Prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na dejstvo, da so tudi sodni tolmači in prevajalci vsekakor angažirani v Prevajalskem centru naše institucije, lahko vsi, ki imajo potrebo, dobijo tudi storitev, ki je povezana z neposrednim prevajanjem iz ukrajinskega v ruski jezik. Omenjeno storitev ti strokovnjaki izvajajo v obeh oblikah, tako da stranke pričakuje, tako tolmačenje kot tudi prevajanje različnih vsebin v pisani obliki.

Posebej želimo omeniti, da smo specializirani tudi za kompletno obdelavo dokumentov in v tej jezični različici vsem omogočamo, tako njihovo prevajanje kot tudi overitev. Za izvajanje te vrste overitve je pristojen zapriseženi sodni tolmač in vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v ruski jezik, nam mora pri pošiljanju vsebin na prevajanje priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled. Natančneje rečeno, sodni tolmač tedaj primerja prevedene dokumente z izvirnimi in jih takoj potem opremi s svojim žigom, če oceni, da gre za popolnoma enake vsebine. Toda včasih se lahko zgodi, da se razlikuje vsebina izvirnih in prevedenih dokumentov in da bi bil prevod lahko overjen, se zahteva izvedba storitve redakcije oziroma korekture in lekture, za katero so prav tako specializirani profesionalci v naši ekipi (lektorji in korektorji). Torej, potem ko izvedejo storitve, za katere so specializirani, imajo zapriseženi sodni tolmači možnost, da overijo konkretne dokumente in tako strankam omogočijo kakovostno obdelane vsebine oziroma kot to določa zakon.

Poleg tega mora vsaka stranka, ki zahteva prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v ruski jezik, priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled ter izvesti potrebna preverjanja v zvezi z overitvijo s haškim žigom. Dejansko gre za tako imenovani Apostille žig, s katerim sodni tolmači in prevajalci, angažirani v okviru naše institucije, ne morejo opremljati določenih dokumentov, ker to enostavno ni v njihovi pristojnosti. Stranke morajo vsekakor najprej izvedeti, ali je ta vrsta overitve potrebna za dokumente, za katere ob tej priložnosti zahtevajo obdelavo in šele, ko dobijo pritrdilen odgovor, morajo tudi vprašati, kdaj poteka njihova overitev z omenjenim žigom. Da bi bolje pojasnili, navajamo, da za nekatere dokumente najprej poteka overitev s haškim žigom in šele potem se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici, tako za dokument kot tudi za ta žig in na koncu se tako obdelana vsebina mora overiti s strani zapriseženega sodnega tolmača. Prav tako je prisoten tudi postopek obdelave, ki najprej vključuje prevajanje dokumenta iz ukrajinskega v ruski jezik in šele potem se pristopa overitvi sodnega tolmača in na koncu mora stranka tako obdelan dokument odnesti v pristojno državno službo, da se opremi z Apostille žigom. Jasno je, da se ta dva postopka razlikujeta pa se s samim tem razlikuje tudi njihovo trajanje, tako da ima stranka tudi te in številne druge informacije, ko se pozanima o overitvi s haškim žigom, s čimer ji bo tudi celoten postopek obdelave precej lažji.


Prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik
Prevajanje iz ruskega v ukrajinski jezik

Kar zadeva dokumente in njihovo obdelavo, želimo posebej omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo katerikoli in vsekakor izpolnjujejo zahteve strank, ki želijo dobiti obdelane, tako osebne dokumente (potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, prometno in dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje in drugo) kot tudi tiste, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, znanstvena dela, predmetniki in programi fakultet, diplomske in seminarske naloge in številni drugi).

Seveda izvajamo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v ruski jezik in poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in certifikate, na zahtevo strank prav tako prevajajo pa tudi overjajo tudi pooblastilo za zastopanje, zatem pritožbe kot tudi odločitve ter sklepe in tožbe oziroma katerikoli dokument, ki je povezan s področjema sodstva ali prava.

Omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugo), prav tako pa ustrezno odgovorijo na zahtevo stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. Jasno je, da prevajalci in sodni tolmači poleg različnih vrst potrdil in soglasij prevajajo tudi vse vrste izjav, kar pomeni kompletno obdelavo potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi, zatem tudi soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdil o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki in drugih dokumentov te vrste.

Kompletno obdelujemo tudi gradbene projekte ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodila za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov in vse druge dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe in faktur oziroma revizijskih, letnih in finančnih poslovnih poročil prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi prevajanje statuta podjetja iz ukrajinskega v ruski jezik in potem tudi ustanovitvenih aktov podjetja, poslovnih odločb in drugih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Poudarjamo, da je vsaka stranka, ki je potrebna obdelava dokumentov v tej kombinaciji jezikov v priložnosti, da nam vsebine na obdelavo dostavi preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko in jih prav tako lahko tudi osebno prinese na obdelavo. Samo v primeru, če neka stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, ji je dovoljeno, da jih najprej skenira in pošlje preko elektronske pošte in da takoj potem tudi v celoti spoštuje pravilo, ki je navedeno in se nanaša na dostavo izvirnika na vpogled.

Po koncu obdelave določenih dokumentov s strani naših strokovnjakov je strankam omogočeno, da pridejo osebno v prostore naše poslovalnice in jih prevzamejo, pri čemer jih lahko prav tako tudi pošljemo na njihov naslov preko kurirske službe. Poudarjamo, da gre za storitev, ki mora biti dodatno zaračunana, njeno ceno pa v tem primeru določa pristojna kurirska služba.

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov ne obdelujejo samo dokumentov, ampak lahko izvajajo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz ukrajinskega v ruski jezik, pri čemer gre za posebno vrsto storitve, ker prevajalci in sodni tolmači izvajajo simultano in šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Zato je tudi zelo pomembno, da se izbere ustrezna vrsta storitve, tako da je iz tega razloga tudi potrebno, da nam stranke, ki so zainteresirane za angažiranje naših strokovnjakov, posredujejo vse podatke, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka, pri čemer jim je osnovna obveznost, da nas informirajo, tako o številu oseb, ki bodo prisotne kot tudi o trajanju tega dogodka, vsekakor pa bi bilo dobro, da nam posredujejo tudi podatke, ki se nanašajo na mesto, kjer bo le-ta potekal. Ponudba se sestavlja samo na osnovi vseh teh informacij in v njej se bo našel tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se bodo naši strokovnjaki odločili, da je to ustrezna vrsta storitve.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo tudi vse vrste marketinških materialov, od vizitk, plakatov in reklamnih letakov preko brošur in reklamnih zloženk oziroma katalogov pa do PR besedil. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v ruski jezik kot tudi vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na področje spleta. Poleg aplikacij oziroma različnih vrst programov prav tako profesionalno obdelujejo tudi spletne prodajalne oziroma spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so povezane z navedenim področjem. Posebej želimo omeniti, da naši strokovnjaki v tem primeru posebej spoštujejo SEO pravila (Search Engine Optimisation) kar tudi pomeni, da se konkretnim spletnim materialom omogoča doseganje precej boljšega položaja na spletu, s čimer imajo njihovi lastniki praktično večkratno korist.

Prav tako lahko obdelujemo tudi časopisne članke oziroma vsebino, tako ilustriranih in otroških kot tudi strokovnih pa tudi številnih drugih vrst revij. Na zahtevo strank prav tako lahko prevajamo tudi besedila, in to ne glede na njihovo temo oziroma namen, kompleksnost in dolžino.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz ukrajinskega v ruski jezik, zainteresiranim strankam pa je tudi omogočeno, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo storitve njihove sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Navedena storitev se ne nanaša samo na igrane filme, serije in informativne oziroma zabavne oddaje, ampak tudi na animirane filme pa tudi izobraževalne oddaje ter risane filme kot tudi na dokumentarne pa tudi na reklamna sporočila in številne druge video oziroma zvočne vsebine.

Poleg vsega navedenega, sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo tudi katerekoli književno delo in strankam omogočajo neposredno prevajanje romana iz ukrajinskega v ruski jezik pa tudi različnih poetskih oziroma proznih ter del beletrija kot tudi učbenikov. Opozarjamo tudi na to, da vsaka posamezna stranka, ki zahteva obdelavo predhodno omenjenih vsebin, le-te lahko dostavi preko elektronske pošte, toda samo v primeru, ko mu ta princip dostave tudi najbolj ustreza. Seveda lahko mi na enak način dostavimo prevedene vsebine, s čimer je celoten postopek njihove obdelave precej skrajšan.

Prevajanje potrdila o stalnem prebivališču iz ukrajinskega v ruski jezik

Kdorkoli ima potrebo za neposrednim prevajanjem potrdila o stalnem prebivališču iz ukrajinskega v ruski jezik, bo zagotovo prijetno presenečen nad dejstvom, da v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford dejansko dobi to pa tudi storitev overitve prevoda, kar predstavlja kompletno obdelavo tega dokumenta pa tudi številnih drugih.

Toda moramo omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi nimajo zadostne ravni pooblastil, da bi lahko izvedli dodatno overitev, če je to potrebno. V tem primeru gre za tako imenovani Apostille žig in njegov drugačni naziv je tudi haški in z njim se v točno določenem trenutku overjajo določeni dokumenti. Prav zato tudi tudi priporočamo absolutno vsakomur, ki zahteva prevajanje omenjenega in drugih dokumentov v tej jezični različici, da najprej preveri, ali je treba izvesti nadoveritev oziroma overitev s haškim žigom, prav tako pa mora izvedeti, kdaj je to treba storiti (po obdelave dokumenti v naši poslovalnici ali pred tem).

Naši strokovnjaki strankam poleg obdelave potrdila o stalnem prebivališču zagotavljajo tudi neposredno prevajanje drugih osebnih dokumentov v navedeni jezični kombinaciji, kar poleg potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in dovoljenja za prebivanje oziroma vozniškega dovoljenja vključuje tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz ukrajinskega v ruski jezik kot tudi izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, zatem delovnega dovoljenja, potnega lista in drugih osebnih dokumentov.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji obdelujejo absolutno vsak dokument, ki se nanaša na poslovanje podjetnika ali pravnih oseb ter sodi med poslovno dokumentacijo. Tako poleg faktur in letnih, revizijskih in finančnih poslovnih poročil vsekakor izvajajo tudi kompletno obdelavo ustanovitvenih aktov podjetja ter poslovnih odločb in statuta podjetja pa tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe in drugih dokumentov, ki so del omenjene vrste dokumentacije. Poskrbimo tudi, da izpolnimo zahteve vsakogar, ki mu je potrebno prav prevajanje pravnih aktov iz ukrajinskega v ruski jezik (pogodbe ter pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in sklepi, pooblastilo za zastopanje, sodbe, licence, pritožbe, certifikati, tožbe in drugi dokumente iz domene prava in sodstva), toda moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s področjema znanosti in izobraževanja (znanstveni patenti, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela in drugo).

Neizogibno moramo poudariti tudi, da omenjeni strokovnjaki, ko to neka stranka zahteva, lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Mislimo na katerokoli vrsto soglasja, izjave ali potrdila, tako da poleg soglasja za zastopanje, potrdila o samskem stanu lahko obdelajo tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in generalno katerikoli dokument, za katerega neka državna institucija zahteva, da ga stranka preda.

Razume se tudi, da prevajalci in sodni tolmači odgovorijo na zahtevo vsakogar, ki želi dobiti profesionalno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v ruski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi dokumenti, ki sestavljajo to dokumentacijo) in da seveda najprej prevajajo in takoj potem tudi overijo katerikoli dokument, ki je del gradbene oziroma razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodila za uporabo in drugo).

Prevajanje romana iz ukrajinskega v ruski jezik

Ena od storitev, ki jo stranke lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje romana iz ukrajinskega v ruski jezik. Razume se tudi, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo stranke v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi katerekoli drugo prozno oziroma poetsko književno delo in na zahtevo lahko prevajajo tudi učbenike, ne glede na to, na kateri predmet se nanašajo oziroma kako obsežni so.

Poleg tega naše stranke lahko v omenjeni jezični različici dobijo tudi profesionalno obdelano vsebino strokovnih kot tudi ilustriranih revij oziroma časopisnih člankov.

Specializirani smo tudi za tolmačenje iz ukrajinskega v ruski jezik, toda dolžni smo poudariti tudi zelo pomembno dejstvo, da so sodni tolmači in prevajalci usposobljeni za izvajanje katerekoli od aktualnih vrst te storitve. To pa pomeni, da poleg simultanega tolmačenja v omenjeni različici jezikov prav tako izvajajo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje. Izbira konkretne vrste storitve je odvisna samo od značilnosti določenega dogodka. Glede na to, da je jasno določeno koliko udeležencev naj bi bilo prisotnih oziroma kako naj bi bil sploh organiziran določeni dogodek pa tudi kako dolgo naj bi trajal, da bi se določila vrsta storitve, mi prav zato tudi zahtevamo, da nam stranke, ki jih ta storitev zanima, najprej posredujejo vse navedene informacije. Seveda bi bilo tudi dobro, da nas natančno informirajo na katerem mestu točno bo ta dogodek potekal, da bi se seznanili z osnovnimi lastnostmi tega prostora. Ko dobimo vse navedene in številne druge informacije, ki se na organizacijo tega dogodka nanašajo, bomo vsekakor pripravili ustrezno ponudbo oziroma izbrali storitev, za katero menimo, da lahko na vse te zahteve odgovoriti tako, kot je to potrebno, pri čemer bomo tudi najem opreme za simultano tolmačenje vsekakor vključili v ponudbo, če obstaja potreba za tem.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank obdelujejo marketinške materiale katerekoli vrste, v naši trenutni ponudbi pa je, tako neposredno prevajanje plakatov, vizitk in reklamnih brošur iz ukrajinskega v ruski jezik kot tudi PR besedil ter številnih drugih materialov, ki se uporabljajo v okviru marketinga. Najpomembneje je, da vsaka stranka, ki želi, da naši strokovnjaki obdelajo nekega od omenjenih materialov, ve, da le-ti spoštujejo predvsem pravila, ki so prisotna v okviru ciljanega jezika oziroma ruskega, poleg tega pa seveda maksimalno spoštujejo tudi pravila naše stroke. Vse to pomeni, da bo katerikoli Rus oziroma oseba, ki govori ta jeziko in bo prišla v stik s katerokoli vrsto prevedenih marketinških materialov, zagotovo lahko povsem jasno razumela njihovo vsebino oziroma bo sporočilo, ki ga takšne vsebine nosijo v sebi, vsekakor našlo najboljšo pot do takšne stranke.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz ukrajinskega v ruski jezik

Vse naše stranke se morajo zavedati, da so v naši ekipi tako prevajalci in sodni tolmači kot tudi osebe, katerih specialnost je povezana s sinhronizacijo in podnaslavljanjem video in zvočnih vsebin, tako da je tudi jasno, zakaj trdimo, da jih pri nas pričakuje kompletna obdelava vseh teh vsebin. Tako je v ponudbi prevajanje dokumentarnih filmov iz ukrajinskega v ruski jezik pa tudi igranih oziroma animiranih in risanih filmov, pri čemer naši strokovnjaki lahko prav tako obdelujejo tudi zabavne pa tudi izobraževalne in informativne oddaje in to ne glede na to, kje bodo predstavljene oziroma ali na radijskih postajah ali pa na televiziji. Posebej želimo omeniti, da lahko po potrebi prevajamo tudi serije kot tudi reklamna sporočila ter številne druge zvočne in video vsebine pa tudi, da izvedemo njihovo profesionalno sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Prav tako naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz ukrajinskega v ruski jezik pa tudi spletnih prodajaln kot tudi programov in aplikacij ter spletnih katalogov in drugih materialov, ki so na kakršenkoli način povezani s spletom. Izjemno je pomembno, da stranke, ki jim je potrebna ta vrste prevajanja spletnih vsebin, vedo, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih prevajajo, istočasno izvajajo tudi optimizacijo. To pa pomeni, da spoštujejo smernice, ki so povezane s SEO (Search Engine Optimisation). Preprosto rečeno, oni konkretne prevode prilagajajo pravilom, ki so v tem trenutku aktualna, da bi le-ti zavzeli boljši položaj v okviru iskalnika, glede na tistega, ki so ga imeli pred tem.

Omenjamo tudi to, da so lektorji in korektorji prav tako stalni člani ekipe poslovalnice naše institucije. Storitev, za katero so specializirani oziroma redakcija (lektura in korektura) se izključno uporablja, če se morajo popraviti napake, ki obstajajo v vsebinah, za katere je izvedeno prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik, česar pa vsekakor niso storili naši strokovnjaki. Tedaj korektorji oziroma lektorji uporabljajo aktualna pravila, da bi določeno vsebino ali dokument katerekoli vrste v popolnosti prilagodili pravilom konkretnega oziroma ruskega jezika.

Ne smemo pozabiti tudi na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko profesionalno prevajajo tudi besedilne vsebine različnega namena, dolžine in vsebine ter kompleksnosti. To pa se nanaša, tako na poljudna besedila kot tudi na znanstvena oziroma strokovna, glede na to, da so izključno namenjena ožjemu krogu oseb, ki so ozko strokovna za posamezna področja. Poudarjamo, da prevajamo, ne samo besedila, ki se ukvarjajo s temo v zvezi s področji turizma, izobraževanja in znanosti oziroma marketinga, komunikologije in menedžmenta, ampak tudi vsa tista, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja. Naši strokovnjaki na zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje političnih besedil iz ukrajinskega v ruski jezik pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij ekonomije, financ in prava oziroma bančništva, sociologije in farmacije kot tudi informacijskih tehnologij, zatem gradbene industrije, filozofije, medicine in drugih znanstvenih disciplin. Tukaj je pomembno poudariti dejstvo, da so vsa predhodno navedena področja samo nekatera od tistih, za katere lahko izvajamo prevajanje v navedeni jezični različici, tako da lahko trdimo, da omenjeni strokovnjaki na vašo zahtevo profesionalno obdelujejo besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij družbenih in naravoslovnih ved.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v ruski jezik

  • Iz ukrajinskega v ruski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v ruski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v ruski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v ruski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!