Prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik


Absolutno vsakdo, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik, tako v pismeni obliki kot tudi v obliki tolmačenja, lahko pride v naše predstavništvo, saj se razume, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank to storitev izvajajo za katerokoli vrsto vsebin.

Poleg besedil katerih namen je lahko različen kot tudi sama tematika, poskrbijo tudi za prevajanje vseh vsebin, ki se nanašajo na področje marketinga. Dejansko poleg reklamnih letakov oziroma zloženk kot tudi plakatov profesionalno obdelujejo tudi brošure oziroma PR članke, vizitke in kataloge pa tudi vse ostale materiale, ki se nanašajo na področja reklamiranja. Posebej želimo omeniti, da so sodni tolmači in prevajalci v tem primeru usmerjeni predvsem na prilagajanje določenega reklamnega sporočila, ki ga materiali te vrste vsebujejo, duhu makedonskega jezika, da bi se njegovim izvornim govorcem omogočilo, da zelo enostavno spoznajo, kaj se reklamira preko omenjenih vsebin. Poleg tega bodo ogovorili na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v makedonski jezik in poleg seveda spletnih strani v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi spletne prodajalne, zatem kataloge kot tudi katerokoli vrsto programov ali aplikacij ter ostale spletne materiale. Posebej pomembno je poudariti tudi zelo pomemben podatek, ki je povezan z obdelavo takšnih materialov, ki pomeni, da prevajalci in sodni tolmači, poleg prevajanja v omenjeni kombinaciji jezikov, izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. Prav to je tudi glavni cilj njihovega prevajanja, saj bodo relativno pozicionirani in imeli precej boljše mesto.

Poleg tega smo tudi sposobni izvesti profesionalno redakcijo, če je nekdo imel priložnost dobiti prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik, in to za katerokoli vrsto vsebin, omenjeno storitev pa vsekakor izvajajo profesionalni korektorji in lektorji, ki posedujejo dolgoletne izkušnje pri delu.


Prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v ukrajinski jezik

Sodni tolmači in prevajalci, na zahtevo strank, obdelujejo tudi revije, tako strokovne kot tudi otroške in ilustrirane pa tudi časopisne članke. Prav tako se razume, da na zahtevo strank prevajajo tudi različna književne dela in učbenike.

Neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz ukrajinskega v makedonski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih naši strokovnjaki lahko izvajajo na zahtevo strank, poleg tega pa jim omogočamo tudi profesionalno podnaslavljanje takšnih vsebin. Poleg reklamnih sporočil, risanih in dokumentarnih filmov, obdelujejo tudi serije, zatem animirane in igrane filme različnih žanrov kot tudi vse ostale video in zvočne materiale.

Poudariti želimo tudi to, da lahko v vsakem trenutku izvedemo tudi tolmačenje iz ukrajinskega v makedonski jezik. Najpomembneje je, da naše stranke vedo, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v omenjeni jezični različici prav tako po potrebi lahko uporabljajo tudi tisto storitev, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Vse zainteresirane stranke pričakuje tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje, kar tudi sodi med storitve, ki jih lahko ponudimo.

Najpomembneje je, da nam stranke, ki jim je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, konkretne vsebine dostavijo najboljše preko elektronske pošte, saj je to hkrati najhitrejši pa tudi najpreprostejši način dostave. Poleg tega, ko naši strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo, he zainteresiranim strankam prav tako omogočeno, da na popolnoma enak način izvedejo tudi njihovo prevzemanje. Postopek obdelave dokumentov je nekoliko drugačen, zato ker se poleg njihovega prevajanja pri nas izvaja tudi overitev z žigom sodnega tolmača, tako da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v makedonski jezik, vsekakor morajo na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente. Samo iz tega razloga se princip dostave pa tudi prevzemanja razlikuje glede na omenjene vsebinam pa jih stranke lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, ali pa nam jih prinesejo v prostore naše poslovalnice. Ko omenjeni strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo dokumentov, jih stranke lahko dobijo na določen naslov preko kurirske službe, ali pa osebno pridejo v prostore naše poslovalnice in izvedejo njihovo prevzemanje. Dostava obdelanih materialov na naslov stranke se mora plačati ločeno od osnovne storitve in v tem primeru ceno določa prav služba, ki izvaja dostavo.

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači sposobni izvesti tudi nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v makedonski jezik, lahko omogočamo strankam, ki jim je potrebna takšna vrsta storitve, da materiale najprej dostavijo preko elektronske pošte, potem pa so dolžni dostaviti izvirne dokumente na vpogled.

Vsaka stranka bi morala, preden nam prinese ali pošlje dokumente nama na, izvesti tudi vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom. Ta vrsta žiga je poznana tudi kot haški in zanj so zadolženi strokovnjaki, ki so zaposleni v pristojnih državnih institucijah. Ker sodni tolmači in prevajalci ne posedujejo ustreznih pooblastil za izvedbi te vrste overitve, vsekakor pa obstajajo tudi dokumentov, za katere se tudi to zahteva, morajo stranke najprej izvedeti, ali je haški žig sploh obvezen za te dokumente. Potem morajo vsekakor tudi vprašati, ali overitev z Apostille žigom poteka šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo prevajanje in overitev ali pa predtem. Posebej poudarjamo, da poleg prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste izjav, soglasij in potrdil, soglasij za zastopanje, potrdil o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o stanju računa v banki, potrdila o višini dohodkov in drugih, sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so del, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne dokumentacije pa tudi navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, deklaracije izdelkov in drugo.

Prav tako poskrbimo za to, da prevedemo, pa tudi overimo različne dokumente, ki sodijo na področji znanosti in izobraževanja, kar poleg znanstvenih patentov, prepisa ocen in diplome ter dodatka k diplomi vključuje tudi kompletno obdelavo za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju ter za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih, zatem diplomske oziroma seminarske naloge in znanstvena dela ter za vse druge dokumente, ki nanašajo se na ta področja.

Poleg tega se razume, da prevajalci in sodni tolmači prevajajo iz ukrajinskega v makedonski jezik tudi osebne dokumente, sem pa sodijo vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, potni list in številni drugi osebni dokumente. Poudarjamo tudi to, da je v ponudbi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v makedonski jezik in poleg sodb oziroma odločb, sklepov, pritožb in tožb, naši strokovnjaki obdelujejo tudi certifikate, pooblastila za zastopanje ter pogodbe oziroma pravni red Evropske Unije, licence in druge dokumente, ki so povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava. Kompletno obdelujemo tudi zdravniške izvide oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Seveda prevajalci in sodni tolmači poskrbijo za to, da v navedeni jezični različici obdelajo tudi različne vrste poslovnih poročil oziroma predvsem letna, revizijska in finančna pa tudi statut podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, fakture in druge dokumente, ki jih nismo omenili, sodijo pa med poslovno dokumentacijo.

Prevajanje brošur iz ukrajinskega v makedonski jezik

Poleg neposrednega prevajanja brošur iz ukrajinskega v makedonski jezik, so strokovnjaki prevajalskega centra Akademije Oxford specializirani tudi za to, da v navedeni kombinaciji prevajajo reklamne letake, PR članke in kataloge oziroma vizitke, zatem reklamne zloženke, plakate in vse ostale materiale, ki jih lahko uvrstimo v domeno marketinga. Poudariti moramo, da so prevajalci in sodni tolmači poleg tega, da odlično poznajo svojo stroko, vsekakor seznanjeni tudi z marketinškimi pravili, ki jih seveda prav tako uporabljajo pri obdelavi neke od omenjenih vsebin. Da bi prevajanje reklamnih materialov v navedeni jezični kombinaciji lahko veljalo za strokovno, morajo določeno sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, biti prevedeno tako, da izvornim govorcem ciljanega oziroma v tem primeru makedonskega jezika, daje možnost, da zelo enostavno in hitro izvedo, za kaj dejansko gre. Glede na to, da gre za specifično vsebino in da je določeno sporočilo treba prilagoditi pravilom, ki so prisotna v govornem makedonskem jeziku, je tudi posebej pomembno omeniti, da naši strokovnjaki vsekakor zelo dobro poznajo tudi pravila tako imenovanega dobrega marketinga.

Lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje književnih del iz ukrajinskega v makedonski jezik. Poleg različnih poetskih, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerekoli književno delo, ki jih sodi v prozo, s posebnim poudarkom na dela beletrije kot tudi romane. Prav tako lahko, ko to zahtevajo stranke, v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi učbenike. Poleg tega se tudi razume, da omenjeni strokovnjaki lahko prevajajo časopisne članke kot tudi poljudne oziroma otroške, strokovne in druge vrste revij.

Prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik vključuje tudi profesionalno obdelavo različnih besedilnih vsebin. Tematika se lahko tiče katerekoli znanstvene discipline, ne glede na to, ali gre za naravoslovno ali družbeno. Celoten postopek obdelave besedil v navedeni jezični različici je olajšan tudi z dejstvom, da je zainteresiranim strankam dovoljeno, ne samo pošiljanje vsebine na obdelavo preko elektronske pošte, ampak tudi, da jih na enak način tudi prevzamejo.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci poleg besedil, ki se ukvarjajo s temo s področij turizma, politike, ekonomije, prava in bančništva oziroma financ in sociologije, prav tako obdelujejo tudi tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in ekologije in varstva okolja, zatem znanosti, marketinga in izobraževanja oziroma farmacije, komunikologije ter gradbene industrije in drugih znanstvenih disciplin. Morate imeti na umu, da omenjena področja seveda niso seveda vsa, na katera se lahko se nanaša vrsta besedila, za katerega stranka zahteva obdelavo, saj omenjeni strokovnjaki lahko v navedeni jezični različici, prevajajo besedilne materiale absolutno katerekoli vsebine.

Simultano tolmačenje iz ukrajinskega v makedonski jezik

Da bi bili prepričani, da je treba za neki dogodek uporabiti prav simultano tolmačenje iz ukrajinskega v makedonski jezik, moramo dobiti absolutno vse informacije, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka. Jasno je, da morajo stranke, ki želijo, da prevajalci in sodni tolmači uporabijo to vrsto tolmačenja ali pak konsekutivno oziroma šepetano, za katere so prav tako specializirani, nam morajo posredovati informacije o tem, kako dolgo bo neki dogodek trajal, kje bo organiziran in koliko ljudi bo ob tej priložnosti prisotno oziroma, da nam zagotovi relevantne informacije, ki se nanašajo na sam princip njegove organizacije. Ekipa strokovnjakov konkretne poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, na osnovi pridobljenih informacij oblikuje ponudbo oziroma se odloči, ali bo uporabljeno simultano in konsekutivno ali pa šepetano tolmačenje v navedeni različici jezikov, v ponudbo pa bomo vsekakor uvrstili najem opreme za simultano tolmačenje, če se opredelimo za to vrsto storitve.

Ker so v ekipi poslovalnice naše institucije tudi profesionalni lektorji oziroma korektorji, nas lahko angažirajo tudi vse stranke, ki so neposredno prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik za katerokoli vrsto materialov dobile s strani drugih strokovnjakov, toda z njihovim delom oziroma s kakovostjo prevoda sploh niso zadovoljni. Tedaj lahko angažirajo strokovnjake, ki izvajajo redakcijo (lekturo in korekturo). Omenjena storitev ima za cilj, da stranki omogoči pravilno prevedene materiale, v katerih ti strokovnjaki popravljajo vse napake, ki jih je nekdo naredil pred njimi.

Poleg omenjenih storitev, prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno obdelujejo katerokoli vsebino, ki je povezan s spletom. Tukaj je vsekakor tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v makedonski jezik pa tudi spletnih katalogov, ter spletnih prodajaln kot tudi programske opreme, kar vključuje tudi strokovno obdelavo aplikacij in programov, ki jih stranka zahteva. Poudarjamo, da naši strokovnjaki, ki obdelujejo katerokoli spletno vsebino, v tem primeru uporabljajo tudi pravila, ki se tičejo njihove optimizacije za iskalnike - Search Engine Optimization oziroma SEO. Kadar se v toku prevajanja uporabljajo ta pravila, se konkretne vsebine avtomatsko pravilno prilagajajo iskanju, to pa vodi tudi k temu, da le-et precej bolje kotirajo oziroma se pogosto zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati iskanja na spletu.

Posebej poudarjamo dejstvo, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje zvočnih ali video materialov iz ukrajinskega v makedonski jezik, poleg izvedbe te storitve, v vsaki naši poslovalnici lahko angažirate tudi strokovnjake, da bi bili omenjeni materiali podnaslovljeni ali sinhronizirani oziroma, da bi dobili njihovo kompletno obdelavo. Poleg animiranih in dokumentarnih filmov oziroma reklamnih sporočil ter zabavnih in otroških oddaj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi igrane filme oziroma serije kot tudi informativne oddaje, zatem risane filme in ostale vsebine iz te skupine.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz ukrajinskega v makedonski jezik

Med številnimi storitvami, ki jih profesionalni sodni tolmači in prevajalci na osnovi zahtev stranke lahko izvajajo, je tudi neposredno prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz ukrajinskega v makedonski jezik. Prav tako se razume, da zainteresirane stranke lahko dobijo tudi kompletno obdelavo osebne izkaznice oziroma potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, zatem prometnega dovoljenja kot tudi izpiskov iz matičnega registra umrlih, potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, delovnega in dovoljenja za prebivanje kot tudi vozniškega in drugih osebnih dokumentov.

Najprej moramo poudariti, da stranke poleg prevajanja različnih dokumentov v navedeni jezični različici, v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje overitev s strani uradne osebe oziroma zapriseženega sodnega tolmača, ki je v naši ekipi. S takšnim postopkom obdelave se prevedenemu dokumentu zagotavlja pravna veljavnost in tako stranka dobi priložnost, da ga uporablja na popolnoma enak način kot tudi vsak dokument, ki je zakonsko absolutno veljaven.

Celoten postopek obdelave dokumentov je nekoliko specifičen, zato ker je zapriseženi sodni tolmač dolžan, da prevedeni dokument pred overitvijo primerja z izvirnim in prav iz tega razloga tudi poudarjamo da je stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v makedonski jezik, dolžna priložiti izvirne dokumente, ko prinese ali pošlje materiale na enaka od dostopnih načinov. Prav tako poudarjamo, da se vsaka stranka, preden nam dostavi vsebine na obdelavo, mora sama pozanimati, ali je zanje treba izvesti tudi overitev z Apostille-om. Gre za overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznana kot haški in za katero strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford niso zadolženi oziroma nimajo pooblastila za izvedbo te vrste overitve. Stranke morajo vedeti, da overitev s tem žigom ni obvezna za vsak dokument, za katerega se izvaja neposredno prevajanje v konkretni jezični različici, toda za dokumente, za katere je predvidena ta vrsta overitve, obstaja možnost, da overitev haškim žigom poteka, preden prevajalci in sodni tolmači obdelajo dokument v skladu s pravili, ali pa potem. Glede na to, da je to odvisno od konkretnega dokumenta, so to informacije, ki jih vsak posameznik mora posedovati, da bi se v veliki meri poenostavil postopek obdelave določenih materialov.

Vsekakor naši strokovnjaki poleg osebnih dokumentov obdelujejo tudi vse tiste, ki jih različne pristojne službe zahtevajo, kar vključuje neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz ukrajinskega v makedonski jezik, potrdila o višini dohodkov, soglasij za zastopanje, potrdila o stanju računa v banki, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi in drugih. Naši strokovnjaki lahko ugodijo vsaki stranki, ki zahteva, da v tej različici jezikov dobi prevedeno medicinsko dokumentacijo. Dejansko sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki do del omenjene vrste dokumentacije, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacija o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov te številne druge.

Seveda na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz ukrajinskega v makedonski jezik pa tudi ponudimo kompletno obdelavo za številne druge dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje, kot so na primer zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetniki in programi fakultet, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko v tej jezični različici obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi ostale vsebine, ki se nanašajo na omenjeno področje.

Stranke v vsaki naši poslovalnici lahko dobijo tudi prevajanje pravnih aktov, saj naši strokovnjaki poleg sodnih odločb in sodb lahko obdelujejo tudi licence, zatem pritožbe in pravni red Evropske Unije oziroma tožbe kot tudi sklepe, zatem certifikate, pooblastila za zastopanje pa tudi druge dokumente, ki se tičejo, tako področja sodstva kot tudi področja prava. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vsebine, ki se nanašajo na znanost, tako da stranke pričakuje, ne samo neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz ukrajinskega v makedonski jezik, ampak tudi znanstvenih del različne kompleksnosti oziroma znanstvenih patentov in drugih dokumentov s področja znanosti.

Razume se tudi, da lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje faktur iz ukrajinskega v makedonski jezik oziroma vseh drugih dokumentov, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem določenega podjetja, kot so recimo letna in poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma finančna poročila in poslovne odločitve, zatem statut podjetja kot tudi ustanovitveni akt podjetja ter revizijska poročila in drugi dokumenti iz te skupine. Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko, ko je to potrebno, prevajajo pa tudi overijo gradbene projekte oziroma vsak dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo pa tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi navodila za uporabo in vsak drug dokument, ki sestavlja, tako razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v makedonski jezik

  • Iz ukrajinskega v makedonski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!