Prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Osnovni pogoj, da bi neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v grški jezik bilo obravnavano kot pravno veljavno, je posedovanje žiga pooblaščenega sodnega tolmača. In zahvaljujoč dejstvu, da so v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford prisotni tudi prevajalci in sodni tolmači, stranke v optimalnem roku in pod odličnimi pogoji dobijo prevedene in zakonsko veljavne dokumente katerekoli vrste.

Edina situacija, ko naši strokovnjaki ne morejo v popolnosti odgovoriti na zahtevo strank, je, ko se za določen dokument zahteva “nadoveritev” oziroma overitev s posebno vrsto žiga, za katero oni nimajo pooblastila in je poznan kot haški ali Apostille. Vsekakor se ta vrsta overitve izvaja izključno za dokumente, za katere to določa zakon in to samo v službah, ki so pristojne in trenutno delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države. Vsekakor se mora vsaka stranka, preden nam dostavi določene dokumente, pozanimati o tem, ali je ta vrsta overitve zanje obvezna in kdaj poteka overitev z Apostille žigom za te dokumente oziroma ali potem, ko naši strokovnjaki izvedejo prevod in overitev ali pa se dokument najprej overi s tem žigom pa se potem izvaja prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik in na koncu se dokument overja z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. V skladu z vsemi temi informacijami bodo vedeli, na kakšen način poteka postopek obdelave in približno, kako dolgo naj bi trajal pa tudi kam se mora določen dokument najprej odnesti.

Zelo je pomembno tudi to, da so nam stranke, ki potrebujejo prevajanje dokumentov v navedeni različici jezikov, dolžne dostaviti tudi izvirne vsebine, in to na vpogled sodnemu tolmaču, ker jih le-ta mora neposredno primerjati s prevodi, preden jih opremi s svojim žigom. Poleg tega jim je omogočena dostava preko "Pošte Slovenije“, ali pa s priporočeno pošiljko ter po kurirski službi, vsem zainteresiranim strankam pa je tudi dovoljeno, da pridejo v našo poslovalnico osebno in tako dostavijo dokumente, za katere zahtevajo obdelavo.


Prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v ukrajinski jezik

V izjemnih situacijah oziroma ko jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v grški jezik, jih lahko najprej pošljejo preko elektronske pošte in potem tudi dostavijo na enega od opisanih načinov, toda pod pogojem, da je to tisti, ki je za te stranke najhitrejši.

Ker sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi številne druge vsebine, za katere ni treba izveste overitve, je strankam tudi v tem primeru dovoljeno, da nam jih pošljejo preko elektronske pošte in jih prevzamejo na enak način, s čimer je celoten postopek njihove obdelavi vsekakor pospešen.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo različne vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge), na zahtevo strank prav tako pristopajo tudi obdelavi vseh dokumentov, ki štejejo kot osebni (potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi).

Strankam prav tako omogočamo, da v optimalnem roku dobijo tudi prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v grški jezik pa tudi overitev z žigom uradno pooblaščene oseb, tako če sodni tolmači in prevajalci poleg certifikatov, sklepov o razvezi zakonske zveze in pravnega reda Evropske Unije, vsekakor kompletno obdelajo tudi pritožbe oziroma tožbe in odločitve kot tudi licence pa tudi sodne sklepe, pogodbe in druge dokumente, ki sodijo na področje prava. Poleg fakture, ustanovitvenih aktov podjetja in različnih vrst poslovnih poročil, tako finančnih kot tudi revizijskih oziroma letnih naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi statut podjetja kot tudi poslovne odločitve in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

V ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje potrdil o opravljenih izpitih iz ukrajinskega v grški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi diploma in dodatek k diplomi ter seminarske in diplomske naloge pa tudi vse druge dokumente in vsebine, ki se nanašajo prav na področje izobraževanja. Kompletno lahko obdelamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi vsak drug dokument, ki sodi med medicinsko dokumentacijo ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela ter patente oziroma dokumente, ki so izključno povezani s področjem znanosti.

Strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje za gradbene projekte ter za navodila za uporabo in deklaracije izdelkov kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in za druge dokumente, ki jih lahko uvrščamo, tako v gradbeno kot tudi v razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Vse do sedaj navedeno, je samo del bogate ponudbe dokumentov, za katere stranke lahko v okviru naše institucije dobijo prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov pa tudi overitev z žigom sodnega tolmača, toda poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki vsekakor kompletno obdelajo tudi katerokoli drug dokument, ki ga zahteva stranka.

Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik za spletne strani oziroma za programsko opremo in spletne kataloge pa tudi za spletne prodajalne in ostale spletne materiale. Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko je to potrebno, njihov osnovni namen pa je, da se obdelani spletni materiali v okviru iskanja pozicionirajo precej boljše kot prej.

Časopisne članke ter besedila različnega namena oziroma dolžine in tematike kot tudi učbenike in revije ter književna dela prevajalci in sodni tolmači prav tako maksimalno profesionalno obdelujejo in s ceno te storitve bo vsaka stranka več kot zadovoljna. Prav tako lahko prevajamo tudi vse vsebine, skozi katere se nekaj reklamira oziroma sodijo v domeno marketinga, kot so na primer plakati in PR članki oziroma reklamne zloženke in brošure ter vizitke, katalogi in številne druge.

Zainteresirane stranke lahko zadolžijo omenjene strokovnjake, če je treba izvesti tolmačenje iz ukrajinskega v grški jezik, saj prevajalci in sodni tolmači lahko uporabljajo katerokoli vrsto te storitve oziroma šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje v konkretni jezični različici. Posebej želimo omeniti, da zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje pa tudi, da neposredno pred izdelavo ponudbe za navedeno storitev vsekakor moramo od vsake stranke posebej dobiti potrebne informacije, ki se tičejo organizacije samega dogodka. Natančneje rečeno, morajo nam posredovati podatke o mestu, na katerem bo potekal, zatem o številu udeležencev pa tudi o njegovem trajanju in mi potem dobimo jasno sliko predvsem o njegovi organizaciji, tako bomo lahko sprejeli odločitev, katera od navedenih vrst tolmačenja lahko ponudi ustrezen odgovor na vse te zahteve.

Poleg vsega, kar je do tega trenutka navedeno, želimo posebej omeniti, da zagotavljamo tudi dodatne storitve v zvezi s prevajanjem video in zvočnih materialov iz ukrajinskega v grški jezik, saj stranke v okviru poslovalnice naše institucije lahko dobijo tudi podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo vseh vsebin te vrste. Pričakujejo jih tudi kompletno obdelane informativne in zabavne oziroma otroške oddaje (televizijske in radijske), zatem serije pa tudi igrani ter animirani in risani filmi pa tudi reklamna sporočila ter dokumentarni filmi in vsi ostali in video in zvočni materiali.

Glede na to, da so v vsaki naši poslovalnici zaposleni tudi profesionalni korektorji in lektorji, jih lahko stranke angažirajo za vsebine, ki so že neposredno prevedene iz ukrajinskega v grški jezik, pri čemer v njih obstajajo napake, da izvedejo storitvi korekture in lekture.

Prevajanje licenc in certifikatov iz ukrajinskega v grški jezik

Ko nekdo zahteva, da dobi profesionalno prevajanje licenci in certifikatov iz ukrajinskega v grški jezik, se mora zavedeti, da ga v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje storitev, ki jo redko najdemo drugje v državi. Posebej želimo omeniti, da so v okviru Prevajalskega centra zaposleni prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo vsebin v tej kombinaciji jezikov, tako da stranke, omenjene in številne druge dokumente ne dobijo samo prevedene, ampak jim je tudi omogočeno, da dobijo njihovo overitev, le-tej pa se pristopa v skladu s pravili in bo izvedena izključno s strani zapriseženih sodnih tolmačev.

Toda vse stranke, ki jih navedeno zanima, morajo vedeti tudi to, da zakon zahteva overitev s haškim žigom oziroma tako imenovanim Apostille za določene dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik. Ker to ni v domeni angažiranja naših strokovnjakov, le-ti niso dolžni, da zainteresiranim strankam dajo potrebne informacije o tem, tako da bi se mora vsakdo sam pozanimati o vsem, kar se na omenjeno vrsto overitve nanaša.

Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi različne vrste sodb oziroma sklepe pa tudi pritožbe in tožbe kot tudi odločitve in pravni red Evropske Unije oziroma pogodbe različnih vrst pa tudi pooblastilo za zastopanje in katerokoli drug dokument, za katerega stranka zahteva prevajanje v tej različici jezikov, ki sodi na področje prava ali sodstva. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi vsakega osebnega dokumenta (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, potrdilo o državljanstvu in drugo), ko pa je to potrebno strankam, prav tako prevajajo tudi, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma vsak dokument, ki sodi med medicinsko dokumentacijo.

Prav tako se razume, da ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v grški jezik in v tem primeru se razen za sklepe o ustanovitvi pravne osebe oziroma ustanovitvene akte podjetja ter statut podjetja in fakture, ta storitev uporablja tudi za vse vrste poslovnih poročil (letna, revizijska in finančna) kot tudi za ostale nenavedene dokumente, ki so povezani s poslovanjem kateregakoli podjetnika ali pravne osebe.

Vsekakor bomo maksimalno korektno in profesionalno odgovorili tudi na zahtevo, ki jim je potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v grški jezik. Razume se tudi, da sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so povezani, ne samo s področjem izobraževanja, ampak tudi s področjem znanosti. S tem mislimo, tako na rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet kot tudi na prepis ocen pa tudi na zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter na znanstvene patente kot tudi dela oziroma seminarske in diplomske naloge pa tudi na potrdila o rednem šolanju in na vse druge dokumente, ki so kakorkoli povezani z omenjenimi področji.

Posebej želimo poudariti tudi to, da nam se stranke pogosto obračajo z zahtevo za neposrednim prevajanjem iz ukrajinskega v grški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tako da prevajalci in sodni tolmači vsekakor odgovorijo tudi na njihove zahteve in v tem primeru se ta storitev uporablja, ko je treba obdelati katerokoli vrsto izjave oziroma soglasja ali potrdila. To pa pomeni, da ti strokovnjaki najpogosteje v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu oziroma potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o nekaznovanosti ter druge dokumente, ki se s strani pristojnih služb zelo pogosto zahtevajo.

Pomembno je omeniti tudi to, da se prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik uporablja tudi za vse dokumente, ki sestavljajo, tako razpisno in tehnično kot tudi gradbeno dokumentacijo, v tem primeru pa se misli predvsem na gradbene projekte oziroma na deklaracije izdelkov in navodila za uporabo in prav tako tudi na laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi na vse druge dokumente, ki jih uvrščamo v eno od omenjenih vrst dokumentacij.

Prevajanje programske opreme iz ukrajinskega v grški jezik

Samo ena izmed številnih storitev, ki jih ponujamo strankam, je tudi neposredno prevajanje programske opreme iz ukrajinskega v grški jezik in v tem primeru profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu s pravil stroke obdelajo katerikoli program ali aplikacijo. Prav tako v tej različici jezikov prevajajo tudi spletne strani kot tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne in na sploh vse vsebine, ki se predstavljajo na spletu. Da bi maksimalno kakovostno odgovorili na zahtevo stranke, ki ji je potrebna obdelava takšnih materialov, upoštevajo tudi pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation). Natančneje rečeno, ko optimizirajo različne vrste teh vsebin, je njihovo mesto v okviru globalnega iskanja precej boljše, kar ima izjemno pozitiven učinek tudi na poslovanje njihovih lastnikov.

Prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni kombinaciji jezikov pod izjemno ugodnimi pogoji profesionalno obdelajo tudi marketinške materiale katerekoli vrste. Poleg prevajanja plakatov, PR besedil in brošur ponujamo tudi storitev obdelave katalogov, zatem vizitk kot tudi reklamnih letakov oziroma zloženk pa tudi generalno vseh vsebin, ki so namenjene reklamiranju določenega podjetja, bodisi da se predstavi določen izdelek, storitev ali enostavno poslovanje določenega podjetja ter različne vrste dogodka. Posebej želimo omeniti, da se naši strokovnjaki pri obdelavi takšnih vsebin v celoti spoštujejo najprej pravila, ki jih določa prevajalska stroka in takoj potem tudi tistih, ki se nanašajo na področja marketinga. Samo zato, ker obdelava omenjenih materialov poteka na ta način, so naše stranke lahko povsem prepričane, da bodo le-ti našli pot do vsakega govornika grškega jezika, tako da jim je istočasno omogočeno, da se na absolutno kakovosten način seznanijo z različnimi podjetji oziroma izdelki ali storitvami kot tudi s čimerkoli kar se predstavlja skozi to vrsto vsebin.

Moramo poudariti tudi to, da v ekipi naše poslovalnice niso zaposleni samo sodni tolmači in prevajalci, ampak so tukaj med drugim tudi lektorji in korektorji, ki seveda svoje storitve uporabljajo, ko je to potrebno strankam. Redakcija različnih vrst vsebin je storitev, ki obsega profesionalno korekturo in lekturo. Ta storitev se izvaja, ko obstajajo dokončani prevodi iz ukrajinskega v grški jezik za katerokoli vrsto materialov in ko ob tej priložnosti morajo biti popravljene določene napake, ki so nastale pri prevajanju, da bi bila vsebina maksimalno v skladu s pravili iz grškega jezika.

Prevajanje serij iz ukrajinskega v grški jezik

Da bi vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje serij iz ukrajinskega v grški jezik v veliki meri prihranila svoj čas pa tudi denar, poskrbijo strokovnjaki, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford. Namreč, poleg omenjene storitve vsem, ki jim to ustreza, ponujamo tudi sinhronizacijo serij pa tudi drugih video in zvočnih vsebin kot tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi igrane filme kateregakoli žanra oziroma informativne televizijske in radijske oddaje kot tudi reklamna sporočila, animirane filme ter oddaje zabavnega značaja ter dokumentarne in risane filme oziroma vse ostale in video in zvočne materiale.

Prav tako lahko strokovno prevajamo tudi katerekoli književno delo in poleg beletrije in romanov, ki se najpogosteje zahtevajo s strani naših strank, izvajamo tudi neposredno prevajanje poetskih in proznih književnih del iz ukrajinskega v grški jezik in vsekakor obdelujemo tudi učbenike. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi zahteve vsake stranke, ki ji je obdelava v tej kombinaciji jezikov potrebna za časopisne članke ali pa za vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih pa tudi otroških ter vseh drugih vrst revij.

Vsekakor so naši strokovnjaki usposobljeni tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v grški jezik, pri čemer vsem, ki jim je to potrebno, lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pri tem je posebej pomembno poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v omenjeni različici jezikov, ki se vsekakor tudi zelo pogosto uporablja za različne vrste dogodka, lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje pa tudi, da strankam omogočajo izvajanje storitve konsekutivnega tolmačenja. Osnovni pogoj za oblikovanje ponudbe za konkretno storitev oziroma za sprejemanje odločitve, katera od navedenih vrst tolmačenja izpolnjuje pričakovanja, tako organizatorja kot tudi vseh udeležencev, je, da predstavnik naše poslovalnice poseduje ustrezne podatke. Dejansko se ponudba mora oblikovati šele potem, ko izvemo, koliko ljudi se bo udeležilo določenega dogodka in kje naj bi potekal oziroma kakšne so posebnosti določenega prostora v katerem bo potekal, pa tudi kako dolgo naj bi trajal in podobno.

Poleg vseh navedenih storitev, prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v grški jezik. Ne bodite v skrbeh, če je njihova tema morda malo nenavadnejša, saj imajo naši strokovnjaki več kot dovolj izkušenj, tako da lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo katerokoli vrsto besedilnih materialov in ne glede na to, ali so strokovni ali poljudni. Glede na to, da obstaja izjemno veliko število področja, na katere se lahko njihova tema nanaša, bomo za zdaj našteli samo tiste, zaradi katerih se stranke najpogosteje obračajo na nas. Torej, poleg besedil, ki se tičejo področij medicine, izobraževanja, farmacije in znanosti oziroma turizma, menedžmenta, komunikologije in marketinga naši strokovnjaki obdelujejo tudi tista, ki se ukvarjajo s temo s področij ekonomije oziroma informacijskih tehnologij in politike ter financ in bančništva. Poleg tega lahko prevajajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila iz domene informacijskih tehnologij pa tudi gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja oziroma praktično rečeno kateregakoli drugega področja, ki sodi med, tako družbene kot tudi naravoslovne vede.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v grški jezik

  • Iz ukrajinskega v grški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!