Prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg storitve sodnega tolmača, ki je zadolžen za izvedbo overitve izdelanega prevoda kakršnihkoli dokumentov, vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v romunski jezik pa tudi vseh drugih vsebin v pisani obliki. Prav tako sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje v konkretni različici jezikov in poleg konsekutivnega in simultanega po potrebi uporabljajo tudi šepetano tolmačenje. Strankam je omogočeno tudi, da pod odličnimi pogoji najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Spletne strani kot tudi ostale vrste spletnih vsebin, kot so recimo spletni katalogi ali aplikacije, zatem tudi spletne prodajalne kot tudi programe in številne druge omenjeni strokovnjaki prav tako profesionalno prevajajo v tej jezični kombinaciji. Treba je poudariti, da prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v romunski jezik poteka z uporabo smernic, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike, kar pomeni, da sodni tolmači in prevajalci, ko to zahtevajo vsebine, uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi konkretni materiali poboljšali svoje pozicioniranje v polju iskanja.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko na zahtevo strank prevajajo najrazličnejše vrste besedilnih vsebin, pri čemer enako kakovostno obdelujejo tudi strokovna in poljudna besedila, katerih tema se ukvarja z različnimi vejami naravoslovnih in družbenih ved. V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford stranke prav tako lahko dobijo tudi prevajanje časopisnih člankov oziroma strokovnih in ilustriranih pa tudi otroških revij. Jasno je, da ti strokovnjaki na zahtevo strank obdelujejo tudi romane pa tudi katerokoli drugo prozno oziroma poetsko književno delo kot tudi učbenike.


Prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v ukrajinski jezik

Vsekakor strankam omogočamo neposredno prevajanje marketinških materialov iz ukrajinskega v romunski jezik in ob tej priložnosti poleg reklamnih letakov, PR besedil in katalogov, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi plakate, zatem brošure in vizitke kot tudi vse ostale vsebine, ki so na kakršenkoli način povezane s področjem marketinga. Poudarjamo tudi to, da strokovnjaki, ki so specializirani za izvajanje storitev redakcije, oziroma korektorji kot tudi lektorji prav tako lahko svoje storitve ponudijo vsakemu, ki ima potrebo za tem. Gre za tiste situacije, ko stranke prevajanje vsebin v tej različici jezikov prepustijo nekomu drugemu, pri čemer pa ni spoštoval pravil prevajalske stroke oziroma materiala ni obdelal v skladu s pravili, ki jih zahteva ciljani oziroma rumunski jezik pa mora strokovno lice izvesti lekturo in korekturo tako obdelanih materialov. Jasno je, da ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo katerokoli vrsto vsebin, za katere stranka zahteva redakcijo.

Posebno moramo poudariti dejstvo, da vsakdo, ki želi dobiti neposredno prevajanje različnih video in zvočnih vsebin, reklamnih sporočil, serija, oddaj, različnih vrst filmov in drugega, v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford dobiva njihovo kompletno obdelavo, ki vključuje tudi storitvi podnaslavljanje ter sinhronizacije takšnih vsebin.

Z osnovnim ciljem, da se strankam, ki jim je potrebna obdelava nekega od omenjenih materialov, maksimalno olajša celoten postopek njihove obdelave, želimo posebej omeniti, da jih lahko na prevajanje dostavijo preko elektronske pošte, kar v veliki meri tudi pospešuje celoten postopek. Seveda, če stranka tako želi, potem ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, stranke na enak način lahko dobijo prevedene materiale.

Dolžni smo tudi poudariti, kar zadeva neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v romunski jezik, da je postopek dostave popolnoma različen, ker je stranka, ki ji je ta storitev potrebna za to vrsto vsebin, dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, ker se to zahteva zaradi overitve. Namreč, ko sodni tolmač dobi preveden dokument, je dolžan njegovo vsebino primerjati z izvirnim dokumentom in šele potem jo opremi s svojim žigom, kar pa lahko stori šele, ko je povsem prepričan, da ni absolutno nikakršne razlike med tema dvema dokumentom. Toda, če pride do zaključka, da obstajajo napake, ki morajo biti popravljene, potem takšni stranki predlaga, da se za konkretni dokument izvede storitev kompletne redakcije in šele potem lahko konča svoje delo.

Poleg tega, da stranke dokumente lahko prinesejo osebno v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, jih prav tako lahko tudi pošljejo, ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, če pa jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v romunski jezik, je dovoljeno, da kasneje dostavijo izvirnike na vpogled in najprej izvedejo njihovo pošiljanje preko elektronske pošte. Jasno je, da je temu primeru vsaka stranka dolžna izbrati način dostave izvirnika, ki se ji zdi najhitrejši, saj samo tako naši strokovnjaki lahko odgovorijo na njeno zahtevo za nujnim prevajanjem.

S samim tem, da so v praksi prisotni tudi določeni dokumenti, ki se obdelujejo v konkretni jezični kombinaciji, za katere se mora izvesti tudi overitev, ki velja za dodatno oziroma dokumenti, ki se morajo opremiti s tako imenovanim haškim ali Apostille žigom, vsem svojim strankam priporočamo, da se o tem detajlno pozanimajo v okviru državnih institucij, ki so za to nadoveritev pristojne. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru naše poslovalnice, ne posedujejo ustreznega dovoljenja, da bi s to vrsto žiga lahko opremili dostavljene dokumente, za katere je to predvideno. Posebej želimo omeniti, da overitev s haškim žigom najpogosteje poteka na dva načina oziroma potem, ko omenjeni strokovnjaki končajo posel, za katerega so specializirani, ali pa predtem, prav tako pa se razlikuje tudi način obdelave dokumentov, v odvisnosti od toga, kdaj zanje poteka overitev z Apostille žigom. Da pojasnimo, še overitev s tem žigom poteka na začetku, potem naši strokovnjaki ne prevajajo samo vsebine dokumenta, ampak so dolžni prevesti tudi ta žig v tej kombinaciji jezikov in potem se dokument daje sodnemu tolmaču, ki ga overi. Drugi postopek vključuje, da tako rečemo klasičen način obdelave, saj se najprej izvaja prevajanje konkretnega dokumenta, potem se le-ta opremi z žigom sodnega tolmača in šele potem ga mora stranka tako obdelanega odnesti v pristojne institucije, da bi se opremil z omenjenim Apostille žigom.

Vsaka posamezna stranka, ki zahteva to storitev za katerikoli dokument, je dolžan pri njihovi dostavi poudariti, ali želi osebno priti in jih prevzeti, ko sodni tolmači in prevajalci končajo svoje delo, ali pa zahteva, da ji kurirska služba dostavi preveden in z žigom pooblaščene osebe overjen dokument. Če je njegova odločitev povezana s takšno vrsto dostave, želimo posebej omeniti, da je dolžna omenjeno storitev plačati v skladu s ceno, ki je navedena v veljavnem ceniku konkretne službe in da naša institucija nima absolutno nikakršne zveze s tem.

Poleg medicinske dokumentacije, zdravniških izvidov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih, navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter drugih dokumentov s tega področja, naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne kot tudi poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v romunski jezik, kar pomeni, da poleg gradbenih projektov in sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma letnih, revizijskih in finančnih poročil, izvajajo kompletno obdelavo tudi za navodila za uporabo kot tudi za fakture in statute podjetja oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov pa tudi za poslovne odločitve, zatem za ustanovitveni akt podjetja in druge dokumente, ki sestavljajo katerokoli od vseh predhodno navedenih vrst dokumentacij.

Vsekakor poskrbimo tudi, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, omenjeno storitev dobijo pod najugodnejšimi pogoji in v roku, ki je zagotovo najkrajši, sodni tolmači in prevajalci pa na njihovo zahtevo poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o nekaznovanosti, kompletno obdelajo tudi potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje in ostale vrste, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij in izjav.

Prav tako lahko, na zahtevo vsake stranke kompletno obdelamo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem potni list in izpiske iz matičnega registra o smrti oziroma sklenitvi zakonske zveze kot tudi potrdilo o stalnem prebivališču, delovno in prometno dovoljenje, osebno izkaznico in druge neomenjene osebne dokumente. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi kompletno obdelavo znanstvenih patentov kot tudi rezultatov znanstvenih raziskav in znanstvenih del oziroma obdelujejo katerikoli dokument, ki se tiče znanosti.

Seveda zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo tudi neposredno prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik za potrdila o opravljenih izpitih pa tudi za diplomo in dodatek k diplomi oziroma prepis ocen in za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi za predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju, v odvisnosti od potreb stranke pa lahko prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge različne tematike in kompleksnosti. Prav tako moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači poleg sodnih odločb in tožb oziroma sodb po potrebi lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz ukrajinskega v romunski jezik in da na zahtevo strank obdelajo tudi certifikate kot tudi pritožbe oziroma licence ter pravni red Evropske Unije in druge dokumente, ki so povezani s področjema sodstva ali prava.

Prevod beletrija iz ukrajinskega v romunski jezik

V primeru, da je nekomu potrebno neposredno prevajanje beletrije iz ukrajinskega v romunski jezik, omenjene vsebine lahko enostavno skenira in pošlje na elektronski naslov naše institucije, pri čemer seveda vedno obstaja možnost, da se pošiljanje izvede tudi na drugačen način. Prav tako se razume, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici na zahtevo stranke prevajajo tudi romane kot tudi vsako drugo prozno delo, pri čemer lahko profesionalno obdelajo tudi različna poetska književna dela.

Prav tako stranke v Prevajalskem centru lahko dobijo tudi prevajanje časopisnih člankov v tej različici jezikov oziroma učbenikov kot tudi vseh vrst revij, od ilustriranih preko otroških pa do strokovnih.

Naši zaposleni prav tako lahko odgovorijo na zahtevo katerekoli stranje, ko zahteva prevajanje spletnih vsebin iz ukrajinskega v romunski jezik. Posebej želimo omeniti, da lahko prevajalci in sodni tolmači poleg spletnih prodajaln in spletnih strani, ko to zahteva neka stranka, profesionalno prevajajo tudi katerikoli program oziroma aplikacijo kot tudi spletne prodajalne in vse ostale vsebine ki se nanašajo na splet. Ker odlično poznajo tudi pravila povezana z optimizacijo spletnih materialov oziroma odlično uporabljajo orodja, ki jih vključuje SEO (Search Engine Optimisation), lahko z gotovostjo rečemo, da bodo prevedene spletne vsebine relativno hitro po postavljanju na splet precej bolje pozicionirane kot predtem, saj v tem tudi leži razlog, zakaj se uporabljajo ta pravila.

Poudarjamo, da lahko strokovnjaki, ki prav tako sestavljajo ekipe naše poslovalnice, oziroma korektorji kot tudi profesionalni lektorji, če je to potrebno, izvajajo tudi kompletno redakcijo različnih vrst materialov. Dejansko se ta storitev izvaja, če je neki stranka prevod iz ukrajinskega v romunski jezik dobila v okviru neke druge institucije ali pa s strani nekega drugega posameznika, pri čemer tako obdelane vsebine ne morejo šteti za profesionalne in strokovne, ker v njih obstajajo napake, ki se morajo skozi lekturo in korekturo ustrezno popraviti, da bi se ti materiali lahko uporabljali.

Želimo poudariti tudi dejstvo, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za profesionalno obdelavo reklamnih materialov, ta storitev pa vključuje neposredno prevajanje reklamnih letakov in zloženk iz ukrajinskega v romunski jezik pa tudi plakatov, PR besedil in vizitk oziroma brošur, katalogov in katerekoli druge vrste materialov, ki so primarno namenjeni reklamiranju različnih podjetij oziroma storitev ali izdelkov, ki jih le-ta plasirajo. Posebej je pomembno poudariti, da ti strokovnjaki odlično uporabljajo različne marketinške izraze, seznanjeni pa so tudi s pojmom dobrega marketinga in prav iz tega stališča tudi obdelujejo vse omenjene vsebine. Da malo pojasnimo, primarni fokus pri obdelavi marketinških materialov naši strokovnjaki dajejo ustrezni obdelavi konkretnega sporočila, ki ga skoraj vsi vsebujejo in ni opazno pogledu povprečnega opazovalca. Zato tudi gre za kompletno storitev, saj prevajalci in sodni tolmači treba najprej razumejo konkretno sporočilo in ga tudi obdelajo na način govorci romunskega jezika zelo enostavno pridejo do informacij, ki morajo biti predstavljene skozi takšne vsebine.

Neposredno prevajanje serij iz ukrajinskega v romunski jezik

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje serij iz ukrajinskega v romunski jezik, lahko vsaka zainteresirana stranka v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford, dobi tudi njihovo podnaslavljanje. Seveda, če to stranka ustreza, lahko izvedemo tudi profesionalno sinhronizacijo serij pa tudi številnih drugih video in zvočnih vsebin. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi animirane filme oziroma reklamna sporočila in informativne oddaje kot tudi igrane filme kateregakoli žanra oziroma zabavne oddaje pa tudi dokumentarne in risane filme kot tudi izobraževalne oddaje in druge vrste video in zvočnih materialov.

Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki lahko, kadarkoli je to potrebno, izvajajo tolmačenje v omenjeni jezični različici, pri čemer poleg simultanega prav tako izvajajo tudi šepetano tolmačenje iz ukrajinskega v romunski jezik, ponujajo tudi storitve, ki se nanašajo na konsekutivno tolmačenje v omenjeni jezični različici. Poleg tega naše stranke lahko pričakujejo, da jim po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, posebej pa želimo omeniti, da pri izdelavi konkretne ponudbe upoštevamo vse okoliščine posameznega dogodka. Ekipa naših strokovnjakov, ki je zadolžena za izdelavo konkretne ponudbe, sprejeme odločitev o najprimernejši vrsti tolmačenja in konkretni opremi za tolmačenje prav na osnovi podatkov, ki jih stranka ponudi. Torej, če želite, da prevajalci in sodni tolmači opravijo storitev tolmačenja v navedeni različici in jezika, ste dolžni pravočasno priložiti vse potrebne informacije, ki se tičejo konkretnega dogodka. Bodimo jasnejši, za izdelavo ponudbe mora ekipa strokovnjakov izvedeti, kako dolgo bo ta dogodek trajal oziroma na katerem mestu bo točno organiziran kot tudi koliko ljudi bo prisotnih. V skladu s temi informacijami bo odločeno, katera od vseh treh omenjenih storitev tolmačenja lahko absolutno profesionalno odgovori na vse te zahteve.

Prav tako je to potrebno poudariti dejstvo, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje besedil iz ukrajinskega v romunski jezik, toda pomembno je, da se stranke zavedajo, dače prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo besedilo zares katerekoli tematike, dolžine, kompleksnosti pa tudi namena, kar pa pomeni, da enako profesionalno in kakovostno obdelujejo, tako poljudna kot tudi strokovna besedila, pri čemer se njihova tema lahko nanaša na katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved. Poleg vsebin, katerih tema je povezana s področji gradbene industrije, komunikologije, turizma in informacijskih tehnologij, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s tematiko s področij menedžmenta in marketinga kot tudi turizma oziroma farmacije, izobraževanja in ekologije in varstva okolja ter vse tista vsebine, ki so povezane s področji znanosti, filozofije in ekonomije kot tudi financ, zatem sociologije, prava, bančništva, politike in drugih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Prevajanje revizijskih poročil iz ukrajinskega v romunski jezik

Vsakdo, ki ima potrebo za neposrednim prevajanjem revizijskega poročila iz ukrajinskega v romunski jezik, se mora zavedati tudi tega, da v okviru poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma tudi storitev, za katero je zadolžen uradno zapriseženi sodni tolmač. S tem postopkom se vsaki zainteresirani stranki omogoča, da v optimalnem roku in po odlični ceni dobi revizijsko poročilo ali katerokoli drug dokument, ki je pravno absolutno veljaven. Zatem ima seveda tudi možnost, da se dokument, ki se na ta način obdela, uporablja v vsaki priložnosti, kot da je izviren.

Toda, da bi celoten postopek obdelave lahko potekal po zakonskih pravilih, mora vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v romunski jezik, priložiti tudi izvirnike na vpogled, ko pošilja vsebine na obdelavo.

Gleda na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo obdelavo vseh dokumentov v omenjeni jezični različici, le-te v primeru potrebe ne morejo opremiti s tako imenovanim Apostille žigom, ki je poznan tudi kot haški, dajemo splošno priporočilo vsaki zainteresirani stranki, da v okviru državnih institucij, ki so pristojne za to vrsto overitve, opravijo vsa potrebna preverjanja, kar pa pomeni, da morajo izvedeti, ali je omenjeni žig predviden za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji in ali poteka preden prevajalci in sodni tolmači pristopijo obdelavi konkretnega dokumenta ali pa potem, ko le-ti svoj del posla končajo.

Poudarjamo, da naši strokovnjaki poleg revizijskega poročil, lahko obdelajo tudi statut podjetja oziroma fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem finančna in letna poslovna poročila pa tudi poslovne odločitve in številne neomenjene dokumente, ki štejejo kot del poslovne dokumentacije. Prav tako lahko prevedemo pa tudi overimo dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam kar vključuje kompletno obdelavo različnih vrst izjav in potrdil oziroma soglasij, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o višini dohodkov, zatem potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o samskem stanu in vse druge dokumente, ki jih neka državna institucija lahko zahteva od stranke.

Treba je prav tako poudariti tudi to, da stranke v Prevajalskem centru pričakuje neposredno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v romunski jezik, kar pomeni, da tolmači in prevajalci po potrebi poleg potnega lista, vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma potrdila o stalnem prebivališču in potrdila o državljanstvu, vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi delovno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra umrlih, zatem izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in druge osebne dokumente. Razume se, da na zahtevo strank ti strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi sodbe različnih vrst ter pravni red Evropske Unije, zatem tožbe in pogodbe pa tudi pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in sklepe, certifikate, pritožbe, licence in druge pravne akte.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz ukrajinskega v romunski jezik in poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov, so sodni tolmači in prevajalci sposobni tudi za kompletno obdelavo navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugih dokumentov iz te skupine. Poleg tega prevajajo tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjema izobraževanja ali pa znanosti, kot so prepis ocen, seminarske naloge, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih in drugi dokumenti te vrste, strankam vsekakor ponujamo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz ukrajinskega v romunski jezik. Seveda omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vsak drug dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo pa tudi tiste vsebine, ki sodijo v razpisno ali tehnično dokumentacijo, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma deklaracije izdelkov in navodil za uporabo pa tudi vse druge dokumente, ki niso omenjeni in veljajo za sestavni del ene od teh vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v romunski jezik

  • Iz ukrajinskega v romunski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!