleg tistih, ki se tičejo področij ekologije in varstva okolja, psihologije, turizma in marketinga oziroma menedžmenta, sociologije in komunikologije prav tako lahko obdelajo tudi strokovna ter poljudna besedila, katerih tema je povezana s področji bančništva, ekonomije ali financ oziroma prava, izobraževanja in farmacije ter politike, filozofije, informacijskih tehnologij in drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki jih na prvem mestu sodijo v domeno naravoslovnih kot tudi tistih, ki so povezane s katerokoli družbeno vedo.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz ukrajinskega v madžarski jezik

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje knjig iz ukrajinskega v madžarski jezik, dejansko mislimo, da enako uspešno in kakovostno prevajajo tudi književna dela katerekoli vrste ter učbenike, tako da stranke dobijo profesionalno obdelane romane oziroma dela beletrija in druga prozna književna dela, omenjeni strokovnjaki pa z enakim uspehom obdelujejo tudi različna dela, ki šteje kot poetska. Seveda prav tako prevajajo tudi strokovne oziroma otroške in ilustrirane revije in na zahtevo obdelujejo tudi časopisne članke.

Vsi, ki imajo potrebo za tem, v Prevajalskem centru lahko dobijo tudi strokovno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v madžarski jezik in ob tej priložnosti sodni tolmači in prevajalci uporabljajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo konkretnih vsebin, in to z uporabo smernica, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Tako se dejansko določeni spletni strani ali spletnemu katalogu pa tudi spletni prodajalni in drugim podobnim materialom poboljšujejo možnosti za doseganje boljšega položaja v polju iskanja pa tako zainteresirane stranke lahko enostavneje prihajajo do potrebnih informacija, s tem pa se vsekakor vpliva na poboljšanje kakovosti poslovanja lastnikov določenih spletnih vsebin.

Kar zadeva prevajanje filmov iz ukrajinskega v madžarski jezik, morajo vsi, ki imajo potrebo za storitvijo, vedeti, da poleg igranih prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi animirane oziroma dokumentarne ter risane filme, ki jih potem obdelujejo strokovnjaki, ki so specializirani za njihovo podnaslavljanje. Seveda, če stranki to bolj ustreza, lahko uporabimo tudi sinhronizacijo, in to ne samo za filme, ampak tudi za številne druge zvočne in video materiale, kot so na primer zabavne ali informativne oddaje, zatem reklamna sporočila kot tudi izobraževalne in otroške oddaje, serije in druge vrste video ali zvočnih vsebin.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v madžarski jezik

  • Iz ukrajinskega v madžarski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!