Prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford maksimalno izpolnjujejo njihove zahteve in jim ponujajo prevajanje v navedeni kombinaciji v pisani obliki in v obliki tolmačenja.

Kar zadeva storitve tolmačenja, lahko trdimo, da strokovni prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo profesionalno in strankam omogočajo simultano in konsekutivno ter šepetano tolmačenje v tej jezični različici. Prav tako jim ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ponudbo pa bomo sestavili, ko dobimo obvestilo s strani stranke o organizaciji določenega dogodka oziroma potem, ko dobimo informacije, ki se nanašajo na prostor, v katerem bo potekal pa tudi na njegovo trajanje, število udeležencev in podobno.

Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za izvajanje kompletne obdelave video in zvočnih materialov oziroma lahko najprej izvedejo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik in po potrebi tudi sinhronizacijo, če strankam tako bolj ustreza, izvajajo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin te vrste. Posebej želimo omeniti, da se ta storitev nanaša, tako na dokumentarne in igrane filme oziroma serije tudi informativne oddaje kot tudi na risane filme pa tudi na reklamna sporočila in zabavne oddaje ter animirane filme, izobraževalne oddaje in ostale video in zvočne materiale.


Prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v ukrajinski jezik

Razume se, da izvajamo tudi prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik za poljudne pa tudi za strokovne besedilne vsebine, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo. Strankam omogočamo, da dobijo tudi profesionalno obdelane revije in učbenike pa tudi časopisne članke ter književna dela katerekoli vrste.

Čeprav so sodni tolmači in prevajalci najpomembnejši člani naše ekipe, ki so zaposleni v okviru navedene institucije, je dejstvo, da so tukaj tudi profesionalni korektorji in lektorji. Njihova specialnost je zagotavljanje storitve redakcije oziroma korekture in lekture, kar pa se izvaja, ko je neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik izvedeno neprofesionalno in je treba popraviti določene napake.

Naši zaposleni lahko v tej jezični različici prevajajo tudi vse vsebine, ki so povezane s področji marketinga, kot so na primer reklamne zloženke, plakati in PR članki oziroma brošure, vizitke in ostali materiali iz te skupine. Prevajalci in sodni tolmači so specializirani za profesionalno obdelavo spletnih vsebin, tako da poleg njihovega prevajanja iz ukrajinskega v češki jezik izvajajo tudi optimizacijo. Na ta način se doseže bistveno boljši položaj, tako spletnih strani kot tudi spletnih prodajaln ali pa katalogov ter številnih drugih spletnih vsebin, po potrebi pa prevajajo tudi programsko opremo oziroma na zahtevo strank profesionalno obdelajo različne programe ali aplikacije.

Zdaj želimo posebej omeniti obdelavo dokumentov, ker strankam poleg njihovega prevajanja v konkretni različici jezikov omogočamo tudi overitev, za katero je zadolžena pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač, ki je član naše ekipe. V primeru prevajanja dokumentov iz ukrajinskega v češki jezik, je najbolj pomembno, da so le-ti tudi overjeni, saj tako dobijo pravni pomen oziroma obravnavajo se kot zakonsko veljavni dokumenti in posamezna stranka ima možnost, da jih neovirano uporablja, in to v katerikoli situaciji.

Najpomembneje je, da nekdo, ki zahteva obdelavo dokumentov v navedeni različici jezikov, na vpogled priloži tudi izvirne dokumente oziroma jih pošlje, ali s priporočeno poštno pošiljko ali preko določene kurirske službe, vsekakor pa ima tudi možnost, da jih osebno prinese. Dolžni smo tudi omeniti, da takšen način dostave ne velja, kadar gre za prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik za vse ostale vsebine, saj se tedaj tudi dostava in prevzemanje prevedenih materialov potekata preko elektronske pošte. Ker so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente, se način prevzemanja vsekakor razlikuje, tako da vsaka stranka izbira, ali jih bo osebno prevzela v okviru naše poslovalnice, ali pa zahteva storitev dostave. Moramo poudariti, da je to storitev, ki je dodatna in se mora zaračunati ločeno od prevajanja in overitve dokumenti, njeno ceno vsekakor mora določiti določena kurirska služba. Stranka, ki se odloči za to možnost, je dolžna kurirju plačati navedeno storitev, in to po ceni, ki je navedena v aktuelnom ceniku te službe.

Ker v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti tako imenovano nadoveritev, ki vključuje overitev s posebno vrsto žiga poznanega kot Apostille ali haški, naši strokovnjaki ne morejo izvesti overitve s tem žigom za konkretne dokumente, ker niso pooblaščeni, pa je to tudi osnovni razlog, zakaj vsaki stranki priporočamo, da vse te informacije dobi, preden nam prinese, ali na opisane načine dostavi izvirne dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik. Izjemno je pomembno, da tedaj najprej vpraša, ali je haški žig potreben za določen dokument, izvedeti pa mora tudi, kdaj ta vrsta overitve poteka. Dejansko je za nekatere dokumente navedena obveznost overitve z Apostille žigom preden se izvedeta njegovo prevajanje in overitev sodnega tolmača, za nekatere pa se ta vrsta overitve mora izvesti šele potem, ko se določen dokument prevede oziroma overi s strani zapriseženega sodnega tolmača. Jasno je, da je vsakdo, ki pravočasno dobi te informacije v veliki prednosti, saj ne bo po nepotrebnem izgubljal časa, ker točno ve, kam mora najprej odnesti dokument pa tudi, kako se izvaja njegova obdelava oziroma kako dolgo naj bi trajala.

Samo v primeru, ko je nekomu potrebno nujno prevajanje dokumentov iz ukrajinskega v češki jezik, mi lahko ugodimo in dovolimo, da nam najprej dostavi skenirane dokumenti preko elektronske pošte in naknadno tudi izvirnike na vpogled.

Kar zadeva dokumente, za katere prevajalci in sodni tolmači ponujajo to storitev, lahko rečemo, da se le-ta nanaša absolutno na katerikoli dokument. Dejansko, na zahtevo stranke obdelujejo tudi vse osebne dokumente (potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje in drugi), prav tako pa omogočamo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam iz ukrajinskega v češki jezik. Dejansko se misli na kompletno obdelavo različnih vrst potrdil oziroma soglasij in izjav, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti ali soglasje za zastopanje oziroma potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o stanju računa v banki ali o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu in številni drugi.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz ukrajinskega v češki jezik (fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in drugo), prav tako pa na zahtevo strank kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte oziroma vse druge dokumente, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo.

Poleg tega se razume, da kompletno obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo, kar poleg zdravniških izvidov vključuje tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz ukrajinskega v češki jezik ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi številne druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov prav tako lahko po potrebi obdelujejo tudi pravne akte in poleg pogodb in pravnega reda Evropske Unije oziroma tožb in pritožb, se to nanaša tudi na certifikate in sodbe kot tudi sklepe oziroma licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in druge dokumente, ki so povezani s področjema prava ali sodstva. Poudarjamo tudi to, da je v ponudbi tudi prevajanje tehnične in razpisne dokumentacije iz ukrajinskega v češki jezik (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugo) ter vseh tistih dokumentov, ki se nanašajo na področji znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, prepis ocen in številni drugi).

Prevajanje spletnih prodajaln iz ukrajinskega v češki jezik

Kadar profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank morajo izvesti neposredno prevajanje spletne prodajalne iz ukrajinskega v češki jezik, je jasno, da spoštujejo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation). Uporaba teh pravil ima za cilj, da konkretni prodajalni ali določeni drugi spletni vsebini, ki se prevaja v navedeni kombinaciji jezikov, omogoči precej boljši položaj na spletu. Dejansko gre za to, da optimizacija vsebin omogoča, da jih iskalniki prepoznajo kot izvirne in s samim tem jih uvrščajo med prve rezultate iskanja za konkretno ključno besedo. Naši strokovnjaki lahko po potrebi v tej jezični različici prav tako prevajajo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge pa tudi katerikoli program kot tudi aplikacijo oziroma v popolnosti odgovorijo na zahteve strank.

Prav tako smo specializirani tudi za neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz ukrajinskega v češki jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje za besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti in ne glede na to, ali gre za strokovno ali poljudno vsebino. Vsekakor je dobro omeniti tudi to, da posedujejo dovolj visoko raven strokovnega in znanja iz splošne kulture, tako da lahko absolutno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje političnih ali ekonomskih besedil iz ukrajinskega v češki jezik pa tudi tistim, ki zahtevajo obdelavo vsebin s področij marketinga, bančništva in komunikologije ter menedžmenta in financ. Vsekakor omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij sociologije, medicine in filozofije oziroma znanosti, psihologije in farmacije ter izobraževanja pa tudi tista, ki se nanašajo na področja informacijskih tehnologij, zatem turizma in gradbene industrije kot tudi ekologije in varstva okolja in generalno na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved.

Vsakdo, ki ima potrebo za tem, lahko naše strokovnjake zadolžiti za izvedbo storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz ukrajinskega v češki jezik. Izključno v odvisnosti od vrste dogodka, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo šepetano, konsekutivno ali simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Prav tako naše stranke lahko pod odličnimi pogoji v okviru naše poslovalnice dobijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri čemer želimo posebej omeniti, da se omenjene storitve izvajajo za točno določeno vrsto dogodka oziroma samo na osnovi njegovih značilnosti lahko sprejmemo odločitev, katera vrsta tolmačenja lahko v popolnosti izpolni zahteve in pričakovanja, tako udeležencev kot tudi organizatorja tega dogodka. S tem v zvezi, nama je treba dostaviti podatke o številu oseb, ki bodo prisotne oziroma o tem, kako dolgo bo določen dogodek trajal pa tudi, kje naj bi potekal, pri čemer moramo biti informirani o samem prostoru in o njegovih posebnostih, glede na to, da se izključno na osnovi teh informacij lahko odločimo, ali bo uporabljeno simultano ali konsekutivno tolmačenje iz ukrajinskega v češki jezik ali pa sodni tolmači in prevajalci morajo v tem primeru spoštovati pravila, ki jih določa šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji.

Prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v češki jezik

Glede na to, da imajo strokovnjaki, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje, visok raven delovnih izkušenj, lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz ukrajinskega v češki jezik. Poleg tega se razume, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških oziroma strokovnih revij in da lahko ustrezno odgovorijo na zahtevo vsakogar, ki želi dobiti profesionalno prevedene učbenike v navedeni kombinaciji jezikov, ne glede na to, na katero jo področje se le-ti nanašajo. Prav tako omenjeni strokovnjaki vsekakor profesionalno obdelujejo tudi dela beletrija pa tudi katerekoli prozno književno delo kot tudi poezijo in druga dela poljudne ali klasične književnosti.

Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da so v Prevajalskem centru zaposleni strokovni korektorji in lektorji, ki vsekakor omogočajo strankam, ki posedujejo katerokoli vrsto vsebin, ki so neposredno prevedene iz ukrajinskega v češki jezik, da dobijo storitev njihove kompletne redakcije. Da malo pojasnimo, če prevodi niso posebej kakovostni oziroma se v njih pojavljajo napake, ti strokovnjaki uporabljajo pravila korekture in lekture in na ta način v relativno kratkem roku strankam ponujajo možnost, da dobijo katerokoli vrsto materialov, ki so obdelani v skladu s pravili prevajalske stroke.

Omeniti moramo tudi to, da smo specializirani za kompletno obdelavo različnih, tako video kot tudi zvočnih vsebin, kar vključuje najprej njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji pa tudi dodatne storitve v obliki podnaslavljanja ali sinhronizacije. Pravzaprav to pomeni, da stranke dobijo najprej prevedene serije, igrane filme in izobraževalne oddaje oziroma animirane in dokumentarne filme ter reklamna sporočila, zabavne oddaje, risane filme in ostale video in zvočne vsebine in potem izbirajo, ali bodo sinhronizirani ali podnaslovljeni.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford so prav tako specializirani, da v konkretni različici jezikov obdelajo različne vrste marketinških materialov. Poleg neposrednega prevajanja PR besedil in brošur iz ukrajinskega v češki jezik prav tako obdelujejo tudi vizitke oziroma reklamne letake kot tudi plakate in potem kataloge, reklamne zloženke in vse ostale vsebine, skozi katere se reklamira določeno podjetje ali konkretna storitev ter določen izdelek. Glede na to, da obdelavi teh vsebin pristopajo maksimalno profesionalno in imajo večletne izkušnje prav z obdelavo reklamnih materialov, lahko strankam zagotovimo, da bodo vse vsebine te vrste po prevajanju dobro sprejete na češkem tržišču. Pri obdelavi vseh omenjenih pa tudi številnih drugih marketinških vsebin, naši strokovnjaki posebno pozornost namenjajo uporabi pravil tako imenovanega dobrega marketinga, kar se odraža v pravilnem oblikovanju reklamnega sporočila, ki deluje v okviru skoraj vsakega od njih. Na ta način se izvornim govorcem češkega jezika, pa tudi osebam, ki uporabljajo ta jezik in prihajajo v neposreden stik z omenjenimi vsebinami, omogočajo, da se s tistim, kar se skoznje predstavlja, seznanijo tako, kot da je določeno besedilo ali sporočilo primarno napisano v njihovem maternem jeziku. Samo tako obdelani marketinški materiali se lahko obravnavajo kot profesionalni, saj bo povsem zagotovo dosežen tudi osnovni cilj, ki ga ima njihovo neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik.

Neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz ukrajinskega v češki jezik

Da bi bila vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz ukrajinskega v češki jezik, lahko zadovoljna s ponujeno storitvijo oziroma, da bi bila v priložnosti, da prevedene dokumente lahko preda katerikoli službi in se generalno uporablja v praksi, poskrbijo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Pri obdelavi tega ali nekega drugega dokumenti, prevajalci in sodni tolmači maksimalno spoštujejo aktualna pravila, saj najprej izvedejo njihovo prevajanje v konkretni različici jezikov in takoj zatem, ko to storijo, pristopajo tudi overitvi prevedenih dokumentov.

Kljub temu je obvezno poudariti, da gre za overitev uradno pooblaščenih strokovnjakov oziroma sodnega tolmača, ki je s strani pristojnih institucij Republike Slovenije za to storitev tudi pooblaščen. Toda poleg vsega navedenega, moramo poudariti tudi to, da aktualni zakon za določene dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik, zahteva tudi overitev s haškim žigom. Gre pa za vrsto overitve, ki je poznana tudi pod imenom Apostille in se izvaja samo za dokumente, za katere je to določeno z zakonskimi akti, toda naši strokovnjaki te storitve ne morejo omogočiti zainteresiranim strankam. Osnovni in edini razlog zakaj ne izvajamo nadoveritve leži v dejstvu, da ne posedujemo potrebnega pooblastila in zato vsem zainteresiranim strankam želimo tudi posebej omeniti, da bi bilo najboljše, da gredo sami, preden nam dostavijo dokumente na obdelavo, v pristojne institucije v svojem mestu ali pa z njimi kontaktirajo na drugačen način in izvedo vse, kar je v zvezi z omenjeno vrsto overitve, saj jim te informacije v veliki meri pomagajo.

Prav tako je posebej pomembno, da absolutno vsaka stranka, ki to zahteva storitev, tako za sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi za neki drugi pravni akt oziroma za vsak dokument, priloži tudi izvirne dokumente, in to na vpogled, saj sodni tolmač mora spoštovati pravilo in neposredno pred opremljanjem prevedenega dokumenta s svojim žigom, primerja njegovo vsebino z izvirnikom.

Omeniti moramo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, prav tako lahko obdelajo tudi vse druge vrste sodb pa tudi tožbe oziroma licence in sodne odločitve kot tudi pravni red Evropske Unije ter pritožbe in pooblastila za zastopanje pa tudi sodne sklepe, pogodbe in vse ostale pravne akte oziroma katerikoli dokument, ki se nanaša na pravo ali na področja sodstva.

Vsekakor lahko prevedemo in takoj potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača, medicinsko dokumentacijo oziroma vsak dokument, ki jo sestavlja. S tem mislimo predvsem na specifikacije farmacevtskih izdelkov in na dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi na zdravniške izvide ter na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi na številne druge dokumente. Prav tako sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz ukrajinskega v češki jezik (prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in drugi) in prav tako lahko izpolnijo pričakovanja vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije v omenjeni kombinaciji jezikov (navodila za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki sodijo v katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij).

Vse dokumente, ki se nanašajo na poslovanje kateregakoli podjetnika ali pravne osebe, profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo, tako kot to določajo pravila. Poleg statuta oziroma ustanovitvenih aktov podjetja kot tudi faktur prevajajo in potem tudi overjajo in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi letna oziroma revizijska in finančna poročila pa tudi poslovne odločitve in drugo neomenjene dokumente, ki se nanašajo na poslovanje.

Seveda strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo diplome in dodatka k diplomi kot tudi potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju, pri čemer naši strokovnjaki vsekakor lahko v konkretni različici jezikov prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi seminarske naloge kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma diplomske naloge in številne druge dokumente, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja.

Ker je največje število zahtev strank usmerjeno na neposredno prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam iz ukrajinskega v češki jezik, poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst potrdil prav tako prevajajo tudi vse vrste izjav oziroma soglasij. S tem mislim predvsem na potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma na potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje pa tudi na vse druge dokumente te vrste. Vsekakor moramo omeniti tudi to, da lahko v primeru zahteve stranke vsekakor in z žigom uradno pooblaščene osebe overimo tudi rezultate znanstvenih del kot tudi znanstvene patente ter znanstvena dela in nasploh vsak dokument in vsebino, ki se primarno nanaša na področji znanosti in izobraževanja.

Cena prevajanja iz ukrajinskega v češki jezik

  • Iz ukrajinskega v češki je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz ukrajinskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz ukrajinskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz ukrajinskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!