Prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena v nizu storitev, za katere so specializirani profesionalni prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, se nanaša na neposredno prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik, kar lahko izvajajo, ne samo v pisani obliki za katerokoli vrsto vsebin, ampak tudi kot tolmačenje.

Če jih neka stranka želi zadolžiti za izvajanje storitve tolmačenja v tej različici jezikov, vsekakor mora imeti na umu podatek, da so usposobljeni za uporabo vseh treh vrst te storitve oziroma, da je v ponudbi, ne samo konsekutivno, ampak tudi simultano oziroma šepetano tolmačene pa tudi, da jim omogočamo, da jim po zelo ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Komur je potrebna ena od omenjenih storitev tolmačenja, mora pred izdelavo ponudbe zanjo od strani naših strokovnjakov, dostaviti vse podatke, ki se nanašajo na konkretni dogodek in njegovo organizacijo nanašajo, saj je treba opraviti njihova ustrezno analizo, da bi ugotovili, katera od konkretnih vrst storitve lahko na najboljši način odgovori na te zahteve. Pravzaprav morajo naši strokovnjaki izvedeti, kako dolgo bo neki dogodek trajal pa tudi, kje bo točno potekal kot tudi, približno koliko ljudi bo prisotnih.

Aktualna ponudba storitev naše institucije vsebuje tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v finski jezik, pri čemer moramo posebej poudariti, da so lahko poljudni in strokovni oziroma se njihova tema lahko tiče katerekoli znanstvene discipline, tako tiste, ki velja za del naravoslovnih ved kot tudi tiste, ki je v domeni družbenih ved. Poudarjamo tudi to, da naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi serije oziroma različne vrste filmov (animirani, dokumentarni, igrani, risani) kot tudi katerokoli televizijsko ali radijsko oddajo oziroma reklamna sporočila in vse ostale zvočne in video materiale. V sklopu te storitve je tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi sinhronizacija, s čimer se strankam omogoča velik prihranek časa, saj praktično rečeno na enem mestu dobijo kompletno obdelane materiale te vrste.


Prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v ukrajinski jezik

Če nekdo poseduje izdelane prevode v tej različici jezikov za različne vrste vsebin, v okviru katerih je treba opraviti določene popravke, so tukaj profesionalni korektorji in lektorji, ki jih zaposlujemo in v tem primeru uporabljajo pravila lekture in korekture, da bi izvedli profesionalno redakcijo katerekoli vrste materialov.

Razume se tudi, da izvajamo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v finski jezik pa tudi, da po potrebi prevajamo katerokoli vrsto revij, književnih del in učbenikov oziroma materiale s področij marketinga (vizitke, brošure, reklamne zloženke, PR članki, katalogi, plakati in drugo).

Prevajalci in sodni tolmači, če to zahtevajo stranke, v tej jezični različici izvajajo tudi neposredno prevajanje spletnih strani oziroma katerekoli vrste vsebin, ki so povezane s spletom. Poleg spletnih prodajaln prav tako obdelujejo tudi katerikoli program kot tudi aplikacijo ter spletne kataloge in vse ostale vsebine te vrste. In glede na to, da odlično poznajo vsa pravila, ki se tičejo optimizacije konkretnih materialov za iskalnike na spletu (SEO - Search Engine Optimisation), so naše stranke, ki zahtevajo to storitev, lahko povsem prepričane, da se bo njihovo mesto v okviru splošnega poboljšalo.

Predvideno je, da je vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava kateregakoli od predhodno navedenih materialov, dolžna njihovo dostavo izvesti preko elektronske pošte, če ji ustreza prav takšen način in da jih potem, ko bo opravljena njihova kompletna obdelava, lahko na enak način tudi prevzame, s čimer vsekakor prihrani najprej čas pa tudi denar.

Glede na to, da lahko na zahtevo izvedemo tudi kompletno obdelavo dokumentov, smo dolžni poudariti, da se način njihove dostave na prevajanje vsekakor razlikuje, saj je zainteresirana stranka dolžna na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente. To pomeni, da jih poleg njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, lahko tudi osebno dostavi pooblaščeni osebi Prevajalskega centra Akademije Oxford, če mu tako najbolj ustreza.

Samo v primeru nujnega prevajanja dokumentov iz ukrajinskega v finski jezik, je stranki dovoljeno, da skenirane dokumente pošlje po elektronski pošti, toda prav tako se razume, da mora absolutno spoštovati navedeno pravilo, da v najkrajšem možnem roku potem na vpogled priloži tudi izvirne vsebine.

Ker je posebej pomembno, da se dostavijo izvirniki, je tako določen tudi način prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, kar pomeni, da stranke izbirajo med dvema možnostma oziroma med njihovim osebnim prevzemanjem v prostorih poslovalnice naše institucije in dostave na naslov stranke. Kdorkoli se odloči za drugo možnost, je omenjeno storitev dolžan plačati po ceniku določene kurirske službe, ki mu dostavi kompletno obdelane dokumente.

Poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol in diplome ter dodatka k diplomi oziroma potrdil o opravljenih izpitih in predmetnikov in programov fakultet sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi prepis ocen oziroma potrdilo o rednem šolanju pa tudi znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter vse vrste del in nalog (znanstvena, seminarske in diplomske) kot tudi različne vsebine, ki se nanašajo na področji znanosti ali izobraževanja. Poleg tega kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo ter vsak drug dokument, ki je del gradbene ali tehnične oziroma razpisne dokumentacije.

Omenjeni strokovnjaki na zahtevo stranke vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v finski jezik, tako da poleg sodb oziroma sodnih odločb in tožb kompletno obdelajo tudi licence, sodne sklepe in pooblastilo za zastopanje oziroma pogodbe in pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate in vse druge dokumente, ki sodijo v domeno prava ali sodstva.

Na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki v tej jezični različici izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam in poleg različnih vrst soglasij vsekakor kompletno obdelajo tudi katerokoli izjavo oziroma potrdilo (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugo), pri čemer moramo poudariti, da so specializirani tudi za izvajanje neposrednega prevajanja medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v finski jezik, kar poleg specifikacij farmacevtskih izdelkov in zdravniških izvidov vključuje tudi kompletno obdelavo navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in vseh dokumentov, ki do zdaj niso bili omenjeni in sestavljajo to vrsto dokumentacije.

Poskrbimo tudi za to, da odgovorimo na zahtevo stranke, ki želi dobiti neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v finski jezik, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg osebne izkaznice, prometnega in vozniškega dovoljenja oziroma potrdila o stalnem prebivališču, prevajajo tudi potni list pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi potrdilo o državljanstvu oziroma delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in smrti ter druge osebne dokumente.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje v konkretni jezični različici za različne dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe, kar pomeni, da omenjeni strokovnjaki poleg statuta in ustanovitvenih aktov podjetja, na zahtevo strank prevajajo tudi fakture kot tudi letna poslovna poročila in sklep o ustanovitvi pravne osebe, zatem revizijska in finančna poročila pa tudi poslovne odločitve in vse druge dokumente, ki so na katerikoli način povezani s poslovanjem.

Poudariti moramo tudi informacijo, da ko prevajalci in sodni tolmači obdelavo dokumentov izvajajo v skladu s pravili, kljub temu obstaja možnost, da to v nekaterih primerih ne dovolj, ker se zahteva overitev s posebno vrsto žiga, toda samo za določene dokumente, za katere se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici. Pri tem mislimo na tako imenovani Apostille žig, njegovo drugačno ime je haški in je potreben samo za dokumente, za katere to določa zakon, kar lahko poteka samo v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije. Dejansko bodo osebe, ki so za to zadolžene, zainteresiranim strankam dale informacije o tem, ali se overitev s haškim žigom zahteva za dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik in v katerem trenutku poteka. Gre za dva načina overitve z Apostille žigom, ki se najpogosteje uporabljata, kat pomeni, da overitev z njim poteka potem, ko prevajalci in sodni tolmači začnejo izvajati najprej prevajanje v tej jezični različici pa tudi overitev izdelanega prevoda, ali pa overitev s tem žigom poteka šele, ko kompletno obdelajo konkretni dokument. Sicer vse te informacije strankam bistveno olajšajo celoten postopek obdelave kakršnihkoli dokumentov in jim omogočajo tudi prihranek časa.

Prevajanje marketinških vsebin iz ukrajinskega v finski jezik

Ne glede na to, ali je nekomu potrebno neposredno prevajanje reklamnih letakov iz ukrajinskega v finski jezik, ali pa želi dobiti profesionalno obdelane brošure, kataloge kot tudi plakate ter vizitke, profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo sestavni del ekipe poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko to storitev zagotavljajo v kateremkoli trenutku. Jasno je, da se pri obdelavi teh vsebin tudi trudijo, da konkretno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, v popolnosti prilagodijo pravilom ciljanega jezika, da bi govorcem finskega jezika omogočili ustrezno seznanjanje s konkretno storitvijo ali izdelkom oziroma s tistim, kar se reklamira preko omenjenih materialov.

Prav tako so ti strokovnjaki tudi specializirani za izvajanje neposrednega prevajanja video in zvočnih materialov iz ukrajinskega v finski jezik, pri čemer strankam, ki jim je ta storitev potrebna, ponujajo tudi dodatne storitve, ki se nanašajo predvsem na njihovo podnaslavljanje kot tudi na sinhronizacijo. Posebej želimo omeniti, da poleg igranih filmov kateregakoli žanra, naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi animirane, dokumentarne in risane filme kot tudi zabavne, informativne, izobraževalne, otroške in druge vrste radijskih in televizijskih oddaj pa tudi reklamna sporočila in serije ter vse ostale vsebine iz te skupine.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični različici prevajajo tudi katerokoli vrsto besedilnih materialov oziroma strankam omogočajo neposredno prevajanje političnih, ekonomskih in turističnih besedil iz ukrajinskega v finski jezik pa tudi tistih, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, turizma, ekologije in varstva okolja in informacijskih tehnologij oziroma izobraževanja, bančništva, znanosti in filozofije kot tudi sociologije ter psihologije, komunikologije in menedžmenta pa tudi marketinga in drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali le-te sodijo v družbene ali naravoslovne vede.

Omeniti moramo tudi to, da ti strokovnjaki lahko na zahtevo vsake stranke obdelujejo tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, ali sodijo na področje poezije ali proze, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz ukrajinskega v finski jezik. Prav tako omogočamo strankam, da v konkretni jezični različici dobijo profesionalno obdelano katerokoli vrsto revij, tako strokovnih kot tudi poljudnih oziroma časopisnih člankov.

Prevajanje zvočnih in video materialov iz ukrajinskega v finski jezik

Poleg neposrednega prevajanja video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v finski jezik, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, zaposleni v poslovalnici te institucije, na zahtevo strank izvajajo tudi sinhronizacijo teh materialov oziroma lahko ponudijo tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg serij in dokumentarnih kot tudi igranih filmov različnih žanrov prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji prevajajo tudi reklamna sporočila kot tudi zabavne oziroma otroške in informativne oddaje pa tudi risane filme ter izobraževalne oddaje, animirane filme in vse ostale vsebine, ki se lahko predvajajo, tako na radijskih postajah in televiziji kot tudi na spletu oziroma v kinematografih. Vsaka posamezna stranka, ki je omenjena storitev potrebna za katerikoli od materialov te vrste, imajo možnost, da dejansko dobijo njihovo kompletno obdelavo v naši poslovalnici oziroma omenjene vsebine bodo podnaslovljene ali sinhronizirane.

Poleg tega izvajamo tudi redakcijo, ki je storitev, ki jo zagotavlja strokovna oseba oziroma korektorji in lektorji, ki imajo večletne izkušnje pri delu. Dolžni smo poudariti, da se navedena storitev uporablja v primeru, ko obstajajo dokončani prevodi iz ukrajinskega v finski jezik in ne glede na to, za katero vrsto vsebine gre, pri čemer njih obstajajo tudi napake, ki jih omenjeno strokovnjaki morajo prilagoditi oziroma popraviti tako kot to določata finski jezik in prevajalska stroka.

Vsaka stranka, ki organizira katerokoli vrsto dogodka, za katerega ji je potrebno tolmačenje iz ukrajinskega v finski jezik, mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega in simultanega prav tako uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Poudarjamo, da se vse te storitve morajo uporabiti v primeru, ki vključuje točno določene karakteristike pa je zato tudi zelo pomembno, da nam vsaka posamezna stranka predhodno dostavi podatke o samem toku dogodka. To vključuje posredovanje informacij, tako o številu udeležencev in o njegovem točnem trajanju kot tudi o posebnostih mesta, na katerem bo potekal. V trenutku, ko dobimo vse te podatke, bomo pristopili njihovi profesionalni analizi, da bi natančno ugotovili, katera od vseh teh storitev lahko na absolutno najboljši način odgovori na vse te zahteve. Najem opreme za simultano tolmačenje je prav tako omogočeno zainteresiranim strankam, pri čemer želimo posebej omeniti, da gre za opremo vrhunske kakovosti.

Prevajanje potnega lista iz ukrajinskega v finski jezik

Ne samo, da strokovni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje potnega lista iz ukrajinskega v finski jezik, ampak prav tako pristopajo tudi izvajanju storitve, ki se nanaša na overitev tako prevedenih dokumentov. S tem mu dajejo pravno veljavnost oziroma njegovemu lastniku omogočajo, da ga nemoteno uporablja na enak način kot tudi vsak drug zakonsko veljaven dokument.

Posebej želimo omeniti, da je vsaka stranka, ki želi v tej jezični različici dobiti obdelan potni list ali neki drug dokument, absolutno dolžna priložiti tudi izvirnike, ki jih mora uradno zapriseženi sodni tolmač uporabljati v trenutku, ko izvaja njihovo overitev.

Poleg tega mora vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna za določen dokument, vedeti, da se v določenih primerih izvaja tudi dodatna overitev, za katero ti strokovnjaki nimajo potrebnega pooblastila pa s samim tem niso dolžni ponuditi informacij, ki se nanašajo na overitev s haškim (Apostille) žigom. Prav zato je tudi posebej pomembno, da stranke, ki zahtevajo kompletno obdelavo dokumentov, kontaktirajo s pooblaščenimi državnimi institucijami, ki so za ta vrsto overitve pristojne, da bi vprašali, ali je njihove dokumente treba overiti z Apostille žigom, prav tako pa so dožni vprašati, kdaj je to treba storiti oziroma ali po njegovi obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov ali pa neposredno predtem.

Poleg potnega lista sodni tolmači in prevajalci, ko to zahtevajo stranke, lahko prevajajo tudi vozniško oziroma delovno in dovoljenje za prebivanje kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu oziroma potrdilo o državljanstvu in prometno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti in druge osebne dokumente. Ti strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo tudi različne vrste potrdil oziroma soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam. Poleg potrdila o samskem stanu in soglasij za zastopanje oziroma potrdila o višini dohodkov je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje potrdil o nekaznovanosti iz ukrajinskega v finski jezik pa tudi potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o stalni zaposlitvi in številnih drugih dokumentov iz te skupine.

Vsekakor lahko prevedemo in izvedemo overitev, za katero smo pooblaščeni, tudi za rezultate znanstvenih raziskav oziroma za potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol oziroma za vsak dokument, ki se nanaša, tako na področje znanosti kot tudi na področje izobraževanja. S tem mislimo predvsem na neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz ukrajinskega v finski jezik oziroma na kompletno obdelavo predmetnikov in programov fakultet in potem tudi znanstvenih del in patentov kot tudi na prevajanje prepisa ocen ter vseh drugih dokumentov, ki se tičejo omenjenih področij. Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo), strankam prav tako omogočamo, da dobijo neposredno prevajanje poslovne dokumentacije v navedeni jezični različici (ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture in druge dokumente, ki sodijo v to vrsto dokumentacije).

Razume se tudi, da navedeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi pritožbe in tožbe oziroma licence, sodne odločitve in pogodbe kot tudi pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate, sodbe, pooblastilo za zastopanje in številne druge dokumente, ki sodijo med pravne akte oziroma so povezani s področjema sodstva ali prava. Prav tako moramo poudariti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz ukrajinskega v finski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerokoli drug dokument, ki sodi med gradbeno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno in tehnično dokumentacijo (navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugo).

Cena prevajanja iz ukrajinskega v finski jezik

  • Iz ukrajinskega v finski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!